Ngữ văn 7

Kienedu cung cấp mẫu các sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Ngữ Văn lớp 7, tập trung vào chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách như Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống. Các sáng kiến dành cho năm học 2023 – 2024 giúp giáo viên khai thác sâu các tác phẩm văn học, từ thơ đến truyện ngắn, kích thích học sinh phát triển tư duy phê phán và khả năng thảo luận. Tài liệu bao gồm các phương pháp dạy học đổi mới, giúp học sinh lớp 7 thấu hiểu giá trị văn học, phát triển kỹ năng viết lách sáng tạo và tăng cường kỹ năng giao tiếp, qua đó nâng cao niềm yêu thích và hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa.

SKKN Biện pháp nhằm kích thích năng lực so sánh, liên tưởng, tưởng tượng của học sinh khi dạy văn bản “ Một thứ quà của lúa non: cốm”

SKKN Biện pháp nhằm kích thích năng lực so sánh, liên tưởng, tưởng tượng của học sinh khi dạy văn bản “ Một thứ quà của lúa non: cốm”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm kích thích năng lực so sánh, liên tưởng, tưởng tượng của học sinh khi dạy văn bản “ Một thứ quà của lúa non: cốm”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tạo “sự lạ hóa” trong phần giới thiệu bài học 2. Đọc sáng tạo trong dạy học tùy bút “ Một thứ quà của lúa non: cốm” 3. Xây dựng câu hỏi sáng tạo

1636 4 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 7 học tốt ca dao - Dân ca bằng phương pháp dạy học tích hợp, tích cực

SKKN Giúp học sinh lớp 7 học tốt ca dao - Dân ca bằng phương pháp dạy học tích hợp, tích cực

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp 7 học tốt ca dao - Dân ca bằng phương pháp dạy học tích hợp, tích cực" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp và tích cực 2. Tổ chức các hoạt động dạy học một tác phẩm ''Ca dao- dân ca'' theo hướng tích hợp và tích cực 3. Hướng dẫn học sinh đọc và tìm hiểu chú thích 4. Hướng dẫn học sinh đọc- hiểu văn bản 5. Hướng dẫn học sinh tổng kết

1674 4 lượt tải
SKKN Hiệu quả của việc tích hợp kiến thức liên môn khi dạy một số bài Tùy bút, bút kí - Ngữ văn lớp 7

SKKN Hiệu quả của việc tích hợp kiến thức liên môn khi dạy một số bài Tùy bút, bút kí - Ngữ văn lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hiệu quả của việc tích hợp kiến thức liên môn khi dạy một số bài Tùy bút, bút kí - Ngữ văn lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tích hợp môn Địa lí 2. Tích hợp với môn Lịch sử 3. Tích hợp môn Âm nhạc 4. Tích hợp môn Giáo dục công dân 5. Tích hợp môn Mỹ thuật 6. Tích hợp môn Tin học

847 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên bộ môn Ngữ văn thực hiện dạy học kiến thức liên môn cho bài “Mùa xuân của tôi” – Vũ Bằng, trong chương trình Ngữ văn 7 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh

SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên bộ môn Ngữ văn thực hiện dạy học kiến thức liên môn cho bài “ Mùa xuân của tôi” – Vũ Bằng , trong chương trình Ngữ văn 7 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên bộ môn Ngữ văn thực hiện dạy học kiến thức liên môn cho bài “Mùa xuân của tôi” – Vũ Bằng, trong chương trình Ngữ văn 7 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dự giờ đúc rút kinh nghiệm 2. Lựa chọn - xây dựng nội dung kiến thức đưa vào bài phù hợp với bài dạy. 3. Thử nghiệm sư phạm 4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện

1524 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7

SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trong quá trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh cũng nh¬ư quá trình dạy học bộ môn Ngữ Văn và tập trung là phân môn Văn, bản tôi đã sử dụng các phương pháp dạy học sau đây : Phương pháp dạy theo nhóm; Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình; Phương pháp giải quyết vấn đề; Phương pháp đóng vai; Phương pháp trò chơi Khi dạy cần sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực như¬: - Kĩ thuật chia nhóm - Kĩ thuật giao nhiệm vụ - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật động não - Kĩ thuật “Trình bày 1 phút” - Kĩ thuật “Hỏi và trả lời”

3053 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7 - Chân trời sáng tạo

SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7 - Chân trời sáng tạo

Trong quá trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh cũng như quá trình dạy học bộ môn Ngữ Văn và tập trung là phân môn Văn, bản tôi đã sử dụng các phương pháp dạy học sau đây :

