Cửa hàng

Đây là nơi bạn có thể duyệt các sản phẩm trong cửa hàng này.

Bạn không đang ở trong trang danh mục.
SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6

SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Phân chia nhóm học sinh một cách khoa học, đảm bảo thành phần nhóm gồm những học sinh có năng lực, khả năng nhận thức khác nhau. Giải pháp 2: Một số yêu cầu khi tổ chức hình thức học tập nhóm. - Phân chia nhóm học sinh hợp lý. - Hoạt động nhóm phải đảm bảo mọi thành viên tích cực tham gia, không để tình trạng học sinh làm dùm hoặc thụ động ngồi không. - Quản lý trật tự lớp, nhất là khi học sinh tranh luận quá lớn hay gây ồn, tránh làm ảnh hưởng đến lớp bên cạch.

901 6 lượt tải
SKKN Trải nghiệm làng nghề nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPTtrên địa bàn huyện Quỳnh lưu

SKKN Trải nghiệm làng nghề nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPTtrên địa bàn huyện Quỳnh lưu

Sáng kiến kinh nghiệm "Trải nghiệm làng nghề nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn huyện Quỳnh lưu"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Bước 1. Phân tích nội dung kế hoạch HĐTN, HN của nhà trường, trên cơ sở đó lựa chọn HĐTN làng nghề phù hợp với HS với mục tiêu cần đạt * Bước 2. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm làng nghề * Bước 3. Thực hiện tổ chức HĐTN làng nghề theo kế hoạch * Bước 4. Tổng kết, báo cáo, đánh giá, viết bài thu hoạch, phát biểu cảm tưởng sau hoạt động trải nghiệm làng nghề.

436 9 lượt tải
SKKN Training life skills for students through some english lessons in grade 9 effectively

SKKN Training life skills for students through some english lessons in grade 9 effectively

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Training life skills for students through some english lessons in grade 9 effectively” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Institution communication skills training 2.3.2. Institution, skills training cognitive behavioral adjustment 2.3.3. Institution, skills training to improve health, health protection and environmental protection 2.3.4. Institution, skills training disaster or epidemic

1862 6 lượt tải
SKKN Treatment of cross-cultural characteristics in the teaching of speaking skill to grade 12A2 students of English in Nam Dan 1 upper secondary school

SKKN Treatment of cross-cultural characteristics in the teaching of speaking skill to grade 12A2 students of English in Nam Dan 1 upper secondary school

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Treatment of cross-cultural characteristics in the teaching of speaking skill to grade 12A2 students of English in Nam Dan 1 upper secondary school" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Teachers and students’ sources in high school for enriching cross-cultural information - Activities for improving cross-culture teaching methods in NDI high school

693 5 lượt tải
SKKN Trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

SKKN Trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Lập kế hoạch giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ MG 4 – 5 tuổi 3.2. Xây dựng môi trường trong lớp học 3.3. Tăng cường cho trẻ rèn luyện kỹ năng tự phục vụ thông qua hoạt động vui chơi 3.4. Tạo cơ hội cho trẻ được thực hành, trải nghiệm kỹ năng TPV ở mọi lúc mọi nơi 3.5. Tuyên truyền phối hợp với các bậc phụ huynh

937 6 lượt tải
skkn-tu-hoat-dong-trai-nghiem-dinh-huong-cho-hoc-sinh-thuc-hien-cac-du-an-khoa-hoc-ki-thuat-o-truong-thpt

SKKN Từ hoạt động trải nghiệm định hướng cho học sinh thực hiện các dự án khoa học kĩ thuật ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Từ hoạt động trải nghiệm định hướng cho học sinh thực hiện các dự án khoa học kĩ thuật ở trường THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Đã xây dựng được quy trình mẫu, các thao tác cơ bản trong hoạt động trải nghiệm và các dự án học tập. - Từ những hoạt động trải nghiệm, dự án học tập nhỏ gắn với nội dung chương trình đến các hoạt động trải nghiệm và các dự án khoa học kĩ thuật. Học sinh dần được làm quen và có thể tạo ra các sản phẩm khoa học kĩ thuật dưới sự hướng dẫn của viên. - Việc sử dụng các hoạt động trải nghiệm và các dự án khoa học kĩ thuật gắn với thực tiễn giúp các em hào hứng và đam mê hơn với bộ môn Vật lí, các em tích cực tìm tòi các sản phẩm ứng dụng vào thực tế cuộc sống.

