Toán 7

Kienedu cung cấp sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Toán lớp 7, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều,… dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến giúp giáo viên phát triển các bài giảng về số học, đại số, hình học, và thống kê, nhằm khuyến khích học sinh phát triển tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề. Tài liệu bao gồm các phương pháp giảng dạy mới, thí nghiệm thực tế và dự án sáng tạo, nhằm mục đích giúp học sinh lớp 7 hiểu rõ và yêu thích Toán học, qua đó nuôi dưỡng tinh thần khoa học và khả năng sáng tạo trong thế giới kỹ thuật số.

SKKN Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong hình học 7

Sáng kiến kinh nghiệm Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong hình học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong hình học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dựa vào định nghĩa góc bẹt để chứng minh ba điểm thẳng hàng 2. Sử dụng tiên đề Ơ-clit để chứng minh 3 điểm thẳng hàng 3. Mỗi đoạn thẳng chỉ có một trung điểm 4. Chứng minh hai đường thẳng cùng đi qua một điểm và cùng vuông góc với một đường thẳng cho trước 5. Chứng minh ba điểm cùng thuộc tia phân giác của một góc 6. Chứng minh ba điểm cùng thuộc một tia của một góc 7. Chứng minh ba điểm cùng thuộc đường trung trực của một đoạn thẳng 8. Áp dụng đường trung tuyến của một tam giác thì phải đi qua trọng tâm 9. Chứng minh đường phân giác của tam giác thì đi qua giao điểm chung của chúng 10. Chứng minh đường cao của tam giác thì đi qua trực tâm của tam giác đó 11. Chứng minh đường trung trực của một cạnh thì đi qua giao điểm hai đường trung trực của hai cạnh còn lại

890 6 lượt tải
SKKN "Hướng dẫn học sinh vẽ đường phụ trong giải Toán hình học lớp 7

SKKN "Hướng dẫn học sinh vẽ đường phụ trong giải Toán hình học lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN "Hướng dẫn học sinh vẽ đường phụ trong giải Toán hình học lớp 7": Các yêu cầu khi vẽ các đường phụ: * Vẽ đường phụ phải có mục đích rõ ràng: Bằng việc phân tích tổng hợp, tương tự hoá từ nội dung bài toán,mày mò dự đoán để tìm được mối quan hệ của kiến thức đã có với điều kiện đã cho của bài toán và kết luận phải tìm. Từ đó xác định được yếu tố phụ cần vẽ thêm để phục vụ mục đích chứng minh * Việc vẽ thêm các yếu tố phụ phải tuân theo các phép dựng hình cơ bản và các bài toán dựng hình cơ bản (Vẽ góc, vẽ tia phân giác của một góc, vẽ tam giác...) Một số loại yếu tố phụ thường được sử dụng trong giải toán hình 7 ở chương trình THCS: - Yếu tố phụ là điểm: Vẽ trung điểm của đoạn thẳng, giao điểm của hai đường kéo dài... - Đường phụ là đường thẳng, đoạn thẳng

834 4 lượt tải
SKKN Dạy bài "Định lí Pytago" - Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực

SKKN Dạy bài "Định lí Pytago" - Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực

- Đánh giá “năng lực” của học sinh hơn là thời gian học. - Khai thác các thế mạnh của công nghệ cho việc dạy và học. Hướng dẫn qua máy tính cho chúng ta khả năng cá nhân hóa việc học cho mỗi học sinh. Bởi vì mỗi học sinh ở một tốc độ khác nhau và đến trường với kiến thức khác nhau, đây là một yêu cầu cơ bản của dạy học dựa trên năng lực. - Thay đổi căn bản vai trò của giáo viên, khi các giáo viên trước kia thường làm việc với học sinh theo các lớp, dạy học theo lịch trong một số tuần quy định, giáo viên là người trực tiếp đưa hướng dẫn và kiểm soát quá trình học tập. Đối với học sinh, điều này không phù hợp. Một số học sinh sẽ cần chậm lại, một số khác có thể cần hoạt động nhanh hơn. Học tập dựa trên phát triển năng lực làm thay đổi vai trò của giáo viên từ “một nhà hiền triết, suối nguồn của tri thức” đến “người hướng dẫn, đồng hành”. Các giáo viên làm việc với học sinh, hướng dẫn chúng học tập, trả lời các câu hỏi, hướng dẫn thảo luận và giúp học sinh tổng hợp và áp dụng kiến thức

