Lịch sử 9

Dành cho giáo viên môn Lịch sử, Kienedu cung cấp các sáng kiến kinh nghiệm THCS Môn Lịch sử 9 cập nhật theo chương trình giáo dục 2018 và áp dụng các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến này được phát triển để giáo viên có thể tạo ra môi trường học tập hấp dẫn, giúp học sinh khám phá lịch sử qua các góc nhìn mới, từ các cuộc chiến tranh đến các biến động xã hội quan trọng. Tài liệu bao gồm các kỹ thuật giảng dạy tiên tiến, như hoạt động dự án, thảo luận nhóm, và trò chơi học tập,…, nhằm thúc đẩy học sinh phát triển kỹ năng phân tích, tư duy phản biện và hiểu sâu hơn về quá khứ để liên hệ với hiện tại.

SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho học sinh lớp 9, qua các bài học Lịch Sử

SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho học sinh lớp 9, qua các bài học Lịch Sử

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho học sinh lớp 9, qua các bài học Lịch Sử” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Phương pháp kể chuyện. - Sử dụng tranh ảnh lịch sử. - Sử dụng ca khúc cách mạng. - Sử dụng phim tài liệu. - Sử dụng văn thơ. - Giáo dục qua di tích lịch sử. - Giáo dục học sinh qua hậu quả mà chiến tranh để lại.

2169 3 lượt tải
SKKN Khai thác và sử dụng tư liệu dân gian trong dạy học bài Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Thanh Hóa (1418 - 1423)

SKKN Khai thác và sử dụng tư liệu dân gian trong dạy học bài Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Thanh Hóa (1418 - 1423)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khai thác và sử dụng tư liệu dân gian trong dạy học bài Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Thanh Hóa (1418 - 1423)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Xác định được ý nghĩa của việc khai thác tư liệu dân gian trong dạy học lịch sử địa phương Thanh Hóa b. Xác định vị trí, mục tiêu, lựa chọn nội dung cơ bản của phần kiến thức cần giảng dạy

1078 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1 Xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi b.2 Chọn đối tượng bồi dưỡng và thường xuyên làm công tác tư tưởng với học sinh tham gia bồi dưỡng b.3 Giáo viên bồi dưỡng nên biên soạn tài liệu theo từng chuyên đề để bồi dưỡng học sinh giỏi. b.4 Sau đây xin trình bày một số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử

934 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp phần Lịch sử Việt Nam môn Lịch Sử lớp 9

SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp phần Lịch sử Việt Nam môn Lịch Sử lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp phần Lịch sử Việt Nam môn Lịch Sử lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Xác định nội dung tích hợp 2.3.2 Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà 2.3.3 Khai thác kiến thức các môn học liên qua đến từng nội dung của bài học 2.3.4 Xác định cách thức và mức độ tích hợp có hiệu quả trong giờ dạy 2.3.5 Thiết kế giáo án minh họa dạy học tích hợp

3871 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập các tiết 24, 25, 27, 28 môn Lịch sử lớp 9

SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập các tiết 24, 25, 27, 28 môn Lịch sử lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập các tiết 24, 25, 27, 28 môn Lịch sử lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Nghiên cứu kĩ nội dung bài giảng 2.3.2. Giáo viên soạn bài 2.3.3. Chọn các đồ dùng trực quan có thể sử dụng trong tiết dạy 2.3.4. Dự giờ, học hỏi, rút kinh nghiệm đồng nghiệp 2.3.5. Thực hiện giảng dạy ở trên lớp 2.3.6. Giao nhiệm vụ cho học sinh 2.3.7. Khen thưởng để khuyến khích học sinh 2.3.8. Công tác kiểm tra, đánh giá 2.3.9. Đánh giá rút kinh nghiệm sau giờ dạy

891 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Biện pháp 1: Dạy học sinh nắm kiến thức cơ bản 2.2.2. Biện pháp2 : Rèn luyện kĩ năng ôn tập cho đội tuyển 2.2.3. Biện pháp 3: Rèn luyện kĩ năng làm bài cho học sinh 2.2.4. Biện pháp 4: Kĩ năng nhận dạng đề thi 2.2.5. Biện pháp 5: Chú trọng việc kiểm soát kiến thức của học sinh thông qua từng chuyên đề và qua các bài kiểm tra 2.2.6. Biện pháp 6: Xây dựng tư tưởng, tâm lý vững chắc cho học sinh

891 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954” (Lịch sử 9)

SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954” (Lịch sử 9)

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Kiến thức cơ bản phần Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1954, gồm những nội dung sau 3.2. Sử dụng sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực của học sinh 3.3. Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm phát triển tư duy học sinh

