Toán 4

Với mục tiêu đổi mới phương pháp giảng dạy Toán học, Kienedu giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 4 mới nhất, năm học 2023 – 2024, áp dụng chương trình giáo dục mới 2018. Các tài liệu, được biên soạn từ các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, và Cánh diều, giúp giáo viên phát triển các bài học kích thích tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và sự sáng tạo của học sinh. Qua đó, học sinh có thể hiểu sâu hơn về toán học qua các hoạt động thực hành, dự án và trò chơi, tạo nền tảng vững chắc cho việc học toán ở các cấp độ cao hơn.

Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi môn toán lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi môn toán lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế trò chơi môn toán lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4. Tổ chức thực hiện thiết kế và ứng dụng TCHT vào dạy học chương: “Phân số - Các phép tính với phân số” môn Toán lớp 4. 4.1. Nội dung và cách tiến hành 4.2. Thiết kế và ứng dụng TCHT vào giảng dạy chương: Phân số - Các phép tính với phân số môn Toán lớp 4 Một số trò chơi tôi đã thiết kế và ứng dụng TCHT vào giảng dạy chương: Phân số - Các phép tính với phân số môn Toán lớp 4C ở trường tiểu học Đoàn Đào như: Bạn có biết phân số này không, tìm các phân số bằng nhau, phân số nào ở chỗ này, câu cá lấy điểm, tú- lơ - khơ phân số, ...

2068 18 lượt tải
SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải toán có lời văn

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải toán có lời văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn theo quy trình các bước. 2.3.2. Hướng dẫn học sinh giải bài toán bằng nhiều cách khác nhau 2.3.3. Hướng dẫn học sinh xây dựng một bài toán 2.3.4. Hướng dẫn học sinh nhận xét và rút kinh nghiệm sau khi giải mỗi bài toán 2.3.5. Gợi mở phát huy tính sáng tạo của học sinh 2.3.6. Rèn luyện kỹ năng tính toán 2.3.7. Tạo hứng thú cho học sinh qua các trò chơi: Vui học - học vui

791 5 lượt tải
SKKN Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 ước lượng thương trong phép chia cho số có hai, ba chữ số

SKKN Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 ước lượng thương trong phép chia cho số có hai, ba chữ số

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 ước lượng thương trong phép chia cho số có hai, ba chữ số" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1. Kiểm tra phân loại học sinh 2. Biện pháp 2: Kiểm tra bảng nhân, bảng chia 3. Biện pháp 3: Hướng dẫn cách chia cho số có nhiều chữ số 3.1. Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện phép chia cho số có 2 chữ số theo các bước 3.2. Chia cho số có 3 chữ số 3.3. Chia cho số có hai, ba chữ số bằng cách làm tròn Biện pháp 4: Ước lượng thương bằng cách thử Biện pháp 5. Hướng dẫn học sinh thực hành- luyện tập

406 3 lượt tải
SKKN SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Hướng dẫn học sinh hiểu một số thuật ngữ toán học và giúp học sinh yêu thích học Toán qua việc cung cấp thêm những thông tin “ Khám phá”. Biện pháp 2: Giúp học sinh phát hiện, tự chiếm lĩnh kiến thức và hiểu sâu kiến thức trọng tâm của bài học. Đúc rút thành các bước giải, công thức giải. Biện pháp 3: Sử dụng các đồ dùng dạy học đơn giản, hiệu quả phát huy tính trực quan cụ thể trong tư duy của học sinh. Biện pháp 4: Tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, của học sinh. Biện pháp 5: Khuyến khích học sinh tìm nhiều cách giải trong một bài toán nhằm phát huy tính sáng tạo, khả năng phát hiện của học sinh. Biện pháp 6: Khai thác sâu các bài tập trong sách giáo khoa nhằm phát triển tư duy và gây hứng thú học tập cho học, để dạy học đến cá thể học sinh.