958 3 lượt tải
SKKN Dạy các định lý Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

SKKN Dạy các định lý Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy các định lý Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phần 1: Phương pháp dạy các định lý hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. 1.1. Hoạt động trải nghiệm 1.2. Hoạt động hình thành định lý 1.3 Hoạt động thực hành (Chứng minh định lý) 1.4. Hoạt động ứng dụng: Vận dụng định lý để giải toán 1.5. Hoạt động bổ sung (mở rộng) 2. Phần 2: Minh họa 1 tiết dạy định lý hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

1296 4 lượt tải
SKKN Giải bài toán tìm x trong hệ thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối nhằm khắc sâu khái niệm giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7

SKKN Giải bài toán tìm x trong hệ thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối nhằm khắc sâu khái niệm giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải bài toán tìm x trong hệ thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối nhằm khắc sâu khái niệm giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trước hết giáo viên cho học sinh ôn tập và nắm vững định nghĩa, các tính chất của giá trị tuyệt đối. Sau đó cho học sinh làm quen dần với các dạng toán với các phương pháp của các dạng toán ấy rồi cho học sinh luyện giải các dạng toán tìm x trong dấu giá trị tuyệt đối. Sau mỗi dạng bài giáo viên: nêu phương pháp giải lấy ví dụ cho học sinh tự luyện các bài tương tự.

956 4 lượt tải
SKKN Giải pháp Đưa dạy học tích hợp vào soạn giảng Tiết 32 bài 6: Mặt phẳng tọa độ , nhằm nâng cao chất lượng tiết học và tạo hứng thú học tập với môn Toán 7

SKKN Giải pháp Đưa dạy học tích hợp vào soạn giảng Tiết 32 bài 6: Mặt phẳng tọa độ , nhằm nâng cao chất lượng tiết học và tạo hứng thú học tập với môn Toán 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp Đưa dạy học tích hợp vào soạn giảng Tiết 32 bài 6: Mặt phẳng tọa độ , nhằm nâng cao chất lượng tiết học và tạo hứng thú học tập với môn Toán 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định mục tiêu học tập 2. Dự kiến vận dụng kiến thức các môn vào tích hợp bài học 3. Dự kiến các HĐHT 4. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy

2186 4 lượt tải
SKKN Giúp học sinh yếu kém môn toán ở lớp 7 củng cố các phép toán cộng, trừ thông qua dạy học chương IV: Biểu thức đại số

SKKN Giúp học sinh yếu kém môn toán ở lớp 7 củng cố các phép toán cộng, trừ thông qua dạy học chương IV: Biểu thức đại số

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh yếu kém môn toán ở lớp 7 củng cố các phép toán cộng, trừ thông qua dạy học chương IV: Biểu thức đại số" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Khảo sát chất lượng đầu năm của học sinh để tìm đối tượng yếu, kém 2. Tìm hiểu các nguyên nhân 3. Lập kế hoạch thực hiện 4. Thực hiện các biện pháp khắc phục yếu, kém 5. Các ví dụ cụ thể

1736 4 lượt tải
SKKN Hình thành kỹ năng giải bài tập có chứa giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7

SKKN Hình thành kỹ năng giải bài tập có chứa giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hình thành kỹ năng giải bài tập có chứa giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1: Tính giá trị của một biểu thức có liên quan đến giá trị tuyệt đối Dạng 2: Rút gọn biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối Dạng 3: Tìm giá trị của biến trong đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối Dạng 4: Tìm giá trị của biến trong bất đẳng thức có chứa giá trị tuyệt đối Dạng 5: Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối Dạng 6: Hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

1418 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giúp học sinh lớp 7 phát triển, nâng cao và vận dụng các bài tập về toán tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