2696 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Sử dụng phim tư liệu và công nghệ thông tin nhằm gây hứng thú cho học sinh, giúp các em yêu thích môn lịch sử. Giải pháp 2. Tuyển chọn học sinh Giải pháp 3. Xây dựng kế hoạch/ chương trình bồi dưỡng/ Tài liệu, giáo án chi tiết cụ thể Giải pháp 4. Giáo viên dạy đội tuyển phải thường xuyên trao dồi kiến thức, tự học tự bồi dưỡng Giải pháp 5. Hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy và lập bảng niên biểu Giải pháp 6. Thường xuyên chấm chữa bài cho học sinh Giải pháp 7. Hướng dẫn cho học sinh một số kĩ thuật khi làm bài thi

679 3 lượt tải
SKKN Một số kĩ năng khai thác kênh hình trong dạy học Lịch sử 9

SKKN Một số kĩ năng khai thác kênh hình trong dạy học Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kĩ năng khai thác kênh hình trong dạy học Lịch sử 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Tìm hiểu và phân loại đối tượng học sinh 2.3.2.Xác định đặc điểm kênh hình sách giáo khoa Lịch sử 9 2.3.3.Một số kĩ năng khai thác kênh hình trong quá trình dạy học

799 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn để dạy học hiệu quả nội dung Lịch sử Việt Nam - Lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn để dạy học hiệu quả nội dung Lịch sử Việt Nam - Lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn để dạy học hiệu quả nội dung Lịch sử Việt Nam - Lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.4.1. Khảo sát một số bài học có thể vận dụng kiến thức liên môn 2.4.2. Sưu tầm, lựa chọn các nguồn ngữ liệu phù hợp với nội dung bài học 2.4.3. Vận dụng kiến thức liên môn vào một số bài dạy học cụ thể

3175 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 9

SKKN Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Những hoạt động tự nhận thức khi nghe giáo viên giảng bài 2.3.2. Tự học sách giáo khoa 2.3.3. Tự sưu tầm tranh ảnh, tư liệu... ngoài sách giáo khoa có nội dung phù hợp 2.3.4 Tự học bằng việc lập bản đồ tư duy. 2.3.5. Tự học trong các tiết học ngoại khóa trong trường 2.3.6. Tự học trong Công tác công ích xã hội

886 5 lượt tải
SKKN Một vài kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - Kỹ thuật - Lịch sử 9

SKKN Một vài kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - Kỹ thuật - Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một vài kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - Kỹ thuật - Lịch sử 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Xác định rõ ràng, tổng thể về mục tiêu, kiến thức trọng tâm của bài học từ đó thiết kế phạm vi tích hợp liên môn trong dạy học 3.2. Chuẩn bị đầy đủ, hợp lý về thiết bị dạy học, học liệu trong quá trình thiết kế và thực hiện bài học 3.3. Xác định rõ ràng các hoạt động, nội dung của các hoạt động dạy học và tiến trình dạy học của các hoạt động

1428 4 lượt tải

Loại

SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho học sinh lớp 9, qua các bài học Lịch Sử

SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho học sinh lớp 9, qua các bài học Lịch Sử

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho học sinh lớp 9, qua các bài học Lịch Sử” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Phương pháp kể chuyện. - Sử dụng tranh ảnh lịch sử. - Sử dụng ca khúc cách mạng. - Sử dụng phim tài liệu. - Sử dụng văn thơ. - Giáo dục qua di tích lịch sử. - Giáo dục học sinh qua hậu quả mà chiến tranh để lại.

2169 3 lượt tải
SKKN Khai thác và sử dụng tư liệu dân gian trong dạy học bài Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Thanh Hóa (1418 - 1423)

SKKN Khai thác và sử dụng tư liệu dân gian trong dạy học bài Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Thanh Hóa (1418 - 1423)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khai thác và sử dụng tư liệu dân gian trong dạy học bài Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trên đất Thanh Hóa (1418 - 1423)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Xác định được ý nghĩa của việc khai thác tư liệu dân gian trong dạy học lịch sử địa phương Thanh Hóa b. Xác định vị trí, mục tiêu, lựa chọn nội dung cơ bản của phần kiến thức cần giảng dạy

1078 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1 Xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi b.2 Chọn đối tượng bồi dưỡng và thường xuyên làm công tác tư tưởng với học sinh tham gia bồi dưỡng b.3 Giáo viên bồi dưỡng nên biên soạn tài liệu theo từng chuyên đề để bồi dưỡng học sinh giỏi. b.4 Sau đây xin trình bày một số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử

934 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp phần Lịch sử Việt Nam môn Lịch Sử lớp 9

SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp phần Lịch sử Việt Nam môn Lịch Sử lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp phần Lịch sử Việt Nam môn Lịch Sử lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Xác định nội dung tích hợp 2.3.2 Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà 2.3.3 Khai thác kiến thức các môn học liên qua đến từng nội dung của bài học 2.3.4 Xác định cách thức và mức độ tích hợp có hiệu quả trong giờ dạy 2.3.5 Thiết kế giáo án minh họa dạy học tích hợp

