24-36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm nhà trẻ 24-36 tháng tuổi đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng môi trường học tập và phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Các ý tưởng sáng tạo trong giai đoạn quan trọng này tập trung vào việc khuyến khích tư duy, phát triển ngôn ngữ, và kỹ năng xã hội cơ bản. Từ việc thiết kế hoạt động thú vị tương tác, gắn liền với hình ảnh và âm thanh, đến việc tạo ra môi trường thúc đẩy sự sáng tạo thông qua chơi đùa và khám phá.
Nắm bắt tinh thần đó, Kienedu cung cấp những mẫu bài sáng kiến kinh nghiệm đầy đủ và mới nhất cho năm 2024, tạo nguồn cẩm nang hữu ích cho giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc.

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi tổ chức cho trẻ hoạt động dạo chơi ngoài trời. Biện pháp 2: Tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời theo phương pháp giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm". Biện pháp 3: Tổ chức tốt các hoạt động dạo chơi ngoài trời. Biện pháp 4: Tổ chức cho trẻ đi dạo chơi tham quan. Biện pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh.

977 8 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động, xây dựng góc vận động. Giải pháp 2: Chuẩn bị địa điểm, làm đồ dùng, đồ chơi để tạo môi trường, phục vụ các trò chơi vận động cho trẻ hoạt động tốt. Giải pháp 3: Tạo hứng thú thu hút trẻ tham gia chơi. Giải pháp 4: Lựa chọn trò chơi vận động phù hợp hướng dẫn tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ thông qua các hoạt động học khác và ở mọi lúc, mọi nơi. Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng thể lực cho trẻ. Giải pháp 6: Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng tham gia giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

839 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm phát triển vốn từ cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng tuổi

SKKN Kinh nghiệm phát triển vốn từ cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng tuổi

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Kinh nghiệm phát triển vốn từ cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Khảo sát trẻ đầu năm 3.2. Tìm hiểu đặc điểm phát triển vốn từ của trẻ nhà trẻ 3.3. Phát triển vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động học 3.4. Phát triển vốn từ của trẻ thông qua chơi 3.5. Qua giờ đón trả trẻ 3.6. Thông qua các hoạt động khác 3.7. Kết hợp với phụ huynh

971 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao" triển khai các biện pháp như sau:  1. Xây dựng kế hoạch cá nhân. 2. Sưu tầm lựa chọn các bài tập và trò chơi vận động phù hợp với trẻ. 3. Xây dựng môi trường, bổ sung đồ dùng đồ chơi khuyến khích trẻ vận động tích cực và phù hợp. 4. Biện pháp kích thích, đảm bảo an toàn trong khi chơi cho trẻ. 5. Tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong các hoạt động trong ngày. 6. Công tác tham mưu với nhà trường. 7. Công tác tuyên truyền với phụ huynh

903 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng

SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  1 Giáo dục tích cực cho trẻ về chế độ dinh dưỡng một ngày của bé. 2 Xây dựng môi trường, bổ sung đồ dùng đồ chơi khuyến khích trẻ vận động tích cực và phù hợp. 3 Biện pháp kích thích, đảm bảo an toàn trong khi chơi cho trẻ. 4 Sử dụng các hình thức dạy học tích cực trong hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ thông qua hoạt động hàng ngày 4.1 Hoạt động thể dục sáng 4.2 Tổ chức trong giờ chơi – Tập phát triển vận động cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi 4.3 Tổ chức phút vận động cho trẻ nhà trẻ 4.4 Tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời 4.5 Tổ chức vận động vào hoạt động chiều 5 Công tác tham mưu với nhà trường. 6 Công tác tuyên truyền với phụ huynh

518 42 lượt tải
SKKN Một số biện chỉ đạo rèn nền nếp thói quen cho trẻ 24-36 tháng tuổi

SKKN Một số biện chỉ đạo rèn nền nếp thói quen cho trẻ 24-36 tháng tuổi

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện chỉ đạo rèn nền nếp thói quen cho trẻ 24-36 tháng tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi. Giải pháp 2: Phối hợp với hội phụ huynh học sinh sưu tầm nguyên vật liệu và cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi thông qua mỗi buổi chiều thứ 6 một tháng 1 lần. Giải pháp 3: Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo đưa vào các lĩnh vực phát triển của trẻ. Giải pháp 4: Sử dụng đồ chơi tự tạo cho trẻ qua các hoạt động khác. Giải pháp 5: Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo trong các hội thi của trẻ do nhà trường tổ chức.