SKKN Hướng dẫn giúp học sinh lớp 7 phát triển, nâng cao và vận dụng các bài tập về toán tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giúp học sinh lớp 7 phát triển, nâng cao và vận dụng các bài tập về toán tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các dạng toán. Dạng 1: Loại toán chứng minh đẳng thức từ một tỷ lệ thức cho trước Dạng 2. Tính giá trị của biểu thức Dạng 3 :Tìm số chưa biết trong dãy tỉ số Dạng 4: Vận dụng trong giải toán thực tế

1408 3 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7

SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7": Qua những năm giảng dạy trước tình hình thực tế trên tôi rất băn khoăn suy nghĩ mày mò tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục. Tôi phát hiện ở những bài học có nhiều tranh ảnh, có sự hỗ trợ của các thiết bị dạy học các em hứng thú học hơn. Đồng thời biết cách kết hợp tổ chức những trò chơi giúp học sinh vừa chơi vừa học cũng là một trong nhưng giải pháp giúp khơi gợi hứng thú với môn học cho học sinh, để học sinh dẽ tiếp thu bài học và thêm say mê học tập.

868 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1. Tìm số hạng chưa biết Dạng 2: Chứng minh liên quan đến dãy tỉ số bằng nhau Dạng 3: Toán chia tỉ lệ Dạng 4: Một số sai lầm thường gặp trong giải toán liên quan đến tỷ số bằng nhau

1232 7 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong sách giáo khoa Toán 7

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong sách giáo khoa Toán 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong sách giáo khoa Toán 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tìm tòi, tích lũy các đề toán ở nhiều dạng trên cơ sở vận dụng được các kiến thức cơ bản đã học. - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề bài. - Giải hoặc hướng dẫn học sinh cách giải. - Khai thác bài toán và giúp học sinh hướng giải bài toán đã được khai thác - Trang bị cho các em các dạng toán cơ bản, thường gặp. - Đưa ra các bài tập tương tự, bài tập nâng cao. - Kỹ năng nhận dạng và đề ra phương pháp giải thích hợp trong từng trường hợp cụ thể. Giúp học sinh có tư duy linh hoạt và sáng tạo. - Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức của học sinh thông qua các bài kiểm tra. Qua đó kịp thời điều chỉnh về nội dung và phương pháp giảng dạy. - Tạo hứng thú, đam mê, yêu thích các dạng toán hình học, thông qua các bài toán có tính tư duy.

734 4 lượt tải

Loại

SKKN Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong hình học 7

Sáng kiến kinh nghiệm Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong hình học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong hình học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dựa vào định nghĩa góc bẹt để chứng minh ba điểm thẳng hàng 2. Sử dụng tiên đề Ơ-clit để chứng minh 3 điểm thẳng hàng 3. Mỗi đoạn thẳng chỉ có một trung điểm 4. Chứng minh hai đường thẳng cùng đi qua một điểm và cùng vuông góc với một đường thẳng cho trước 5. Chứng minh ba điểm cùng thuộc tia phân giác của một góc 6. Chứng minh ba điểm cùng thuộc một tia của một góc 7. Chứng minh ba điểm cùng thuộc đường trung trực của một đoạn thẳng 8. Áp dụng đường trung tuyến của một tam giác thì phải đi qua trọng tâm 9. Chứng minh đường phân giác của tam giác thì đi qua giao điểm chung của chúng 10. Chứng minh đường cao của tam giác thì đi qua trực tâm của tam giác đó 11. Chứng minh đường trung trực của một cạnh thì đi qua giao điểm hai đường trung trực của hai cạnh còn lại

890 6 lượt tải
SKKN "Hướng dẫn học sinh vẽ đường phụ trong giải Toán hình học lớp 7

