Search
Close this search box.

Đạo đức 3

SKKN biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3

SKKN biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 2. Xây dựng một tập thể lớp vững mạnh, đoàn kết giúp đỡ nhau 3. Giáo dục đạo đức thông qua hoạt động ngoại khóa 4. Giáo dục đạo đức thông qua các hoạt động ngoại khóa( các hoạt động ngoài giờ lên lớp)

592 2 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua môn đạo đức ở lớp 3

SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua môn đạo đức ở lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua môn đạo đức ở lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giúp các em hiểu được nội dung giáo dục kỹ năng sống thông qua môn Đạo đức. 2. Phát huy phương pháp thảo luận nhóm trong việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống. 3. Giáo dục rèn luyện kỹ năng giao tiếp 4. Giáo dục rèn luyện kỹ năng điều chỉnh nhận thức, hành vi trong giờ học đạo đức. 5. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo hướng trải nghiệm môn đạo đức. 6. Giáo dục kỹ năng sống phù hợp với một số hoạt động ở môn học.

1281 7 lượt tải
SKKN Đổi mới giảng dạy tiết 2 môn đạo đức lớp 3 qua trò chơi sắm vai

SKKN Đổi mới giảng dạy tiết 2 môn đạo đức lớp 3 qua trò chơi sắm vai

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới giảng dạy tiết 2 môn đạo đức lớp 3 qua trò chơi sắm vai" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng trò chơi sắm vai trong tiết 2 - Đạo đức 2. Phiếu học tập trong tiết đạo đức 3. Phương pháp thảo luận nhóm 4. Phương pháp kể chuyện 5. Giải quyết vấn đề

362 4 lượt tải
SKKN Lựa chọn phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 3, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

SKKN Lựa chọn phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 3, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lựa chọn phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 3, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên cần xác định rõ mục tiêu từng hoạt động của tiết dạy để lựa chọn phương pháp cho phù hợp 2. Khi xây dựng, thiết kế bài dạy, giáo viên phải hiểu mục tiêu của từng bài tập trong sách giáo khoa để lựa chọn phương pháp thích hợp. 3. Tổ chức các hoạt động dạy học phải thiết thực, linh hoạt, không mang tính hình thức; biết phối hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại.

608 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh đóng vai xử lí tình huống trong tiết thực hành môn đạo đức lớp 3

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh đóng vai xử lí tình huống trong tiết thực hành môn đạo đức lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh đóng vai xử lí tình huống trong tiết thực hành môn đạo đức lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên cần đưa ra các tình huống đóng vai phải phù hợp với chủ đề bài học, phù hợp với lứa tuổi, trình độ học sinh và điều kiện, hoàn cảnh lớp học. Biện pháp 2: Cho học sinh quan sát các cách ứng xử trong đời sống hằng ngày Biện pháp 3: Giúp học sinh xây dựng kịch bản đóng vai Biện pháp 4: Giáo dục học sinh biết cách hợp tác nhóm Biện pháp 5: Cần khích lệ cả những HS nhút nhát cùng tham gia. Biện pháp 6: Nên có hoá trang và đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn của tiểu phẩm đóng vai

618 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm lựa chọn phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 3 hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

SKKN Một số kinh nghiệm lựa chọn phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 3 hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm lựa chọn phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 3 hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên cần xác định rõ mục tiêu từng hoạt động của tiết dạy để lựa chọn phương pháp cho phù hợp. 2. Khi xây dựng thiết kế bài dạy, giáo viên phải hiểu dụng ‎ý của từng bài tập trong sách giáo khoa để lựa chọn phương pháp thích hợp 3. Tổ chức các hoạt động dạy học phải thiết thực, linh hoạt, không mang tính hình thức; biết phối hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại. 4. Tổ chức và lựa chọn phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết học. 5. Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ( NGLL) theo chủ đề nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 6. Phối hợp với phụ huynh để giáo dục tình cảm, thái độ cho học sinh thông qua các bài học đạo đức.

980 11 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3

SKKN Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1:Trong khi soạn giáo án môn Đạo Đức phần mục tiêu giáo viên cần đảm bảo ba yêu cầu: kiến thức, kĩ năng, thái độ Biện pháp 2: Phải lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với bài học Biện pháp 3: Mỗi phương pháp dạy học cần phải sử dụng đúng thời điểm của tiết dạy. Biện pháp 4: Giáo viên phải hướng cho học sinh tìm tòi kiến thức trong thực tế để phục vụ cho bài học Biện pháp 5: Dựa vào các hoạt động ngoại khoá để xây dựng cho học sinh các kiến thức, chuẩn bị, chuẩn mực và hành vi đạo đức tốt. Biện pháp 6: Để nâng cao hiệu quả dạy môn Đạo Đức lớp 3 giáo viên cần phải biết kết hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục

