Search
Close this search box.

Tiếng anh tiểu học

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4

Phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 phát âm Tiếng Anh đúng

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. 1. Giúp học sinh nhận biết nguyên âm, phụ âm 1. 2. Giúp học sinh biết cách đánh trọng âm 1. 3. Giúp học sinh biết được ngữ điệu của câu 1. 4. Giúp học sinh nhận biết cách phát âm khi thêm “s” và “es”. 1. 5.Giúp học sinh nhận biết cách phát âm “ed” 1. 6. Giúp học sinh nhận biết cách phát âm âm “th”- /θ/ & /ð/ 1. 7. Luyện tập cách phát âm ( practising sound) 1. 8. Phiên âm

735 9 lượt tải
SKKN A number of measures to help improve the efficiency of vocabulary teaching enghlish class 4

SKKN A number of measures to help improve the efficiency of vocabulary teaching enghlish class 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN A number of measures to help improve the efficiency of vocabulary teaching enghlish class 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Some game applications in teaching English 3.2 Some other methods improve the efficiency of learning English subjects 3.3 Use the test procedure and reinforce new vocabulary 3.4 Instruct students to learn vocabulary at home. 3.5 Some specific examples

947 11 lượt tải
SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils

SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils" triển khai các biện pháp như sau:  2.3 Some "warm-up" activities applied in teaching English 5. 2.3.1 Game: “The God says…..” 2.3.2 Game: “Slap the board” 2.3.3 Game: “Lucky numbers” 2.3.4 Game: “Pass the secret” 2.3.5 Game: “Kim’s game” 2.3.6 Game: “Mysterious picture” 2.3.7 Game: “First riddle” 2.3.8 Game: “Find the other halves” 2.3.9 Game: “Win the box” 2.3.10 Game: “Crossword puzzle” 2.3.11 Game: “Noughts and crosses”

335 27 lượt tải
SKKN Applying some useful speaking activities to enhance the 10th form students’ activeness at 4

SKKN Applying some useful speaking activities to enhance the 10th form students’ activeness at 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Applying some useful speaking activities to enhance the 10th form students’ activeness at 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: During my teaching time, I realized that the above activities are sometimes too difficult for “weak” students to participate. In this initiative, therefore, I mention some other speaking activities in order to enhance the 10th form students’ activeness. 2.3.1. Brainstorming 2.3.2. Information Gap Activities 2.3.3. Playing Cards

418 5 lượt tải
SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5

SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Động viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh Biện pháp 2: Tổ chức các hoạt động học tập gây hứng thú cho học sinh trong mỗi giờ học như: trò chơi, âm nhạc, xem phim, đóng kịch: Hoạt động 1. Học Tiếng Anh qua trò chơi Hoạt động 2. Học tiếng Anh qua bài hát Hoạt động 3. Học Tiếng Anh qua phim hoạt hình Hoạt động 4. Học Tiếng Anh bằng hoạt động đóng kịch

159 22 lượt tải
SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Phương pháp tổ chức rèn kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh * Tập cho học sinh cách phản xạ nhanh bằng Tiếng Anh * Rèn luyện cách phát âm cho học sinh * Rèn cho học sinh sử dụng ngữ điệu Các loại giải pháp luyện tập được sử dụng cho việc phát triển kỹ năng nghe Giải pháp 1: Một số kĩ thuật Dạy nghe trong sách giáo khoa Tiếng Anh Giải pháp 2: Khắc phục khó khăn khi nghe Giải pháp 3: Tổ chức trò chơi luyện nghe Giải pháp 4: Phát triển kỹ năng nghe cho học sinh kết hợp với kỹ năng nói Giải pháp 5: Sử dụng âm nhạc trong dạy nghe

573 5 lượt tải
SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3

SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SSKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Các hoạt động hát, múa, thể dục nhịp điệu trong lúc chuyển tiết. Biện pháp 2: Tổ chức các tiết học tập ngoài trời. Biện pháp 3: Tổ chức các tiết học thư viện. Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh. Biện pháp 5: Tổ chức các sân chơi tiếng Anh.

