Ngữ văn 8

Sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Ngữ Văn lớp 8 từ Kienedu được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục mới 2018 và bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo, dành cho năm học 2023 – 2024. Tài liệu hướng dẫn giáo viên cách thức giảng dạy các tác phẩm văn học, từ phân tích thơ đến nghiên cứu truyện và kịch, giúp học sinh lớp 8 phát triển khả năng thảo luận, phê phán và viết lách. Các sáng kiến nhằm mục đích khuyến khích học sinh khám phá và đánh giá các tác phẩm văn học, từ đó phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng ngôn ngữ và tăng cường hiểu biết về văn hóa và xã hội.

SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"

SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Khái niệm tích hợp là gì? 2.2 Xác định rõ mục tiêu dạy học theo hướng tích hợp 2.3. Chuẩn bị các thiết bị dạy học và nguồn học liệu 2.4. Thiết kế giáo án theo hướng tích hợp 2.5.Tổ chức giờ học theo hướng tích hợp

1274 4 lượt tải
SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống

SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Dạy bài: “Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000” và vấn đề môi trường, sức khỏe 2.3.2 Dạy bài: "Ôn dịch thuốc lá" và vấn đề sức khỏe 2.3.3 Dạy bài: "Bài toán dân số" và vấn đề dân số 2.3.4 Giáo án tiết dạy thực nghiệm  

895 4 lượt tải
SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 tập 1 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống

SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 tập 1 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 tập 1 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Dạy văn bản nhật dụng gắn với tính cấp thiết của đời sống Dạy bài: “Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000” và vấn đề môi trường, sức khỏe. Dạy bài: "Ôn dịch thuốc lá" và vấn đề sức khỏe. Dạy bài: "Bài toán dân số" và vấn đề dân số. 2.3.2. Giáo án tiết dạy thực nghiệm  

962 5 lượt tải
SKKN Đôi điều suy nghĩ khi dạy văn bản Thuế máu trong chương trình Ngữ văn 8, tập 2

SKKN Đôi điều suy nghĩ khi dạy văn bản Thuế máu trong chương trình Ngữ văn 8, tập 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đôi điều suy nghĩ khi dạy văn bản Thuế máu trong chương trình Ngữ văn 8, tập 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Một số vấn đề chung cần lưu ý khi dạy văn bản Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc. 3.2. Các giải pháp cụ thể: 3.2.1. Phân tích các thủ pháp nghệ thuật 3.2.2. Phân tích yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong đoạn trích 3.2.3. Phân tích hình ảnh 3.2.4. Phân tích về giọng điệu 3.2.5. Cách tích hợp khi dạy văn bản 3.2.6.Cách dạy nhan đề văn bản  

1279 4 lượt tải
SKKN Đổi mới Phương pháp dạy học văn bản Nhật Dụng lớp 8

SKKN Đổi mới Phương pháp dạy học văn bản Nhật Dụng lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới Phương pháp dạy học văn bản Nhật Dụng lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Cách giải quyết vấn đề Thống kê, phân loại. Miêu tả và phân tích. * Nội dung đề tài. * Phương pháp dạy phần văn bản nhật dụng lớp 8. + Mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc dạy và học văn bản nhật dụng. * Thiết kế một giáo án cụ thể (Ngữ văn 8)  

926 4 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả bài giảng khi dạy các tác phẩm văn học nghị luận trung đại

SKKN Đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả bài giảng khi dạy các tác phẩm văn học nghị luận trung đại

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả bài giảng khi dạy các tác phẩm văn học nghị luận trung đại" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nắm bối cảnh lịch sử, tác giả, tác phẩm 2. Xác định đúng thể loại và đặc trưng của từng thể loại. 3. Hướng dẫn học sinh tìm được bố cục của các đoạn trích. 4. Tìm hiểu đặc điểm của văn nghị luận trung đại. 5. Tìm hiểu các điển tích, điển cổ và giải nghĩa từ. 6. Phương pháp đọc sáng tạo. 7. Kết hợp giữa các phương pháp. 8. Phương pháp giảng dạy phù hợp với từng thế loại. 9. Những lời bình của giáo viên. 10. Đổi mới phần tổng kết. 11. Lời khen.  

