Search
Close this search box.

Lịch sử tiểu học

SKKN Một số kinh nghiệm khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy phân môn Lịch sử lớp 4,5

SKKN Một số kinh nghiệm khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy phân môn Lịch sử lớp 4,5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy phân môn Lịch sử lớp 4,5” triển khai các biện pháp như sau:  3.2.1 Phân định dạng bài và các nhóm kênh hình trong sách giáo khoa đối với phân môn Lịch sử lớp 4,5 3.2.2 Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình sách giáo khoa theo quy trình 3.2.3 Cung cấp một số tư liệu, kênh hình ngoài sách giáo khoa

244 27 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch sử lớp 4

SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch sử lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch sử lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Giải pháp thứ nhất: Chỉ đạo giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình lịch sử 4 và tiến trình lịch sử Việt Nam. 3.2 Giải pháp thứ hai: Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu, lựa chọn những phương pháp dạy học đặc trưng riêng cho mỗi dạng bài của chương trình Lịch sử 4. 3.3 Giải pháp thứ ba: Chỉ đạo giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, hình thức, phương tiện dạy học kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm gây hứng thú và phát huy tính tích cực cho người học. 3.4. Giải pháp thứ tư: Chỉ đạo sưu tầm các tranh ảnh, tư liệu hoặc các câu chuyện liên quan đến sự kiện lịch sử trong chương trình. 3.5. Giải pháp thứ năm: Thường xuyên thiết kế trò chơi học tập góp phần đổi mới phương pháp dạy học và gây hứng thú cho học sinh. 3.6. Giải pháp thứ 6: Chỉ đạo giáo viên chuẩn bị chu đáo cho giờ dạy - học Lịch sử.

963 6 lượt tải
SKKN Điều chỉnh, bổ sung Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử theo mô hình VNEN

SKKN Điều chỉnh, bổ sung Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử theo mô hình VNEN

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Điều chỉnh, bổ sung Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử theo mô hình VNEN" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp Điều chỉnh,bổ sung Tài liệu hướng dẫn học Lịch sử 1.1. Xác định mục tiêu điều chỉnh, bổ sung 1.2. Xác định nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung 1.3. Cách điều chỉnh, bổ sung 2. Biện pháp tổ chức thực hiện

486 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Lập kế hoạch dạy học chi tiết, khoa học và đảm bảo đúng tinh thần đổi mới theo phương pháp của SAEPS. Biện pháp 2: Vận dụng linh hoạt 7 quy trình Mĩ thuật mới phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Biện pháp 3: Xây dựng bầu không khí lớp học thân thiện, tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua các hoạt động thi đua, trò chơi. Biện pháp 4: Tăng cường nhận xét, đánh giá học sinh.

948 11 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử lớp 4 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử lớp 4 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử lớp 4 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Chỉ đạo giáo viên xác định đúng vị trí, mục tiêu, nội dung, chuẩn kiến thức kĩ năng và đặc trưng bộ môn, nắm vững kiến thức Lịch một cách có hệ thống. Biện pháp 2. Bồi dưỡng kĩ năng soạn và trình chiếu giáo án điện tử, thiết kế các trò chơi cho giáo viên: Biện pháp 3. Trang bị cho giáo viên những kiến thức, kĩ năng sư phạm khi tổ chức trò chơi học tập môn Lịch sử Biện pháp 4. Chỉ đạo giáo viên tuân thủ các yêu cầu khi thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử Biện pháp 5. Giúp giáo viên tiến hành tốt các bước khi tổ chức các trò chơi học tập

866 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng phân môn Lịch sử lớp 4

SKKN Một số biện pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng phân môn Lịch sử lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng phân môn Lịch sử lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Người giáo viên phải không ngừng học tập bồi dưỡng kiến thức và phương pháp dạy học Lịch sử. Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực của học sinh trong kĩ năng đọc và phân tích tư liệu Biện pháp 3: Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học. Biện pháp 4: Thường xuyên tổ chức trò chơi học tập trong dạy học Lịch sử.

