Sinh học THCS

Trong bối cảnh giáo dục đổi mới, Kienedu giới thiệu đến quý thầy cô mẫu các sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THCS, dựa trên chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Các sáng kiến cho năm học 2023 – 2024 không chỉ giúp giáo viên cập nhật các phương pháp giảng dạy hiện đại mà còn khuyến khích học sinh khám phá thế giới tự nhiên qua các thí nghiệm thực tế, dự án sáng tạo. Mục tiêu là tạo ra môi trường học tập linh hoạt, nơi học sinh có thể tìm hiểu về sinh vật, hệ sinh thái và tương tác giữa các yếu tố sinh học, từ đó phát triển tư duy khoa học, kỹ năng quan sát và giải quyết vấn đề liên quan đến sinh học và môi trường.

SKKN Biện pháp phát huy năng lực tự học của học sinh trong dạy học Sinh học 7

SKKN Biện pháp phát huy năng lực tự học của học sinh trong dạy học Sinh học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy năng lực tự học của học sinh trong dạy học Sinh học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Kĩ thuật đặt câu hỏi theo cấp độ nhận thức Giải pháp 2: Một số cách ứng xử khi đặt câu hỏi Giải pháp 3: Kỹ thuật mảnh ghép Giải pháp 4: Kỹ thuật khăn trải bàn

1432 7 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua dạy một số bài thực hành môn Sinh học lớp 8

SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua dạy một số bài thực hành môn Sinh học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua dạy một số bài thực hành môn Sinh học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Cách tiếp cận trong giáo dục kỹ năng sống 2.3.2. Một số phương pháp dạy học. 2.3.3. Phân loại kỹ năng sống. 2.3.4. Các biện pháp để tổ chức thực hiện. 2.3.5. Tổ chức cho học sinh thực hành kỹ năng sống vừa được học.  

747 3 lượt tải
SKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9

SKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SSKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phối hợp linh hoạt kỹ thuật mảnh ghép trong phương dạy học nhóm 2.3.2. Phối hợp linh hoạt kỹ thuật “khăn phủ bàn”(Khăn trải bàn) trong dạy học nhóm ở trường THCS 2.3.3. Sử dụng sơ đồ tư duy (bản đồ tư duy) trong phương pháp dạy học hợp tác ở trường THCS

820 5 lượt tải
SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9

SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trong quá trình giảng dạy và ôn tập cho học sinh tôi đã hệ thống cho học sinh một số dạng bài tập từ đó cung cấp những kiến thức liên quan như sau: 2.3.1. Một số dạng bài tập về chuỗi thức ăn 2.3.2. Một số dạng bài tập mối liên hệ giữa chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

1176 10 lượt tải
SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9

SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Sưu tầm tranh ảnh, băng hình, chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học 2.3.2. Xác định rõ mục tiêu của bài và các năng lực phẩm chất cần hình thành và phát triển cho HS qua bài học 2.3.3. Xác định kiến thức tích hợp 2.3.4. Xác định phương pháp, kỹ thuật dạy học; Câu hỏi/mức độ; Năng lực, phẩm chất cần đạt; Nội dung tích hợp; ở các hoạt động/nội dung của bài học 2.3.5. Hướng khai thác kiến thức của bài 2.3.6. Xây dựng đề kiểm tra sau tiết học theo kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

908 6 lượt tải
SKKN Đổi mới cách sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học Sinh học 7

SKKN Đổi mới cách sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học Sinh học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới cách sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học Sinh học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học 2. Xác định phương tiện, đồ dùng được sử dụng vào phần nào trong bài và nhằm đạt được mục tiêu gì 3. Sử dụng các đồ dùng trực quan trong giảng dạy phải đảm bảo tính sư phạm và khoa học 4. Kỹ năng sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học của giáo viên 5. Kỹ năng thiết kế hoạt động dạy – học 6. Tiến hành sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học khi lên lớp 7. Đánh giá kết quả sử dụng đồ dùng trực quan của học sinh

1363 4 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8

SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương thức tổ chức để giờ thực hành đạt hiệu quả cao 2. Xác định rõ vai trò của giáo viên và trách nhiệm của học sinh trong công tác chuẩn bị cho giờ thực hành 3. Sử dụng phương pháp đặc trưng đối với kiểu bài thực hành để tiết học đạt hiệu quả cao 4. Đưa ra những tiêu chí đánh giá cụ thể phù hợp với mỗi bài thực hành 5. Ví dụ về một bài thực hành cụ thể  