1428 4 lượt tải
SKKN Giải pháp dạy văn bản “cô bé bán diêm” - Ngữ văn 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

SKKN Giải pháp dạy văn bản “cô bé bán diêm” (An - Đéc - Xen) - Ngữ văn 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp dạy văn bản “cô bé bán diêm” - Ngữ văn 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Cải tiến phương pháp dạy học 2.3.2 Thực hiện dạy học tích hợp, liên môn 2.3.3 Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực người học theo trình độ học sinh 2.3.4 Hệ thống bài tập phát huy năng lực học sinh 2.3.5 Thực hiện dạy học tăng cường sử dụng công nghệ thông tin 2.3.6 Bồi dưỡng năng lực tự học tích cực đối với học sinh  

607 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 8 cách sử dụng yếu tố biểu cảm nhằm tăng sức thuyết phục cho bài văn nghị luận

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 8 cách sử dụng yếu tố biểu cảm nhằm tăng sức thuyết phục cho bài văn nghị luận

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 8 cách sử dụng yếu tố biểu cảm nhằm tăng sức thuyết phục cho bài văn nghị luận" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Hướng dẫn học sinh nắm vững đặc điểm riêng của bài văn nghị luận 2.3.2. Giúp học sinh tìm hiểu để phân biệt và nhận diện yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận 2.3.3. Hướng dẫn cho học sinh cách sử dụng yếu tố biểu cảm khi làm bài văn nghị luận: 2.3.4. Khơi gợi lòng say mê yêu thích văn nghị luận qua các bài viết có sự vận dụng giữa các yêu tố biểu cảm, miêu tả và tự sự với nghị luận.  

857 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa phần văn học trung đại cho học sinh lớp 8

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa phần văn học trung đại cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa phần văn học trung đại cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.3. Tiến trình tổ chức hoạt động ngoại khóa: * Thời gian thực hiện: * Tiến trình thực hiện * Nội dung buổi ngoại khóa Phần 1: Khởi động: Bốc thăm gói câu hỏi Phần 2: Vượt chướng ngại vật: Phần 3: Phần chơi giành cho khán giả: Giải mã ô chữ bí mật. Phần 4: Phần thi tăng tốc: Đuổi hình bắt chữ. Phần thi 5: Phần thi về đích: Tập làm nghệ sỹ  

326 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giảng dạy có hiệu quả các Văn bản nhật dụng trong Sách giáo khoa Ngữ văn 8

SKKN Một số biện pháp giảng dạy có hiệu quả các Văn bản nhật dụng trong Sách giáo khoa Ngữ văn 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giảng dạy có hiệu quả các Văn bản nhật dụng trong Sách giáo khoa Ngữ văn 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Khai thác nội dung văn bản gắn với thực tiễn và tính cập nhật. 2.3.2. Dạy học chú trọng những kỹ năng thực hành và liên hệ. 2.3.3. Không nên xem nhẹ các yếu tố h́ình thức của văn bản nhật dụng. 2.3.4. Dạy học văn bản nhật dụng tích hợp với các môn khác. 2.3.5. Tổ chức dạy học văn bản nhật dụng rất cần sử dụng đồ dùng dạy học và các phương tiện dạy học. 2.3.6. Gắn nội dung bài học với hoạt động sáng tạo nghệ thuật của học sinh. 2.3.7. Tổ chức thảo luận, thi hùng biện về các vấn đề được đề cập trong VBND. 2.3.8. Tổ chức tham quan thực tế tại địa phương về những vấn đề có liên quan đến nội dung văn bản nhật dụng đã học.  

841 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 làm tốt bài văn thuyết minh

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 làm tốt bài văn thuyết minh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 làm tốt bài văn thuyết minh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giúp HS tìm hiểu đề bằng cách đánh dấu từ ngữ 3.2. Giúp HS lập dàn ý bằng cách diễn đạt theo kiểu các câu trần thuật (khẳng định hay phủ định) 3.3. Giúp HS viết đoạn văn và liên kết đoạn văn bằng những từ, cụm từ.  