3871 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập các tiết 24, 25, 27, 28 môn Lịch sử lớp 9

SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập các tiết 24, 25, 27, 28 môn Lịch sử lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập các tiết 24, 25, 27, 28 môn Lịch sử lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Nghiên cứu kĩ nội dung bài giảng 2.3.2. Giáo viên soạn bài 2.3.3. Chọn các đồ dùng trực quan có thể sử dụng trong tiết dạy 2.3.4. Dự giờ, học hỏi, rút kinh nghiệm đồng nghiệp 2.3.5. Thực hiện giảng dạy ở trên lớp 2.3.6. Giao nhiệm vụ cho học sinh 2.3.7. Khen thưởng để khuyến khích học sinh 2.3.8. Công tác kiểm tra, đánh giá 2.3.9. Đánh giá rút kinh nghiệm sau giờ dạy

891 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Biện pháp 1: Dạy học sinh nắm kiến thức cơ bản 2.2.2. Biện pháp2 : Rèn luyện kĩ năng ôn tập cho đội tuyển 2.2.3. Biện pháp 3: Rèn luyện kĩ năng làm bài cho học sinh 2.2.4. Biện pháp 4: Kĩ năng nhận dạng đề thi 2.2.5. Biện pháp 5: Chú trọng việc kiểm soát kiến thức của học sinh thông qua từng chuyên đề và qua các bài kiểm tra 2.2.6. Biện pháp 6: Xây dựng tư tưởng, tâm lý vững chắc cho học sinh

891 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954” (Lịch sử 9)

SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954” (Lịch sử 9)

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Kiến thức cơ bản phần Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1954, gồm những nội dung sau 3.2. Sử dụng sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực của học sinh 3.3. Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm phát triển tư duy học sinh

2696 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Sử dụng phim tư liệu và công nghệ thông tin nhằm gây hứng thú cho học sinh, giúp các em yêu thích môn lịch sử. Giải pháp 2. Tuyển chọn học sinh Giải pháp 3. Xây dựng kế hoạch/ chương trình bồi dưỡng/ Tài liệu, giáo án chi tiết cụ thể Giải pháp 4. Giáo viên dạy đội tuyển phải thường xuyên trao dồi kiến thức, tự học tự bồi dưỡng Giải pháp 5. Hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy và lập bảng niên biểu Giải pháp 6. Thường xuyên chấm chữa bài cho học sinh Giải pháp 7. Hướng dẫn cho học sinh một số kĩ thuật khi làm bài thi

679 3 lượt tải
SKKN Một số kĩ năng khai thác kênh hình trong dạy học Lịch sử 9

SKKN Một số kĩ năng khai thác kênh hình trong dạy học Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kĩ năng khai thác kênh hình trong dạy học Lịch sử 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Tìm hiểu và phân loại đối tượng học sinh 2.3.2.Xác định đặc điểm kênh hình sách giáo khoa Lịch sử 9 2.3.3.Một số kĩ năng khai thác kênh hình trong quá trình dạy học

799 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn để dạy học hiệu quả nội dung Lịch sử Việt Nam - Lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn để dạy học hiệu quả nội dung Lịch sử Việt Nam - Lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn để dạy học hiệu quả nội dung Lịch sử Việt Nam - Lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.4.1. Khảo sát một số bài học có thể vận dụng kiến thức liên môn 2.4.2. Sưu tầm, lựa chọn các nguồn ngữ liệu phù hợp với nội dung bài học 2.4.3. Vận dụng kiến thức liên môn vào một số bài dạy học cụ thể

3175 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 9

SKKN Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Những hoạt động tự nhận thức khi nghe giáo viên giảng bài 2.3.2. Tự học sách giáo khoa 2.3.3. Tự sưu tầm tranh ảnh, tư liệu... ngoài sách giáo khoa có nội dung phù hợp 2.3.4 Tự học bằng việc lập bản đồ tư duy. 2.3.5. Tự học trong các tiết học ngoại khóa trong trường 2.3.6. Tự học trong Công tác công ích xã hội

886 5 lượt tải
SKKN Một vài kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - Kỹ thuật - Lịch sử 9

SKKN Một vài kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - Kỹ thuật - Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một vài kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - Kỹ thuật - Lịch sử 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Xác định rõ ràng, tổng thể về mục tiêu, kiến thức trọng tâm của bài học từ đó thiết kế phạm vi tích hợp liên môn trong dạy học 3.2. Chuẩn bị đầy đủ, hợp lý về thiết bị dạy học, học liệu trong quá trình thiết kế và thực hiện bài học 3.3. Xác định rõ ràng các hoạt động, nội dung của các hoạt động dạy học và tiến trình dạy học của các hoạt động

1428 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com