589 3 lượt tải
SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 trường THCS Đông Hải về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 trường THCS Đông Hải về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 trường THCS Đông Hải về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Phương pháp trần thuật 3.2 Phương pháp giảng giải 3.3 Phương pháp vấn đáp 3.4 Phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan 3.5 Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ 3.6 Phương pháp dạy học đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 3.7 Phương pháp giao cho học sinh làm các bài tập ở nhà 3.8 Giáo viên lồng ghép giáo dục cho học sinh về quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì khi dạy sinh học 8 và đặc biệt là chương sinh sản  

384 2 lượt tải
SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp trần thuật 2. Phương pháp giảng giải 3. Phương pháp vấn đáp 4. Phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan 5. Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ 6. Phương pháp dạy học đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 7. Phương pháp giao cho HS làm các bài tập ở nhà 8. GV lồng ghép giáo dục cho học sinh về quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì khi dạy sinh học 8 và đặc biệt là chương sinh sản  

604 3 lượt tải
SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp

SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giải pháp 1: Yêu cầu HS Nắm vững kiến thức cơ bản của nội dung bài học. - Giải pháp 2: Lồng ghép DHTH vào từng phần cụ thể. - Giải pháp 3: Thông qua môn học giáo dục cho HS các kỹ năng sống, ý thức bảo vệ sức khoẻ, đặc biệt là bảo vệ đôi mắt luôn luôn khoẻ mạnh  

819 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để giải được các dạng bài tập sinh học nói chung phần đột biến số lượng NST nói riêng học sinh cần nắm vững 2 vấn đề cơ bản. - Kiến thức lí thuyết:Khái niệm, cơ chế. - Phương pháp giải. Để học sinh nắm vững cách giải từng dạng bài tập, trước hết GV phải phân dạng bài tập ra thành từng vấn đề. Trong quá trình dạy học sinh(HS), mỗi dạng bài tập giáo viên phải trang bị cho HS kiến thức về 2 vấn đề trên, tiếp đó là bài tập vận dụng theo hướng từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao.

721 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng sống thông qua môn Sinh học 8

SKKN Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng sống thông qua môn Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng sống thông qua môn Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phân loại kiến thức kỹ năng sống 2.3.2.Phân loại các loại bài dạy có thể lồng ghép giáo dục kĩ năng sống 2.3.3.Vận dụng kĩ năng sống thông qua bộ môn 2.3.4.Giáo án minh hoạ tích hợp giáo dục kỹ năng sống 2.3.5.Một số đề kiểm tra có nội dung tích hợp kỹ năng sống  

479 5 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp phát huy năng lực tự học của học sinh trong dạy học Sinh học 7

SKKN Biện pháp phát huy năng lực tự học của học sinh trong dạy học Sinh học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy năng lực tự học của học sinh trong dạy học Sinh học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Kĩ thuật đặt câu hỏi theo cấp độ nhận thức Giải pháp 2: Một số cách ứng xử khi đặt câu hỏi Giải pháp 3: Kỹ thuật mảnh ghép Giải pháp 4: Kỹ thuật khăn trải bàn

1432 7 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua dạy một số bài thực hành môn Sinh học lớp 8

SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua dạy một số bài thực hành môn Sinh học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh qua dạy một số bài thực hành môn Sinh học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Cách tiếp cận trong giáo dục kỹ năng sống 2.3.2. Một số phương pháp dạy học. 2.3.3. Phân loại kỹ năng sống. 2.3.4. Các biện pháp để tổ chức thực hiện. 2.3.5. Tổ chức cho học sinh thực hành kỹ năng sống vừa được học.  

747 3 lượt tải
SKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9

SKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SSKKN Biện pháp sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật dạy học trong dạy học theo nhóm môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phối hợp linh hoạt kỹ thuật mảnh ghép trong phương dạy học nhóm 2.3.2. Phối hợp linh hoạt kỹ thuật “khăn phủ bàn”(Khăn trải bàn) trong dạy học nhóm ở trường THCS 2.3.3. Sử dụng sơ đồ tư duy (bản đồ tư duy) trong phương pháp dạy học hợp tác ở trường THCS

820 5 lượt tải
SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9

SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trong quá trình giảng dạy và ôn tập cho học sinh tôi đã hệ thống cho học sinh một số dạng bài tập từ đó cung cấp những kiến thức liên quan như sau: 2.3.1. Một số dạng bài tập về chuỗi thức ăn 2.3.2. Một số dạng bài tập mối liên hệ giữa chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

