Giáo viên chủ nhiệm

Trong nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện cho học sinh, Kienedu giới thiệu các sáng kiến kinh nghiệm mới nhất dành cho giáo viên chủ nhiệm, áp dụng linh hoạt trong chương trình giáo dục 2018. Những sáng kiến này không chỉ tập trung vào việc cải thiện kỹ năng giảng dạy mà còn nhấn mạnh việc phát triển kỹ năng sống, tư duy phản biện, và khả năng làm việc nhóm cho học sinh. Qua đó, giáo viên chủ nhiệm có thể tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh thể hiện bản thân, tôn trọng đa dạng và phát triển tinh thần trách nhiệm. Các sáng kiến kinh nghiệm này đóng góp vào việc xây dựng nền tảng vững chắc cho học sinh, chuẩn bị cho các em một tương lai thành công và hạnh phúc.

SKKN Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua công tác chủ nhiệm, hướng tới xây dựng lớp học hạnh phúc trong nhà trường hiện nay

SKKN Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua công tác chủ nhiệm, hướng tới xây dựng lớp học hạnh phúc trong nhà trường hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua công tác chủ nhiệm, hướng tới xây dựng lớp học hạnh phúc trong nhà trường hiện nay" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Phát huy vai trò của các chủ thể. + Tìm hiểu hoàn cảnh và nắm bắt tư tưởng, tâm lý học sinh. + Xây dựng quy tắc và hình thành văn hóa ứng xử trong lớp học. +Phát hiện, xây dựng và rèn luyện cho đội ngũ cán bộ lớp. + Xây dựng không gian lớp học thân thiện. . + Đổi mới giờ sinh hoạt chủ nhiệm, hình thành kĩ năng mềm cho học sinh. +Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt. . - Tăng cường công tác phối hợp, giáo dục toàn diện + Phối hợp với Đoàn trường trong các hoạt động hướng nghiệp, ngoại khóa. + Phối hợp nhà trường và gia đình trong giáo dục kĩ năng sống + Tham gia công tác xã hội trong các hoạt động thiện nguyện và phát triển kĩ năng sống. + Giáo dục học sinh bằng phương pháp kỷ luật tích cực vì một lớp học hạnh phúc . + Tính sư phạm trong xây dựng lớp học hạnh phúc  

299 15 lượt tải
SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2

SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Người giáo viên chủ nhiệm cần cố gắng đạt được một số yêu cầu sư phạm cơ bản. - Giáo viên chủ nhiệm phải nắm rõ, nắm vững tình hình lớp chủ nhiệm. - Ổn định nề nếp, xây dựng hội đồng tự quản tích cực Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm. - Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm. - Sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần. - Biện pháp của giáo viên chủ nhiệm đối với tập thể lớp. - Hoạt động kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục khác.

1003 12 lượt tải
SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Chuẩn bị cho giáo viên chủ nhiệm lớp thực hành phương pháp kỷ luật tích cực trong triển khai phong trào thi đua - Tổ chức để giáo viên chủ nhiệm lớp thực hành phương pháp kỷ luật tích cực trong xây dựng môi trường dạy học và giáo dục

678 9 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT

SKKN Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giáo dục học sinh chưa ngoan thông qua Giáo viên chủ nhiệm, GV bộ môn, Đoàn thanh niên. 3.1.1. Giáo viên chủ nhiệm mẫu mực, có uy tín trước học sinh, phải cảm hóa được học sinh chưa ngoan. 3.1.2. Giáo viên chủ nhiệm lựa chọn những thời điểm phù hợp để giáo dục. 3.1.3. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. 3.1.4. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh để có biện pháp kip thời. 3.1.5. Giáo viên phải khắc phục lối dạy đơn điệu. 3.1.6. Giáo viên phải chú ý, phân loại đối tượng học sinh để động viên, khích lệ kịp thời. 3.1.7. Giáo viên thay đổi để xây dựng lớp học hạnh phúc. 3.2. Nâng cao nhận thức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. 3.2.2.Tổ chức cho học sinh chưa ngoan tham gia các cuộc thi. 3.2.3. Giáo dục học sinh chưa ngoan qua hoạt động của các Câu lạc bộ.  

480 8 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục học sinh hỗ trợ bạn cùng lớp thông qua công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệm THCS

SKKN Biện pháp giáo dục học sinh hỗ trợ bạn cùng lớp thông qua công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệm THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục học sinh hỗ trợ bạn cùng lớp thông qua công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệm THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Tổ chức xây dựng tập thể lớp đoàn kết gắn bó và chia sẻ 3.2. Biện pháp 2: Phát huy vai trò tự quản, tự tìm hiểu hoàn cảnh các bạn của học sinh 3.3. Biện pháp 3: Tìm hiểu tâm sinh lí, điều kiện học tập và mong muốn của học sinh 3.4. Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động giáo dục tạo sự gắn kết 3.5. Biện pháp 5: Công tác phối hợp

389 4 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia cho trẻ. Giải pháp 2: Giúp giáo viên tìm ra cách tiếp cận hiệu quả nhằm giáo dục, bồi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết cho học sinh. Giải pháp 3: Giáo dục lòng nhân ái thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

