Toán 6

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán THCS lớp 6 từ Kienedu, được thiết kế theo chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… dành cho giáo viên năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến nhấn mạnh vào việc giới thiệu các khái niệm toán học cơ bản thông qua các phương pháp giảng dạy đổi mới, bao gồm trò chơi giáo dục, thí nghiệm và dự án thực tế. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 6 phát triển tư duy toán học, khả năng giải quyết vấn đề và tăng cường sự hiểu biết về toán học, qua đó khuyến khích học sinh yêu thích và tìm hiểu sâu hơn về môn học này.

Sáng kiến kinh nghiệm Ra đề thi học kì Toán 6

Sáng kiến kinh nghiệm Ra đề thi học kì Toán 6

"Sáng kiến kinh nghiệm Ra đề thi học kì Toán 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các bước biên soạn đề kiểm tra Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra Bước 3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra Bước 4. Biên soạn câu hỏi, bài tập theo ma trận Bước 5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 2.3.2. Một số kinh nghiệm ra đề thi học kì lớp 6 2.3.3. Đề, đáp án thi học kì môn toán 6 tham khảo

738 4 lượt tải
SKKN "Phát hiện và khắc phục một số sai lầm thường gặp cho học sinh khi giải toán Số học 6

SKKN "Phát hiện và khắc phục một số sai lầm thường gặp cho học sinh khi giải toán Số học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Phát hiện và khắc phục một số sai lầm thường gặp cho học sinh khi giải toán Số học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Sai lầm khi sử dụng các kí hiệu 3.2. Sai lầm khi giải toán liên quan đến các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia, trong tập Z 3.3. Sai lầm khi tính giá trị của luỹ thừa 3.4. Sai lầm khi phân tích một số ra thừa số nguyên tố 3.5. Sai lầm khi vận dụng “Quy tắc dấu ngoặc” 3.6. Sai lầm khi vận dụng “Quy tắc chuyển vế” 3.7. Sai lầm khi tìm “Bội và ước của một số nguyên” 3.8. Một số sai lầm khi giải toán về phân số 3.8.1 Sai lầm khi rút gọn phân số 3.8.2 Sai lầm khi cộng hai phân số không cùng mẫu 3.8.3 Sai lầm khi so sánh phân số 3.9. Sai lầm khi viết hỗn số âm dưới dạng phân số

935 7 lượt tải
SKKN Dạy học phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua Chuyên đề phân số

SKKN Dạy học phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua Chuyên đề phân số

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua Chuyên đề phân số” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Dạng toán tính tổng theo quy luật * Phát triển khả năng khái quát hóa * Phát triển tư duy qua khai thác bài toán 2.3.2. Dạng toán tính tìm x biết 2.3.4. Dạng toán tính So sánh phân số

672 8 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp dạy học Toán 6 theo mô hình trường học mới

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học Toán 6 theo mô hình trường học mới

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đổi mới phương pháp dạy học Toán 6 theo mô hình trường học mới” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Phát huy vai trò của một nhóm trưởng 3.2. Đổi mới phương pháp dạy của giáo viên a. Người giáo viên phải hiểu đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới là như thế nào? b. Đổi mới phương pháp dạy của giáo viên 3.3. Đổi mới về cách học của học sinh 3.4 Đánh giá động viên khuyến khích học sinh kịp thời

858 1 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 6 học tốt tiết luyện tập toán

SKKN Giúp học sinh lớp 6 học tốt tiết luyện tập toán

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giúp học sinh lớp 6 học tốt tiết luyện tập toán” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Để thực hiện thành công một tiết luyện tập, giáo viên cần: - Tham gia đầy đủ các buổi học chuyên đề toán để kịp thời vận dụng được các phương pháp tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh của mình. - Thường xuyên tham gia dự giờ đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho bản thân. - Tham khảo các tài liệu về việc đổi mới phương pháp dạy học để học hỏi kinh nghiệm như: Thiết kế bài giảng, Sách giáo viên, Sách bài tập... 2. Trong quá trình tìm tòi nghiên cứu, tôi nhận thấy để đem lại hiệu quả, phát triển tư duy của học sinh ở một tiết luyện tập toán, giáo viên cần quan tâm đến các vấn đề 3. Mục tiêu của tiết luyện tập 4. Tiến hành soạn bài và thực hiện tiết dạy trên lớp 5. Các ví dụ

