Ngữ văn THCS

Kienedu giới thiệu tới các giáo viên mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ Văn THCS, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Các sáng kiến này dành cho năm học 2023 – 2024, nhằm mục đích cải thiện phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho học sinh khám phá vẻ đẹp của ngôn từ qua các tác phẩm văn học, từ cổ điển đến hiện đại. Giáo viên sẽ tìm thấy các ý tưởng giảng dạy độc đáo, từ phân tích văn bản, kích thích sự sáng tạo trong viết lách đến phát triển kỹ năng thảo luận và phê bình văn học, giúp học sinh phát triển tư duy phê phán và yêu thích môn học.

SKKN rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2.1. Rèn kỹ năng đặt câu. a.Câu cần phải viết đúng với quy tắc ngữ pháp Tiếng Việt. b..Câu phải có quan hệ ngữ nghĩa phù hợp với tư duy người Việt. c.Câu phải được đánh dấu câu phù hợp. d . Một số thao tác rèn luyện câu. 2.3.2.2. Rèn kỹ năng chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ. 2.3.3. Thiết kế giáo án minh họa - Ngữ văn lớp 6.

745 4 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp tích hợp giáo dục nội dung biển đảo Việt Nam trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

SKKN "Một số biện pháp tích hợp giáo dục nội dung biển đảo Việt Nam trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp tích hợp giáo dục nội dung biển đảo Việt Nam trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tích hợp trong quá trình hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà 2.3.2. Tích hợp trong quá trình hướng dẫn học sinh học trên lớp. Bước 1: Tích hợp thông qua việc kiểm tra bài cũ: Bước 2: Tích hợp thông qua phần giới thiệu bài: Bước 3: Tích hợp thông qua câu hỏi tìm hiểu bài kết hợp giảng, bình: Bước 4: Tích hợp thông qua tiểu kết từng phần và phần tổng kết: Bước 5: Tích hợp thông qua phần luyện tập. 2.3.3. Tích hợp thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp. 2.3.4. Giáo án thực nghiệm.

1054 8 lượt tải
SKKN Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9

SKKN Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Kiểm tra năng lực của học sinh. 2.2. Cung cấp kiến thức lí luận văn học cho học sinh. 2.3. Hướng dẫn kĩ năng làm các dạng bài nghị luận. 2.4.Các bước luyện đề. 2.5.Thi thử đề các năm cũ hoặc đề tương đương đề học sinh giỏi.

1316 4 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả viết bài văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 9 qua kỹ năng tích hợp và so sánh

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả viết bài văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 9 qua kỹ năng tích hợp và so sánh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả viết bài văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 9 qua kỹ năng tích hợp và so sánh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Kỹ năng tích hợp 2.3.1.1 Tích hợp liên môn trong chương trình học phổ thông có các nội dung tương đồng, gần gũi để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận xã hội 2.3.1.2. Tích hợp liên môn và thực tiễn xã hội để làm rõ những biểu hiện và ảnh hưởng của vấn đề xã hội được bàn luận 2.3.2. Kỹ năng so sánh 2.3.2.1. Kỹ năng so sánh tương đồng 2.3.2.2. Kỹ năng so sánh tương phản

1752 3 lượt tải
SKKN Biện pháp nhằm kích thích năng lực so sánh, liên tưởng, tưởng tượng của học sinh khi dạy văn bản “ Một thứ quà của lúa non: cốm”

SKKN Biện pháp nhằm kích thích năng lực so sánh, liên tưởng, tưởng tượng của học sinh khi dạy văn bản “ Một thứ quà của lúa non: cốm”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm kích thích năng lực so sánh, liên tưởng, tưởng tượng của học sinh khi dạy văn bản “ Một thứ quà của lúa non: cốm”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tạo “sự lạ hóa” trong phần giới thiệu bài học 2. Đọc sáng tạo trong dạy học tùy bút “ Một thứ quà của lúa non: cốm” 3. Xây dựng câu hỏi sáng tạo

1636 4 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng năng lực cảm thụ thơ trữ tình hiện đại cho học sinh lớp 9

SKKN Bồi dưỡng năng lực cảm thụ thơ trữ tình hiện đại cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bồi dưỡng năng lực cảm thụ thơ trữ tình hiện đại cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn, dạy -học tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại 2.3.2. Đảm bảo tính tích hợp giữa ba phân môn Văn, Tiếng Việt và Tập làm văn 2.3.3. Bồi dưỡng hứng thú tiếp nhận tác phẩm trữ tình 2.3.4. Giúp học sinh tích lũy vốn sống

883 5 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng tâm hồn học sinh thông qua dạy học tác phẩm thơ trữ tình hiện đại lớp 9