601 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp cho trẻ 24- 36 tháng làm quen với tác phẩm văn học

SKKN Một số biện pháp cho trẻ 24- 36 tháng làm quen với tác phẩm văn học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp cho trẻ 24- 36 tháng làm quen với tác phẩm văn học" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng sư phạm cho bản thân để tổ chức có hiệu quả cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học. 2.3.2. Tạo môi trường văn học phong phú cho trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tác phẩm văn học. 2.3.3. Nâng cao chất lượng cho trẻ thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học. 2.3.4. Giải pháp làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động làm quen với tác phẩm văn học. 2.3.5. Giáo dục cá biệt, động viên khuyến khích trẻ làm quen với các tác phẩm văn học. 2.3.6. Trao đổi với phụ huynh về tầm quan trọng của việc cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học.

681 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp cho trẻ 24-36 tháng tuổi làm quen với môn nhận biết tập nói

SKKN Một số biện pháp cho trẻ 24-36 tháng tuổi làm quen với môn nhận biết tập nói

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp cho trẻ 24-36 tháng tuổi làm quen với môn nhận biết tập nói" triển khai các biện pháp như sau:  * Tạo môi trường cho trẻ hoạt động * Sáng tạo một số hình thức phục vụ tiết học Hình thức 1: Điều tra cơ bản Hình thức 2: Tạo môi trường không khí lớp phù hợp gần gũi với tiết học * Biện pháp phối hợp * Kết hợp với phụ huynh

269 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy môn nhận biết cho trẻ 25 – 36 tháng tuổi

SKKN Một số biện pháp dạy môn nhận biết cho trẻ 25 – 36 tháng tuổi

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp dạy môn nhận biết cho trẻ 25 – 36 tháng tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1 Biện pháp 1: Gây hứng thú cho trẻ nhận biết màu sắc, hình dạng, kích thước trong giờ chơi tập có chủ đích 3.2 Biện pháp 2: Tăng cường làm và sưu tầm đồ chơi đẹp, sáng tạo cho trẻ 3.3 Biện pháp 3: Kích thích sự phát triển nhận biết màu sắc, hình dạng, kích thước ở mọi lúc mọi nơi 3.4 Biện pháp 4: Nêu gương khen thưởng, động viên khích lệ 3.5 Biện pháp 5: Phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường

422 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp để giúp trẻ 24 – 36 tháng nhận biết, phân biệt tốt ba màu xanh, đỏ, vàng

SKKN Một số biện pháp để giúp trẻ 24 – 36 tháng nhận biết, phân biệt tốt ba màu xanh, đỏ, vàng

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp để giúp trẻ 24 – 36 tháng nhận biết, phân biệt tốt ba màu xanh, đỏ, vàng" triển khai các biện pháp như sau:  1. Dạy trẻ nhận biết màu xanh, đỏ, vàng thông qua các hoạt động chủ đích. 2. Dạy trẻ nhận biết phân biệt ba màu : Xanh, đỏ, vàng thông qua các hoạt động ngoài tiết học. 3. Tạo môi trường giúp trẻ nhận biết tốt màu xanh, đỏ, vàng. 4. Dạy trẻ phân biệt màu thông qua quan sát trẻ để tìm hiểu khả năng tư duy nhận biết phân biệt màu sắc của trẻ. 5. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giúp trẻ nhận biết và phân biệt 3 màu xanh, đỏ, vàng tốt.

570 11 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 24 - 36 tháng nhận biết, phân biệt 3 màu xanh, đỏ, vàng

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 24 - 36 tháng nhận biết, phân biệt 3 màu xanh, đỏ, vàng

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 24 - 36 tháng nhận biết, phân biệt 3 màu xanh, đỏ, vàng" triển khai các biện pháp như sau:  1. Quan sát, đánh giá mức độ nhận biết phân biệt màu sắc của trẻ ở nhóm lớp. 2. Dạy trẻ nhận biết phân biệt ba màu : Xanh, đỏ, vàng thông qua các hoạt động có chủ đích. 3. Dạy trẻ nhận biết phân biệt ba màu: Xanh, đỏ, vàng thông qua các hoạt động ngoài tiết học. 4. Tạo môi trường giúp trẻ nhận biết tốt màu xanh, đỏ, vàng. 5. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giúp trẻ nhận biết và phân biệt tốt 3 màu xanh, đỏ, vàng.