619 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 8

SKKN Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Hướng dẫn học sinh nắm được các yếu tố cơ bản trong tạo lập đoạn văn. 3.2 Rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh. 3.3 Một số lưu ý cho giáo viên khi tổ chức tạo lập đoạn văn  

782 4 lượt tải

Loại

SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"

SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản "Nước Đại Việt ta"" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Khái niệm tích hợp là gì? 2.2 Xác định rõ mục tiêu dạy học theo hướng tích hợp 2.3. Chuẩn bị các thiết bị dạy học và nguồn học liệu 2.4. Thiết kế giáo án theo hướng tích hợp 2.5.Tổ chức giờ học theo hướng tích hợp

1274 4 lượt tải
SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống

SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Dạy bài: “Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000” và vấn đề môi trường, sức khỏe 2.3.2 Dạy bài: "Ôn dịch thuốc lá" và vấn đề sức khỏe 2.3.3 Dạy bài: "Bài toán dân số" và vấn đề dân số 2.3.4 Giáo án tiết dạy thực nghiệm  

895 4 lượt tải
SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 tập 1 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống

SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 tập 1 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 tập 1 gắn với tính cấp thiết của cuộc sống" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Dạy văn bản nhật dụng gắn với tính cấp thiết của đời sống Dạy bài: “Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000” và vấn đề môi trường, sức khỏe. Dạy bài: "Ôn dịch thuốc lá" và vấn đề sức khỏe. Dạy bài: "Bài toán dân số" và vấn đề dân số. 2.3.2. Giáo án tiết dạy thực nghiệm  

962 5 lượt tải
SKKN Đôi điều suy nghĩ khi dạy văn bản Thuế máu trong chương trình Ngữ văn 8, tập 2

SKKN Đôi điều suy nghĩ khi dạy văn bản Thuế máu trong chương trình Ngữ văn 8, tập 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đôi điều suy nghĩ khi dạy văn bản Thuế máu trong chương trình Ngữ văn 8, tập 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Một số vấn đề chung cần lưu ý khi dạy văn bản Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc. 3.2. Các giải pháp cụ thể: 3.2.1. Phân tích các thủ pháp nghệ thuật 3.2.2. Phân tích yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong đoạn trích 3.2.3. Phân tích hình ảnh 3.2.4. Phân tích về giọng điệu 3.2.5. Cách tích hợp khi dạy văn bản 3.2.6.Cách dạy nhan đề văn bản  

1279 4 lượt tải
SKKN Đổi mới Phương pháp dạy học văn bản Nhật Dụng lớp 8

SKKN Đổi mới Phương pháp dạy học văn bản Nhật Dụng lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới Phương pháp dạy học văn bản Nhật Dụng lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Cách giải quyết vấn đề Thống kê, phân loại. Miêu tả và phân tích. * Nội dung đề tài. * Phương pháp dạy phần văn bản nhật dụng lớp 8. + Mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc dạy và học văn bản nhật dụng. * Thiết kế một giáo án cụ thể (Ngữ văn 8)  

926 4 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả bài giảng khi dạy các tác phẩm văn học nghị luận trung đại

SKKN Đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả bài giảng khi dạy các tác phẩm văn học nghị luận trung đại

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả bài giảng khi dạy các tác phẩm văn học nghị luận trung đại" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nắm bối cảnh lịch sử, tác giả, tác phẩm 2. Xác định đúng thể loại và đặc trưng của từng thể loại. 3. Hướng dẫn học sinh tìm được bố cục của các đoạn trích. 4. Tìm hiểu đặc điểm của văn nghị luận trung đại. 5. Tìm hiểu các điển tích, điển cổ và giải nghĩa từ. 6. Phương pháp đọc sáng tạo. 7. Kết hợp giữa các phương pháp. 8. Phương pháp giảng dạy phù hợp với từng thế loại. 9. Những lời bình của giáo viên. 10. Đổi mới phần tổng kết. 11. Lời khen.  