617 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán về lũy thừa trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6

SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán về lũy thừa trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán về lũy thừa trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạy học sinh nắm vững kiến thức về lũy thừa, từ đó mở rộng các kiến thức nâng cao về lũy thừa. 1.1. Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên 1.2. Các phép toán về lũy thừa 1.3. Tính chất về thứ tự 2. Vận dụng phương pháp các bài toán về lũy thừa vào việc giải một số dạng bài tập và ứng dụng đối với học sinh lớp 6 trường THCS Đông Cương năm học .............. 3. Một số bài toán nâng cao và một số bài toán về lũy thừa trong đề thi khảo sát chất lượng học kì TP Thanh Hóa. 4. Khắc phục những sai lầm một số học sinh trường THCS Đông Cương thường mắc phải khi giải bài toán về lũy thừa.

1273 7 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 6 giải các bài toán tính giá trị và so sánh lũy thừa với số mũ tự nhiên

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 6 giải các bài toán tính giá trị và so sánh lũy thừa với số mũ tự nhiên

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 6 giải các bài toán tính giá trị và so sánh lũy thừa với số mũ tự nhiên” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP VÀ MỞ RỘNG a) Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên b) Các phép toán về lũy thừa c) Tính chất về thứ tự 2. HAI DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP DẠNG 1: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC CHỨA LŨY THỪA DẠNG 2: SO SÁNH CÁC LŨY THỪA

1978 8 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh trung bình, yếu và kém giải một số dạng Toán tìm x ở lớp 6

SKKN Hướng dẫn học sinh trung bình, yếu và kém giải một số dạng Toán tìm x ở lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh trung bình, yếu và kém giải một số dạng Toán tìm x ở lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Mục tiêu của giải pháp b, Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp. Dạng 1: " Tìm một số chưa biết của một tổng". Dạng 2: "Tìm một số chưa biết trong một hiệu" Dạng 3: "Tìm một thừa số chưa biết trong một tích " Dạng 4: "Nếu tích của hai thừa số bằng 0 thì ít nhất một thừa số bằng 0" Dạng 5 : "Tìm một số chưa biết trong một thương " 4. Phát triển các dạng toán tìm x

876 5 lượt tải
SKKN Khai thác và phát triển bài toán mới từ bài toán ban đầu nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi lớp 6

SKKN Khai thác và phát triển bài toán mới từ bài toán ban đầu nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khai thác và phát triển bài toán mới từ bài toán ban đầu nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạng 1: Khai thác, phát triển từ một số bài toán liên quan đến tính tổng các số tự nhiên, tổng lũy thừa với các cơ số và số mũ là các số tự nhiên 1.1. Bài toán 1 và các hướng khai thác bài toán 1 1.2. Bài toán 2 và các hướng khai thác bài toán 2 * Các hướng khai thác bài toán 2 2. Dạng 2: Khai thác, phát triển từ một số bài toán liên quan đến tính tổng các phân số với tử số và mẫu số là các số tự nhiên

957 1 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6

SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II- Các phương án thực hiện: Phương án 1 Phương án 2 III- Tổ chức thực hiện: 1) Việc chuẩn bị dạy tiết luyện tập, điều quan trọng là phải bám sát tư tưởng chủ đạo là hoàn thiện hệ thống kiến thức (ở mức độ cho phép ), rèn luyện kỹ năng, thuật toán, rèn luyện nền nếp học tập. 2) Tích cực hoá hoạt động tự luyện tập của học sinh từ khâu chuẩn bị ở nhà: 3) Khi luyện tập cho học sinh áp dụng thành thạo một công thức, qui tắc nào đó, giáo viên cần lựa chọn một số bài tập có cách giải quyết đơn giản hơn là áp dụng quy tắc tổng quát đã học. 4) Khuyến khích học sinh tìm nhiều lời giải khác nhau của một bài toán. 5) Trong tiết luyện tập, giáo viên cần quan tâm đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng chuyển dễ dàng, nhanh chóng từ tư duy thuận sang tư duy nghịch để học sinh nắm vững hơn nội dung kiến thức đã được học ở tiết trước. 6) Xen vào các tiết luyện tập sau khi chữa bài tập giáo viên nên tổ chức các trò chơi giữa các nhóm học tập bằng nhiều hình thức phong phú , góp phần tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa học sinh trong lớp, giảm tính chất căng thẳng của tiết học toán. 7) Chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi ở học sinh, để giảm nhẹ những khâu tính toán không cần thiết.

