Khoa học 5

Sáng kiến kinh nghiệm môn Khoa học lớp 5 được Kienedu chọn lọc kỹ càng, hướng tới việc tối ưu hóa quá trình dạy và học theo chương trình giáo dục 2018. Các tài liệu đều bám sát các bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều,… mang lại cái nhìn thực tế và gần gũi với học sinh. Qua đó, giáo viên có thể dễ dàng tổ chức các hoạt động thực hành, thí nghiệm trong lớp, giúp học sinh phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và giải quyết vấn đề. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những ý tưởng giảng dạy sáng tạo, giúp học sinh yêu thích môn Khoa học và tiếp cận kiến thức khoa học một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa học lớp 5

SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. Tìm hiểu nội dung và địa chỉ giáo dục kĩ năng sống trong môn Khoa Học lớp 5. 2. Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa Học lớp 5. Hoạt động 1 : Tìm hiểu về chất gây nghiện. Hoạt động 2: Thực hành kĩ năng từ chối.

506 4 lượt tải
SKKN Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc sử dụng Phương pháp Bản đồ tư duy trong môn Khoa học 5

SKKN Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc sử dụng Phương pháp Bản đồ tư duy trong môn Khoa học 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc sử dụng Phương pháp Bản đồ tư duy trong môn Khoa học 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Biện pháp 1: Tập trung tìm hiểu Phương pháp Bản đồ tư duy 2.3.2. Biện pháp 2: Tổ chức dạy học với Phương pháp Bản đồ tư duy 2.3.3. Biện pháp 3: Thiết kế bản đồ tư duy phù hợp với môn Khoa học 5 và khả năng của học sinh lớp 5 2.3.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học 5

749 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua tiết khoa học

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua tiết khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua tiết khoa học" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh theo hướng tích cực cá thể người học Giải pháp 2. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua những hình ảnh, mẫu vật cụ thể Giải pháp 3.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua quan sát tranh, hình ảnh Giải pháp 4.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tìm hiểu, khai thác nội dung bài học

785 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”. 3.2. Tăng cường tổ chức các trò chơi học tập. 3.3. Vận dụng Phương pháp làm việc theo nhóm. 3.4. Dạy học bằng Giáo án điện tử. 3.5. Khuyến khích học sinh sưu tầm tranh ảnh, vật thật có liên quan đến bài học.

736 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập bằng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn khoa học lớp 5 có hiệu quả

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập bằng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn khoa học lớp 5 có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập bằng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn khoa học lớp 5 có hiệu quả" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Tạo sự hứng thú cho học sinh bằng những trò chơi học tập. Biện pháp 2: Sử dụng sơ đồ tư duy để giúp học sinh hình thành, củng cố kiến thức. Biện pháp 3: Sử dụng phương pháp thí nghiệm.

925 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn khoa học Lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn khoa học Lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn khoa học Lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Tạo sự hứng thú cho học sinh bằng những trò chơi học tập Trò chơi: “Rung chuông vàng” Trò chơi: “Tiếp sức đồng đội” Trò chơi “Thêm lá cho cây” Trò chơi “Ghép chữ vào hình” Biện pháp 2: Sử dụng sơ đồ tư duy để giúp học sinh hình thành, củng cố kiến thức Biện pháp 3: Sử dụng phương pháp thí nghiệm

803 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Lớp 5 học môn Khoa học

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Lớp 5 học môn Khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Lớp 5 học môn Khoa học" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài và đồ dùng học tập Giải pháp 2. Tổ chức hoạt động dạy học dưới dạng các trò chơi-Gameshow Giải pháp 3. Tổ chức cho học sinh thực hành, thí nghiệm Giải pháp 4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

835 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Giáo viên cần nắm vững kiến thức, chương trình dạy giáo dục giới tính 2.3.2. Giáo dục giới tính thông qua dạy học môn Khoa học lớp 5 2.3.3. Tích hợp, lồng ghép giáo dục giới tính qua một số môn học khác 2.3.4. Giáo dục giới tính cho học sinh thông qua các buổi hoạt động 10 ngoại khóa 2.3.5. Phối hợp với cha mẹ học sinh

418 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động thực hành thí nghiệm trong môn Khoa học lớp 5