799 9 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn môn Toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn môn Toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn môn Toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn cho học sinh các kiến thức và kĩ năng toán học, biết vận dụng linh hoạt các kiến thức và kĩ năng đó vào việc giải toán có lời văn. 2. Rèn luyện qua các bước giải để học sinh có kĩ năng giải bài toán. 3. Hướng dẫn HS giải các bài toán có lời văn điển hình ở lớp 4.

390 6 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng Chuyên đề dạng toán có lời văn điển hình cho học sinh năng khiếu tham gia CLB "Em yêu Toán 4"

SKKN Bồi dưỡng Chuyên đề dạng toán có lời văn điển hình cho học sinh năng khiếu tham gia CLB "Em yêu Toán 4"

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bồi dưỡng Chuyên đề dạng toán có lời văn điển hình cho học sinh năng khiếu tham gia CLB "Em yêu Toán 4"" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Dạng thứ nhất: “Tìm số trung bình cộng” 2.3.2. Dạng thứ hai: “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” 2.3.3. Dạng thứ ba: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” 2.3.4. Dạng thứ tư: “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó”

467 3 lượt tải
SKKN Dạy học giải toán có lời văn lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

SKKN Dạy học giải toán có lời văn lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học giải toán có lời văn lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trong quá trình dạy kiến thức mới 3.2. Trong quá trình dạy các bài vận dụng thực hành 3.2.1. Quy trình chung cách giải bài toán có lời văn 3.2.2. Giải pháp cụ thể cho từng đơn vị kiến thức 3.2.2.1. Dạng toán “Tìm số trung bình cộng” 3.2.2.2 . Dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” 3.2.2.3. Dạng toán “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó” 3.2.2.4. Dạng toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó” 3.2.2.5. Dạng toán liên quan đến yếu tố hình học 3.2.2.6. Dạng toán “Tìm phân số của một số”

725 9 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 4 giải những bài toán được mở rộng từ bài toán cơ bản, điển hình dạng Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

SKKN Giúp học sinh lớp 4 giải những bài toán được mở rộng từ bài toán cơ bản, điển hình dạng Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp 4 giải những bài toán được mở rộng từ bài toán cơ bản, điển hình dạng Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Hướng dẫn học sinh các bước thực hiện khi giải toán có lời văn 2.3.2 Củng cố cách giải bài toán cơ bản: Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó. 2.3.3 Hướng dẫn làm những bài toán được sáng tạo từ bài toán cơ bản.

632 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (CD) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (CD) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. Loại 1: Tìm trung bình cộng của các số dạng đơn. Loại 2: Tìm trung bình cộng của các số dạng phức. Loại 3: Loại bài củng cố công thức tìm số trung bình cộng

489 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1 : Khắc sâu lí thuyết Biện pháp 2 . Hướng dẫn học sinh phân tích đề Biện pháp 3 . Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ Biện pháp 4. Hướng dẫn học sinh giải toán và trình bày bài giải Biện pháp 5 : Hướng dẫn học sinh xây dựng đề toán và phát triển đề toán.

398 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện Trường hợp 1: Mẫu số lớn chia hết cho mẫu số bé Trường hợp 2: Quy đồng mẫu số một phân số với một số tự nhiên (Viết số tự nhiên thành phân số có mẫu số bằng mẫu số của phân số kia) Trường hợp 3: Các phân số cần quy đồng mẫu số là phân số chưa tối giản

892 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp đỡ học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng về môn Toán lớp 4

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp đỡ học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng về môn Toán lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp đỡ học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng về môn Toán lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Chỉ đạo giáo viên khảo sát chất lượng, theo dõi thường xuyên, nắm bắt cụ thể tình hình học sinh yếu. Biện pháp 2: Chỉ đạo giáo viên lập kế hoạch, nội dung, chương trình phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng về môn toán phù hợp với đối tượng học sinh. Biện pháp 3: Chỉ đạo giáo viên thực hiện kế hoạch và ôn tập các dạng toán. Biện pháp 4: Tổ chức cho giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực. Biện pháp 5: Làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh học sinh. Biện pháp 6: Nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên khối 4 về môn Toán: thông qua sinh hoạt chuyên môn, dự giờ lên lớp, bồi dưỡng qua các chuyên đề. Biện pháp 7: Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng

