Toán 4

Với mục tiêu đổi mới phương pháp giảng dạy Toán học, Kienedu giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 4 mới nhất, năm học 2023 – 2024, áp dụng chương trình giáo dục mới 2018. Các tài liệu, được biên soạn từ các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, và Cánh diều, giúp giáo viên phát triển các bài học kích thích tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và sự sáng tạo của học sinh. Qua đó, học sinh có thể hiểu sâu hơn về toán học qua các hoạt động thực hành, dự án và trò chơi, tạo nền tảng vững chắc cho việc học toán ở các cấp độ cao hơn.

SKKN Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (CD) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (CD) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 489
Lượt tải: 6
Số trang: 14
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 14
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ
Năm viết: 2023-2024
489 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 892
Lượt tải: 12
Số trang: 13
Tác giả: Đặng Thị Thu Hồng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 13
Tác giả: Đặng Thị Thu Hồng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé
Năm viết: 2023-2024
892 12 lượt tải
SKKN SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 799
Lượt tải: 9
Số trang: 25
Tác giả: Đặng Thị Hồng Minh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 25
Tác giả: Đặng Thị Hồng Minh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh
Năm viết: 2023-2024
799 9 lượt tải
SKKN SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm nâng cao khả năng giải các dạng toán cho học sinh lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập nhằm nâng cao khả năng giải các dạng toán cho học sinh lớp 4 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 933
Lượt tải: 6
Số trang: 24
Tác giả: Bùi Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 24
Tác giả: Bùi Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu
Năm viết: 2023-2024
933 6 lượt tải
SKKN Phát triển kỹ năng giải toán có lời văn điển hình trong chương trình Toán 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Phát triển kỹ năng giải toán có lời văn điển hình trong chương trình Toán 4 (CTST) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 893
Lượt tải: 6
Số trang: 14
Tác giả: Trần Thị Hồng Minh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 14
Tác giả: Trần Thị Hồng Minh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
Năm viết: 2023-2024
893 6 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp "Học thông qua chơi" nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp "Học thông qua chơi" nhằm nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 922
Lượt tải: 6
Số trang: 17
Tác giả: Lê Thị Minh Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 17
Tác giả: Lê Thị Minh Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
Năm viết: 2023-2024
922 6 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn môn Toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn môn Toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 4
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 390
Lượt tải: 6
Số trang: 22
Tác giả: Phạm Thị Bảo Hân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 22
Tác giả: Phạm Thị Bảo Hân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố
Năm viết: 2023-2024
390 6 lượt tải
SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải toán có lời văn

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải toán có lời văn

Môn: Toán
Lớp: 4
Bộ sách:
Lượt xem: 791
Lượt tải: 5
Số trang: 20
Tác giả: Lê Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Sinh Sắc
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 20
Tác giả: Lê Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Sinh Sắc
Năm viết: 2020-2021
791 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn học sinh học tốt môn toán lớp 4 về đọc, viết số có nhiều chữ số

SKKN Một số biện pháp rèn học sinh học tốt môn toán lớp 4 về đọc, viết số có nhiều chữ số

Môn: Toán
Lớp: 4
Bộ sách:
Lượt xem: 404
Lượt tải: 2
Số trang: 16
Tác giả: Lê Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 16
Tác giả: Lê Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định
Năm viết: 2021-2022
404 2 lượt tải
Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi môn toán lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi môn toán lớp 4

Môn: Toán
Lớp: 4
Bộ sách:
Lượt xem: 2068
Lượt tải: 18
Số trang: 40
Tác giả: Trần Thị Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lê Văn Việt
Năm viết: 2023-2024
Số trang: 40
Tác giả: Trần Thị Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lê Văn Việt
Năm viết: 2023-2024
2068 18 lượt tải
SKKN Dạy học giải toán có lời văn lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

SKKN Dạy học giải toán có lời văn lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

Môn: Toán
Lớp: 4
Bộ sách:
Lượt xem: 725
Lượt tải: 9
Số trang: 25
Tác giả: Phạm Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Lý Thường Kiệt
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 25
Tác giả: Phạm Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Lý Thường Kiệt
Năm viết: 2019-2020
725 9 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng Chuyên đề dạng toán có lời văn điển hình cho học sinh năng khiếu tham gia CLB "Em yêu Toán 4"

SKKN Bồi dưỡng Chuyên đề dạng toán có lời văn điển hình cho học sinh năng khiếu tham gia CLB "Em yêu Toán 4"

Môn: Toán
Lớp: 4
Bộ sách:
Lượt xem: 467
Lượt tải: 3
Số trang: 21
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 21
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh
Năm viết: 2020-2021
467 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com