673 2 lượt tải
SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tiếp cận, tìm hiểu học sinh 2. Tổ chức xây dựng nề nếp cho học sinh 3. Công tác chủ nhiệm lớp đòi hỏi người giáo viên phải thật tỉ mỉ 4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nề nếp 5. Kết hợp với giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh 6. Xây dựng “lớp học thân thiện, học sinh tích cực”

1028 12 lượt tải
SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2

SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Khảo sát đối tượng học sinh để đưa ra những phương pháp giáo dục phù hợp - Xây dựng nề nếp tự quản - Xây dựng nề nếp học tập - Xây dựng nề nếp vệ sinh - Xây dựng nề nếp giờ ra chơi - Xây dựng nề nếp ra, vào lớp - Xây dựng nề nếp lễ phép - Tập thói quen phê và tự phê - Phối kết hợp thường xuyên với phụ huynh

863 12 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm thông tin học sinh - Hoàn thiện tổ chức lớp và tiêu chí thi đua - Duy trì sĩ số, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần - Xây dựng “ Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” - Dạy học phân hóa đối tượng học sinh - Phối hợp với các lực lượng trong công tác giáo dục học sinh - Người giáo viên phải có các hình thức giáo dục “cá biệt”

1192 12 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh 3.2. Biện pháp 2: Đổi mới các tiêu chí thi đua theo hướng thiết thực hơn 3.3. Biện pháp 3: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá 3.4. Biện pháp 4: Tăng cường sự kết hợp giữa hoạt động thi đua của lớp với thi đua của Đoàn trường, thi thua của các tổ chức trong Nhà trường 3.5. Biện pháp 5: Kiện toàn ban cán sự lớp, nâng cao chất lượng hoạt động thi đua 3.6. Biện pháp 6: Tìm hiểu, phân loại học sinh trong lớp chủ nhiệm 3.7. Biện pháp 7: Xây dựng và tổ chức các hoạt động thi đua cho học sinh

400 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường THCS

SKKN Biện pháp nâng cao sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp nâng cao sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Thiết lập kênh thông tin giữa GVCN và gia đình học sinh 3.2. Biện pháp 2: Tạo điều kiện để ban đại diện hội cha mẹ học sinh hoạt động hiệu quả 3.3. Biện pháp 3: Phối hợp với các lực lượng xã hội để giáo dục trải nghiệm cho học sinh

648 5 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Biện pháp 1: Phân chia nhóm học tập hợp lý, hiệu quả. - Biện pháp 2: Thường xuyên thay đổi nhóm trưởng để tạo sự hứng thú với học sinh trong quá trình học tập. - Biện pháp 3: Tổ chức những tiết ngoài giờ lên lớp nhằm tập huấn các kĩ năng cần có của một nhóm trưởng kết hợp với giáo dục kĩ năng sống.

893 3 lượt tải

Loại

SKKN Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua công tác chủ nhiệm, hướng tới xây dựng lớp học hạnh phúc trong nhà trường hiện nay

SKKN Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua công tác chủ nhiệm, hướng tới xây dựng lớp học hạnh phúc trong nhà trường hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua công tác chủ nhiệm, hướng tới xây dựng lớp học hạnh phúc trong nhà trường hiện nay" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Phát huy vai trò của các chủ thể. + Tìm hiểu hoàn cảnh và nắm bắt tư tưởng, tâm lý học sinh. + Xây dựng quy tắc và hình thành văn hóa ứng xử trong lớp học. +Phát hiện, xây dựng và rèn luyện cho đội ngũ cán bộ lớp. + Xây dựng không gian lớp học thân thiện. . + Đổi mới giờ sinh hoạt chủ nhiệm, hình thành kĩ năng mềm cho học sinh. +Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt. . - Tăng cường công tác phối hợp, giáo dục toàn diện + Phối hợp với Đoàn trường trong các hoạt động hướng nghiệp, ngoại khóa. + Phối hợp nhà trường và gia đình trong giáo dục kĩ năng sống + Tham gia công tác xã hội trong các hoạt động thiện nguyện và phát triển kĩ năng sống. + Giáo dục học sinh bằng phương pháp kỷ luật tích cực vì một lớp học hạnh phúc . + Tính sư phạm trong xây dựng lớp học hạnh phúc  

299 15 lượt tải
SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2

SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Người giáo viên chủ nhiệm cần cố gắng đạt được một số yêu cầu sư phạm cơ bản. - Giáo viên chủ nhiệm phải nắm rõ, nắm vững tình hình lớp chủ nhiệm. - Ổn định nề nếp, xây dựng hội đồng tự quản tích cực Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm. - Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm. - Sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần. - Biện pháp của giáo viên chủ nhiệm đối với tập thể lớp. - Hoạt động kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục khác.