  •   Phương pháp dạy theo nhóm;
  •   Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình;
  •   Phương pháp giải quyết vấn đề;
  •   Phương pháp đóng vai;
  •   Phương pháp trò chơi
    Khi dạy cần sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực như:      -  Kĩ thuật chia nhóm      -  Kĩ thuật giao nhiệm vụ      -  Kĩ thuật đặt câu hỏi      -  Kĩ thuật động não      -  Kĩ thuật “Trình bày 1 phút”      -  Kĩ thuật “Hỏi và trả lời”

333 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy tiết Hoạt động Ngữ văn 7 chủ đề “Giáo dục chủ quyền biển đảo”

SKKN Kinh nghiệm dạy tiết Hoạt động Ngữ văn 7 chủ đề “Giáo dục chủ quyền biển đảo”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy tiết Hoạt động Ngữ văn 7 chủ đề “Giáo dục chủ quyền biển đảo”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tìm hiểu tài liệu 1.1. Bước 1 - Tìm hiểu các văn bản mang tính pháp lí về chủ quyền biển đảo 1.2. Bước 2 - Tìm hiểu về một số hòn đảo và quần đảo thuộc tỉnh Thanh Hóa và Việt Nam 1.3. Bước 3 - Tìm hiểu những bài thơ hay, các tác phẩm văn học Việt Nam, các bài hát viết về biển và hải đảo 2. Tích hợp với một số môn học khác 2.1. Tích hợp kiến thức môn Địa lí 2.2. Tích hợp kiến thức môn Lịch sử 2.3. Tích hợp kiến thức môn Âm nhạc 3. Tổ chức thực hiện

833 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm khi giảng dạy tác phẩm thơ Đường trong chương trình Ngữ Văn 7 - Tập 1

SKKN Kinh nghiệm khi giảng dạy tác phẩm thơ Đường trong chương trình Ngữ Văn 7 - Tập 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm khi giảng dạy tác phẩm thơ Đường trong chương trình Ngữ Văn 7 - Tập 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để giảng dạy tốt tác phẩm thơ Đường giáo viên có thể cho học sinh tìm hiểu đặc trưng của thơ Đường trước hết là đề tài của tác phẩm. Ngoài ra phải chú ý những yếu tố như : thể thơ ,bố cục, kết cấu, tứ thơ, biện pháp nghệ thuật, ngôn ngữ thơ Đường. Thể thơ (chỉ mang tính chất tham khảo thêm vì cụm bài thơ Đường không yêu cầu các em hiểu thêm về thể thơ Đường mà vận dụng kiến thức đã được cung cấp về các thể thơ ở phần những bài thơ trung đại Việt Nam trước đó) . Thơ Đường thường được viết theo ba thể cơ bản là nhạc phủ ,cổ thể (cổ phong), Đường luật .Trong những bài thơ giới thiệu chương trình Ngữ Văn 7-Tập 1 về sáng tác các nhà thơ đời nhà Đường có bốn bài được viết theo Đường luật (cụ thể là tứ tuyệt), riêng bài của Đỗ Phủ làm theo cổ thể.

1658 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tiết luyện nói trong chương trình Ngữ văn lớp 7

SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tiết luyện nói trong chương trình Ngữ văn lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tiết luyện nói trong chương trình Ngữ văn lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định mục đích yêu cầu của tiết luyện nói 2. Lựa chọn nội dung trong tiết luyện nói 3. Vai trò của giáo viên và học sinh trong tiết luyện nói 4. Một số hình thức tổ chức hoạt động dạy- học trong tiết luyện nói 5. Hướng dẫn học sinh soạn bài trước ở nhà 6. Tổ chức triển khai thực hiện giờ luyện nói trên lớp

1135 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm rèn luyện cho sinh lớp 7 sử dụng thành ngữ trong khi nói và viết

SKKN Kinh nghiệm rèn luyện cho sinh lớp 7 sử dụng thành ngữ trong khi nói và viết

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm rèn luyện cho sinh lớp 7 sử dụng thành ngữ trong khi nói và viết" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giúp học sinh phân biệt thành ngữ và tục ngữ 2. Giúp học sinh có vốn kiến thức về thành ngữ 3. Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa và giá trị của thành ngữ 4. Hướng dẫn học sinh vận dụng thành ngữ khi nói và tạo lập văn bản 5. Tổ chức cho học sinh hoạt động ngoại khóa

623 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm trong việc hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận chứng minh cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

SKKN Kinh nghiệm trong việc hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận chứng minh cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm trong việc hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận chứng minh cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I. Bài tập nhận biết đoạn văn và đoạn văn chứng minh II. Bài tập luyện viết đoạn văn chứng minh III. Bài tập luyện các kỹ năng cơ bản của đoạn văn chứng minh

648 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học ca dao cho học sinh khối 7 dưới khía cạnh thi pháp