SKKN "Hướng dẫn học sinh vẽ đường phụ trong giải Toán hình học lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN "Hướng dẫn học sinh vẽ đường phụ trong giải Toán hình học lớp 7": Các yêu cầu khi vẽ các đường phụ: * Vẽ đường phụ phải có mục đích rõ ràng: Bằng việc phân tích tổng hợp, tương tự hoá từ nội dung bài toán,mày mò dự đoán để tìm được mối quan hệ của kiến thức đã có với điều kiện đã cho của bài toán và kết luận phải tìm. Từ đó xác định được yếu tố phụ cần vẽ thêm để phục vụ mục đích chứng minh * Việc vẽ thêm các yếu tố phụ phải tuân theo các phép dựng hình cơ bản và các bài toán dựng hình cơ bản (Vẽ góc, vẽ tia phân giác của một góc, vẽ tam giác...) Một số loại yếu tố phụ thường được sử dụng trong giải toán hình 7 ở chương trình THCS: - Yếu tố phụ là điểm: Vẽ trung điểm của đoạn thẳng, giao điểm của hai đường kéo dài... - Đường phụ là đường thẳng, đoạn thẳng

834 4 lượt tải
SKKN Dạy bài "Định lí Pytago" - Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực

SKKN Dạy bài "Định lí Pytago" - Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực

- Đánh giá “năng lực” của học sinh hơn là thời gian học. - Khai thác các thế mạnh của công nghệ cho việc dạy và học. Hướng dẫn qua máy tính cho chúng ta khả năng cá nhân hóa việc học cho mỗi học sinh. Bởi vì mỗi học sinh ở một tốc độ khác nhau và đến trường với kiến thức khác nhau, đây là một yêu cầu cơ bản của dạy học dựa trên năng lực. - Thay đổi căn bản vai trò của giáo viên, khi các giáo viên trước kia thường làm việc với học sinh theo các lớp, dạy học theo lịch trong một số tuần quy định, giáo viên là người trực tiếp đưa hướng dẫn và kiểm soát quá trình học tập. Đối với học sinh, điều này không phù hợp. Một số học sinh sẽ cần chậm lại, một số khác có thể cần hoạt động nhanh hơn. Học tập dựa trên phát triển năng lực làm thay đổi vai trò của giáo viên từ “một nhà hiền triết, suối nguồn của tri thức” đến “người hướng dẫn, đồng hành”. Các giáo viên làm việc với học sinh, hướng dẫn chúng học tập, trả lời các câu hỏi, hướng dẫn thảo luận và giúp học sinh tổng hợp và áp dụng kiến thức

958 3 lượt tải
SKKN Dạy các định lý Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

SKKN Dạy các định lý Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy các định lý Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phần 1: Phương pháp dạy các định lý hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. 1.1. Hoạt động trải nghiệm 1.2. Hoạt động hình thành định lý 1.3 Hoạt động thực hành (Chứng minh định lý) 1.4. Hoạt động ứng dụng: Vận dụng định lý để giải toán 1.5. Hoạt động bổ sung (mở rộng) 2. Phần 2: Minh họa 1 tiết dạy định lý hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

1296 4 lượt tải
SKKN Giải bài toán tìm x trong hệ thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối nhằm khắc sâu khái niệm giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7

SKKN Giải bài toán tìm x trong hệ thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối nhằm khắc sâu khái niệm giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải bài toán tìm x trong hệ thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối nhằm khắc sâu khái niệm giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trước hết giáo viên cho học sinh ôn tập và nắm vững định nghĩa, các tính chất của giá trị tuyệt đối. Sau đó cho học sinh làm quen dần với các dạng toán với các phương pháp của các dạng toán ấy rồi cho học sinh luyện giải các dạng toán tìm x trong dấu giá trị tuyệt đối. Sau mỗi dạng bài giáo viên: nêu phương pháp giải lấy ví dụ cho học sinh tự luyện các bài tương tự.

956 4 lượt tải
SKKN Giải pháp Đưa dạy học tích hợp vào soạn giảng Tiết 32 bài 6: Mặt phẳng tọa độ , nhằm nâng cao chất lượng tiết học và tạo hứng thú học tập với môn Toán 7

SKKN Giải pháp Đưa dạy học tích hợp vào soạn giảng Tiết 32 bài 6: Mặt phẳng tọa độ , nhằm nâng cao chất lượng tiết học và tạo hứng thú học tập với môn Toán 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp Đưa dạy học tích hợp vào soạn giảng Tiết 32 bài 6: Mặt phẳng tọa độ , nhằm nâng cao chất lượng tiết học và tạo hứng thú học tập với môn Toán 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định mục tiêu học tập 2. Dự kiến vận dụng kiến thức các môn vào tích hợp bài học 3. Dự kiến các HĐHT 4. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy