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động thực hành thí nghiệm trong môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động thực hành thí nghiệm trong môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Giáo viên nghiên cứu kĩ nội dung chương trình Sách giáo khoa Khoa học lớp 5 2.3.2. Giáo viên chuẩn bị bài dạy chu đáo 2.3.3. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung bài, với đối tượng học sinh 2.3.4. Lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với dạng bài và phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh 2.3.5. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm dã ngoại 2.3.6. Xây dựng góc học tập sinh động 2.3.7. Thực hiện có hiệu quả cách đánh giá kết quả học tập của học sinh 2.3.8. Làm tốt công tác tham mưu trong quá trình dạy học

1022 7 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Khoa học lớp 5 thông qua phương pháp Bàn tay nặn bột (W+PPT)

SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Khoa học lớp 5 thông qua phương pháp Bàn tay nặn bột (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Khoa học lớp 5 thông qua phương pháp Bàn tay nặn bột (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Tình huống xuất phát và nêu vấn đề Bước 2: Quan điểm ban đầu của học sinh Bước 3: Câu hỏi đề xuất Bước 4: Làm thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết Bước 5: Kết luận

222 1 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phương pháp trò chơi trong môn Khoa học ở lớp 5

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phương pháp trò chơi trong môn Khoa học ở lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phương pháp trò chơi trong môn Khoa học ở lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  a/ Giáo viên (GV) cần lựa chọn nội dung bài dạy phù hợp với nội dung trò chơi. b/ Giúp học sinh (HS) xác định rõ mục đích của trò chơi. + Trò chơi để hình thành kiến thức mới. + Trò chơi để củng cố hoá kiến thức. c/ Cách xây dựng trò chơi học tập. d/ Tiến hành tổ chức Trò chơi học tập.

591 3 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh bằng cách sử dụng trò chơi trong việc dạy môn Khoa học lớp 5

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh bằng cách sử dụng trò chơi trong việc dạy môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh bằng cách sử dụng trò chơi trong việc dạy môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Giáo viên cần lựa chọn trò chơi phù hợp với nội dung bài học. 3.2. Giúp học sinh xác định rõ mục đích của trò chơi. 3.3. Cách xây dựng trò chơi học tập. 3.4. Tiến hành tổ chức Trò chơi học tập. 3.5. Áp dụng đánh giá học sinh theo thông tư 30 quy định.

793 5 lượt tải

Loại

SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa học lớp 5

SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. Tìm hiểu nội dung và địa chỉ giáo dục kĩ năng sống trong môn Khoa Học lớp 5. 2. Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong môn Khoa Học lớp 5. Hoạt động 1 : Tìm hiểu về chất gây nghiện. Hoạt động 2: Thực hành kĩ năng từ chối.

506 4 lượt tải
SKKN Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc sử dụng Phương pháp Bản đồ tư duy trong môn Khoa học 5

SKKN Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc sử dụng Phương pháp Bản đồ tư duy trong môn Khoa học 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc sử dụng Phương pháp Bản đồ tư duy trong môn Khoa học 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Biện pháp 1: Tập trung tìm hiểu Phương pháp Bản đồ tư duy 2.3.2. Biện pháp 2: Tổ chức dạy học với Phương pháp Bản đồ tư duy 2.3.3. Biện pháp 3: Thiết kế bản đồ tư duy phù hợp với môn Khoa học 5 và khả năng của học sinh lớp 5 2.3.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học 5

749 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua tiết khoa học

SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua tiết khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua tiết khoa học" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh theo hướng tích cực cá thể người học Giải pháp 2. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua những hình ảnh, mẫu vật cụ thể Giải pháp 3.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua quan sát tranh, hình ảnh Giải pháp 4.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tìm hiểu, khai thác nội dung bài học

785 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”. 3.2. Tăng cường tổ chức các trò chơi học tập. 3.3. Vận dụng Phương pháp làm việc theo nhóm. 3.4. Dạy học bằng Giáo án điện tử. 3.5. Khuyến khích học sinh sưu tầm tranh ảnh, vật thật có liên quan đến bài học.