967 12 lượt tải
SKKN Bước đầu xây dựng hứng thú học tập môn học Tiếng anh đối với học sinh khối lớp 3

SKKN Bước đầu xây dựng hứng thú học tập môn học Tiếng anh đối với học sinh khối lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bước đầu xây dựng hứng thú học tập môn học Tiếng anh đối với học sinh khối lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Một điều khiến cho các em thấy học Tiếng anh là vô cùng khó dẫn đến tâm lí sợ môn học này- Đó là do các em không biết phương pháp tự học ở nhà. Do vậy ngay từ tiết học đầu tiên giáo viên nên dành thời gian để đưa ra các phương pháp học cũng như các cách để ôn tập ở nhà, vì ôn tập là rất quan trọng. Như vậy học sinh có thể lựa chọn phương pháp học phù hợp với bản thân các em. * Đối với việc ôn tập bài cũ ở nhà: Học kết hợp với ôn tập rất có hiệu quả. Có thể ôn tập một mình hay cùng một người bạn hoặc một nhóm bạn . - Cách thứ nhất: Đọc và viết ra giấy nháp nhiều lần một từ cho đến thuộc và ghi nhớ nghĩa của từ đó. - Cách thứ hai: Mỗi ngày viết ra mảnh giấy nhỏ năm từ và dán ở khắp nơi trong ngôi nhà - những nơi mà em hay đi đến. - Cách thứ ba: Ghi chép các từ vựng ra một quyển sổ nhỏ theo một hàng dọc ,và cột kia đương nhiên là nghĩa Tiếng Việt. Có ghi chú từ loại của từ đó và đặt câu với từ vựng cũng là cách ghi nhớ cách sử dụng của từ đó.

386 5 lượt tải
SKKN Combining effectively forms of practice and test their vocabulary in English class 5

SKKN Combining effectively forms of practice and test their vocabulary in English class 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Combining effectively forms of practice and test their vocabulary in English class 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. To overcome status students are not interested in learning new words 1.1 Complete the crossword as suggested 1.2. Connect letters 1.3 . Sort of the same themes 2. To overcome status students use more Vietnamese 2.1. Find words learned by definition 2.2. Find the appropriate side 2.3 . Read the words in syllables 3. To overcome students often forget vocabulary 3.1 . Create another word 3.2 . Find keywords 3.3. Put words into the sentence structure 3.4 . Write the words with the same first letter or the last 4. To overcome status students often confuse 4.1. Change the location of letters to another word 4.2. Listen and write

186 26 lượt tải
SKKN Creating and using the own web with some applications to help students in grade 5 practice the vocabulary and sentence patterns better in “We love English” club

SKKN Creating and using the own web with some applications to help students in grade 5 practice the vocabulary and sentence patterns better in “We love English” club

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Creating and using the own web with some applications to help students in grade 5 practice the vocabulary and sentence patterns better in “We love English” club" triển khai các biện pháp như sau:  The solutions implemented Here are some tools which are easy and simply to use for creating in Gnomio: 3.1. Hot potatoes 3.2. Quizlet 3.3. Story bird

212 23 lượt tải
SKKN Improve the quality of teaching reading English for grade 5 students

SKKN Improve the quality of teaching reading English for grade 5 students

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Improve the quality of teaching reading English for grade 5 students" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Making connections 3.2. Predicting 3.3. Questioning 3.4. Monitoring 3.5. Visualizing 3.6. Summarizing 3.7. Instruction of comprehension strategies 3.8. Practical applications of reading strategies

147 20 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong giờ học Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5

SKKN Kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong giờ học Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong giờ học Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  1.1. Kinh nghiệm chuẩn bị, tổ chức, thực hiện của giáo viên 1.1.1. Bồi dưỡng năng lực tự học, tự làm bài tập cho học sinh 1.1.2. Hướng dẫn cho học sinh tự chuẩn bị bài, tự làm bài tập ở nhà 1.1.3. Hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập phù hợp với đặc trưng của bộ môn 1.1.4. Hệ thống câu hỏi trong một tiết dạy 1.2. Kinh nghiệm phát huy vai trò cán sự bộ môn, cán sự lớp 1.3. Phương pháp vận dụng bản đồ tư duy 1.4. Sử dụng một số phương tiện, hình thức tổ chức hoạt động dạy - học để gây hứng thú cho học sinh