1003 12 lượt tải
SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Chuẩn bị cho giáo viên chủ nhiệm lớp thực hành phương pháp kỷ luật tích cực trong triển khai phong trào thi đua - Tổ chức để giáo viên chủ nhiệm lớp thực hành phương pháp kỷ luật tích cực trong xây dựng môi trường dạy học và giáo dục

678 9 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT

SKKN Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giáo dục học sinh chưa ngoan thông qua Giáo viên chủ nhiệm, GV bộ môn, Đoàn thanh niên. 3.1.1. Giáo viên chủ nhiệm mẫu mực, có uy tín trước học sinh, phải cảm hóa được học sinh chưa ngoan. 3.1.2. Giáo viên chủ nhiệm lựa chọn những thời điểm phù hợp để giáo dục. 3.1.3. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. 3.1.4. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh để có biện pháp kip thời. 3.1.5. Giáo viên phải khắc phục lối dạy đơn điệu. 3.1.6. Giáo viên phải chú ý, phân loại đối tượng học sinh để động viên, khích lệ kịp thời. 3.1.7. Giáo viên thay đổi để xây dựng lớp học hạnh phúc. 3.2. Nâng cao nhận thức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. 3.2.2.Tổ chức cho học sinh chưa ngoan tham gia các cuộc thi. 3.2.3. Giáo dục học sinh chưa ngoan qua hoạt động của các Câu lạc bộ.  

480 8 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục học sinh hỗ trợ bạn cùng lớp thông qua công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệm THCS

SKKN Biện pháp giáo dục học sinh hỗ trợ bạn cùng lớp thông qua công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệm THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục học sinh hỗ trợ bạn cùng lớp thông qua công tác quản lí của giáo viên chủ nhiệm THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Tổ chức xây dựng tập thể lớp đoàn kết gắn bó và chia sẻ 3.2. Biện pháp 2: Phát huy vai trò tự quản, tự tìm hiểu hoàn cảnh các bạn của học sinh 3.3. Biện pháp 3: Tìm hiểu tâm sinh lí, điều kiện học tập và mong muốn của học sinh 3.4. Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động giáo dục tạo sự gắn kết 3.5. Biện pháp 5: Công tác phối hợp

389 4 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia cho trẻ. Giải pháp 2: Giúp giáo viên tìm ra cách tiếp cận hiệu quả nhằm giáo dục, bồi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết cho học sinh. Giải pháp 3: Giáo dục lòng nhân ái thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

673 2 lượt tải
SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tiếp cận, tìm hiểu học sinh 2. Tổ chức xây dựng nề nếp cho học sinh 3. Công tác chủ nhiệm lớp đòi hỏi người giáo viên phải thật tỉ mỉ 4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nề nếp 5. Kết hợp với giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh 6. Xây dựng “lớp học thân thiện, học sinh tích cực”

1028 12 lượt tải
SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2

SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Khảo sát đối tượng học sinh để đưa ra những phương pháp giáo dục phù hợp - Xây dựng nề nếp tự quản - Xây dựng nề nếp học tập - Xây dựng nề nếp vệ sinh - Xây dựng nề nếp giờ ra chơi - Xây dựng nề nếp ra, vào lớp - Xây dựng nề nếp lễ phép - Tập thói quen phê và tự phê - Phối kết hợp thường xuyên với phụ huynh

863 12 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm thông tin học sinh - Hoàn thiện tổ chức lớp và tiêu chí thi đua - Duy trì sĩ số, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần - Xây dựng “ Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” - Dạy học phân hóa đối tượng học sinh - Phối hợp với các lực lượng trong công tác giáo dục học sinh - Người giáo viên phải có các hình thức giáo dục “cá biệt”

1192 12 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh THCS thông qua tổ chức các hoạt động thi đua trong công tác chủ nhiệm" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh 3.2. Biện pháp 2: Đổi mới các tiêu chí thi đua theo hướng thiết thực hơn 3.3. Biện pháp 3: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá 3.4. Biện pháp 4: Tăng cường sự kết hợp giữa hoạt động thi đua của lớp với thi đua của Đoàn trường, thi thua của các tổ chức trong Nhà trường 3.5. Biện pháp 5: Kiện toàn ban cán sự lớp, nâng cao chất lượng hoạt động thi đua 3.6. Biện pháp 6: Tìm hiểu, phân loại học sinh trong lớp chủ nhiệm 3.7. Biện pháp 7: Xây dựng và tổ chức các hoạt động thi đua cho học sinh

400 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường THCS

SKKN Biện pháp nâng cao sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp nâng cao sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường THCS" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Thiết lập kênh thông tin giữa GVCN và gia đình học sinh 3.2. Biện pháp 2: Tạo điều kiện để ban đại diện hội cha mẹ học sinh hoạt động hiệu quả 3.3. Biện pháp 3: Phối hợp với các lực lượng xã hội để giáo dục trải nghiệm cho học sinh

648 5 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Biện pháp 1: Phân chia nhóm học tập hợp lý, hiệu quả. - Biện pháp 2: Thường xuyên thay đổi nhóm trưởng để tạo sự hứng thú với học sinh trong quá trình học tập. - Biện pháp 3: Tổ chức những tiết ngoài giờ lên lớp nhằm tập huấn các kĩ năng cần có của một nhóm trưởng kết hợp với giáo dục kĩ năng sống.

893 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com