Luận Văn Thạc Sĩ

LVTS DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG STEM CHO HỌC SINH

LVTS DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG STEM CHO HỌC SINH

Sáng kiến kinh nghiệm "LVTS DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG STEM CHO HỌC SINH"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: .1. Nghiên cứu c c quan điểm mang tính lí luận về STEM. .2. Đề xuất một số biện ph p sư phạm trong dạy học nội dung thống kê ở trường phổ thông nhằm phát triển c c kĩ năng STEM cho học sinh. .3. Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng và đ nh gi tính khả thi của giả thuyết khoa  

457 0 lượt tải
LVTS DẠY HỌC YẾU TỐ HÌNH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 4, 5

LVTS DẠY HỌC YẾU TỐ HÌNH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 4, 5

Đề xuất được một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học nội dung yếu tố hình học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở tiểu học.

513 7 lượt tải
LVTS TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LỚP 1

LVTS TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LỚP 1

  (1) Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về dạy học tích hợp liên môn cho HS lớp Một theo định hướng phát triển năng lực; (2) Xây dựng nguyên tắc, quy trình, thiết kế các chủ đề và cách tổ chức dạy học tích hợp liên môn cho HS lớp Một theo định hướng phát triển năng lực; (3) Tiến hành thực nghiệm, đánh giá mức độ hiệu quả của mô hình mà đề tài xây dựng; kết luận và đưa ra đề xuất.

407 4 lượt tải
LVTS DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN ĐA PHƯƠNG THỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ

LVTS DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN ĐA PHƯƠNG THỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ

  Tìm hiểu đa dạng các loại VB từ VB hàng ngày, VB hành chính, VB văn chương và VB thông tin; thảo luận về những yếu tố liên quan đến cấu trúc VB và những đặc điểm ngôn ngữ; so sánh cấu trúc tổng thể và hiệu quả sự lựa chọn của tác giả ở hai hay nhiều VB. …Quan sát xem chuỗi các sự kiện liên tiếp được thể hiện bằng những phương tiện hình ảnh như thế nào thông qua loạt hình ảnh, bao gồm cả những tranh hài hước, chuỗi hình ảnh được sắp xếp theo dòng thời gian, những biểu đồ có tính quá trình, biểu đồ phát triển, biểu đồ chu trình, chuỗi hình ảnh trong những quyển sách hình ảnh. …So sánh nhiều VB với nhau để tìm hiểu các cách khác nhau mà các VB đã sử dụng để trình bày ý kiến và sự kiện” [157].

507 3 lượt tải
LVTS PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC VI SINH VẬT VÀ VIRUS, SINH HỌC 10, CHưƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

LVTS PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC VI SINH VẬT VÀ VIRUS, SINH HỌC 10, CHưƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

  Để nghiên cứu đề tài “Phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật và virus, Sinh học 10, Chương trình GDPT 2018”, tôi thực hiện các nhiệm vụ sau: Tổng hợp cơ sở lí luận về dạy học phát triển năng lực, phát triển năng lực thực hành, thực hành Sinh học và dạy học học thực hành. Khảo sát và đánh giá thực trạng năng lực thực hành môn Sinh học 10 và những vấn đề liên quan đến quá trình dạy học thực hành.  

544 2 lượt tải
LVTS XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KHOA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 3 TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

LVTS XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KHOA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 3 TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

  Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng công cụ đánh giá NL Khoa học. Đề xuất khung NL Khoa học của HS Tiểu học Thiết kế các công cụ đánh giá NL Khoa học trong dạy học chủ đề Trái Đất và Bầu Trời. Xây dựng hướng dẫn sử dụng các công cụ đánh giá NL Khoa học.  