920 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 24- 36 tháng tuổi nhận biết phân biệt tôt ba màu cơ bản: màu xanh - màu đỏ - màu vàng

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 24- 36 tháng tuổi nhận biết phân biệt tôt ba màu cơ bản: màu xanh - màu đỏ - màu vàng

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 24- 36 tháng tuổi nhận biết phân biệt tốt ba màu cơ bản: màu xanh - màu đỏ - màu vàng" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1. Khảo sát chất lượng học sinh đầu năm Biện pháp 2. Lựa chọn, tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm giúp trẻ nhận biết phân biệt ba màu cơ bản Biện pháp 3. Xây dựng môi trường tạo hứng thú cho trẻ nhận biết phân biệt ba màu cơ bản Biện pháp 4. Lựa chọn và sắp xếp nội dung các trò chơi nhận biết phân biệt màu phù hợp Biện pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh học sinh để giúp trẻ nhận biết phân biệt ba màu cơ bản

666 9 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi tổ chức cho trẻ hoạt động dạo chơi ngoài trời. Biện pháp 2: Tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời theo phương pháp giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm". Biện pháp 3: Tổ chức tốt các hoạt động dạo chơi ngoài trời. Biện pháp 4: Tổ chức cho trẻ đi dạo chơi tham quan. Biện pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh.

977 8 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động, xây dựng góc vận động. Giải pháp 2: Chuẩn bị địa điểm, làm đồ dùng, đồ chơi để tạo môi trường, phục vụ các trò chơi vận động cho trẻ hoạt động tốt. Giải pháp 3: Tạo hứng thú thu hút trẻ tham gia chơi. Giải pháp 4: Lựa chọn trò chơi vận động phù hợp hướng dẫn tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ thông qua các hoạt động học khác và ở mọi lúc, mọi nơi. Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng thể lực cho trẻ. Giải pháp 6: Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng tham gia giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

839 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm phát triển vốn từ cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng tuổi

SKKN Kinh nghiệm phát triển vốn từ cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng tuổi

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Kinh nghiệm phát triển vốn từ cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Khảo sát trẻ đầu năm 3.2. Tìm hiểu đặc điểm phát triển vốn từ của trẻ nhà trẻ 3.3. Phát triển vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động học 3.4. Phát triển vốn từ của trẻ thông qua chơi 3.5. Qua giờ đón trả trẻ 3.6. Thông qua các hoạt động khác 3.7. Kết hợp với phụ huynh

971 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao" triển khai các biện pháp như sau:  1. Xây dựng kế hoạch cá nhân. 2. Sưu tầm lựa chọn các bài tập và trò chơi vận động phù hợp với trẻ. 3. Xây dựng môi trường, bổ sung đồ dùng đồ chơi khuyến khích trẻ vận động tích cực và phù hợp. 4. Biện pháp kích thích, đảm bảo an toàn trong khi chơi cho trẻ. 5. Tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong các hoạt động trong ngày. 6. Công tác tham mưu với nhà trường. 7. Công tác tuyên truyền với phụ huynh

903 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng

SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  1 Giáo dục tích cực cho trẻ về chế độ dinh dưỡng một ngày của bé. 2 Xây dựng môi trường, bổ sung đồ dùng đồ chơi khuyến khích trẻ vận động tích cực và phù hợp. 3 Biện pháp kích thích, đảm bảo an toàn trong khi chơi cho trẻ. 4 Sử dụng các hình thức dạy học tích cực trong hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ thông qua hoạt động hàng ngày 4.1 Hoạt động thể dục sáng 4.2 Tổ chức trong giờ chơi – Tập phát triển vận động cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi 4.3 Tổ chức phút vận động cho trẻ nhà trẻ 4.4 Tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời 4.5 Tổ chức vận động vào hoạt động chiều 5 Công tác tham mưu với nhà trường. 6 Công tác tuyên truyền với phụ huynh

518 42 lượt tải
SKKN Một số biện chỉ đạo rèn nền nếp thói quen cho trẻ 24-36 tháng tuổi

SKKN Một số biện chỉ đạo rèn nền nếp thói quen cho trẻ 24-36 tháng tuổi

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện chỉ đạo rèn nền nếp thói quen cho trẻ 24-36 tháng tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi. Giải pháp 2: Phối hợp với hội phụ huynh học sinh sưu tầm nguyên vật liệu và cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi thông qua mỗi buổi chiều thứ 6 một tháng 1 lần. Giải pháp 3: Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo đưa vào các lĩnh vực phát triển của trẻ. Giải pháp 4: Sử dụng đồ chơi tự tạo cho trẻ qua các hoạt động khác. Giải pháp 5: Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo trong các hội thi của trẻ do nhà trường tổ chức.

601 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp cho trẻ 24- 36 tháng làm quen với tác phẩm văn học

SKKN Một số biện pháp cho trẻ 24- 36 tháng làm quen với tác phẩm văn học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp cho trẻ 24- 36 tháng làm quen với tác phẩm văn học" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng sư phạm cho bản thân để tổ chức có hiệu quả cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học. 2.3.2. Tạo môi trường văn học phong phú cho trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tác phẩm văn học. 2.3.3. Nâng cao chất lượng cho trẻ thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học. 2.3.4. Giải pháp làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động làm quen với tác phẩm văn học. 2.3.5. Giáo dục cá biệt, động viên khuyến khích trẻ làm quen với các tác phẩm văn học. 2.3.6. Trao đổi với phụ huynh về tầm quan trọng của việc cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học.

