Logo Kiến Edu

Cửa hàng

Đây là nơi bạn có thể duyệt các sản phẩm trong cửa hàng này.

Bạn không đang ở trong trang danh mục.
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng các tiết dạy “luyện tập” môn Toán lớp 3

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng các tiết dạy “luyện tập” môn Toán lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng các tiết dạy “luyện tập” môn Toán lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học: Biện pháp 2 (Biện pháp trọng tâm): Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên khối lớp 3 1. Nắm vững toàn bộ nội dung chương trình Toán 3 một cách có hệ thống 2. Giúp giáo viên có thêm kỹ năng XDKHBH 3. Giúp giáo viên có thêm kỹ năng xác định bài tập trọng tâm trong mỗi tiết “Luyện tập” và xác định vị trí của mỗi tiết “Luyện tập” đối với nội dung chương trình toán 3

205 164 lượt tải
Công tác chỉ đạo lồng ghép giáo dục môi trường vào giảng dạy ở khối lớp 5 VNEN

Công tác chỉ đạo lồng ghép giáo dục môi trường vào giảng dạy ở khối lớp 5 VNEN

Sáng kiến kinh nghiệm "Công tác chỉ đạo lồng ghép giáo dục môi trường vào giảng dạy ở khối lớp 5 VNEN" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lồng ghép giáo dục môi trường thông qua một số bài học cụ thể 2. Chỉ dạo lồng ghép Giáo dục môi trường thông qua tiết sinh hoạt tập thể, các hoạt đông ngoài giờ lên lớp. 3. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc lồng ghép

205 164 lượt tải
Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)

Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Chỉ đạo Làm tốt công tác tuyên truyền 2. Chỉ đạo tập huấn cho giáo viên 3. Chỉ đạo Giáo viên chủ nhiệm bồi dưỡng kĩ năng điều hành cho các thành viên HĐTQ

205 164 lượt tải
Một vài biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đại trà, giảm thiểu học sinh lưu ban

Một vài biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đại trà, giảm thiểu học sinh lưu ban

Sáng kiến kinh nghiệm "Một vài biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đại trà, giảm thiểu học sinh lưu ban" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp quản lý, chỉ đạo của ban giám hiệu 2. Bồi dưỡng chất lượng cho đội ngũ giáo viên 3. Tác động đến ý thức học tập của học sinh.

306 8 lượt tải
Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 chương trình Mô hình trường học mới Việt Nam sau kết thúc dự án VNEN

Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 chương trình Mô hình trường học mới Việt Nam sau kết thúc dự án VNEN

Sáng kiến kinh nghiệm "Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 chương trình Mô hình trường học mới Việt Nam sau kết thúc dự án VNEN" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tăng cường công tác tuyên truyền một cách kịp thời, đúng đắn về mô hình trường học Mới Việt Nam đến phụ huynh 2. Bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên dạy học lớp 2 một cách phù hợp, có hiệu quả 3. Tổ chức tăng cường Tiếng Việt cho học sinh lên lớp 2 trong hè năm .......... đạt hiệu quả 4. Tổ chức tập huấn bổ sung phương pháp dạy-học môn Tiếng Việt lớp 2 cho giáo viên trực tiếp dạy lớp 2 năm học 5. Làm tốt công tác chuẩn bị cho học sinh lớp 2 trước khi bước vào năm học mới .. 6. Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp đối với môn Tiếng Việt lớp 2 và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn định kỳ 7. Phát động phong trào thi đua trang trí lớp học thnâ thiện vào dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 8. Động viên, khích lệ quan tâm đến đội ngũ giáo viên 9. Kêu gọi, vận động phụ huynh học sinh tích cực tham gia làm đồ dùng học tập cùng với giáo viên, học sinh

205 164 lượt tải
Một số giải pháp quản lí hoạt động học của học sinh khối 2, 3 tại trường Tiểu học

Một số giải pháp quản lí hoạt động học của học sinh khối 2, 3 tại trường Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp quản lí hoạt động học của học sinh khối 2, 3 tại trường Tiểu học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nắm bắt về tình hình lớp 2. Giáo dục tinh thần, thái độ, động cơ học tập 3. Tổ chức xây dựng và thực hiện nội quy, nề nếp học tập của học sinh 4. Thực hiện các phong trào thi đua học tập 5. Giúp đỡ các đối tượng học sinh ( phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi) 6. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường để quản lý hoạt động học của học sinh 7. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các lực lượng giáo dục khác để quản lý hoạt động học của học sinh 8.Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra hoạt động học tập của học sinh

205 120 lượt tải
Một số kinh nghiệm chỉ đạo tăng cường luyện nói cho học sinh lớp 1 trong môn Tiếng Việt

Một số kinh nghiệm chỉ đạo tăng cường luyện nói cho học sinh lớp 1 trong môn Tiếng Việt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm chỉ đạo tăng cường luyện nói cho học sinh lớp 1 trong môn Tiếng Việt" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Dự giờ, trao đổi với giáo viên để nắm bắt tình hình thực tế Bước 2: Chỉ đạo xây dựng thực hiện kế hoạch Bước 3: Kiểm tra chất lượng hiệu quả

205 164 lượt tải
Biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giúp giáo viên nghiên cứu nắm vững nội dung chương trình môn Toán lớp 1. Biện pháp 2: Giúp giáo viên làm cho học sinh lớp 1 ham thích học môn Toán Biện pháp 3: Giúp giáo viên biết cách sử dụng,khai thác triệt để đồ dùng dạy học môn Toán lớp 1 cùng với việc ứng dụng CNTT vào dạy học. Biện pháp 4: Giúp giáo viên nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 thông qua cách dạy các dạng bài.

205 164 lượt tải
Một số kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn nội dung cho giáo viên lớp 1 họp cha mẹ học sinh đầu năm

Một số kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn nội dung cho giáo viên lớp 1 họp cha mẹ học sinh đầu năm

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn nội dung cho giáo viên lớp 1 họp cha mẹ học sinh đầu năm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giới thiệu các mô hình hoc trong học môn Tiếng Việt - CGD 2. Hướng dẫn cách vẽ mô hình học Tiếng Việt 1- CGD trên bảng con học sinh- đúng qui trình 3. Hướng dẫn cách đọc các vần khó, một số luật chính tả 4. Hướng dẫn cho học sinh cách nói trả lời đầy đủ câu 5. Hướng dẫn cách viết: Cỡ chữ nhở và cở chữ nhỏ

429 12 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1. * Công tác kiểm tra * Chỉ đạo điểm nội dung rèn kĩ năng đọc đúng * Phần học các nét cơ bản * Trong tất cả quá trình đọc giáo viên chú ý nhắc nhở học sinh

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chỉ đạo sát sao việc dạy học giải Toán có lời văn lớp1 2. Chỉ đạo công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên 3. Giúp giáo viên nắm vững nội dung, mức độ cần đạt dạy học giải bài toán có lời văn ở lớp 1 4. Giúp giáo viên nắm vững quy trình và các bước dạy học “Giải Toán có lời văn ở lớp 1 qua từng giai đoạn.” 5. Chỉ đạo dạy thực nghiệm, dự giờ đúc rút kinh nghiệm sau giờ dạy 6. Tổ chức cho toàn khối lớp 1 dạy học theo nội dung đã thực nghiệm

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc H’mông

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc H’mông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc H’mông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 dân tộc H’mông của trường Tiểu học Trung Lý 2. 2. Những biện pháp chỉ đạo cụ thể cho từng phân môn 3. Một số biện pháp bổ trợ

205 164 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com