235 23 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4

Phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 phát âm Tiếng Anh đúng

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. 1. Giúp học sinh nhận biết nguyên âm, phụ âm 1. 2. Giúp học sinh biết cách đánh trọng âm 1. 3. Giúp học sinh biết được ngữ điệu của câu 1. 4. Giúp học sinh nhận biết cách phát âm khi thêm “s” và “es”. 1. 5.Giúp học sinh nhận biết cách phát âm “ed” 1. 6. Giúp học sinh nhận biết cách phát âm âm “th”- /θ/ & /ð/ 1. 7. Luyện tập cách phát âm ( practising sound) 1. 8. Phiên âm

735 9 lượt tải
SKKN A number of measures to help improve the efficiency of vocabulary teaching enghlish class 4

SKKN A number of measures to help improve the efficiency of vocabulary teaching enghlish class 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN A number of measures to help improve the efficiency of vocabulary teaching enghlish class 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Some game applications in teaching English 3.2 Some other methods improve the efficiency of learning English subjects 3.3 Use the test procedure and reinforce new vocabulary 3.4 Instruct students to learn vocabulary at home. 3.5 Some specific examples

947 11 lượt tải
SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils

SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils" triển khai các biện pháp như sau:  2.3 Some "warm-up" activities applied in teaching English 5. 2.3.1 Game: “The God says…..” 2.3.2 Game: “Slap the board” 2.3.3 Game: “Lucky numbers” 2.3.4 Game: “Pass the secret” 2.3.5 Game: “Kim’s game” 2.3.6 Game: “Mysterious picture” 2.3.7 Game: “First riddle” 2.3.8 Game: “Find the other halves” 2.3.9 Game: “Win the box” 2.3.10 Game: “Crossword puzzle” 2.3.11 Game: “Noughts and crosses”

335 27 lượt tải
SKKN Applying some useful speaking activities to enhance the 10th form students’ activeness at 4

SKKN Applying some useful speaking activities to enhance the 10th form students’ activeness at 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Applying some useful speaking activities to enhance the 10th form students’ activeness at 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: During my teaching time, I realized that the above activities are sometimes too difficult for “weak” students to participate. In this initiative, therefore, I mention some other speaking activities in order to enhance the 10th form students’ activeness. 2.3.1. Brainstorming 2.3.2. Information Gap Activities 2.3.3. Playing Cards

418 5 lượt tải
SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5

SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Động viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh Biện pháp 2: Tổ chức các hoạt động học tập gây hứng thú cho học sinh trong mỗi giờ học như: trò chơi, âm nhạc, xem phim, đóng kịch: Hoạt động 1. Học Tiếng Anh qua trò chơi Hoạt động 2. Học tiếng Anh qua bài hát Hoạt động 3. Học Tiếng Anh qua phim hoạt hình Hoạt động 4. Học Tiếng Anh bằng hoạt động đóng kịch

159 22 lượt tải
SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Phương pháp tổ chức rèn kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh * Tập cho học sinh cách phản xạ nhanh bằng Tiếng Anh * Rèn luyện cách phát âm cho học sinh * Rèn cho học sinh sử dụng ngữ điệu Các loại giải pháp luyện tập được sử dụng cho việc phát triển kỹ năng nghe Giải pháp 1: Một số kĩ thuật Dạy nghe trong sách giáo khoa Tiếng Anh Giải pháp 2: Khắc phục khó khăn khi nghe Giải pháp 3: Tổ chức trò chơi luyện nghe Giải pháp 4: Phát triển kỹ năng nghe cho học sinh kết hợp với kỹ năng nói Giải pháp 5: Sử dụng âm nhạc trong dạy nghe

573 5 lượt tải
SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3

SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SSKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Các hoạt động hát, múa, thể dục nhịp điệu trong lúc chuyển tiết. Biện pháp 2: Tổ chức các tiết học tập ngoài trời. Biện pháp 3: Tổ chức các tiết học thư viện. Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh. Biện pháp 5: Tổ chức các sân chơi tiếng Anh.

