Tiếng anh tiểu học

Trong nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Anh ở tiểu học, Kienedu cung cấp sáng kiến kinh nghiệm dựa trên các bộ sách mới như I-Learn Smart Start, Global Success,… Các mẫu sáng kiến kinh nghiệm này được thiết kế đặc biệt theo chương trình giáo dục 2018 dành cho cho năm học 2023 – 2024, không chỉ giúp giáo viên cập nhật những phương pháp giảng dạy đổi mới nhất mà còn khích lệ học sinh phát triển đa dạng kỹ năng như kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp,… Tài liệu bao gồm các hoạt động sáng tạo, trò chơi ngôn ngữ, và bài học thực tế, giúp học sinh tiếp cận và yêu thích môn học một cách tự nhiên và hiệu quả.

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4

Phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 phát âm Tiếng Anh đúng

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. 1. Giúp học sinh nhận biết nguyên âm, phụ âm 1. 2. Giúp học sinh biết cách đánh trọng âm 1. 3. Giúp học sinh biết được ngữ điệu của câu 1. 4. Giúp học sinh nhận biết cách phát âm khi thêm “s” và “es”. 1. 5.Giúp học sinh nhận biết cách phát âm “ed” 1. 6. Giúp học sinh nhận biết cách phát âm âm “th”- /θ/ & /ð/ 1. 7. Luyện tập cách phát âm ( practising sound) 1. 8. Phiên âm

735 9 lượt tải
SKKN A number of measures to help improve the efficiency of vocabulary teaching enghlish class 4

SKKN A number of measures to help improve the efficiency of vocabulary teaching enghlish class 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN A number of measures to help improve the efficiency of vocabulary teaching enghlish class 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Some game applications in teaching English 3.2 Some other methods improve the efficiency of learning English subjects 3.3 Use the test procedure and reinforce new vocabulary 3.4 Instruct students to learn vocabulary at home. 3.5 Some specific examples

947 1 lượt tải
SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils

SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils" triển khai các biện pháp như sau:  2.3 Some "warm-up" activities applied in teaching English 5. 2.3.1 Game: “The God says…..” 2.3.2 Game: “Slap the board” 2.3.3 Game: “Lucky numbers” 2.3.4 Game: “Pass the secret” 2.3.5 Game: “Kim’s game” 2.3.6 Game: “Mysterious picture” 2.3.7 Game: “First riddle” 2.3.8 Game: “Find the other halves” 2.3.9 Game: “Win the box” 2.3.10 Game: “Crossword puzzle” 2.3.11 Game: “Noughts and crosses”

335 6 lượt tải
SKKN Applying some useful speaking activities to enhance the 10th form students’ activeness at 4

SKKN Applying some useful speaking activities to enhance the 10th form students’ activeness at 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Applying some useful speaking activities to enhance the 10th form students’ activeness at 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: During my teaching time, I realized that the above activities are sometimes too difficult for “weak” students to participate. In this initiative, therefore, I mention some other speaking activities in order to enhance the 10th form students’ activeness. 2.3.1. Brainstorming 2.3.2. Information Gap Activities 2.3.3. Playing Cards

418 5 lượt tải
SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5

SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Động viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh Biện pháp 2: Tổ chức các hoạt động học tập gây hứng thú cho học sinh trong mỗi giờ học như: trò chơi, âm nhạc, xem phim, đóng kịch: Hoạt động 1. Học Tiếng Anh qua trò chơi Hoạt động 2. Học tiếng Anh qua bài hát Hoạt động 3. Học Tiếng Anh qua phim hoạt hình Hoạt động 4. Học Tiếng Anh bằng hoạt động đóng kịch

159 8 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy từ vựng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy từ vựng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 (GLOBAL) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy từ vựng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 (GLOBAL) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giúp học sinh hiểu vai trò và tầm quan trọng của từ vựng 2. Lựa chọn từ vựng phù hợp với mục tiêu bài dạy 3. Một số thủ thuật trong phần giới thiệu từ vựng 4. Vận dụng linh hoạt một số phương pháp giúp học sinh củng cố và ghi nhớ từ vựng 5. Hướng dẫn học sinh tự học từ vựng khi ở nhà

378 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Phương pháp tổ chức rèn kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh * Tập cho học sinh cách phản xạ nhanh bằng Tiếng Anh * Rèn luyện cách phát âm cho học sinh * Rèn cho học sinh sử dụng ngữ điệu Các loại giải pháp luyện tập được sử dụng cho việc phát triển kỹ năng nghe Giải pháp 1: Một số kĩ thuật Dạy nghe trong sách giáo khoa Tiếng Anh Giải pháp 2: Khắc phục khó khăn khi nghe Giải pháp 3: Tổ chức trò chơi luyện nghe Giải pháp 4: Phát triển kỹ năng nghe cho học sinh kết hợp với kỹ năng nói Giải pháp 5: Sử dụng âm nhạc trong dạy nghe