SKKN Một số biện pháp dạy học ca dao cho học sinh khối 7 dưới khía cạnh thi pháp

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy học ca dao cho học sinh khối 7 dưới khía cạnh thi pháp" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Một số biện pháp 1.1.Xác định nhân vật trữ tình 1.2.Tập trung phân tích trung tâm sáng tạo của bài ca dao 1.3.Kết hợp phân tích với những khơi gợi 1.4.Đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng bài ca dao 2b.Cải tiến một bài soạn cho bài dạy và học ca dao ở trường

2663 4 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp nhằm kích thích năng lực so sánh, liên tưởng, tưởng tượng của học sinh khi dạy văn bản “ Một thứ quà của lúa non: cốm”

SKKN Biện pháp nhằm kích thích năng lực so sánh, liên tưởng, tưởng tượng của học sinh khi dạy văn bản “ Một thứ quà của lúa non: cốm”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm kích thích năng lực so sánh, liên tưởng, tưởng tượng của học sinh khi dạy văn bản “ Một thứ quà của lúa non: cốm”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tạo “sự lạ hóa” trong phần giới thiệu bài học 2. Đọc sáng tạo trong dạy học tùy bút “ Một thứ quà của lúa non: cốm” 3. Xây dựng câu hỏi sáng tạo

1636 4 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 7 học tốt ca dao - Dân ca bằng phương pháp dạy học tích hợp, tích cực

SKKN Giúp học sinh lớp 7 học tốt ca dao - Dân ca bằng phương pháp dạy học tích hợp, tích cực

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp 7 học tốt ca dao - Dân ca bằng phương pháp dạy học tích hợp, tích cực" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp và tích cực 2. Tổ chức các hoạt động dạy học một tác phẩm ''Ca dao- dân ca'' theo hướng tích hợp và tích cực 3. Hướng dẫn học sinh đọc và tìm hiểu chú thích 4. Hướng dẫn học sinh đọc- hiểu văn bản 5. Hướng dẫn học sinh tổng kết

1674 4 lượt tải
SKKN Hiệu quả của việc tích hợp kiến thức liên môn khi dạy một số bài Tùy bút, bút kí - Ngữ văn lớp 7

SKKN Hiệu quả của việc tích hợp kiến thức liên môn khi dạy một số bài Tùy bút, bút kí - Ngữ văn lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hiệu quả của việc tích hợp kiến thức liên môn khi dạy một số bài Tùy bút, bút kí - Ngữ văn lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tích hợp môn Địa lí 2. Tích hợp với môn Lịch sử 3. Tích hợp môn Âm nhạc 4. Tích hợp môn Giáo dục công dân 5. Tích hợp môn Mỹ thuật 6. Tích hợp môn Tin học

847 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên bộ môn Ngữ văn thực hiện dạy học kiến thức liên môn cho bài “Mùa xuân của tôi” – Vũ Bằng, trong chương trình Ngữ văn 7 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh

SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên bộ môn Ngữ văn thực hiện dạy học kiến thức liên môn cho bài “ Mùa xuân của tôi” – Vũ Bằng , trong chương trình Ngữ văn 7 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên bộ môn Ngữ văn thực hiện dạy học kiến thức liên môn cho bài “Mùa xuân của tôi” – Vũ Bằng, trong chương trình Ngữ văn 7 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dự giờ đúc rút kinh nghiệm 2. Lựa chọn - xây dựng nội dung kiến thức đưa vào bài phù hợp với bài dạy. 3. Thử nghiệm sư phạm 4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện

1524 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7

SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trong quá trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh cũng nh¬ư quá trình dạy học bộ môn Ngữ Văn và tập trung là phân môn Văn, bản tôi đã sử dụng các phương pháp dạy học sau đây : Phương pháp dạy theo nhóm; Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình; Phương pháp giải quyết vấn đề; Phương pháp đóng vai; Phương pháp trò chơi Khi dạy cần sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực như¬: - Kĩ thuật chia nhóm - Kĩ thuật giao nhiệm vụ - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật động não - Kĩ thuật “Trình bày 1 phút” - Kĩ thuật “Hỏi và trả lời”

3053 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7 - Chân trời sáng tạo

SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7 - Chân trời sáng tạo

Trong quá trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh cũng như quá trình dạy học bộ môn Ngữ Văn và tập trung là phân môn Văn, bản tôi đã sử dụng các phương pháp dạy học sau đây :

  •   Phương pháp dạy theo nhóm;
  •   Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình;
  •   Phương pháp giải quyết vấn đề;
  •   Phương pháp đóng vai;
  •   Phương pháp trò chơi
    Khi dạy cần sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực như:      -  Kĩ thuật chia nhóm      -  Kĩ thuật giao nhiệm vụ      -  Kĩ thuật đặt câu hỏi      -  Kĩ thuật động não      -  Kĩ thuật “Trình bày 1 phút”      -  Kĩ thuật “Hỏi và trả lời”

