GDCD 9

Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 9 THCS năm học 2023 – 2024 đem lại phương pháp giảng dạy mới cho giáo viên áp dụng giáo dục học sinh về quyền công dân, đạo đức và giá trị xã hội. Thông qua các phương pháp giảng dạy đổi mới như dự án thực tiễn, thảo luận sâu và phân tích tình huống, học sinh được khuyến khích áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày, phát triển tư duy phản biện và nhận thức sâu sắc về trách nhiệm xã hội. Các sáng kiến này nhằm mục tiêu tạo ra một nền tảng vững chắc cho học sinh lớp 9, giúp học sinh trở thành công dân có đạo đức, có trách nhiệm, và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội công bằng và bền vững.

SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9

SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Mục đích của việc giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 2.3.2. Những nội dung cần giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên - Tình bạn và tình bạn khác giới - Tình yêu và tình dục - Phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục 2.3.3 Vận dụng giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 qua tiết học ngoại khóa môn GDCD

960 5 lượt tải
SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định được mục tiêu bài học 2.3.2. Xác định được kiến thức liên môn sẽ tích hợp để giải quyết các vấn đề của bài học 2.3.3. Xác định đối tượng dạy học của bài học 2.3.4. Dự kiến thiết bị dạy học, học liệu 2.3.5. Định hướng tích hợp

1597 8 lượt tải
SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9

SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Yêu cầu đối với giáo viên khi dạy học tích hợp liên môn cần tiếp thu chuyên đề để nâng cao hiểu biết, nắm vững về dạy học tích hợp liên môn 2.3.2. Nghiên cứu bài học để xác định nội dung, phương pháp, phương tiện, cách thức tổ chức dạy học tích hợp phù hợp 2.3.3. Dạy học tích hợp liên môn giúp học sinh biết vận dụng kiến thức của nhiều môn học để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống

738 4 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc” trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc” trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc” trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Xác định nội dung kiến thức cần đạt Bước 2: Thực hiện tích hợp các môn có nội dung kiến thức liên quan Phần 1: Phần giới thiệu bài Phần 2: Tìm hiểu khái niệm bảo vệ Tổ quốc Phần 3: Tìm hiểu nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Phần 4: Những quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

1740 9 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ luyện thi học sinh giỏi môn GDCD 9

SKKN Hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ luyện thi học sinh giỏi môn GDCD 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ luyện thi học sinh giỏi môn GDCD 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khảo sát đối tượng trước khi áp dụng đề tài 3.2. Một số nội dung cơ bản khi hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ

532 4 lượt tải
SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9

SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định rõ ràng, tổng thể về mục tiêu, kiến thức trọng tâm của bài học từ đó thiết kế phạm vi tích hợp liên môn trong dạy học 2.3.2. Chuẩn bị đầy đủ, hợp lý về thiết bị dạy học, học liệu trong quá trình thiết kế và thực hiện bài học 2.3.3. Xác định rõ ràng các hoạt động, nội dung của các hoạt động dạy học và tiến trình dạy học của các hoạt động

729 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9

SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng về pháp luật 3.2. Các biện pháp tiến hành a. Tiến hành khảo sát, điều tra ban đầu làm căn cứ để so sánh với kết quả sau khi áp dụng sáng kiến( phần này tôi đã làm ở phần thực trạng) b. Xác định chủ đề ngoại khoá c. Xây dựng giáo án giờ ngoại khoá

772 4 lượt tải
SKKN Kinh ngiệm ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học trong bài 7 Giáo dục công dân 9 "kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc”

SKKN Kinh ngiệm ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học trong bài 7 Giáo dục công dân 9 "kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc”

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh ngiệm ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học trong bài 7 Giáo dục công dân 9 "kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc”” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Xác định mục tiêu bài dạy 2.3.2. Thiết kế trên giáo án điện tử 2.3.3. Chuẩn bị về nội dung của bài 2.3.4. Chuẩn bị về nguồn tư liệu 2.3.5 Trình chiếu

728 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” - Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” - Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” - Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Xây dựng chủ đề tích hợp là khâu quan trọng nhất của việc thực hiện dự án chủ đề dạy học tích hợp. - Nêu cụ thể chủ đề tích hợp ở lĩnh vực (môn học) để tránh nhầm lẫn khi phân loại lĩnh vực. - Sản phẩm của học sinh (HS) phải thiết thực, gắn thực tế ở bài học mà giáo viên đang muốn tích hợp. - Phải có video, clip minh chứng việc chuẩn bị của giáo viên (GV), HS; thực hành của GV, HS; sản phẩm của HS để chứng minh cho thực tế của việc ứng dụng bài tích hợp.

