Sáng kiến kinh nghiệm

Khám phá các mẫu sáng kiến kinh nghiệm mới nhất cho năm học 2023 – 2024, phù hợp với chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới, cung cấp cho giáo viên những phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả. Bộ tài liệu này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết giảng dạy và quản lý lớp học, giúp giáo viên phát triển bài giảng hay, tạo điều kiện cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả. Các sáng kiến kinh nghiệm được thiết kế để thúc đẩy sự sáng tạo trong giảng dạy, phát triển kỹ năng dạy học và quản lý lớp học, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mới và chuẩn bị cho các thách thức trong tương lai.

Một số biện pháp chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Toán khối 4

Một số biện pháp chỉ đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Toán khối 4

Môn: Quản lí
Lớp: 4
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 22
Tác giả: Phạm Thị Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Xuân Bái
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 22
Tác giả: Phạm Thị Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Xuân Bái
Năm viết: 2019-2020
205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Một số biện pháp chỉ đạo dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Môn: Quản lí
Lớp: 4
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 22
Tác giả: Lê Thị Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Nga Thiện
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 22
Tác giả: Lê Thị Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Nga Thiện
Năm viết: 2020-2021
205 164 lượt tải
Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 4

Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 4

Môn: Quản lí
Lớp: 4
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 22
Tác giả: Trần Thị Tuyết
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Ngư Lộc II
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 22
Tác giả: Trần Thị Tuyết
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Ngư Lộc II
Năm viết: 2019-2020
205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4

Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4

Môn: Quản lí
Lớp: 4
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Phú
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Phú
Năm viết: 2019-2020
205 164 lượt tải
Chỉ đạo dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” môn Khoa học lớp 4

Chỉ đạo dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” môn Khoa học lớp 4

Môn: Quản lí
Lớp: 4
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 34
Tác giả: Bùi Thị Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Lộc Sơn
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 34
Tác giả: Bùi Thị Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Lộc Sơn
Năm viết: 2020-2021
205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn

Môn: Quản lí
Lớp: 3
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 31
Tác giả: Đặng Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Xuân Lập
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 31
Tác giả: Đặng Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Xuân Lập
Năm viết: 2020-2021
205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Môn: Quản lí
Lớp: 3
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 22
Tác giả: Phạm Thị Thanh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Định Tường
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 22
Tác giả: Phạm Thị Thanh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Định Tường
Năm viết: 2019-2020
205 164 lượt tải
Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tổ chức lớp học theo Mô hình trường học mới VNEN lớp 3

Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tổ chức lớp học theo Mô hình trường học mới VNEN lớp 3

Môn: Quản lí
Lớp: 3
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 23
Tác giả: Lê Thị Yến
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Hải Long
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 23
Tác giả: Lê Thị Yến
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Hải Long
Năm viết: 2020-2021
205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng các tiết dạy “luyện tập” môn Toán lớp 3

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng các tiết dạy “luyện tập” môn Toán lớp 3

Môn: Quản lí
Lớp: 3
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 18
Tác giả: Trần Thị Xuân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Minh Khai 2
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 18
Tác giả: Trần Thị Xuân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Minh Khai 2
Năm viết: 2020-2021
205 164 lượt tải
Công tác chỉ đạo lồng ghép giáo dục môi trường vào giảng dạy ở khối lớp 5 VNEN

Công tác chỉ đạo lồng ghép giáo dục môi trường vào giảng dạy ở khối lớp 5 VNEN

Môn: Quản lí
Lớp: 5
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 25
Tác giả: Nguyễn Thị Vân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 25
Tác giả: Nguyễn Thị Vân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2019-2020
205 164 lượt tải
Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)

Một số kinh nghiệm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng hoạt động hội đồng tự quản ở lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)

Môn: Quản lí
Lớp: 2
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 18
Tác giả: Bùi Thị Thu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 18
Tác giả: Bùi Thị Thu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.
Năm viết: 2020-2021
205 164 lượt tải
Một vài biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đại trà, giảm thiểu học sinh lưu ban

Một vài biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đại trà, giảm thiểu học sinh lưu ban

Môn: Quản lí
Lớp: 2
Bộ sách:
Lượt xem: 306
Lượt tải: 8
Số trang: 24
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: tiểu học Nguyễn Viết Xuân
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 24
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: tiểu học Nguyễn Viết Xuân
Năm viết: 2020-2021
306 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com