387 2 lượt tải
SKKN Những ưu điểm và hạn chế khi giảng dạy tiết 2 đạo đức lớp 3

SKKN Những ưu điểm và hạn chế khi giảng dạy tiết 2 đạo đức lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Những ưu điểm và hạn chế khi giảng dạy tiết 2 đạo đức lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Người giáo viên giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động giáo dục trong Nhà trường, là người tổ chức điều khiển quá trình giảng dạy giáo dục, là người chịu trách nhiệm về công tác giáo dục trẻ em trước Nhà nước và nhân dân, là người quyết đinh trực tiếp chất lượng đào tạo. Muốn nâng cao chất lượng học tập cũng như giờ thực hành tiết 2 môn đạo đức thì trước hết gạt bỏ mọi tâm tư suy nghĩ trước khi bước vào lớp. Vì vậy người giáo viên phải có lòng yêu nghề mến trẻ, gắn bó chặt chẽ với nhau “ Càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu” không có lòng yêu nghề mến trẻ thì khó mà tạo ra cho mình những động lực mạnh mẽ để suốt cuộc đời phấn đấu vì lý tưởng nghề nghiệp, vượt lên mọi khó khăn của đời sống tầm thường vì thế mà người giáo viên phải có năng lực sư phạm, có phẩm chất trong sáng, là tấm gương để học sinh noi theo. Năng lực và tổ chức các hoạt động sư phạm. Như vậy đội ngũ giáo viên cần phải nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ để việc giáo dục đạt hiệu quả cần phát huy tính tích cực “lấy học sinh làm trung tâm”.

826 5 lượt tải
SKKN Tổ chức trò chơi học tập trong giờ Đạo đức lớp 3

SKKN Tổ chức trò chơi học tập trong giờ Đạo đức lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức trò chơi học tập trong giờ Đạo đức lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. * Giải pháp khắc phục những vướng mắc từ phía học sinh * Giải pháp khắc phục những vướng mắc từ phía giáo viên * Không ngừng nâng cao nhận thức, tự học hỏi trau dồi kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. * Cách lựa chọn, tổ chức trò chơi môn Đạo đức ở lớp 3. * Thiết kế đồ dùng, thiết bị phục vụ cho trò chơi. * Tổ chức trò chơi phải đảm bảo các nguyên tắc

486 3 lượt tải
SKKN Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học

SKKN Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo dục ý thức đạo đức 2. Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức 3. Giáo dục hành vi, thói quen đạo đức

752 4 lượt tải

Loại

SKKN biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3

SKKN biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 2. Xây dựng một tập thể lớp vững mạnh, đoàn kết giúp đỡ nhau 3. Giáo dục đạo đức thông qua hoạt động ngoại khóa 4. Giáo dục đạo đức thông qua các hoạt động ngoại khóa( các hoạt động ngoài giờ lên lớp)

592 2 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua môn đạo đức ở lớp 3

SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua môn đạo đức ở lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua môn đạo đức ở lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giúp các em hiểu được nội dung giáo dục kỹ năng sống thông qua môn Đạo đức. 2. Phát huy phương pháp thảo luận nhóm trong việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống. 3. Giáo dục rèn luyện kỹ năng giao tiếp 4. Giáo dục rèn luyện kỹ năng điều chỉnh nhận thức, hành vi trong giờ học đạo đức. 5. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo hướng trải nghiệm môn đạo đức. 6. Giáo dục kỹ năng sống phù hợp với một số hoạt động ở môn học.

1281 7 lượt tải
SKKN Đổi mới giảng dạy tiết 2 môn đạo đức lớp 3 qua trò chơi sắm vai

SKKN Đổi mới giảng dạy tiết 2 môn đạo đức lớp 3 qua trò chơi sắm vai

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới giảng dạy tiết 2 môn đạo đức lớp 3 qua trò chơi sắm vai" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng trò chơi sắm vai trong tiết 2 - Đạo đức 2. Phiếu học tập trong tiết đạo đức 3. Phương pháp thảo luận nhóm 4. Phương pháp kể chuyện 5. Giải quyết vấn đề

362 4 lượt tải
SKKN Lựa chọn phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 3, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

SKKN Lựa chọn phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 3, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lựa chọn phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 3, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên cần xác định rõ mục tiêu từng hoạt động của tiết dạy để lựa chọn phương pháp cho phù hợp 2. Khi xây dựng, thiết kế bài dạy, giáo viên phải hiểu mục tiêu của từng bài tập trong sách giáo khoa để lựa chọn phương pháp thích hợp. 3. Tổ chức các hoạt động dạy học phải thiết thực, linh hoạt, không mang tính hình thức; biết phối hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại.

