Tiếng Anh 7

Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 THCS tại Kienedu áp dụng các bộ sách Global Success, I-Learn Smart World, English Discovery,… và chương trình giáo dục mới 2018, dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến nhằm mục đích tăng cường kỹ năng ngôn ngữ thông qua việc khám phá văn hóa, lịch sử và xã hội Anh ngữ. Giáo viên được khuyến khích áp dụng các phương pháp giảng dạy độc đáo, bao gồm học mà chơi, dự án sáng tạo và giao tiếp thực hành, để khuyến khích học sinh phát triển tư duy phê phán và sự tự tin trong giao tiếp. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 7 phát triển sâu hơn kỹ năng ngôn ngữ và hiểu biết về thế giới Anh ngữ, qua đó thúc đẩy niềm yêu thích và động lực học tập Tiếng Anh.

SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Giai đoạn chuẩn bị <Pre/ Reading> b. Giai đoạn đọc < While - Reading > c. Các bài tập củng cố <Post- reading>

789 10 lượt tải
SKKN Applying some positive teaching techniques to stimulate learning for students in teaching English 7 at secodary school

SKKN Applying some positive teaching techniques to stimulate learning for students in teaching English 7 at secodary school

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Applying some positive teaching techniques to stimulate learning for students in teaching English 7 at secodary school": During English teaching 7 I have actively used the most active teaching techniques in the teaching process to improve the quality of teaching. The teaching techniques are mainly applied are: tablecloth technique, grafting technique, mind mapping technique.

968 6 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7

SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tích hợp trong cùng bộ môn 1.1. Tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ 1.2. Tích hợp nội dung kiến thức giữa các khối 2. Tích hợp các kiến thức liên môn vào nội dung bài học 2.1. Tích hợp kiến thức địa lý. 2.2. Tích hợp kiến thức lịch sử 2.3. Tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống

623 4 lượt tải
SKKN Improving gade 7 students’ pronounciation of english pilot program

SKKN Improving gade 7 students’ pronounciation of english pilot program

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Improving gade 7 students’ pronounciation of english pilot program" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Learning about phonetic English 2. Learning the phonetic symbols 3. Organization of implementation

736 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 2. Về phía giáo viên 3. Về phía học sinh 3.1. Luyện nói thông qua classroom language 3.2. Luyện nói qua thực hành cấu trúc ngữ pháp 3.3. Luyện nói ở giai đoạn Pre- & Post- của tiết dạy kỹ năng nghe, đọc, viết

833 26 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài tốt ở nhà 2. Làm tốt giai đoạn chuẩn bị (Pre-reading) 2.1. Giới thiệu chủ điểm 2.2. Giới thiệu từ vựng 3. Chọn bài tập phù hợp cho phần đọc hiểu (While-reading )

839 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng đồ dùng trực quan 2. Phương pháp khêu gợi trí tò mò và tính ham hiểu biết của học sinh 3. Phương pháp thúc đẩy động cơ học tập của học sinh 4. Phương pháp sử dụng các trò chơi trong giảng dạy ngoại ngữ 4.1. Hình thức trò chơi dùng để giới thiệu từ mới 4.2. Hình thức dùng trò chơi để kiểm tra từ mới 4.3. Hình thức dùng trò chơi dùng để thiết lập tình huống, dẫn dắt đưa vào chủ đề bài học 4.4. Hình thức dùng trò chơi sử dụng “brainstorming”giúp học sinh động não, suy nghĩ ra các hoạt động hoặc các lĩnh vực mà giáo viên đưa ra 4.5. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “noughts and crosses” nhằm mục đích giúp cho học sinh ôn lại bài học hoặc một điểm ngữ pháp nào đó 4.6. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng nhằm giúp học sinh ghi nhớ nhanh những gì các em được nhìn qua 4.7. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “Board race” 4.8. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “Guessing game” 4.9. Hình thức dùng trò chơi nhằm tạo không khí vui vẻ trước khi học bài mới

1882 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn luyện khả năng tự học tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách GlobAL success)