401 6 lượt tải

Loại

Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi môn toán lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi môn toán lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế trò chơi môn toán lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4. Tổ chức thực hiện thiết kế và ứng dụng TCHT vào dạy học chương: “Phân số - Các phép tính với phân số” môn Toán lớp 4. 4.1. Nội dung và cách tiến hành 4.2. Thiết kế và ứng dụng TCHT vào giảng dạy chương: Phân số - Các phép tính với phân số môn Toán lớp 4 Một số trò chơi tôi đã thiết kế và ứng dụng TCHT vào giảng dạy chương: Phân số - Các phép tính với phân số môn Toán lớp 4C ở trường tiểu học Đoàn Đào như: Bạn có biết phân số này không, tìm các phân số bằng nhau, phân số nào ở chỗ này, câu cá lấy điểm, tú- lơ - khơ phân số, ...

2068 18 lượt tải
SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải toán có lời văn

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải toán có lời văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn theo quy trình các bước. 2.3.2. Hướng dẫn học sinh giải bài toán bằng nhiều cách khác nhau 2.3.3. Hướng dẫn học sinh xây dựng một bài toán 2.3.4. Hướng dẫn học sinh nhận xét và rút kinh nghiệm sau khi giải mỗi bài toán 2.3.5. Gợi mở phát huy tính sáng tạo của học sinh 2.3.6. Rèn luyện kỹ năng tính toán 2.3.7. Tạo hứng thú cho học sinh qua các trò chơi: Vui học - học vui

791 5 lượt tải
SKKN Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 ước lượng thương trong phép chia cho số có hai, ba chữ số

SKKN Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 ước lượng thương trong phép chia cho số có hai, ba chữ số

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 ước lượng thương trong phép chia cho số có hai, ba chữ số" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1. Kiểm tra phân loại học sinh 2. Biện pháp 2: Kiểm tra bảng nhân, bảng chia 3. Biện pháp 3: Hướng dẫn cách chia cho số có nhiều chữ số 3.1. Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện phép chia cho số có 2 chữ số theo các bước 3.2. Chia cho số có 3 chữ số 3.3. Chia cho số có hai, ba chữ số bằng cách làm tròn Biện pháp 4: Ước lượng thương bằng cách thử Biện pháp 5. Hướng dẫn học sinh thực hành- luyện tập

406 3 lượt tải
SKKN SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN SKKN Biện pháp phát huy tinh thần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Hướng dẫn học sinh hiểu một số thuật ngữ toán học và giúp học sinh yêu thích học Toán qua việc cung cấp thêm những thông tin “ Khám phá”. Biện pháp 2: Giúp học sinh phát hiện, tự chiếm lĩnh kiến thức và hiểu sâu kiến thức trọng tâm của bài học. Đúc rút thành các bước giải, công thức giải. Biện pháp 3: Sử dụng các đồ dùng dạy học đơn giản, hiệu quả phát huy tính trực quan cụ thể trong tư duy của học sinh. Biện pháp 4: Tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, của học sinh. Biện pháp 5: Khuyến khích học sinh tìm nhiều cách giải trong một bài toán nhằm phát huy tính sáng tạo, khả năng phát hiện của học sinh. Biện pháp 6: Khai thác sâu các bài tập trong sách giáo khoa nhằm phát triển tư duy và gây hứng thú học tập cho học, để dạy học đến cá thể học sinh.

799 9 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn môn Toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn môn Toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn môn Toán cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn cho học sinh các kiến thức và kĩ năng toán học, biết vận dụng linh hoạt các kiến thức và kĩ năng đó vào việc giải toán có lời văn. 2. Rèn luyện qua các bước giải để học sinh có kĩ năng giải bài toán. 3. Hướng dẫn HS giải các bài toán có lời văn điển hình ở lớp 4.