133 5 lượt tải
SKKN Tự làm một số dụng cụ thí nghiệm phần điện trường và từ trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học

SKKN Tự làm một số dụng cụ thí nghiệm phần điện trường và từ trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tự làm một số dụng cụ thí nghiệm phần điện trường và từ trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học“ triển khai các biện pháp như sau:  1.Quy trình thiết kế và hệ thống các thí nghiệm đã thiết kế 1.1.Quy trình thiết kế thí nghiệm trong dạy học vật lí 1.2.Lựa chọn và thiết kế các thí nghiệm trong phần điện trường và từ trường - Vật lí 11 THPT 2.Đề xuất quy trình sử dụng các thí nghiệm tự tạo để rèn luyện kĩ năng thiết kế thí nghiệm cho học sinh, nâng cao chất lượng trong dạy học Vật lí 3.Tiêu chí đánh giá việc rèn luyện kỹ năng thiết kế thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học

598 11 lượt tải
SKKN Tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp chủ nhiệm trong thời đại 4.0

SKKN Tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp chủ nhiệm trong thời đại 4.0

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp chủ nhiệm trong thời đại 4.0" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Định hướng giúp cá nhân tìm hiểu năng lực bản thân 2.3.2. Tư vấn giúp học sinh tìm hiểu thông tin về nghề nghiệp trong thời đại 4.0 2.3.3. Tìm hiểu thông tin về thị trường lao động 2.3.4. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm cho lớp  

478 10 lượt tải
SKKN Ứng dụng 1 số phần mềm trong lớp học không gian số và kết hợp không gian số nhằm thúc đẩy tương tác, hứng thú của học sinh trong học tập môn tiếng Anh lớp 11 thí điểm tại các trường THPT

SKKN Ứng dụng 1 số phần mềm trong lớp học không gian số và kết hợp không gian số nhằm thúc đẩy tương tác, hứng thú của học sinh trong học tập môn tiếng Anh lớp 11 thí điểm tại các trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng 1 số phần mềm trong lớp học không gian số và kết hợp không gian số nhằm thúc đẩy tương tác, hứng thú của học sinh trong học tập môn tiếng Anh lớp 11 thí điểm tại các trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: một số phần mềm, trang web bổ trợ và ứng dụng cụ thể vào công tác giảng dạy trực tiếp và trực tuyến mà tôi đã và đang tiến hành nghiên cứu trong sáng kiến và thực nghiệm của mình. - Classpoint - Blooket - Padlet - quizizz

926 11 lượt tải
SKKN Ứng dụng bản đồ tư duy trong bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 8

SKKN Ứng dụng bản đồ tư duy trong bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng bản đồ tư duy trong bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phần I: MỘT SỐ DẠNG SƠ ĐỒ CHỦ YẾU SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC 8 a. Sơ đồ dạng thẳng b. Sơ đồ nhánh d. Dạng bảng biểu e. Sơ đồ kiểm tra đánh giá g. Sơ đồ khuyết thiếu Phần II: ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 8. - Hệ thống hóa kiến thức mỗi chương qua bản đồ tư duy. - Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi về Chương III – Hệ tuần hoàn (Sinh học 8)  

2167 4 lượt tải
SKKN Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ và nền tảng web để thiết kế bài giảng e-learning trong dạy học trực tuyến môn sinh học nhằm phát triển năng lực cho học sinh thpt.

SKKN Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ và nền tảng web để thiết kế bài giảng e-learning trong dạy học trực tuyến môn sinh học nhằm phát triển năng lực cho học sinh thpt.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ và nền tảng web để thiết kế bài giảng e-learning trong dạy học trực tuyến môn sinh học nhằm phát triển năng lực cho học sinh thpt." triển khai các biện pháp như sau:  1. Sử dụng phần mềm biên tập âm thanh bài giảng 2. Sử dụng phần mềm biên tập video bài giảng 3. Sử dụng phần mềm iSpring Suite để thiết kế các bài tập và trò chơi tương tác trong bài giảng E-Learning từ bài giảng PowerPoint 4. Một số lưu ý quan trọng trong cài đặt điều kiện hoàn thành khi thiết kế các bài tập tương tác trên iSpring Suite khi thiết kế bài giảng E-Learning

111 20 lượt tải
SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Vận dụng Phương pháp động não 2.3.2. Phương pháp thảo luận nhóm 2.3.3. Phương pháp đóng vai 2.3.4. Phương pháp giải quyết vấn đề 2.3.5. Phương pháp diễn giải 2.3.6. Phương pháp tổ chức trò chơi a. Trò chơi “Hái hoa dân chủ” b. Trò chơi “Tiếp sức” c. Trò chơi “Nhanh mắt, nhanh tay”

