Sáng kiến kinh nghiệm

Khám phá các mẫu sáng kiến kinh nghiệm mới nhất cho năm học 2023 – 2024, phù hợp với chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới, cung cấp cho giáo viên những phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả. Bộ tài liệu này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết giảng dạy và quản lý lớp học, giúp giáo viên phát triển bài giảng hay, tạo điều kiện cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả. Các sáng kiến kinh nghiệm được thiết kế để thúc đẩy sự sáng tạo trong giảng dạy, phát triển kỹ năng dạy học và quản lý lớp học, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mới và chuẩn bị cho các thách thức trong tương lai.

Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội

Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội

Môn: Công tác Đội
Lớp: Tiểu học
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 29
Tác giả: Trần Thị Bích
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 29
Tác giả: Trần Thị Bích
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2019-2020
205 164 lượt tải
Kinh nghiệm xây dựng chương trình phát thanh măng non dành cho Tổng phụ trách Đội

Kinh nghiệm xây dựng chương trình phát thanh măng non dành cho Tổng phụ trách Đội

Môn: Công tác Đội
Lớp: Tiểu học
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 24
Tác giả: Nguyễn Thị Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Du
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 24
Tác giả: Nguyễn Thị Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Du
Năm viết: 2019-2020
205 164 lượt tải

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh qua bài 17: “Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946” chương trình Lịch sử 12 ban cơ bản.

Môn: Lịch
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 12
Số trang: 70
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn 3
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 70
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn 3
Năm viết: 2021-2022
205 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com