SKKN Bồi dưỡng tâm hồn học sinh thông qua dạy học tác phẩm thơ trữ tình hiện đại lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bồi dưỡng tâm hồn học sinh thông qua dạy học tác phẩm thơ trữ tình hiện đại lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Gây hứng thú học tập trong giờ dạy học tác phẩm thơ trữ tình 3.2. Đặt những câu hỏi cảm thụ, gợi cảm xúc, liên tưởng, tưởng tượng 3.3. Dùng lời bình đúng thời điểm

1175 3 lượt tải
SKKN Cách dạy văn bản “Lặng lẽ Sa Pa” theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

SKKN Cách dạy văn bản “Lặng lẽ Sa Pa” theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy văn bản “Lặng lẽ Sa Pa” theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các môn học tích hợp 2.3.2. Định hướng tích hợp 2.3.4. Soạn giáo án tích hợp

968 3 lượt tải
SKKN Cách dạy văn bản“ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

SKKN Cách dạy văn bản“ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy văn bản“ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các môn học được tích hợp 2.3.2. Định hướng tích hợp 2.3.3 Soạn giáo án cụ thể theo hướng tích hợp

636 5 lượt tải
SKKN Dạy - Học văn bản “Làng” (Ngữ văn 9, tập 1) theo hướng phát triển năng lực của học sinh

SKKN Dạy - Học văn bản “Làng” (Ngữ văn 9, tập 1) theo hướng phát triển năng lực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy - Học văn bản “Làng” (Ngữ văn 9, tập 1) theo hướng phát triển năng lực của học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Tìm hiểu về đặc trưng thể loại truyện ngắn từ đó xác định cách dạy-học: Đọc- hiểu văn bản - một phương pháp dạy học tích cực trong môn học Ngữ văn 2.3.2 Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin`để bài dạy đạt kết quả cao. 2.3.3 Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào quá trình dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh.

1072 3 lượt tải
SKKN Dạy học thơ hiện đại Việt Nam lớp 9 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

SKKN Dạy học thơ hiện đại Việt Nam lớp 9 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học thơ hiện đại Việt Nam lớp 9 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Tìm hiểu tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam lớp 9 thông qua việc tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng 2.2. Vận dụng dạy học theo bảng KWL 2.3. Vận dụng dạy học nêu vấn đề

1273 3 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"

SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Khái niệm tích hợp là gì? 2.2 Xác định rõ mục tiêu dạy học theo hướng tích hợp 2.3. Chuẩn bị các thiết bị dạy học và nguồn học liệu 2.4. Thiết kế giáo án theo hướng tích hợp 2.5.Tổ chức giờ học theo hướng tích hợp

1274 4 lượt tải

Loại

SKKN rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2.1. Rèn kỹ năng đặt câu. a.Câu cần phải viết đúng với quy tắc ngữ pháp Tiếng Việt. b..Câu phải có quan hệ ngữ nghĩa phù hợp với tư duy người Việt. c.Câu phải được đánh dấu câu phù hợp. d . Một số thao tác rèn luyện câu. 2.3.2.2. Rèn kỹ năng chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ. 2.3.3. Thiết kế giáo án minh họa - Ngữ văn lớp 6.

745 4 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp tích hợp giáo dục nội dung biển đảo Việt Nam trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

SKKN "Một số biện pháp tích hợp giáo dục nội dung biển đảo Việt Nam trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp tích hợp giáo dục nội dung biển đảo Việt Nam trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tích hợp trong quá trình hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà 2.3.2. Tích hợp trong quá trình hướng dẫn học sinh học trên lớp. Bước 1: Tích hợp thông qua việc kiểm tra bài cũ: Bước 2: Tích hợp thông qua phần giới thiệu bài: Bước 3: Tích hợp thông qua câu hỏi tìm hiểu bài kết hợp giảng, bình: Bước 4: Tích hợp thông qua tiểu kết từng phần và phần tổng kết: Bước 5: Tích hợp thông qua phần luyện tập. 2.3.3. Tích hợp thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp. 2.3.4. Giáo án thực nghiệm.

1054 8 lượt tải
SKKN Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9

SKKN Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Kiểm tra năng lực của học sinh. 2.2. Cung cấp kiến thức lí luận văn học cho học sinh. 2.3. Hướng dẫn kĩ năng làm các dạng bài nghị luận. 2.4.Các bước luyện đề. 2.5.Thi thử đề các năm cũ hoặc đề tương đương đề học sinh giỏi.