SKKN Một số biện pháp rèn luyện khả năng tự học tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn luyện khả năng tự học tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global Success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp học bài cũ 2. Phương pháp chuẩn bị bài mới 3. Một số hình thức tự học khác nhằm nâng cao kiến thức ngôn ngữ và phát triển kỹ năng giao tiếp 4. Một số kinh nghiệm trong việc khích lệ, động viên ý thức tự học của học sinh

1380 13 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh khối 7

SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh khối 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh khối 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 2. Về phía giáo viên 3. Về phía học sinh 3.1. Luyện nói thông qua classroom language 3.2. Luyện nói qua thực hành cấu trúc ngữ pháp 3.3. Luyện nói ở giai đoạn Pre- & Post- của tiết dạy kỹ năng nghe, đọc, viết

1582 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên dạy tốt phần đọc hiểu môn Tiếng Anh 7

SKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên dạy tốt phần đọc hiểu môn Tiếng Anh 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên dạy tốt phần đọc hiểu môn Tiếng Anh 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài tốt ở nhà 2. Làm tốt giai đoạn chuẩn bị (Pre-reading) 2.1. Giới thiệu chủ điểm 2.2. Giới thiệu từ vựng 3. Chọn bài tập phù hợp cho phần đọc hiểu (While-reading)

807 6 lượt tải
SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)

SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp I: Role - play Giải pháp II: Using video clips Giải pháp III: Guessing the topic through songs Giải pháp IV: Jigsaw puzzle game Giải pháp V: Chinese whisper game

289 4 lượt tải
SKKN Some activities to help grade 7 students at Luong Noi secondary school improve their speaking skill in extra lessons in the afternoon

SKKN Some activities to help grade 7 students at Luong Noi secondary school improve their speaking skill in extra lessons in the afternoon

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Some activities to help grade 7 students at Luong Noi secondary school improve their speaking skill in extra lessons in the afternoon": In fact, very few students can speak English fluently after studying it for 4 years at junior high school. I have observed some of colleagues' teaching lessons and through observation, I have realized some difficulties that teachers and students have. - In most of extra lessons in the afternoon, teachers just help their students do grammar exercises, reading, writing and listening. They ignore speaking skill so day by day, month by month and year by year, students find it really hard to speak English though they can understand what other people speak in English in a simple way. - Some teachers cannot create speaking activities for students to take part in or they are not creative in designing activities. - Some teachers don't make models so that students cannot imitate. Some teachers don't have enough teaching aids like pictures, real objects..... for students to express their ideas

1857 4 lượt tải

Loại

SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Giai đoạn chuẩn bị <Pre/ Reading> b. Giai đoạn đọc < While - Reading > c. Các bài tập củng cố <Post- reading>

789 10 lượt tải
SKKN Applying some positive teaching techniques to stimulate learning for students in teaching English 7 at secodary school

SKKN Applying some positive teaching techniques to stimulate learning for students in teaching English 7 at secodary school

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Applying some positive teaching techniques to stimulate learning for students in teaching English 7 at secodary school": During English teaching 7 I have actively used the most active teaching techniques in the teaching process to improve the quality of teaching. The teaching techniques are mainly applied are: tablecloth technique, grafting technique, mind mapping technique.

968 6 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7

SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tích hợp trong cùng bộ môn 1.1. Tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ 1.2. Tích hợp nội dung kiến thức giữa các khối 2. Tích hợp các kiến thức liên môn vào nội dung bài học 2.1. Tích hợp kiến thức địa lý. 2.2. Tích hợp kiến thức lịch sử 2.3. Tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống

623 4 lượt tải
SKKN Improving gade 7 students’ pronounciation of english pilot program

SKKN Improving gade 7 students’ pronounciation of english pilot program

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Improving gade 7 students’ pronounciation of english pilot program" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Learning about phonetic English 2. Learning the phonetic symbols 3. Organization of implementation

736 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 2. Về phía giáo viên 3. Về phía học sinh 3.1. Luyện nói thông qua classroom language 3.2. Luyện nói qua thực hành cấu trúc ngữ pháp 3.3. Luyện nói ở giai đoạn Pre- & Post- của tiết dạy kỹ năng nghe, đọc, viết

