Sáng kiến kinh nghiệm

Khám phá các mẫu sáng kiến kinh nghiệm mới nhất cho năm học 2023 – 2024, phù hợp với chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới, cung cấp cho giáo viên những phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả. Bộ tài liệu này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết giảng dạy và quản lý lớp học, giúp giáo viên phát triển bài giảng hay, tạo điều kiện cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả. Các sáng kiến kinh nghiệm được thiết kế để thúc đẩy sự sáng tạo trong giảng dạy, phát triển kỹ năng dạy học và quản lý lớp học, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mới và chuẩn bị cho các thách thức trong tương lai.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 chương trình Mô hình trường học mới Việt Nam sau kết thúc dự án VNEN

Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 chương trình Mô hình trường học mới Việt Nam sau kết thúc dự án VNEN

Môn: Quản lí
Lớp: 2
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 27
Tác giả: Phạm Thị Phương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Thành Vân
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 27
Tác giả: Phạm Thị Phương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Thành Vân
Năm viết: 2020-2021
205 164 lượt tải
Một số giải pháp quản lí hoạt động học của học sinh khối 2, 3 tại trường Tiểu học

Một số giải pháp quản lí hoạt động học của học sinh khối 2, 3 tại trường Tiểu học

Môn: Quản lí
Lớp: 2,3
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 120
Số trang: 30
Tác giả: Lê Thị Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Tình Thương
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 30
Tác giả: Lê Thị Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Tình Thương
Năm viết: 2019-2020
205 120 lượt tải
Một số kinh nghiệm chỉ đạo tăng cường luyện nói cho học sinh lớp 1 trong môn Tiếng Việt

Một số kinh nghiệm chỉ đạo tăng cường luyện nói cho học sinh lớp 1 trong môn Tiếng Việt

Môn: Quản lí
Lớp: 1
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 17
Tác giả: Trần Thị Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Phan Bội Châu
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 17
Tác giả: Trần Thị Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Phan Bội Châu
Năm viết: 2019-2020
205 164 lượt tải
Biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Môn: Quản lí
Lớp: 1
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 32
Tác giả: Đặng Thị Hồng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: TIỂU HỌC THỌ NGUYÊN- THỌ XUÂN
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 32
Tác giả: Đặng Thị Hồng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: TIỂU HỌC THỌ NGUYÊN- THỌ XUÂN
Năm viết: 2019-2020
205 164 lượt tải
Một số kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn nội dung cho giáo viên lớp 1 họp cha mẹ học sinh đầu năm

Một số kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn nội dung cho giáo viên lớp 1 họp cha mẹ học sinh đầu năm

Môn: Quản lí
Lớp: 1
Bộ sách:
Lượt xem: 429
Lượt tải: 12
Số trang: 18
Tác giả: Nguyễn Thị Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Trần Quốc Toản
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 18
Tác giả: Nguyễn Thị Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Tiểu học Trần Quốc Toản
Năm viết: 2019-2020
429 12 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1

Môn: Quản lí
Lớp: 1
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 38
Tác giả: Phạm Thị Diệu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Xuân Thắng
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 38
Tác giả: Phạm Thị Diệu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Xuân Thắng
Năm viết: 2020-2021
205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

Môn: Quản lí
Lớp: 1
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 19
Tác giả: Lê Thị Cẩm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Thiệu Dương
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 19
Tác giả: Lê Thị Cẩm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Thiệu Dương
Năm viết: 2019-2020
205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc H’mông

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc H’mông

Môn: Quản lí
Lớp: 1
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 15
Tác giả: Trần Thị Bích
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Trung Lý 2
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 15
Tác giả: Trần Thị Bích
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Trung Lý 2
Năm viết: 2020-2021
205 164 lượt tải
Chỉ đạo giáo viên khối 1 nâng cao chất lượng môn Tiếng việt cho học sinh tiếp thu chậm

Chỉ đạo giáo viên khối 1 nâng cao chất lượng môn Tiếng việt cho học sinh tiếp thu chậm

Môn: Quản lí
Lớp: 1
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 21
Tác giả: Nguyễn Thị Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Trần Phú
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 21
Tác giả: Nguyễn Thị Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Trần Phú
Năm viết: 2020-2021
205 164 lượt tải
Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Sao Nhi đồng

Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Sao Nhi đồng

Môn: Công tác Đội
Lớp: Tiểu học
Bộ sách:
Lượt xem: 609
Lượt tải: 23
Số trang: 18
Tác giả: Đặng Thị Hồng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 2
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 18
Tác giả: Đặng Thị Hồng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 2
Năm viết: 2019-2020
609 23 lượt tải
Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả các hoạt động Đội trong trường tiểu học

Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả các hoạt động Đội trong trường tiểu học

Môn: Công tác Đội
Lớp: Tiểu học
Bộ sách:
Lượt xem: 506
Lượt tải: 14
Số trang: 19
Tác giả: Phạm Thị Diệu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Ea Bông
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 19
Tác giả: Phạm Thị Diệu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Tiểu học Ea Bông
Năm viết: 2020-2021
506 14 lượt tải
Nâng cao tổ chức Hội đồng tự quản trong tiết học sinh hoạt Đội – Sao ở lớp 3

Nâng cao tổ chức Hội đồng tự quản trong tiết học sinh hoạt Đội – Sao ở lớp 3

Môn: Công tác Đội
Lớp: 3
Bộ sách:
Lượt xem: 205
Lượt tải: 164
Số trang: 24
Tác giả: Lê Thị Cẩm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: tiểu học Xuân Dương
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 24
Tác giả: Lê Thị Cẩm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: tiểu học Xuân Dương
Năm viết: 2020-2021
205 164 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com