1374 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích Lịch sử Việt Nam

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích Lịch sử Việt Nam

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích Lịch sử Việt Nam" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giáo viên phải có kiến thức, am hiểu, yêu mến và tự hào về lịch sử dân tộc, nắm vững nội dung, chương trình, mục tiêu và phương pháp dạy phần lịch sử lớp 4. 3.2. Chuẩn bị đầy đủ các tư liệu cho mỗi bài dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện dạy học khác. 3.3. Lựa chọn cách thức tổ chức dạy học phù hợp đặc trưng bộ môn, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. 3.4. Phối hợp và sử dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng dạng bài lịch sử. 3.5.Giúp học sinh nắm chắc 3 yếu tố lịch sử quan trọng: thời gian, sự kiện, nhân vật. 3.6. Dạy lịch sử gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, tham quan dã ngoại, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các môn học khác.

837 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Lịch sử lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Lịch sử lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Lịch sử lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3. Các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học phân môn lịch sử cho học sinh tiểu học. Giải pháp 1: Thay đổi nhận thức của người dạy, người học. Giải pháp 2: Sử dụng kênh hình hiệu quả. Giải pháp 3: Vận dụng các kiến thức Văn học vào dạy Lịch sử. Giải pháp 4: Chia các bài học thành các dạng bài học cơ bản và đưa ra phương pháp dạy học đặc trưng cho các dạng bài đó. Giải pháp 5: Giáo viên nắm vững và thực hiện linh hoạt quy trình dạy học phân môn Lịch sử.

1083 7 lượt tải
SKKN Phương pháp dạy học Lịch sử lớp 5 theo mô hình VNEN

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Lịch sử ở lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Lịch sử ở lớp 5” triển khai các biện pháp như sau:  1. Thay đổi nhận thức của người dạy, người học 2. Sử dụng kênh hình hiệu quả 3. Vận dụng các kiến thức Văn học vào dạy Lịch sử 4. Chia các bài học thành các dạng bài học cơ bản và đưa ra phương pháp dạy học đặc trưng cho các dạng bài đó

327 25 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập Lịch sử cho học sinh lớp 4

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập Lịch sử cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập Lịch sử cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp thứ nhất: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong học sinh, phụ huynh về vai trò và tầm quan trọng của phân môn Lịch sử trong chương trình lớp 4 Giải pháp thứ hai: Tổ chức hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả nội dung sách giáo khoa thông qua việc tiếp cận và kết hợp kênh chữ với kênh hình từ sách giáo khoa cũng như các tài liệu khác có liên quan. Giải pháp thứ 3: Tạo cơ hội cho học sinh tham gia hoạt động học tập một cách chủ động, tích cực, vui vẻ, thú vị nhằm giúp các em nắm chắc kiến thức, mở rộng thêm hiểu biết về lịch sử nước nhà. Giải pháp thứ 4: Đối với giáo viên, ngoài việc tìm hiểu nội dung cũng như các tranh ảnh liên quan để nắm kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa nhằm phục vụ tiết dạy thì giáo viên có thể tìm tòi, nghiên cứu các tư liệu về lịch sử .....

561 7 lượt tải
SKKN KKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nội dung dạy học Lịch sử lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nội dung dạy học Lịch sử lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nội dung dạy học Lịch sử lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực học sinh ” triển khai các biện pháp như sau:  1. GV phải nắm vững nội dung và mục tiêu dạy học 2. Trong dạy học Lịch sử tập trung những giá trị cốt lõi 3. Xác định năng lực cần rèn cho học sinh qua từng bài học cụ thể 4. Quan tâm các vấn đề thực tiễn, phát triển năng lực hoc sinh 5. Sử dụng các hình thức, phương pháp dạy học nhằm tích cực 6. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm 7. Tăng cường sử dụng các kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực

397 28 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 5

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Giáo dục ý nghĩa môn Lịch sử. 2.3.2 Tìm hiểu chương trình, nội dung dạy học Lịch sử lớp 5. Từ đó, xác định những phương pháp dạy học đặc trưng riêng cho mỗi dạng bài. 2.3.3 Công tác chuẩn bị cho giờ dạy học Lịch sử. 2.3.4 Tổ chức cho học sinh làm việc hợp tác theo nhóm để tự phát hiện kiến thức. 2.3.5 Tạo điều kiện cho học sinh học tập qua việc tiếp xúc các nguồn sử liệu trong thực tế.