333 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy tiết Hoạt động Ngữ văn 7 chủ đề “Giáo dục chủ quyền biển đảo”

SKKN Kinh nghiệm dạy tiết Hoạt động Ngữ văn 7 chủ đề “Giáo dục chủ quyền biển đảo”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy tiết Hoạt động Ngữ văn 7 chủ đề “Giáo dục chủ quyền biển đảo”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tìm hiểu tài liệu 1.1. Bước 1 - Tìm hiểu các văn bản mang tính pháp lí về chủ quyền biển đảo 1.2. Bước 2 - Tìm hiểu về một số hòn đảo và quần đảo thuộc tỉnh Thanh Hóa và Việt Nam 1.3. Bước 3 - Tìm hiểu những bài thơ hay, các tác phẩm văn học Việt Nam, các bài hát viết về biển và hải đảo 2. Tích hợp với một số môn học khác 2.1. Tích hợp kiến thức môn Địa lí 2.2. Tích hợp kiến thức môn Lịch sử 2.3. Tích hợp kiến thức môn Âm nhạc 3. Tổ chức thực hiện

833 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm khi giảng dạy tác phẩm thơ Đường trong chương trình Ngữ Văn 7 - Tập 1

SKKN Kinh nghiệm khi giảng dạy tác phẩm thơ Đường trong chương trình Ngữ Văn 7 - Tập 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm khi giảng dạy tác phẩm thơ Đường trong chương trình Ngữ Văn 7 - Tập 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để giảng dạy tốt tác phẩm thơ Đường giáo viên có thể cho học sinh tìm hiểu đặc trưng của thơ Đường trước hết là đề tài của tác phẩm. Ngoài ra phải chú ý những yếu tố như : thể thơ ,bố cục, kết cấu, tứ thơ, biện pháp nghệ thuật, ngôn ngữ thơ Đường. Thể thơ (chỉ mang tính chất tham khảo thêm vì cụm bài thơ Đường không yêu cầu các em hiểu thêm về thể thơ Đường mà vận dụng kiến thức đã được cung cấp về các thể thơ ở phần những bài thơ trung đại Việt Nam trước đó) . Thơ Đường thường được viết theo ba thể cơ bản là nhạc phủ ,cổ thể (cổ phong), Đường luật .Trong những bài thơ giới thiệu chương trình Ngữ Văn 7-Tập 1 về sáng tác các nhà thơ đời nhà Đường có bốn bài được viết theo Đường luật (cụ thể là tứ tuyệt), riêng bài của Đỗ Phủ làm theo cổ thể.

1658 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tiết luyện nói trong chương trình Ngữ văn lớp 7

SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tiết luyện nói trong chương trình Ngữ văn lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tiết luyện nói trong chương trình Ngữ văn lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định mục đích yêu cầu của tiết luyện nói 2. Lựa chọn nội dung trong tiết luyện nói 3. Vai trò của giáo viên và học sinh trong tiết luyện nói 4. Một số hình thức tổ chức hoạt động dạy- học trong tiết luyện nói 5. Hướng dẫn học sinh soạn bài trước ở nhà 6. Tổ chức triển khai thực hiện giờ luyện nói trên lớp

1135 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm rèn luyện cho sinh lớp 7 sử dụng thành ngữ trong khi nói và viết

SKKN Kinh nghiệm rèn luyện cho sinh lớp 7 sử dụng thành ngữ trong khi nói và viết

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm rèn luyện cho sinh lớp 7 sử dụng thành ngữ trong khi nói và viết" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giúp học sinh phân biệt thành ngữ và tục ngữ 2. Giúp học sinh có vốn kiến thức về thành ngữ 3. Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa và giá trị của thành ngữ 4. Hướng dẫn học sinh vận dụng thành ngữ khi nói và tạo lập văn bản 5. Tổ chức cho học sinh hoạt động ngoại khóa

623 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm trong việc hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận chứng minh cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

SKKN Kinh nghiệm trong việc hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận chứng minh cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm trong việc hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận chứng minh cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I. Bài tập nhận biết đoạn văn và đoạn văn chứng minh II. Bài tập luyện viết đoạn văn chứng minh III. Bài tập luyện các kỹ năng cơ bản của đoạn văn chứng minh

648 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học ca dao cho học sinh khối 7 dưới khía cạnh thi pháp

SKKN Một số biện pháp dạy học ca dao cho học sinh khối 7 dưới khía cạnh thi pháp

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy học ca dao cho học sinh khối 7 dưới khía cạnh thi pháp" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Một số biện pháp 1.1.Xác định nhân vật trữ tình 1.2.Tập trung phân tích trung tâm sáng tạo của bài ca dao 1.3.Kết hợp phân tích với những khơi gợi 1.4.Đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng bài ca dao 2b.Cải tiến một bài soạn cho bài dạy và học ca dao ở trường

2663 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com