390 6 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng Chuyên đề dạng toán có lời văn điển hình cho học sinh năng khiếu tham gia CLB "Em yêu Toán 4"

SKKN Bồi dưỡng Chuyên đề dạng toán có lời văn điển hình cho học sinh năng khiếu tham gia CLB "Em yêu Toán 4"

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bồi dưỡng Chuyên đề dạng toán có lời văn điển hình cho học sinh năng khiếu tham gia CLB "Em yêu Toán 4"" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Dạng thứ nhất: “Tìm số trung bình cộng” 2.3.2. Dạng thứ hai: “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” 2.3.3. Dạng thứ ba: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” 2.3.4. Dạng thứ tư: “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó”

467 3 lượt tải
SKKN Dạy học giải toán có lời văn lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

SKKN Dạy học giải toán có lời văn lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học giải toán có lời văn lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trong quá trình dạy kiến thức mới 3.2. Trong quá trình dạy các bài vận dụng thực hành 3.2.1. Quy trình chung cách giải bài toán có lời văn 3.2.2. Giải pháp cụ thể cho từng đơn vị kiến thức 3.2.2.1. Dạng toán “Tìm số trung bình cộng” 3.2.2.2 . Dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” 3.2.2.3. Dạng toán “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó” 3.2.2.4. Dạng toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó” 3.2.2.5. Dạng toán liên quan đến yếu tố hình học 3.2.2.6. Dạng toán “Tìm phân số của một số”

725 9 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 4 giải những bài toán được mở rộng từ bài toán cơ bản, điển hình dạng Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

SKKN Giúp học sinh lớp 4 giải những bài toán được mở rộng từ bài toán cơ bản, điển hình dạng Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp 4 giải những bài toán được mở rộng từ bài toán cơ bản, điển hình dạng Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Hướng dẫn học sinh các bước thực hiện khi giải toán có lời văn 2.3.2 Củng cố cách giải bài toán cơ bản: Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó. 2.3.3 Hướng dẫn làm những bài toán được sáng tạo từ bài toán cơ bản.

632 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (CD) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm số trung bình cộng dựa vào công thức (CD) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. Loại 1: Tìm trung bình cộng của các số dạng đơn. Loại 2: Tìm trung bình cộng của các số dạng phức. Loại 3: Loại bài củng cố công thức tìm số trung bình cộng

489 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1 : Khắc sâu lí thuyết Biện pháp 2 . Hướng dẫn học sinh phân tích đề Biện pháp 3 . Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ Biện pháp 4. Hướng dẫn học sinh giải toán và trình bày bài giải Biện pháp 5 : Hướng dẫn học sinh xây dựng đề toán và phát triển đề toán.

398 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số thông qua nhiều trường hợp khác nhau (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện Trường hợp 1: Mẫu số lớn chia hết cho mẫu số bé Trường hợp 2: Quy đồng mẫu số một phân số với một số tự nhiên (Viết số tự nhiên thành phân số có mẫu số bằng mẫu số của phân số kia) Trường hợp 3: Các phân số cần quy đồng mẫu số là phân số chưa tối giản

892 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp đỡ học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng về môn Toán lớp 4

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp đỡ học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng về môn Toán lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giúp đỡ học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng về môn Toán lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Chỉ đạo giáo viên khảo sát chất lượng, theo dõi thường xuyên, nắm bắt cụ thể tình hình học sinh yếu. Biện pháp 2: Chỉ đạo giáo viên lập kế hoạch, nội dung, chương trình phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng về môn toán phù hợp với đối tượng học sinh. Biện pháp 3: Chỉ đạo giáo viên thực hiện kế hoạch và ôn tập các dạng toán. Biện pháp 4: Tổ chức cho giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực. Biện pháp 5: Làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh học sinh. Biện pháp 6: Nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên khối 4 về môn Toán: thông qua sinh hoạt chuyên môn, dự giờ lên lớp, bồi dưỡng qua các chuyên đề. Biện pháp 7: Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng

401 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com