1316 4 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả viết bài văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 9 qua kỹ năng tích hợp và so sánh

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả viết bài văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 9 qua kỹ năng tích hợp và so sánh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả viết bài văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 9 qua kỹ năng tích hợp và so sánh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Kỹ năng tích hợp 2.3.1.1 Tích hợp liên môn trong chương trình học phổ thông có các nội dung tương đồng, gần gũi để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận xã hội 2.3.1.2. Tích hợp liên môn và thực tiễn xã hội để làm rõ những biểu hiện và ảnh hưởng của vấn đề xã hội được bàn luận 2.3.2. Kỹ năng so sánh 2.3.2.1. Kỹ năng so sánh tương đồng 2.3.2.2. Kỹ năng so sánh tương phản

1752 3 lượt tải
SKKN Biện pháp nhằm kích thích năng lực so sánh, liên tưởng, tưởng tượng của học sinh khi dạy văn bản “ Một thứ quà của lúa non: cốm”

SKKN Biện pháp nhằm kích thích năng lực so sánh, liên tưởng, tưởng tượng của học sinh khi dạy văn bản “ Một thứ quà của lúa non: cốm”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm kích thích năng lực so sánh, liên tưởng, tưởng tượng của học sinh khi dạy văn bản “ Một thứ quà của lúa non: cốm”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tạo “sự lạ hóa” trong phần giới thiệu bài học 2. Đọc sáng tạo trong dạy học tùy bút “ Một thứ quà của lúa non: cốm” 3. Xây dựng câu hỏi sáng tạo

1636 4 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng năng lực cảm thụ thơ trữ tình hiện đại cho học sinh lớp 9

SKKN Bồi dưỡng năng lực cảm thụ thơ trữ tình hiện đại cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bồi dưỡng năng lực cảm thụ thơ trữ tình hiện đại cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn, dạy -học tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại 2.3.2. Đảm bảo tính tích hợp giữa ba phân môn Văn, Tiếng Việt và Tập làm văn 2.3.3. Bồi dưỡng hứng thú tiếp nhận tác phẩm trữ tình 2.3.4. Giúp học sinh tích lũy vốn sống

883 5 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng tâm hồn học sinh thông qua dạy học tác phẩm thơ trữ tình hiện đại lớp 9

SKKN Bồi dưỡng tâm hồn học sinh thông qua dạy học tác phẩm thơ trữ tình hiện đại lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bồi dưỡng tâm hồn học sinh thông qua dạy học tác phẩm thơ trữ tình hiện đại lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Gây hứng thú học tập trong giờ dạy học tác phẩm thơ trữ tình 3.2. Đặt những câu hỏi cảm thụ, gợi cảm xúc, liên tưởng, tưởng tượng 3.3. Dùng lời bình đúng thời điểm

1175 3 lượt tải
SKKN Cách dạy văn bản “Lặng lẽ Sa Pa” theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

SKKN Cách dạy văn bản “Lặng lẽ Sa Pa” theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy văn bản “Lặng lẽ Sa Pa” theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các môn học tích hợp 2.3.2. Định hướng tích hợp 2.3.4. Soạn giáo án tích hợp

968 3 lượt tải
SKKN Cách dạy văn bản“ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

SKKN Cách dạy văn bản“ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy văn bản“ Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các môn học được tích hợp 2.3.2. Định hướng tích hợp 2.3.3 Soạn giáo án cụ thể theo hướng tích hợp

636 5 lượt tải
SKKN Dạy - Học văn bản “Làng” (Ngữ văn 9, tập 1) theo hướng phát triển năng lực của học sinh

SKKN Dạy - Học văn bản “Làng” (Ngữ văn 9, tập 1) theo hướng phát triển năng lực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy - Học văn bản “Làng” (Ngữ văn 9, tập 1) theo hướng phát triển năng lực của học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Tìm hiểu về đặc trưng thể loại truyện ngắn từ đó xác định cách dạy-học: Đọc- hiểu văn bản - một phương pháp dạy học tích cực trong môn học Ngữ văn 2.3.2 Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin`để bài dạy đạt kết quả cao. 2.3.3 Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào quá trình dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh.

1072 3 lượt tải
SKKN Dạy học thơ hiện đại Việt Nam lớp 9 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

SKKN Dạy học thơ hiện đại Việt Nam lớp 9 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học thơ hiện đại Việt Nam lớp 9 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Tìm hiểu tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam lớp 9 thông qua việc tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng 2.2. Vận dụng dạy học theo bảng KWL 2.3. Vận dụng dạy học nêu vấn đề

1273 3 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"

SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Khái niệm tích hợp là gì? 2.2 Xác định rõ mục tiêu dạy học theo hướng tích hợp 2.3. Chuẩn bị các thiết bị dạy học và nguồn học liệu 2.4. Thiết kế giáo án theo hướng tích hợp 2.5.Tổ chức giờ học theo hướng tích hợp

1274 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com