573 5 lượt tải
SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tăng cường sử dụng tiếng Anh trong tiết học để rèn luyện khả năng phản xạ cho học sinh Biện pháp 2: Nâng cao khả năng phát âm, nhấn trọng âm và ngữ điệu cho học sinh Biện pháp 3: Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh thông qua các hoạt động nhóm Biện pháp 4: Tổ chức hoạt động nói theo chủ đề để phát triển kỹ năng nói cho học sinh trong giờ học tiếng Anh

213 1 lượt tải
SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3

SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SSKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Các hoạt động hát, múa, thể dục nhịp điệu trong lúc chuyển tiết. Biện pháp 2: Tổ chức các tiết học tập ngoài trời. Biện pháp 3: Tổ chức các tiết học thư viện. Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh. Biện pháp 5: Tổ chức các sân chơi tiếng Anh.

967 2 lượt tải
SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3 ( Sách Global Success)

SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3 ( Sách Global Success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3 ( Sách Global Success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Các hoạt động hát, múa, thể dục nhịp điệu trong lúc chuyển tiết Biện pháp 2: Tổ chức các tiết học tập ngoài trời Biện pháp 3: Tổ chức các tiết học thư viện Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh Biện pháp 5: Tổ chức các sân chơi tiếng Anh

783 5 lượt tải
SKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng Anh (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng Anh (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng Anh (Bộ sách Thí điểm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp thứ nhất: Giúp trẻ có phong thái thật thoải mái trong giờ học. Biến mỗi tiết học là một niềm vui 2. Biện pháp thứ hai: Thường xuyên tổ chức trò chơi tập thể 3. Biện pháp thứ ba: Trẻ em học tiếng anh qua phương pháp học mà chơi-chơi mà học 4. Biện pháp thứ tư: Xây dựng một môi trường Anh ngữ trong mỗi lớp học 5. Biện pháp thứ năm: Kết hợp khăng khít nhà trường và gia đình ( Công tác xã hội hóa giáo dục)

421 2 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học tiếng Anh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học tiếng Anh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học tiếng Anh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1. Xác định tầm quan trọng của việc dạy học theo hoạt động nhóm b.2. Quy trình và các nguyên tắc khi tổ chức hoạt động nhóm b.3. Các hình thức tổ chức hoạt động nhóm trong quá trình dạy học

422 4 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4

Phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 phát âm Tiếng Anh đúng

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. 1. Giúp học sinh nhận biết nguyên âm, phụ âm 1. 2. Giúp học sinh biết cách đánh trọng âm 1. 3. Giúp học sinh biết được ngữ điệu của câu 1. 4. Giúp học sinh nhận biết cách phát âm khi thêm “s” và “es”. 1. 5.Giúp học sinh nhận biết cách phát âm “ed” 1. 6. Giúp học sinh nhận biết cách phát âm âm “th”- /θ/ & /ð/ 1. 7. Luyện tập cách phát âm ( practising sound) 1. 8. Phiên âm

735 9 lượt tải
SKKN A number of measures to help improve the efficiency of vocabulary teaching enghlish class 4

SKKN A number of measures to help improve the efficiency of vocabulary teaching enghlish class 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN A number of measures to help improve the efficiency of vocabulary teaching enghlish class 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Some game applications in teaching English 3.2 Some other methods improve the efficiency of learning English subjects 3.3 Use the test procedure and reinforce new vocabulary 3.4 Instruct students to learn vocabulary at home. 3.5 Some specific examples

947 1 lượt tải
SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils

SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils" triển khai các biện pháp như sau:  2.3 Some "warm-up" activities applied in teaching English 5. 2.3.1 Game: “The God says…..” 2.3.2 Game: “Slap the board” 2.3.3 Game: “Lucky numbers” 2.3.4 Game: “Pass the secret” 2.3.5 Game: “Kim’s game” 2.3.6 Game: “Mysterious picture” 2.3.7 Game: “First riddle” 2.3.8 Game: “Find the other halves” 2.3.9 Game: “Win the box” 2.3.10 Game: “Crossword puzzle” 2.3.11 Game: “Noughts and crosses”

335 6 lượt tải
SKKN Applying some useful speaking activities to enhance the 10th form students’ activeness at 4