432 5 lượt tải

Loại

SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6

SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức, quản lý hoạt động nhóm hiệu quả trong giờ thực hành vẽ tranh khối lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Phân chia nhóm học sinh một cách khoa học, đảm bảo thành phần nhóm gồm những học sinh có năng lực, khả năng nhận thức khác nhau. Giải pháp 2: Một số yêu cầu khi tổ chức hình thức học tập nhóm. - Phân chia nhóm học sinh hợp lý. - Hoạt động nhóm phải đảm bảo mọi thành viên tích cực tham gia, không để tình trạng học sinh làm dùm hoặc thụ động ngồi không. - Quản lý trật tự lớp, nhất là khi học sinh tranh luận quá lớn hay gây ồn, tránh làm ảnh hưởng đến lớp bên cạch.

901 6 lượt tải
SKKN Trải nghiệm làng nghề nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPTtrên địa bàn huyện Quỳnh lưu

SKKN Trải nghiệm làng nghề nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPTtrên địa bàn huyện Quỳnh lưu

Sáng kiến kinh nghiệm "Trải nghiệm làng nghề nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn huyện Quỳnh lưu"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Bước 1. Phân tích nội dung kế hoạch HĐTN, HN của nhà trường, trên cơ sở đó lựa chọn HĐTN làng nghề phù hợp với HS với mục tiêu cần đạt * Bước 2. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm làng nghề * Bước 3. Thực hiện tổ chức HĐTN làng nghề theo kế hoạch * Bước 4. Tổng kết, báo cáo, đánh giá, viết bài thu hoạch, phát biểu cảm tưởng sau hoạt động trải nghiệm làng nghề.

436 9 lượt tải
SKKN Training life skills for students through some english lessons in grade 9 effectively

SKKN Training life skills for students through some english lessons in grade 9 effectively

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Training life skills for students through some english lessons in grade 9 effectively” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Institution communication skills training 2.3.2. Institution, skills training cognitive behavioral adjustment 2.3.3. Institution, skills training to improve health, health protection and environmental protection 2.3.4. Institution, skills training disaster or epidemic

1862 6 lượt tải
SKKN Treatment of cross-cultural characteristics in the teaching of speaking skill to grade 12A2 students of English in Nam Dan 1 upper secondary school

SKKN Treatment of cross-cultural characteristics in the teaching of speaking skill to grade 12A2 students of English in Nam Dan 1 upper secondary school

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Treatment of cross-cultural characteristics in the teaching of speaking skill to grade 12A2 students of English in Nam Dan 1 upper secondary school" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Teachers and students’ sources in high school for enriching cross-cultural information - Activities for improving cross-culture teaching methods in NDI high school

693 5 lượt tải
SKKN Trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

SKKN Trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Lập kế hoạch giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ MG 4 – 5 tuổi 3.2. Xây dựng môi trường trong lớp học 3.3. Tăng cường cho trẻ rèn luyện kỹ năng tự phục vụ thông qua hoạt động vui chơi 3.4. Tạo cơ hội cho trẻ được thực hành, trải nghiệm kỹ năng TPV ở mọi lúc mọi nơi 3.5. Tuyên truyền phối hợp với các bậc phụ huynh

937 6 lượt tải
skkn-tu-hoat-dong-trai-nghiem-dinh-huong-cho-hoc-sinh-thuc-hien-cac-du-an-khoa-hoc-ki-thuat-o-truong-thpt

SKKN Từ hoạt động trải nghiệm định hướng cho học sinh thực hiện các dự án khoa học kĩ thuật ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Từ hoạt động trải nghiệm định hướng cho học sinh thực hiện các dự án khoa học kĩ thuật ở trường THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Đã xây dựng được quy trình mẫu, các thao tác cơ bản trong hoạt động trải nghiệm và các dự án học tập. - Từ những hoạt động trải nghiệm, dự án học tập nhỏ gắn với nội dung chương trình đến các hoạt động trải nghiệm và các dự án khoa học kĩ thuật. Học sinh dần được làm quen và có thể tạo ra các sản phẩm khoa học kĩ thuật dưới sự hướng dẫn của viên. - Việc sử dụng các hoạt động trải nghiệm và các dự án khoa học kĩ thuật gắn với thực tiễn giúp các em hào hứng và đam mê hơn với bộ môn Vật lí, các em tích cực tìm tòi các sản phẩm ứng dụng vào thực tế cuộc sống.