681 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp cho trẻ 24-36 tháng tuổi làm quen với môn nhận biết tập nói

SKKN Một số biện pháp cho trẻ 24-36 tháng tuổi làm quen với môn nhận biết tập nói

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp cho trẻ 24-36 tháng tuổi làm quen với môn nhận biết tập nói" triển khai các biện pháp như sau:  * Tạo môi trường cho trẻ hoạt động * Sáng tạo một số hình thức phục vụ tiết học Hình thức 1: Điều tra cơ bản Hình thức 2: Tạo môi trường không khí lớp phù hợp gần gũi với tiết học * Biện pháp phối hợp * Kết hợp với phụ huynh

269 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy môn nhận biết cho trẻ 25 – 36 tháng tuổi

SKKN Một số biện pháp dạy môn nhận biết cho trẻ 25 – 36 tháng tuổi

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp dạy môn nhận biết cho trẻ 25 – 36 tháng tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1 Biện pháp 1: Gây hứng thú cho trẻ nhận biết màu sắc, hình dạng, kích thước trong giờ chơi tập có chủ đích 3.2 Biện pháp 2: Tăng cường làm và sưu tầm đồ chơi đẹp, sáng tạo cho trẻ 3.3 Biện pháp 3: Kích thích sự phát triển nhận biết màu sắc, hình dạng, kích thước ở mọi lúc mọi nơi 3.4 Biện pháp 4: Nêu gương khen thưởng, động viên khích lệ 3.5 Biện pháp 5: Phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường

422 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp để giúp trẻ 24 – 36 tháng nhận biết, phân biệt tốt ba màu xanh, đỏ, vàng

SKKN Một số biện pháp để giúp trẻ 24 – 36 tháng nhận biết, phân biệt tốt ba màu xanh, đỏ, vàng

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp để giúp trẻ 24 – 36 tháng nhận biết, phân biệt tốt ba màu xanh, đỏ, vàng" triển khai các biện pháp như sau:  1. Dạy trẻ nhận biết màu xanh, đỏ, vàng thông qua các hoạt động chủ đích. 2. Dạy trẻ nhận biết phân biệt ba màu : Xanh, đỏ, vàng thông qua các hoạt động ngoài tiết học. 3. Tạo môi trường giúp trẻ nhận biết tốt màu xanh, đỏ, vàng. 4. Dạy trẻ phân biệt màu thông qua quan sát trẻ để tìm hiểu khả năng tư duy nhận biết phân biệt màu sắc của trẻ. 5. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giúp trẻ nhận biết và phân biệt 3 màu xanh, đỏ, vàng tốt.

570 11 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 24 - 36 tháng nhận biết, phân biệt 3 màu xanh, đỏ, vàng

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 24 - 36 tháng nhận biết, phân biệt 3 màu xanh, đỏ, vàng

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 24 - 36 tháng nhận biết, phân biệt 3 màu xanh, đỏ, vàng" triển khai các biện pháp như sau:  1. Quan sát, đánh giá mức độ nhận biết phân biệt màu sắc của trẻ ở nhóm lớp. 2. Dạy trẻ nhận biết phân biệt ba màu : Xanh, đỏ, vàng thông qua các hoạt động có chủ đích. 3. Dạy trẻ nhận biết phân biệt ba màu: Xanh, đỏ, vàng thông qua các hoạt động ngoài tiết học. 4. Tạo môi trường giúp trẻ nhận biết tốt màu xanh, đỏ, vàng. 5. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giúp trẻ nhận biết và phân biệt tốt 3 màu xanh, đỏ, vàng.

920 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 24- 36 tháng tuổi nhận biết phân biệt tôt ba màu cơ bản: màu xanh - màu đỏ - màu vàng

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 24- 36 tháng tuổi nhận biết phân biệt tôt ba màu cơ bản: màu xanh - màu đỏ - màu vàng

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 24- 36 tháng tuổi nhận biết phân biệt tốt ba màu cơ bản: màu xanh - màu đỏ - màu vàng" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1. Khảo sát chất lượng học sinh đầu năm Biện pháp 2. Lựa chọn, tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm giúp trẻ nhận biết phân biệt ba màu cơ bản Biện pháp 3. Xây dựng môi trường tạo hứng thú cho trẻ nhận biết phân biệt ba màu cơ bản Biện pháp 4. Lựa chọn và sắp xếp nội dung các trò chơi nhận biết phân biệt màu phù hợp Biện pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh học sinh để giúp trẻ nhận biết phân biệt ba màu cơ bản

666 9 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com