736 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập bằng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn khoa học lớp 5 có hiệu quả

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập bằng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn khoa học lớp 5 có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập bằng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn khoa học lớp 5 có hiệu quả" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Tạo sự hứng thú cho học sinh bằng những trò chơi học tập. Biện pháp 2: Sử dụng sơ đồ tư duy để giúp học sinh hình thành, củng cố kiến thức. Biện pháp 3: Sử dụng phương pháp thí nghiệm.

925 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn khoa học Lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn khoa học Lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn khoa học Lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Tạo sự hứng thú cho học sinh bằng những trò chơi học tập Trò chơi: “Rung chuông vàng” Trò chơi: “Tiếp sức đồng đội” Trò chơi “Thêm lá cho cây” Trò chơi “Ghép chữ vào hình” Biện pháp 2: Sử dụng sơ đồ tư duy để giúp học sinh hình thành, củng cố kiến thức Biện pháp 3: Sử dụng phương pháp thí nghiệm

803 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Lớp 5 học môn Khoa học

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Lớp 5 học môn Khoa học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Lớp 5 học môn Khoa học" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài và đồ dùng học tập Giải pháp 2. Tổ chức hoạt động dạy học dưới dạng các trò chơi-Gameshow Giải pháp 3. Tổ chức cho học sinh thực hành, thí nghiệm Giải pháp 4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

835 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Giáo viên cần nắm vững kiến thức, chương trình dạy giáo dục giới tính 2.3.2. Giáo dục giới tính thông qua dạy học môn Khoa học lớp 5 2.3.3. Tích hợp, lồng ghép giáo dục giới tính qua một số môn học khác 2.3.4. Giáo dục giới tính cho học sinh thông qua các buổi hoạt động 10 ngoại khóa 2.3.5. Phối hợp với cha mẹ học sinh

418 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động thực hành thí nghiệm trong môn Khoa học lớp 5

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động thực hành thí nghiệm trong môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động thực hành thí nghiệm trong môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Giáo viên nghiên cứu kĩ nội dung chương trình Sách giáo khoa Khoa học lớp 5 2.3.2. Giáo viên chuẩn bị bài dạy chu đáo 2.3.3. Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung bài, với đối tượng học sinh 2.3.4. Lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với dạng bài và phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh 2.3.5. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm dã ngoại 2.3.6. Xây dựng góc học tập sinh động 2.3.7. Thực hiện có hiệu quả cách đánh giá kết quả học tập của học sinh 2.3.8. Làm tốt công tác tham mưu trong quá trình dạy học

1022 7 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Khoa học lớp 5 thông qua phương pháp Bàn tay nặn bột (W+PPT)

SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Khoa học lớp 5 thông qua phương pháp Bàn tay nặn bột (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Khoa học lớp 5 thông qua phương pháp Bàn tay nặn bột (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Tình huống xuất phát và nêu vấn đề Bước 2: Quan điểm ban đầu của học sinh Bước 3: Câu hỏi đề xuất Bước 4: Làm thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết Bước 5: Kết luận

222 1 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phương pháp trò chơi trong môn Khoa học ở lớp 5

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phương pháp trò chơi trong môn Khoa học ở lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phương pháp trò chơi trong môn Khoa học ở lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  a/ Giáo viên (GV) cần lựa chọn nội dung bài dạy phù hợp với nội dung trò chơi. b/ Giúp học sinh (HS) xác định rõ mục đích của trò chơi. + Trò chơi để hình thành kiến thức mới. + Trò chơi để củng cố hoá kiến thức. c/ Cách xây dựng trò chơi học tập. d/ Tiến hành tổ chức Trò chơi học tập.

591 3 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh bằng cách sử dụng trò chơi trong việc dạy môn Khoa học lớp 5

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh bằng cách sử dụng trò chơi trong việc dạy môn Khoa học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh bằng cách sử dụng trò chơi trong việc dạy môn Khoa học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Giáo viên cần lựa chọn trò chơi phù hợp với nội dung bài học. 3.2. Giúp học sinh xác định rõ mục đích của trò chơi. 3.3. Cách xây dựng trò chơi học tập. 3.4. Tiến hành tổ chức Trò chơi học tập. 3.5. Áp dụng đánh giá học sinh theo thông tư 30 quy định.

793 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com