608 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh đóng vai xử lí tình huống trong tiết thực hành môn đạo đức lớp 3

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh đóng vai xử lí tình huống trong tiết thực hành môn đạo đức lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh đóng vai xử lí tình huống trong tiết thực hành môn đạo đức lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên cần đưa ra các tình huống đóng vai phải phù hợp với chủ đề bài học, phù hợp với lứa tuổi, trình độ học sinh và điều kiện, hoàn cảnh lớp học. Biện pháp 2: Cho học sinh quan sát các cách ứng xử trong đời sống hằng ngày Biện pháp 3: Giúp học sinh xây dựng kịch bản đóng vai Biện pháp 4: Giáo dục học sinh biết cách hợp tác nhóm Biện pháp 5: Cần khích lệ cả những HS nhút nhát cùng tham gia. Biện pháp 6: Nên có hoá trang và đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn của tiểu phẩm đóng vai

618 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm lựa chọn phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 3 hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

SKKN Một số kinh nghiệm lựa chọn phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 3 hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm lựa chọn phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 3 hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên cần xác định rõ mục tiêu từng hoạt động của tiết dạy để lựa chọn phương pháp cho phù hợp. 2. Khi xây dựng thiết kế bài dạy, giáo viên phải hiểu dụng ‎ý của từng bài tập trong sách giáo khoa để lựa chọn phương pháp thích hợp 3. Tổ chức các hoạt động dạy học phải thiết thực, linh hoạt, không mang tính hình thức; biết phối hợp các phương pháp truyền thống và hiện đại. 4. Tổ chức và lựa chọn phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết học. 5. Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ( NGLL) theo chủ đề nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 6. Phối hợp với phụ huynh để giáo dục tình cảm, thái độ cho học sinh thông qua các bài học đạo đức.

980 11 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3

SKKN Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy môn Đạo Đức lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1:Trong khi soạn giáo án môn Đạo Đức phần mục tiêu giáo viên cần đảm bảo ba yêu cầu: kiến thức, kĩ năng, thái độ Biện pháp 2: Phải lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với bài học Biện pháp 3: Mỗi phương pháp dạy học cần phải sử dụng đúng thời điểm của tiết dạy. Biện pháp 4: Giáo viên phải hướng cho học sinh tìm tòi kiến thức trong thực tế để phục vụ cho bài học Biện pháp 5: Dựa vào các hoạt động ngoại khoá để xây dựng cho học sinh các kiến thức, chuẩn bị, chuẩn mực và hành vi đạo đức tốt. Biện pháp 6: Để nâng cao hiệu quả dạy môn Đạo Đức lớp 3 giáo viên cần phải biết kết hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục

387 2 lượt tải
SKKN Những ưu điểm và hạn chế khi giảng dạy tiết 2 đạo đức lớp 3

SKKN Những ưu điểm và hạn chế khi giảng dạy tiết 2 đạo đức lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Những ưu điểm và hạn chế khi giảng dạy tiết 2 đạo đức lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Người giáo viên giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động giáo dục trong Nhà trường, là người tổ chức điều khiển quá trình giảng dạy giáo dục, là người chịu trách nhiệm về công tác giáo dục trẻ em trước Nhà nước và nhân dân, là người quyết đinh trực tiếp chất lượng đào tạo. Muốn nâng cao chất lượng học tập cũng như giờ thực hành tiết 2 môn đạo đức thì trước hết gạt bỏ mọi tâm tư suy nghĩ trước khi bước vào lớp. Vì vậy người giáo viên phải có lòng yêu nghề mến trẻ, gắn bó chặt chẽ với nhau “ Càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu” không có lòng yêu nghề mến trẻ thì khó mà tạo ra cho mình những động lực mạnh mẽ để suốt cuộc đời phấn đấu vì lý tưởng nghề nghiệp, vượt lên mọi khó khăn của đời sống tầm thường vì thế mà người giáo viên phải có năng lực sư phạm, có phẩm chất trong sáng, là tấm gương để học sinh noi theo. Năng lực và tổ chức các hoạt động sư phạm. Như vậy đội ngũ giáo viên cần phải nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ để việc giáo dục đạt hiệu quả cần phát huy tính tích cực “lấy học sinh làm trung tâm”.

826 5 lượt tải
SKKN Tổ chức trò chơi học tập trong giờ Đạo đức lớp 3

SKKN Tổ chức trò chơi học tập trong giờ Đạo đức lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức trò chơi học tập trong giờ Đạo đức lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. * Giải pháp khắc phục những vướng mắc từ phía học sinh * Giải pháp khắc phục những vướng mắc từ phía giáo viên * Không ngừng nâng cao nhận thức, tự học hỏi trau dồi kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. * Cách lựa chọn, tổ chức trò chơi môn Đạo đức ở lớp 3. * Thiết kế đồ dùng, thiết bị phục vụ cho trò chơi. * Tổ chức trò chơi phải đảm bảo các nguyên tắc

486 3 lượt tải
SKKN Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học

SKKN Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo dục ý thức đạo đức 2. Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức 3. Giáo dục hành vi, thói quen đạo đức

752 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com