1428 4 lượt tải
SKKN Giải pháp dạy văn bản “cô bé bán diêm” - Ngữ văn 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

SKKN Giải pháp dạy văn bản “cô bé bán diêm” (An - Đéc - Xen) - Ngữ văn 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp dạy văn bản “cô bé bán diêm” - Ngữ văn 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Cải tiến phương pháp dạy học 2.3.2 Thực hiện dạy học tích hợp, liên môn 2.3.3 Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực người học theo trình độ học sinh 2.3.4 Hệ thống bài tập phát huy năng lực học sinh 2.3.5 Thực hiện dạy học tăng cường sử dụng công nghệ thông tin 2.3.6 Bồi dưỡng năng lực tự học tích cực đối với học sinh  

607 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 8 cách sử dụng yếu tố biểu cảm nhằm tăng sức thuyết phục cho bài văn nghị luận

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 8 cách sử dụng yếu tố biểu cảm nhằm tăng sức thuyết phục cho bài văn nghị luận

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 8 cách sử dụng yếu tố biểu cảm nhằm tăng sức thuyết phục cho bài văn nghị luận" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Hướng dẫn học sinh nắm vững đặc điểm riêng của bài văn nghị luận 2.3.2. Giúp học sinh tìm hiểu để phân biệt và nhận diện yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận 2.3.3. Hướng dẫn cho học sinh cách sử dụng yếu tố biểu cảm khi làm bài văn nghị luận: 2.3.4. Khơi gợi lòng say mê yêu thích văn nghị luận qua các bài viết có sự vận dụng giữa các yêu tố biểu cảm, miêu tả và tự sự với nghị luận.  

857 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa phần văn học trung đại cho học sinh lớp 8

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa phần văn học trung đại cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa phần văn học trung đại cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.3. Tiến trình tổ chức hoạt động ngoại khóa: * Thời gian thực hiện: * Tiến trình thực hiện * Nội dung buổi ngoại khóa Phần 1: Khởi động: Bốc thăm gói câu hỏi Phần 2: Vượt chướng ngại vật: Phần 3: Phần chơi giành cho khán giả: Giải mã ô chữ bí mật. Phần 4: Phần thi tăng tốc: Đuổi hình bắt chữ. Phần thi 5: Phần thi về đích: Tập làm nghệ sỹ  

326 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giảng dạy có hiệu quả các Văn bản nhật dụng trong Sách giáo khoa Ngữ văn 8

SKKN Một số biện pháp giảng dạy có hiệu quả các Văn bản nhật dụng trong Sách giáo khoa Ngữ văn 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giảng dạy có hiệu quả các Văn bản nhật dụng trong Sách giáo khoa Ngữ văn 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Khai thác nội dung văn bản gắn với thực tiễn và tính cập nhật. 2.3.2. Dạy học chú trọng những kỹ năng thực hành và liên hệ. 2.3.3. Không nên xem nhẹ các yếu tố h́ình thức của văn bản nhật dụng. 2.3.4. Dạy học văn bản nhật dụng tích hợp với các môn khác. 2.3.5. Tổ chức dạy học văn bản nhật dụng rất cần sử dụng đồ dùng dạy học và các phương tiện dạy học. 2.3.6. Gắn nội dung bài học với hoạt động sáng tạo nghệ thuật của học sinh. 2.3.7. Tổ chức thảo luận, thi hùng biện về các vấn đề được đề cập trong VBND. 2.3.8. Tổ chức tham quan thực tế tại địa phương về những vấn đề có liên quan đến nội dung văn bản nhật dụng đã học.  

841 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 làm tốt bài văn thuyết minh

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 làm tốt bài văn thuyết minh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 làm tốt bài văn thuyết minh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giúp HS tìm hiểu đề bằng cách đánh dấu từ ngữ 3.2. Giúp HS lập dàn ý bằng cách diễn đạt theo kiểu các câu trần thuật (khẳng định hay phủ định) 3.3. Giúp HS viết đoạn văn và liên kết đoạn văn bằng những từ, cụm từ.  

619 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 8

SKKN Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Hướng dẫn học sinh nắm được các yếu tố cơ bản trong tạo lập đoạn văn. 3.2 Rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh. 3.3 Một số lưu ý cho giáo viên khi tổ chức tạo lập đoạn văn  

782 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com