903 5 lượt tải

Loại

SKKN Một số kinh nghiệm khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy phân môn Lịch sử lớp 4,5

SKKN Một số kinh nghiệm khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy phân môn Lịch sử lớp 4,5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy phân môn Lịch sử lớp 4,5” triển khai các biện pháp như sau:  3.2.1 Phân định dạng bài và các nhóm kênh hình trong sách giáo khoa đối với phân môn Lịch sử lớp 4,5 3.2.2 Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình sách giáo khoa theo quy trình 3.2.3 Cung cấp một số tư liệu, kênh hình ngoài sách giáo khoa

244 27 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch sử lớp 4

SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch sử lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch sử lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Giải pháp thứ nhất: Chỉ đạo giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình lịch sử 4 và tiến trình lịch sử Việt Nam. 3.2 Giải pháp thứ hai: Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu, lựa chọn những phương pháp dạy học đặc trưng riêng cho mỗi dạng bài của chương trình Lịch sử 4. 3.3 Giải pháp thứ ba: Chỉ đạo giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, hình thức, phương tiện dạy học kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm gây hứng thú và phát huy tính tích cực cho người học. 3.4. Giải pháp thứ tư: Chỉ đạo sưu tầm các tranh ảnh, tư liệu hoặc các câu chuyện liên quan đến sự kiện lịch sử trong chương trình. 3.5. Giải pháp thứ năm: Thường xuyên thiết kế trò chơi học tập góp phần đổi mới phương pháp dạy học và gây hứng thú cho học sinh. 3.6. Giải pháp thứ 6: Chỉ đạo giáo viên chuẩn bị chu đáo cho giờ dạy - học Lịch sử.

963 6 lượt tải
SKKN Điều chỉnh, bổ sung Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử theo mô hình VNEN

SKKN Điều chỉnh, bổ sung Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử theo mô hình VNEN

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Điều chỉnh, bổ sung Tài liệu Hướng dẫn học Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử theo mô hình VNEN" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp Điều chỉnh,bổ sung Tài liệu hướng dẫn học Lịch sử 1.1. Xác định mục tiêu điều chỉnh, bổ sung 1.2. Xác định nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung 1.3. Cách điều chỉnh, bổ sung 2. Biện pháp tổ chức thực hiện

486 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Lập kế hoạch dạy học chi tiết, khoa học và đảm bảo đúng tinh thần đổi mới theo phương pháp của SAEPS. Biện pháp 2: Vận dụng linh hoạt 7 quy trình Mĩ thuật mới phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Biện pháp 3: Xây dựng bầu không khí lớp học thân thiện, tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua các hoạt động thi đua, trò chơi. Biện pháp 4: Tăng cường nhận xét, đánh giá học sinh.

948 11 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử lớp 4 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử lớp 4 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử lớp 4 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Chỉ đạo giáo viên xác định đúng vị trí, mục tiêu, nội dung, chuẩn kiến thức kĩ năng và đặc trưng bộ môn, nắm vững kiến thức Lịch một cách có hệ thống. Biện pháp 2. Bồi dưỡng kĩ năng soạn và trình chiếu giáo án điện tử, thiết kế các trò chơi cho giáo viên: Biện pháp 3. Trang bị cho giáo viên những kiến thức, kĩ năng sư phạm khi tổ chức trò chơi học tập môn Lịch sử Biện pháp 4. Chỉ đạo giáo viên tuân thủ các yêu cầu khi thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử Biện pháp 5. Giúp giáo viên tiến hành tốt các bước khi tổ chức các trò chơi học tập

866 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng phân môn Lịch sử lớp 4

SKKN Một số biện pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng phân môn Lịch sử lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng phân môn Lịch sử lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Người giáo viên phải không ngừng học tập bồi dưỡng kiến thức và phương pháp dạy học Lịch sử. Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực của học sinh trong kĩ năng đọc và phân tích tư liệu Biện pháp 3: Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học. Biện pháp 4: Thường xuyên tổ chức trò chơi học tập trong dạy học Lịch sử.