SKKN Applying some useful speaking activities to enhance the 10th form students’ activeness at 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Applying some useful speaking activities to enhance the 10th form students’ activeness at 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: During my teaching time, I realized that the above activities are sometimes too difficult for “weak” students to participate. In this initiative, therefore, I mention some other speaking activities in order to enhance the 10th form students’ activeness. 2.3.1. Brainstorming 2.3.2. Information Gap Activities 2.3.3. Playing Cards

418 5 lượt tải
SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5

SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Động viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh Biện pháp 2: Tổ chức các hoạt động học tập gây hứng thú cho học sinh trong mỗi giờ học như: trò chơi, âm nhạc, xem phim, đóng kịch: Hoạt động 1. Học Tiếng Anh qua trò chơi Hoạt động 2. Học tiếng Anh qua bài hát Hoạt động 3. Học Tiếng Anh qua phim hoạt hình Hoạt động 4. Học Tiếng Anh bằng hoạt động đóng kịch

159 8 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy từ vựng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy từ vựng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 (GLOBAL) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy từ vựng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 (GLOBAL) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giúp học sinh hiểu vai trò và tầm quan trọng của từ vựng 2. Lựa chọn từ vựng phù hợp với mục tiêu bài dạy 3. Một số thủ thuật trong phần giới thiệu từ vựng 4. Vận dụng linh hoạt một số phương pháp giúp học sinh củng cố và ghi nhớ từ vựng 5. Hướng dẫn học sinh tự học từ vựng khi ở nhà

378 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Phương pháp tổ chức rèn kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh * Tập cho học sinh cách phản xạ nhanh bằng Tiếng Anh * Rèn luyện cách phát âm cho học sinh * Rèn cho học sinh sử dụng ngữ điệu Các loại giải pháp luyện tập được sử dụng cho việc phát triển kỹ năng nghe Giải pháp 1: Một số kĩ thuật Dạy nghe trong sách giáo khoa Tiếng Anh Giải pháp 2: Khắc phục khó khăn khi nghe Giải pháp 3: Tổ chức trò chơi luyện nghe Giải pháp 4: Phát triển kỹ năng nghe cho học sinh kết hợp với kỹ năng nói Giải pháp 5: Sử dụng âm nhạc trong dạy nghe

573 5 lượt tải
SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tăng cường sử dụng tiếng Anh trong tiết học để rèn luyện khả năng phản xạ cho học sinh Biện pháp 2: Nâng cao khả năng phát âm, nhấn trọng âm và ngữ điệu cho học sinh Biện pháp 3: Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh thông qua các hoạt động nhóm Biện pháp 4: Tổ chức hoạt động nói theo chủ đề để phát triển kỹ năng nói cho học sinh trong giờ học tiếng Anh

213 1 lượt tải
SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3

SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SSKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Các hoạt động hát, múa, thể dục nhịp điệu trong lúc chuyển tiết. Biện pháp 2: Tổ chức các tiết học tập ngoài trời. Biện pháp 3: Tổ chức các tiết học thư viện. Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh. Biện pháp 5: Tổ chức các sân chơi tiếng Anh.

967 2 lượt tải
SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3 ( Sách Global Success)

SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3 ( Sách Global Success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tăng cường dạy tiếng Anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3 ( Sách Global Success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Các hoạt động hát, múa, thể dục nhịp điệu trong lúc chuyển tiết Biện pháp 2: Tổ chức các tiết học tập ngoài trời Biện pháp 3: Tổ chức các tiết học thư viện Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh Biện pháp 5: Tổ chức các sân chơi tiếng Anh

783 5 lượt tải
SKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng Anh (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng Anh (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng Anh (Bộ sách Thí điểm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp thứ nhất: Giúp trẻ có phong thái thật thoải mái trong giờ học. Biến mỗi tiết học là một niềm vui 2. Biện pháp thứ hai: Thường xuyên tổ chức trò chơi tập thể 3. Biện pháp thứ ba: Trẻ em học tiếng anh qua phương pháp học mà chơi-chơi mà học 4. Biện pháp thứ tư: Xây dựng một môi trường Anh ngữ trong mỗi lớp học 5. Biện pháp thứ năm: Kết hợp khăng khít nhà trường và gia đình ( Công tác xã hội hóa giáo dục)

421 2 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học tiếng Anh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học tiếng Anh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học tiếng Anh lớp 5 (Bộ sách Thí điểm)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1. Xác định tầm quan trọng của việc dạy học theo hoạt động nhóm b.2. Quy trình và các nguyên tắc khi tổ chức hoạt động nhóm b.3. Các hình thức tổ chức hoạt động nhóm trong quá trình dạy học

422 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com