847 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1) Bám sát tư tưởng chủ đạo là hoàn thiện hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thuật toán, rèn luyện nề nếp học tập 2) Tích cực hóa hoạt động tự luyện tập của học sinh từ khâu chuẩn bị ở nhà 3) Lựa chọn một số bài tập có cách giải quyết đơn giản hơn là áp dụng quy tắc tổng quát đã học 4) Khuyến khích học sinh tìm nhiều lời giải khác nhau của một bài toán 5) Rèn luyện cho học sinh khả năng chuyển từ tư duy thuận sang tư duy nghịch 6) Tổ chức các trò chơi giữa các nhóm học tập bằng nhiều hình thức phong phú 7) Chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi ở học sinh để giảm nhẹ những khâu tính toán không cần thiết

489 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức ” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1) Bám sát tư tưởng chủ đạo là hoàn thiện hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thuật toán, rèn luyện nề nếp học tập. 2) Tích cực hóa hoạt động tự luyện tập của học sinh từ khâu chuẩn bị ở nhà 3) Lựa chọn một số bài tập có cách giải quyết đơn giản hơn là áp dụng quy tắc tổng quát đã học 4) Khuyến khích học sinh tìm nhiều lời giải khác nhau của một bài toán 5) Rèn luyện cho học sinh khả năng chuyển từ tư duy thuận sang tư duy nghịch 6) Tổ chức các trò chơi giữa các nhóm học tập bằng nhiều hình thức phong phú 7) Chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi ở học sinh để giảm nhẹ những khâu tính toán không cần thiết.

221 3 lượt tải

Loại

Sáng kiến kinh nghiệm Ra đề thi học kì Toán 6

Sáng kiến kinh nghiệm Ra đề thi học kì Toán 6

"Sáng kiến kinh nghiệm Ra đề thi học kì Toán 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các bước biên soạn đề kiểm tra Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra Bước 3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra Bước 4. Biên soạn câu hỏi, bài tập theo ma trận Bước 5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 2.3.2. Một số kinh nghiệm ra đề thi học kì lớp 6 2.3.3. Đề, đáp án thi học kì môn toán 6 tham khảo

738 4 lượt tải
SKKN "Phát hiện và khắc phục một số sai lầm thường gặp cho học sinh khi giải toán Số học 6

SKKN "Phát hiện và khắc phục một số sai lầm thường gặp cho học sinh khi giải toán Số học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Phát hiện và khắc phục một số sai lầm thường gặp cho học sinh khi giải toán Số học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Sai lầm khi sử dụng các kí hiệu 3.2. Sai lầm khi giải toán liên quan đến các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia, trong tập Z 3.3. Sai lầm khi tính giá trị của luỹ thừa 3.4. Sai lầm khi phân tích một số ra thừa số nguyên tố 3.5. Sai lầm khi vận dụng “Quy tắc dấu ngoặc” 3.6. Sai lầm khi vận dụng “Quy tắc chuyển vế” 3.7. Sai lầm khi tìm “Bội và ước của một số nguyên” 3.8. Một số sai lầm khi giải toán về phân số 3.8.1 Sai lầm khi rút gọn phân số 3.8.2 Sai lầm khi cộng hai phân số không cùng mẫu 3.8.3 Sai lầm khi so sánh phân số 3.9. Sai lầm khi viết hỗn số âm dưới dạng phân số