967 12 lượt tải
SKKN Bước đầu xây dựng hứng thú học tập môn học Tiếng anh đối với học sinh khối lớp 3

SKKN Bước đầu xây dựng hứng thú học tập môn học Tiếng anh đối với học sinh khối lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bước đầu xây dựng hứng thú học tập môn học Tiếng anh đối với học sinh khối lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Một điều khiến cho các em thấy học Tiếng anh là vô cùng khó dẫn đến tâm lí sợ môn học này- Đó là do các em không biết phương pháp tự học ở nhà. Do vậy ngay từ tiết học đầu tiên giáo viên nên dành thời gian để đưa ra các phương pháp học cũng như các cách để ôn tập ở nhà, vì ôn tập là rất quan trọng. Như vậy học sinh có thể lựa chọn phương pháp học phù hợp với bản thân các em. * Đối với việc ôn tập bài cũ ở nhà: Học kết hợp với ôn tập rất có hiệu quả. Có thể ôn tập một mình hay cùng một người bạn hoặc một nhóm bạn . - Cách thứ nhất: Đọc và viết ra giấy nháp nhiều lần một từ cho đến thuộc và ghi nhớ nghĩa của từ đó. - Cách thứ hai: Mỗi ngày viết ra mảnh giấy nhỏ năm từ và dán ở khắp nơi trong ngôi nhà - những nơi mà em hay đi đến. - Cách thứ ba: Ghi chép các từ vựng ra một quyển sổ nhỏ theo một hàng dọc ,và cột kia đương nhiên là nghĩa Tiếng Việt. Có ghi chú từ loại của từ đó và đặt câu với từ vựng cũng là cách ghi nhớ cách sử dụng của từ đó.

386 5 lượt tải
SKKN Combining effectively forms of practice and test their vocabulary in English class 5

SKKN Combining effectively forms of practice and test their vocabulary in English class 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Combining effectively forms of practice and test their vocabulary in English class 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. To overcome status students are not interested in learning new words 1.1 Complete the crossword as suggested 1.2. Connect letters 1.3 . Sort of the same themes 2. To overcome status students use more Vietnamese 2.1. Find words learned by definition 2.2. Find the appropriate side 2.3 . Read the words in syllables 3. To overcome students often forget vocabulary 3.1 . Create another word 3.2 . Find keywords 3.3. Put words into the sentence structure 3.4 . Write the words with the same first letter or the last 4. To overcome status students often confuse 4.1. Change the location of letters to another word 4.2. Listen and write

186 26 lượt tải
SKKN Creating and using the own web with some applications to help students in grade 5 practice the vocabulary and sentence patterns better in “We love English” club

SKKN Creating and using the own web with some applications to help students in grade 5 practice the vocabulary and sentence patterns better in “We love English” club

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Creating and using the own web with some applications to help students in grade 5 practice the vocabulary and sentence patterns better in “We love English” club" triển khai các biện pháp như sau:  The solutions implemented Here are some tools which are easy and simply to use for creating in Gnomio: 3.1. Hot potatoes 3.2. Quizlet 3.3. Story bird

212 23 lượt tải
SKKN Improve the quality of teaching reading English for grade 5 students

SKKN Improve the quality of teaching reading English for grade 5 students

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Improve the quality of teaching reading English for grade 5 students" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Making connections 3.2. Predicting 3.3. Questioning 3.4. Monitoring 3.5. Visualizing 3.6. Summarizing 3.7. Instruction of comprehension strategies 3.8. Practical applications of reading strategies

147 20 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong giờ học Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5

SKKN Kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong giờ học Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong giờ học Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  1.1. Kinh nghiệm chuẩn bị, tổ chức, thực hiện của giáo viên 1.1.1. Bồi dưỡng năng lực tự học, tự làm bài tập cho học sinh 1.1.2. Hướng dẫn cho học sinh tự chuẩn bị bài, tự làm bài tập ở nhà 1.1.3. Hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập phù hợp với đặc trưng của bộ môn 1.1.4. Hệ thống câu hỏi trong một tiết dạy 1.2. Kinh nghiệm phát huy vai trò cán sự bộ môn, cán sự lớp 1.3. Phương pháp vận dụng bản đồ tư duy 1.4. Sử dụng một số phương tiện, hình thức tổ chức hoạt động dạy - học để gây hứng thú cho học sinh

235 23 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com