1374 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích Lịch sử Việt Nam

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích Lịch sử Việt Nam

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích Lịch sử Việt Nam" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giáo viên phải có kiến thức, am hiểu, yêu mến và tự hào về lịch sử dân tộc, nắm vững nội dung, chương trình, mục tiêu và phương pháp dạy phần lịch sử lớp 4. 3.2. Chuẩn bị đầy đủ các tư liệu cho mỗi bài dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện dạy học khác. 3.3. Lựa chọn cách thức tổ chức dạy học phù hợp đặc trưng bộ môn, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. 3.4. Phối hợp và sử dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng dạng bài lịch sử. 3.5.Giúp học sinh nắm chắc 3 yếu tố lịch sử quan trọng: thời gian, sự kiện, nhân vật. 3.6. Dạy lịch sử gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, tham quan dã ngoại, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các môn học khác.

837 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Lịch sử lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Lịch sử lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Lịch sử lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3. Các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học phân môn lịch sử cho học sinh tiểu học. Giải pháp 1: Thay đổi nhận thức của người dạy, người học. Giải pháp 2: Sử dụng kênh hình hiệu quả. Giải pháp 3: Vận dụng các kiến thức Văn học vào dạy Lịch sử. Giải pháp 4: Chia các bài học thành các dạng bài học cơ bản và đưa ra phương pháp dạy học đặc trưng cho các dạng bài đó. Giải pháp 5: Giáo viên nắm vững và thực hiện linh hoạt quy trình dạy học phân môn Lịch sử.

1083 7 lượt tải
SKKN Phương pháp dạy học Lịch sử lớp 5 theo mô hình VNEN

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Lịch sử ở lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Lịch sử ở lớp 5” triển khai các biện pháp như sau:  1. Thay đổi nhận thức của người dạy, người học 2. Sử dụng kênh hình hiệu quả 3. Vận dụng các kiến thức Văn học vào dạy Lịch sử 4. Chia các bài học thành các dạng bài học cơ bản và đưa ra phương pháp dạy học đặc trưng cho các dạng bài đó

327 25 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập Lịch sử cho học sinh lớp 4

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập Lịch sử cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập Lịch sử cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp thứ nhất: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong học sinh, phụ huynh về vai trò và tầm quan trọng của phân môn Lịch sử trong chương trình lớp 4 Giải pháp thứ hai: Tổ chức hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả nội dung sách giáo khoa thông qua việc tiếp cận và kết hợp kênh chữ với kênh hình từ sách giáo khoa cũng như các tài liệu khác có liên quan. Giải pháp thứ 3: Tạo cơ hội cho học sinh tham gia hoạt động học tập một cách chủ động, tích cực, vui vẻ, thú vị nhằm giúp các em nắm chắc kiến thức, mở rộng thêm hiểu biết về lịch sử nước nhà. Giải pháp thứ 4: Đối với giáo viên, ngoài việc tìm hiểu nội dung cũng như các tranh ảnh liên quan để nắm kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa nhằm phục vụ tiết dạy thì giáo viên có thể tìm tòi, nghiên cứu các tư liệu về lịch sử .....

561 7 lượt tải
SKKN KKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nội dung dạy học Lịch sử lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nội dung dạy học Lịch sử lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nội dung dạy học Lịch sử lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực học sinh ” triển khai các biện pháp như sau:  1. GV phải nắm vững nội dung và mục tiêu dạy học 2. Trong dạy học Lịch sử tập trung những giá trị cốt lõi 3. Xác định năng lực cần rèn cho học sinh qua từng bài học cụ thể 4. Quan tâm các vấn đề thực tiễn, phát triển năng lực hoc sinh 5. Sử dụng các hình thức, phương pháp dạy học nhằm tích cực 6. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm 7. Tăng cường sử dụng các kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực

397 28 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 5

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Giáo dục ý nghĩa môn Lịch sử. 2.3.2 Tìm hiểu chương trình, nội dung dạy học Lịch sử lớp 5. Từ đó, xác định những phương pháp dạy học đặc trưng riêng cho mỗi dạng bài. 2.3.3 Công tác chuẩn bị cho giờ dạy học Lịch sử. 2.3.4 Tổ chức cho học sinh làm việc hợp tác theo nhóm để tự phát hiện kiến thức. 2.3.5 Tạo điều kiện cho học sinh học tập qua việc tiếp xúc các nguồn sử liệu trong thực tế.

903 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com