1176 10 lượt tải
SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9

SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Bài 29 - Tiết 30: Bệnh và tật di truyền ở người - môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Sưu tầm tranh ảnh, băng hình, chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học 2.3.2. Xác định rõ mục tiêu của bài và các năng lực phẩm chất cần hình thành và phát triển cho HS qua bài học 2.3.3. Xác định kiến thức tích hợp 2.3.4. Xác định phương pháp, kỹ thuật dạy học; Câu hỏi/mức độ; Năng lực, phẩm chất cần đạt; Nội dung tích hợp; ở các hoạt động/nội dung của bài học 2.3.5. Hướng khai thác kiến thức của bài 2.3.6. Xây dựng đề kiểm tra sau tiết học theo kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

908 6 lượt tải
SKKN Đổi mới cách sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học Sinh học 7

SKKN Đổi mới cách sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học Sinh học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới cách sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học Sinh học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học 2. Xác định phương tiện, đồ dùng được sử dụng vào phần nào trong bài và nhằm đạt được mục tiêu gì 3. Sử dụng các đồ dùng trực quan trong giảng dạy phải đảm bảo tính sư phạm và khoa học 4. Kỹ năng sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học của giáo viên 5. Kỹ năng thiết kế hoạt động dạy – học 6. Tiến hành sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học khi lên lớp 7. Đánh giá kết quả sử dụng đồ dùng trực quan của học sinh

1363 4 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8

SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương thức tổ chức để giờ thực hành đạt hiệu quả cao 2. Xác định rõ vai trò của giáo viên và trách nhiệm của học sinh trong công tác chuẩn bị cho giờ thực hành 3. Sử dụng phương pháp đặc trưng đối với kiểu bài thực hành để tiết học đạt hiệu quả cao 4. Đưa ra những tiêu chí đánh giá cụ thể phù hợp với mỗi bài thực hành 5. Ví dụ về một bài thực hành cụ thể  

589 3 lượt tải
SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 trường THCS Đông Hải về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 trường THCS Đông Hải về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 trường THCS Đông Hải về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Phương pháp trần thuật 3.2 Phương pháp giảng giải 3.3 Phương pháp vấn đáp 3.4 Phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan 3.5 Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ 3.6 Phương pháp dạy học đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 3.7 Phương pháp giao cho học sinh làm các bài tập ở nhà 3.8 Giáo viên lồng ghép giáo dục cho học sinh về quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì khi dạy sinh học 8 và đặc biệt là chương sinh sản  

384 2 lượt tải
SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục giới tính cho học sinh khối 8 về giữ gìn vệ sinh cơ thể và quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp trần thuật 2. Phương pháp giảng giải 3. Phương pháp vấn đáp 4. Phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan 5. Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ 6. Phương pháp dạy học đặt vấn đề và giải quyết vấn đề 7. Phương pháp giao cho HS làm các bài tập ở nhà 8. GV lồng ghép giáo dục cho học sinh về quan hệ bạn bè trong tuổi dậy thì khi dạy sinh học 8 và đặc biệt là chương sinh sản  

604 3 lượt tải
SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp

SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giải pháp 1: Yêu cầu HS Nắm vững kiến thức cơ bản của nội dung bài học. - Giải pháp 2: Lồng ghép DHTH vào từng phần cụ thể. - Giải pháp 3: Thông qua môn học giáo dục cho HS các kỹ năng sống, ý thức bảo vệ sức khoẻ, đặc biệt là bảo vệ đôi mắt luôn luôn khoẻ mạnh  

819 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để giải được các dạng bài tập sinh học nói chung phần đột biến số lượng NST nói riêng học sinh cần nắm vững 2 vấn đề cơ bản. - Kiến thức lí thuyết:Khái niệm, cơ chế. - Phương pháp giải. Để học sinh nắm vững cách giải từng dạng bài tập, trước hết GV phải phân dạng bài tập ra thành từng vấn đề. Trong quá trình dạy học sinh(HS), mỗi dạng bài tập giáo viên phải trang bị cho HS kiến thức về 2 vấn đề trên, tiếp đó là bài tập vận dụng theo hướng từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao.

721 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng sống thông qua môn Sinh học 8

SKKN Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng sống thông qua môn Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng sống thông qua môn Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phân loại kiến thức kỹ năng sống 2.3.2.Phân loại các loại bài dạy có thể lồng ghép giáo dục kĩ năng sống 2.3.3.Vận dụng kĩ năng sống thông qua bộ môn 2.3.4.Giáo án minh hoạ tích hợp giáo dục kỹ năng sống 2.3.5.Một số đề kiểm tra có nội dung tích hợp kỹ năng sống  

479 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com