1862 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy tích hợp bài 4: “Bảo vệ hòa bình” ở môn Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm dạy tích hợp bài 4: “Bảo vệ hòa bình” ở môn Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy tích hợp bài 4: “Bảo vệ hòa bình” ở môn Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Bước 1: Xác định những môn học/ vấn đề cần tích hợp trong bài: * Bước 2: Tiến trình bài dạy Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Thế nào là hòa bình và bảo vệ hòa bình? Hoạt động 3: Vì sao cần phải bảo vệ hòa bình? Hoạt động 4: Biểu hiện của sống hòa bình trong sinh hoạt hằng ngày Hoạt động 5: Cách rèn luyện Hoạt động 6: Luyện tập Hoạt động 7: Hướng dẫn học ở nhà

863 9 lượt tải
SKKN Một số phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong các giờ học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Một số phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong các giờ học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong các giờ học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phương pháp đưa thực tiễn, tư liệu cuộc sống vào bài giảng, làm cho bài giảng phong phú sinh động, học sinh dễ hiểu và có ấn tượng sâu về bài học 2.3.2. Phương pháp nêu gương 2.3.3. Phương pháp viết báo tường, hát các bài có chủ đề về đạo đức 2.3.4. Phương pháp tọa đàm 2.3.5. Phương pháp tập xây dựng kịch bản và đóng vai xử lí các tình huống liên quan đến đạo đức

675 5 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng dạy học nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Nâng cao chất lượng dạy học nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao chất lượng dạy học nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Đổi mới phương pháp dạy học pháp luật trong GDCD là một tất yếu 3.2.2.Cần tuân thủ một số định hướng đổi mới PPDH môn GDCD 3.2.3. Những nguyên tắc giáo dục nội dung pháp luật cho học sinh 9 3.2.4. Đa dạng hóa phương pháp dạy - học 3.2.5. Thay đổi cấu trúc bài dạy

1646 8 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9

SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Mục đích của việc giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 2.3.2. Những nội dung cần giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên - Tình bạn và tình bạn khác giới - Tình yêu và tình dục - Phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục 2.3.3 Vận dụng giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 qua tiết học ngoại khóa môn GDCD

960 5 lượt tải
SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định được mục tiêu bài học 2.3.2. Xác định được kiến thức liên môn sẽ tích hợp để giải quyết các vấn đề của bài học 2.3.3. Xác định đối tượng dạy học của bài học 2.3.4. Dự kiến thiết bị dạy học, học liệu 2.3.5. Định hướng tích hợp

1597 8 lượt tải
SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9

SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Yêu cầu đối với giáo viên khi dạy học tích hợp liên môn cần tiếp thu chuyên đề để nâng cao hiểu biết, nắm vững về dạy học tích hợp liên môn 2.3.2. Nghiên cứu bài học để xác định nội dung, phương pháp, phương tiện, cách thức tổ chức dạy học tích hợp phù hợp 2.3.3. Dạy học tích hợp liên môn giúp học sinh biết vận dụng kiến thức của nhiều môn học để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống

738 4 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc” trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc” trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài “Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc” trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Xác định nội dung kiến thức cần đạt Bước 2: Thực hiện tích hợp các môn có nội dung kiến thức liên quan Phần 1: Phần giới thiệu bài Phần 2: Tìm hiểu khái niệm bảo vệ Tổ quốc Phần 3: Tìm hiểu nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Phần 4: Những quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

1740 9 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ luyện thi học sinh giỏi môn GDCD 9

SKKN Hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ luyện thi học sinh giỏi môn GDCD 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ luyện thi học sinh giỏi môn GDCD 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khảo sát đối tượng trước khi áp dụng đề tài 3.2. Một số nội dung cơ bản khi hướng dẫn học sinh ôn tập luật giao thông đường bộ