833 26 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài tốt ở nhà 2. Làm tốt giai đoạn chuẩn bị (Pre-reading) 2.1. Giới thiệu chủ điểm 2.2. Giới thiệu từ vựng 3. Chọn bài tập phù hợp cho phần đọc hiểu (While-reading )

839 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng đồ dùng trực quan 2. Phương pháp khêu gợi trí tò mò và tính ham hiểu biết của học sinh 3. Phương pháp thúc đẩy động cơ học tập của học sinh 4. Phương pháp sử dụng các trò chơi trong giảng dạy ngoại ngữ 4.1. Hình thức trò chơi dùng để giới thiệu từ mới 4.2. Hình thức dùng trò chơi để kiểm tra từ mới 4.3. Hình thức dùng trò chơi dùng để thiết lập tình huống, dẫn dắt đưa vào chủ đề bài học 4.4. Hình thức dùng trò chơi sử dụng “brainstorming”giúp học sinh động não, suy nghĩ ra các hoạt động hoặc các lĩnh vực mà giáo viên đưa ra 4.5. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “noughts and crosses” nhằm mục đích giúp cho học sinh ôn lại bài học hoặc một điểm ngữ pháp nào đó 4.6. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng nhằm giúp học sinh ghi nhớ nhanh những gì các em được nhìn qua 4.7. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “Board race” 4.8. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “Guessing game” 4.9. Hình thức dùng trò chơi nhằm tạo không khí vui vẻ trước khi học bài mới

1882 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn luyện khả năng tự học tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách GlobAL success)

SKKN Một số biện pháp rèn luyện khả năng tự học tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn luyện khả năng tự học tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global Success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp học bài cũ 2. Phương pháp chuẩn bị bài mới 3. Một số hình thức tự học khác nhằm nâng cao kiến thức ngôn ngữ và phát triển kỹ năng giao tiếp 4. Một số kinh nghiệm trong việc khích lệ, động viên ý thức tự học của học sinh

1380 13 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh khối 7

SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh khối 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh khối 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 2. Về phía giáo viên 3. Về phía học sinh 3.1. Luyện nói thông qua classroom language 3.2. Luyện nói qua thực hành cấu trúc ngữ pháp 3.3. Luyện nói ở giai đoạn Pre- & Post- của tiết dạy kỹ năng nghe, đọc, viết

1582 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên dạy tốt phần đọc hiểu môn Tiếng Anh 7

SKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên dạy tốt phần đọc hiểu môn Tiếng Anh 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên dạy tốt phần đọc hiểu môn Tiếng Anh 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài tốt ở nhà 2. Làm tốt giai đoạn chuẩn bị (Pre-reading) 2.1. Giới thiệu chủ điểm 2.2. Giới thiệu từ vựng 3. Chọn bài tập phù hợp cho phần đọc hiểu (While-reading)

807 6 lượt tải
SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)

SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp I: Role - play Giải pháp II: Using video clips Giải pháp III: Guessing the topic through songs Giải pháp IV: Jigsaw puzzle game Giải pháp V: Chinese whisper game

289 4 lượt tải
SKKN Some activities to help grade 7 students at Luong Noi secondary school improve their speaking skill in extra lessons in the afternoon

SKKN Some activities to help grade 7 students at Luong Noi secondary school improve their speaking skill in extra lessons in the afternoon

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Some activities to help grade 7 students at Luong Noi secondary school improve their speaking skill in extra lessons in the afternoon": In fact, very few students can speak English fluently after studying it for 4 years at junior high school. I have observed some of colleagues' teaching lessons and through observation, I have realized some difficulties that teachers and students have. - In most of extra lessons in the afternoon, teachers just help their students do grammar exercises, reading, writing and listening. They ignore speaking skill so day by day, month by month and year by year, students find it really hard to speak English though they can understand what other people speak in English in a simple way. - Some teachers cannot create speaking activities for students to take part in or they are not creative in designing activities. - Some teachers don't make models so that students cannot imitate. Some teachers don't have enough teaching aids like pictures, real objects..... for students to express their ideas

1857 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com