133 5 lượt tải
SKKN Tự làm một số dụng cụ thí nghiệm phần điện trường và từ trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học

SKKN Tự làm một số dụng cụ thí nghiệm phần điện trường và từ trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tự làm một số dụng cụ thí nghiệm phần điện trường và từ trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học“ triển khai các biện pháp như sau:  1.Quy trình thiết kế và hệ thống các thí nghiệm đã thiết kế 1.1.Quy trình thiết kế thí nghiệm trong dạy học vật lí 1.2.Lựa chọn và thiết kế các thí nghiệm trong phần điện trường và từ trường - Vật lí 11 THPT 2.Đề xuất quy trình sử dụng các thí nghiệm tự tạo để rèn luyện kĩ năng thiết kế thí nghiệm cho học sinh, nâng cao chất lượng trong dạy học Vật lí 3.Tiêu chí đánh giá việc rèn luyện kỹ năng thiết kế thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học

598 11 lượt tải
SKKN Tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp chủ nhiệm trong thời đại 4.0

SKKN Tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp chủ nhiệm trong thời đại 4.0

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp chủ nhiệm trong thời đại 4.0" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Định hướng giúp cá nhân tìm hiểu năng lực bản thân 2.3.2. Tư vấn giúp học sinh tìm hiểu thông tin về nghề nghiệp trong thời đại 4.0 2.3.3. Tìm hiểu thông tin về thị trường lao động 2.3.4. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm cho lớp  

478 10 lượt tải
SKKN Ứng dụng 1 số phần mềm trong lớp học không gian số và kết hợp không gian số nhằm thúc đẩy tương tác, hứng thú của học sinh trong học tập môn tiếng Anh lớp 11 thí điểm tại các trường THPT

SKKN Ứng dụng 1 số phần mềm trong lớp học không gian số và kết hợp không gian số nhằm thúc đẩy tương tác, hứng thú của học sinh trong học tập môn tiếng Anh lớp 11 thí điểm tại các trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng 1 số phần mềm trong lớp học không gian số và kết hợp không gian số nhằm thúc đẩy tương tác, hứng thú của học sinh trong học tập môn tiếng Anh lớp 11 thí điểm tại các trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: một số phần mềm, trang web bổ trợ và ứng dụng cụ thể vào công tác giảng dạy trực tiếp và trực tuyến mà tôi đã và đang tiến hành nghiên cứu trong sáng kiến và thực nghiệm của mình. - Classpoint - Blooket - Padlet - quizizz

926 11 lượt tải
SKKN Ứng dụng bản đồ tư duy trong bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 8

SKKN Ứng dụng bản đồ tư duy trong bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng bản đồ tư duy trong bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phần I: MỘT SỐ DẠNG SƠ ĐỒ CHỦ YẾU SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC 8 a. Sơ đồ dạng thẳng b. Sơ đồ nhánh d. Dạng bảng biểu e. Sơ đồ kiểm tra đánh giá g. Sơ đồ khuyết thiếu Phần II: ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 8. - Hệ thống hóa kiến thức mỗi chương qua bản đồ tư duy. - Hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi về Chương III – Hệ tuần hoàn (Sinh học 8)  

2167 4 lượt tải
SKKN Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ và nền tảng web để thiết kế bài giảng e-learning trong dạy học trực tuyến môn sinh học nhằm phát triển năng lực cho học sinh thpt.

SKKN Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ và nền tảng web để thiết kế bài giảng e-learning trong dạy học trực tuyến môn sinh học nhằm phát triển năng lực cho học sinh thpt.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ và nền tảng web để thiết kế bài giảng e-learning trong dạy học trực tuyến môn sinh học nhằm phát triển năng lực cho học sinh thpt." triển khai các biện pháp như sau:  1. Sử dụng phần mềm biên tập âm thanh bài giảng 2. Sử dụng phần mềm biên tập video bài giảng 3. Sử dụng phần mềm iSpring Suite để thiết kế các bài tập và trò chơi tương tác trong bài giảng E-Learning từ bài giảng PowerPoint 4. Một số lưu ý quan trọng trong cài đặt điều kiện hoàn thành khi thiết kế các bài tập tương tác trên iSpring Suite khi thiết kế bài giảng E-Learning

111 20 lượt tải
SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Vận dụng Phương pháp động não 2.3.2. Phương pháp thảo luận nhóm 2.3.3. Phương pháp đóng vai 2.3.4. Phương pháp giải quyết vấn đề 2.3.5. Phương pháp diễn giải 2.3.6. Phương pháp tổ chức trò chơi a. Trò chơi “Hái hoa dân chủ” b. Trò chơi “Tiếp sức” c. Trò chơi “Nhanh mắt, nhanh tay”

432 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com