2186 4 lượt tải
SKKN Giúp học sinh yếu kém môn toán ở lớp 7 củng cố các phép toán cộng, trừ thông qua dạy học chương IV: Biểu thức đại số

SKKN Giúp học sinh yếu kém môn toán ở lớp 7 củng cố các phép toán cộng, trừ thông qua dạy học chương IV: Biểu thức đại số

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh yếu kém môn toán ở lớp 7 củng cố các phép toán cộng, trừ thông qua dạy học chương IV: Biểu thức đại số" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Khảo sát chất lượng đầu năm của học sinh để tìm đối tượng yếu, kém 2. Tìm hiểu các nguyên nhân 3. Lập kế hoạch thực hiện 4. Thực hiện các biện pháp khắc phục yếu, kém 5. Các ví dụ cụ thể

1736 4 lượt tải
SKKN Hình thành kỹ năng giải bài tập có chứa giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7

SKKN Hình thành kỹ năng giải bài tập có chứa giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hình thành kỹ năng giải bài tập có chứa giá trị tuyệt đối cho học sinh lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1: Tính giá trị của một biểu thức có liên quan đến giá trị tuyệt đối Dạng 2: Rút gọn biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối Dạng 3: Tìm giá trị của biến trong đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối Dạng 4: Tìm giá trị của biến trong bất đẳng thức có chứa giá trị tuyệt đối Dạng 5: Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối Dạng 6: Hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

1418 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giúp học sinh lớp 7 phát triển, nâng cao và vận dụng các bài tập về toán tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

SKKN Hướng dẫn giúp học sinh lớp 7 phát triển, nâng cao và vận dụng các bài tập về toán tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giúp học sinh lớp 7 phát triển, nâng cao và vận dụng các bài tập về toán tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các dạng toán. Dạng 1: Loại toán chứng minh đẳng thức từ một tỷ lệ thức cho trước Dạng 2. Tính giá trị của biểu thức Dạng 3 :Tìm số chưa biết trong dãy tỉ số Dạng 4: Vận dụng trong giải toán thực tế

1408 3 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7

SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7": Qua những năm giảng dạy trước tình hình thực tế trên tôi rất băn khoăn suy nghĩ mày mò tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục. Tôi phát hiện ở những bài học có nhiều tranh ảnh, có sự hỗ trợ của các thiết bị dạy học các em hứng thú học hơn. Đồng thời biết cách kết hợp tổ chức những trò chơi giúp học sinh vừa chơi vừa học cũng là một trong nhưng giải pháp giúp khơi gợi hứng thú với môn học cho học sinh, để học sinh dẽ tiếp thu bài học và thêm say mê học tập.

868 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1. Tìm số hạng chưa biết Dạng 2: Chứng minh liên quan đến dãy tỉ số bằng nhau Dạng 3: Toán chia tỉ lệ Dạng 4: Một số sai lầm thường gặp trong giải toán liên quan đến tỷ số bằng nhau

1232 7 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong sách giáo khoa Toán 7

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong sách giáo khoa Toán 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong sách giáo khoa Toán 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tìm tòi, tích lũy các đề toán ở nhiều dạng trên cơ sở vận dụng được các kiến thức cơ bản đã học. - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề bài. - Giải hoặc hướng dẫn học sinh cách giải. - Khai thác bài toán và giúp học sinh hướng giải bài toán đã được khai thác - Trang bị cho các em các dạng toán cơ bản, thường gặp. - Đưa ra các bài tập tương tự, bài tập nâng cao. - Kỹ năng nhận dạng và đề ra phương pháp giải thích hợp trong từng trường hợp cụ thể. Giúp học sinh có tư duy linh hoạt và sáng tạo. - Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức của học sinh thông qua các bài kiểm tra. Qua đó kịp thời điều chỉnh về nội dung và phương pháp giảng dạy. - Tạo hứng thú, đam mê, yêu thích các dạng toán hình học, thông qua các bài toán có tính tư duy.

734 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com