532 4 lượt tải
SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9

SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định rõ ràng, tổng thể về mục tiêu, kiến thức trọng tâm của bài học từ đó thiết kế phạm vi tích hợp liên môn trong dạy học 2.3.2. Chuẩn bị đầy đủ, hợp lý về thiết bị dạy học, học liệu trong quá trình thiết kế và thực hiện bài học 2.3.3. Xác định rõ ràng các hoạt động, nội dung của các hoạt động dạy học và tiến trình dạy học của các hoạt động

729 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9

SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng về pháp luật 3.2. Các biện pháp tiến hành a. Tiến hành khảo sát, điều tra ban đầu làm căn cứ để so sánh với kết quả sau khi áp dụng sáng kiến( phần này tôi đã làm ở phần thực trạng) b. Xác định chủ đề ngoại khoá c. Xây dựng giáo án giờ ngoại khoá

772 4 lượt tải
SKKN Kinh ngiệm ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học trong bài 7 Giáo dục công dân 9 "kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc”

SKKN Kinh ngiệm ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học trong bài 7 Giáo dục công dân 9 "kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc”

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh ngiệm ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học trong bài 7 Giáo dục công dân 9 "kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc”” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Xác định mục tiêu bài dạy 2.3.2. Thiết kế trên giáo án điện tử 2.3.3. Chuẩn bị về nội dung của bài 2.3.4. Chuẩn bị về nguồn tư liệu 2.3.5 Trình chiếu

728 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” - Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” - Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” - Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Xây dựng chủ đề tích hợp là khâu quan trọng nhất của việc thực hiện dự án chủ đề dạy học tích hợp. - Nêu cụ thể chủ đề tích hợp ở lĩnh vực (môn học) để tránh nhầm lẫn khi phân loại lĩnh vực. - Sản phẩm của học sinh (HS) phải thiết thực, gắn thực tế ở bài học mà giáo viên đang muốn tích hợp. - Phải có video, clip minh chứng việc chuẩn bị của giáo viên (GV), HS; thực hành của GV, HS; sản phẩm của HS để chứng minh cho thực tế của việc ứng dụng bài tích hợp.

1862 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy tích hợp bài 4: “Bảo vệ hòa bình” ở môn Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm dạy tích hợp bài 4: “Bảo vệ hòa bình” ở môn Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy tích hợp bài 4: “Bảo vệ hòa bình” ở môn Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Bước 1: Xác định những môn học/ vấn đề cần tích hợp trong bài: * Bước 2: Tiến trình bài dạy Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Thế nào là hòa bình và bảo vệ hòa bình? Hoạt động 3: Vì sao cần phải bảo vệ hòa bình? Hoạt động 4: Biểu hiện của sống hòa bình trong sinh hoạt hằng ngày Hoạt động 5: Cách rèn luyện Hoạt động 6: Luyện tập Hoạt động 7: Hướng dẫn học ở nhà

863 9 lượt tải
SKKN Một số phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong các giờ học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Một số phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong các giờ học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong các giờ học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phương pháp đưa thực tiễn, tư liệu cuộc sống vào bài giảng, làm cho bài giảng phong phú sinh động, học sinh dễ hiểu và có ấn tượng sâu về bài học 2.3.2. Phương pháp nêu gương 2.3.3. Phương pháp viết báo tường, hát các bài có chủ đề về đạo đức 2.3.4. Phương pháp tọa đàm 2.3.5. Phương pháp tập xây dựng kịch bản và đóng vai xử lí các tình huống liên quan đến đạo đức

675 5 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng dạy học nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Nâng cao chất lượng dạy học nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao chất lượng dạy học nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Đổi mới phương pháp dạy học pháp luật trong GDCD là một tất yếu 3.2.2.Cần tuân thủ một số định hướng đổi mới PPDH môn GDCD 3.2.3. Những nguyên tắc giáo dục nội dung pháp luật cho học sinh 9 3.2.4. Đa dạng hóa phương pháp dạy - học 3.2.5. Thay đổi cấu trúc bài dạy

1646 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com