565 3 lượt tải
LVTS TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM HIỂU THẾ GIỚI SỐNG TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LVTS TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM HIỂU THẾ GIỚI SỐNG TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Sáng kiến kinh nghiệm "LVTS TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM HIỂU THẾ GIỚI SỐNG TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 6.1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về HĐ TN, THTN, HĐ THTN theo định hướng phát triển NL THTGS trong DH SH ở phổ thông. 6.2. Điều tra thực trạng về tình hình sử dụng HĐ THTN theo định hướng phát triển NL THTGS trong DH SH ở một số trường THPT tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 6.3. Phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung phần SH cơ thể cấp THPT làm cơ sở cho việc thiết kế các HĐ THTN theo định hướng phát triển NL THTGS. 6.4. Xác định quy trình và vận dụng quy trình thiết kế HĐ THTN theo định hướng phát triển NL THTGS trong DH các chủ đề thuộc phần SH Cơ thể cấp THPT gồm: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật; Cảm ứng ở sinh vật; Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. 6.5. Xác định quy trình và vận dụng quy trình tổ chức HĐ THTN theo định hướng phát triển NL THTGS trong DH các chủ đề thuộc phần SH Cơ thể cấp THPT gồm: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật; Cảm ứng ở sinh vật; Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. 6.6. Nghiên cứu xác định tiêu chí đánh giá NL THTGS của HS. 6.7. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của việc tổ chức HĐ THTN theo định hướng phát triển NL THTGS trong DH các chủ đề thuộc phần SH Cơ thể, cấp THPT gồm: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật; Cảm ứng ở sinh vật; Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.

486 7 lượt tải
LVTS DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH LỚP 1 GIAI ĐOẠN HỌC VẦN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI HỌC

LVTS DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH LỚP 1 GIAI ĐOẠN HỌC VẦN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI HỌC

  Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận án thực hiện những nhiệm vụ sau đây: - Tổng quan vấn đề nghiên cứu về DH ĐH văn bản cho HS lớp 1 theo tiếp cận NL để tìm ra những “khoảng trống” nghiên cứu. Từ đó, khẳng định tính thời sự, thiết thực và không trùng lặp của đề tài với những nghiên cứu trong và ngoài nước trước đó. - Xác định cơ sở khoa học, xây dựng cơ sở lí luận của DH ĐH cho HS lớp 1 theo tiếp cận NL. Nghiên cứu CT dạy đọc cho lớp 1 hiện hành, thực tiễn DH ĐH cho HS lớp 1 trong nhà trường phổ thông, cập nhật điểm mới của CT GDPT tổng thể và Chương trình GDPT môn Ngữ văn 2018 để xác lập cấu trúc NL ĐH cho HS lớp 1 giai đoạn Học vần. - Đề xuất các biện pháp DH ĐH cho HS lớp 1 giai đoạn Học vần theo định hướng phát triển NL nhằm nâng cao hiệu quả DH ĐH cho HS lớp 1 giai đoạn Học vần nói riêng, HS tiểu học nói chung. - Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất thông qua thực nghiệm, từ đó điều chỉnh, hoàn thiện các biện pháp. - Đưa ra các kiến nghị phù hợp.

453 7 lượt tải
ĐỀ CƯƠNG LVTS PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TIỂU HỌC

ĐỀ CƯƠNG LVTS PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TIỂU HỌC

  Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS trong dạy học Tiểu học. Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS trong dạy học Tiểu học. Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS trong dạy học Tiểu học. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp từ đó chứng minh hay bác bỏ giả thuyết khoa học của đề tài.  

520 9 lượt tải
ĐỀ CƯƠNG LVTS NĂNG LỰC GIAO TIẾP TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐẦU CẤP TIỂU HỌC

ĐỀ CƯƠNG LVTS NĂNG LỰC GIAO TIẾP TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐẦU CẤP TIỂU HỌC

Sáng kiến kinh nghiệm "ĐỀ CƯƠNG LVTS NĂNG LỰC GIAO TIẾP TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐẦU CẤP TIỂU HỌC"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

526 0 lượt tải
ĐỀ CƯƠNG LVTS BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC

ĐỀ CƯƠNG LVTS BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC

  Nghiên cứu các vấn đề lí luận có liên quan đến dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong môn Đạo Đức ở tiểu học. Nghiên cứu thực trạng dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong môn Đạo đức ở trường tiểu học hiện nay. Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Đạo đức.  

596 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com