935 7 lượt tải
SKKN Dạy học phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua Chuyên đề phân số

SKKN Dạy học phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua Chuyên đề phân số

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua Chuyên đề phân số” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Dạng toán tính tổng theo quy luật * Phát triển khả năng khái quát hóa * Phát triển tư duy qua khai thác bài toán 2.3.2. Dạng toán tính tìm x biết 2.3.4. Dạng toán tính So sánh phân số

672 8 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp dạy học Toán 6 theo mô hình trường học mới

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học Toán 6 theo mô hình trường học mới

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đổi mới phương pháp dạy học Toán 6 theo mô hình trường học mới” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Phát huy vai trò của một nhóm trưởng 3.2. Đổi mới phương pháp dạy của giáo viên a. Người giáo viên phải hiểu đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới là như thế nào? b. Đổi mới phương pháp dạy của giáo viên 3.3. Đổi mới về cách học của học sinh 3.4 Đánh giá động viên khuyến khích học sinh kịp thời

858 1 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 6 học tốt tiết luyện tập toán

SKKN Giúp học sinh lớp 6 học tốt tiết luyện tập toán

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giúp học sinh lớp 6 học tốt tiết luyện tập toán” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Để thực hiện thành công một tiết luyện tập, giáo viên cần: - Tham gia đầy đủ các buổi học chuyên đề toán để kịp thời vận dụng được các phương pháp tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh của mình. - Thường xuyên tham gia dự giờ đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho bản thân. - Tham khảo các tài liệu về việc đổi mới phương pháp dạy học để học hỏi kinh nghiệm như: Thiết kế bài giảng, Sách giáo viên, Sách bài tập... 2. Trong quá trình tìm tòi nghiên cứu, tôi nhận thấy để đem lại hiệu quả, phát triển tư duy của học sinh ở một tiết luyện tập toán, giáo viên cần quan tâm đến các vấn đề 3. Mục tiêu của tiết luyện tập 4. Tiến hành soạn bài và thực hiện tiết dạy trên lớp 5. Các ví dụ

617 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán về lũy thừa trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6

SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán về lũy thừa trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán về lũy thừa trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạy học sinh nắm vững kiến thức về lũy thừa, từ đó mở rộng các kiến thức nâng cao về lũy thừa. 1.1. Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên 1.2. Các phép toán về lũy thừa 1.3. Tính chất về thứ tự 2. Vận dụng phương pháp các bài toán về lũy thừa vào việc giải một số dạng bài tập và ứng dụng đối với học sinh lớp 6 trường THCS Đông Cương năm học .............. 3. Một số bài toán nâng cao và một số bài toán về lũy thừa trong đề thi khảo sát chất lượng học kì TP Thanh Hóa. 4. Khắc phục những sai lầm một số học sinh trường THCS Đông Cương thường mắc phải khi giải bài toán về lũy thừa.

1273 7 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 6 giải các bài toán tính giá trị và so sánh lũy thừa với số mũ tự nhiên

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 6 giải các bài toán tính giá trị và so sánh lũy thừa với số mũ tự nhiên

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 6 giải các bài toán tính giá trị và so sánh lũy thừa với số mũ tự nhiên” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP VÀ MỞ RỘNG a) Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên b) Các phép toán về lũy thừa c) Tính chất về thứ tự 2. HAI DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP DẠNG 1: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC CHỨA LŨY THỪA DẠNG 2: SO SÁNH CÁC LŨY THỪA

1978 8 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh trung bình, yếu và kém giải một số dạng Toán tìm x ở lớp 6

SKKN Hướng dẫn học sinh trung bình, yếu và kém giải một số dạng Toán tìm x ở lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh trung bình, yếu và kém giải một số dạng Toán tìm x ở lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Mục tiêu của giải pháp b, Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp. Dạng 1: " Tìm một số chưa biết của một tổng". Dạng 2: "Tìm một số chưa biết trong một hiệu" Dạng 3: "Tìm một thừa số chưa biết trong một tích " Dạng 4: "Nếu tích của hai thừa số bằng 0 thì ít nhất một thừa số bằng 0" Dạng 5 : "Tìm một số chưa biết trong một thương " 4. Phát triển các dạng toán tìm x

876 5 lượt tải
SKKN Khai thác và phát triển bài toán mới từ bài toán ban đầu nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi lớp 6

SKKN Khai thác và phát triển bài toán mới từ bài toán ban đầu nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khai thác và phát triển bài toán mới từ bài toán ban đầu nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạng 1: Khai thác, phát triển từ một số bài toán liên quan đến tính tổng các số tự nhiên, tổng lũy thừa với các cơ số và số mũ là các số tự nhiên 1.1. Bài toán 1 và các hướng khai thác bài toán 1 1.2. Bài toán 2 và các hướng khai thác bài toán 2 * Các hướng khai thác bài toán 2 2. Dạng 2: Khai thác, phát triển từ một số bài toán liên quan đến tính tổng các phân số với tử số và mẫu số là các số tự nhiên

957 1 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6

SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II- Các phương án thực hiện: Phương án 1 Phương án 2 III- Tổ chức thực hiện: 1) Việc chuẩn bị dạy tiết luyện tập, điều quan trọng là phải bám sát tư tưởng chủ đạo là hoàn thiện hệ thống kiến thức (ở mức độ cho phép ), rèn luyện kỹ năng, thuật toán, rèn luyện nền nếp học tập. 2) Tích cực hoá hoạt động tự luyện tập của học sinh từ khâu chuẩn bị ở nhà: 3) Khi luyện tập cho học sinh áp dụng thành thạo một công thức, qui tắc nào đó, giáo viên cần lựa chọn một số bài tập có cách giải quyết đơn giản hơn là áp dụng quy tắc tổng quát đã học. 4) Khuyến khích học sinh tìm nhiều lời giải khác nhau của một bài toán. 5) Trong tiết luyện tập, giáo viên cần quan tâm đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng chuyển dễ dàng, nhanh chóng từ tư duy thuận sang tư duy nghịch để học sinh nắm vững hơn nội dung kiến thức đã được học ở tiết trước. 6) Xen vào các tiết luyện tập sau khi chữa bài tập giáo viên nên tổ chức các trò chơi giữa các nhóm học tập bằng nhiều hình thức phong phú , góp phần tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa học sinh trong lớp, giảm tính chất căng thẳng của tiết học toán. 7) Chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi ở học sinh, để giảm nhẹ những khâu tính toán không cần thiết.

847 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1) Bám sát tư tưởng chủ đạo là hoàn thiện hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thuật toán, rèn luyện nề nếp học tập 2) Tích cực hóa hoạt động tự luyện tập của học sinh từ khâu chuẩn bị ở nhà 3) Lựa chọn một số bài tập có cách giải quyết đơn giản hơn là áp dụng quy tắc tổng quát đã học 4) Khuyến khích học sinh tìm nhiều lời giải khác nhau của một bài toán 5) Rèn luyện cho học sinh khả năng chuyển từ tư duy thuận sang tư duy nghịch 6) Tổ chức các trò chơi giữa các nhóm học tập bằng nhiều hình thức phong phú 7) Chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi ở học sinh để giảm nhẹ những khâu tính toán không cần thiết

489 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức ” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1) Bám sát tư tưởng chủ đạo là hoàn thiện hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thuật toán, rèn luyện nề nếp học tập. 2) Tích cực hóa hoạt động tự luyện tập của học sinh từ khâu chuẩn bị ở nhà 3) Lựa chọn một số bài tập có cách giải quyết đơn giản hơn là áp dụng quy tắc tổng quát đã học 4) Khuyến khích học sinh tìm nhiều lời giải khác nhau của một bài toán 5) Rèn luyện cho học sinh khả năng chuyển từ tư duy thuận sang tư duy nghịch 6) Tổ chức các trò chơi giữa các nhóm học tập bằng nhiều hình thức phong phú 7) Chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi ở học sinh để giảm nhẹ những khâu tính toán không cần thiết.

221 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com