Tin học THCS

Trong thời đại công nghệ số, Kienedu giới thiệu đến quý thầy cô mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THCS áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Các sáng kiến cho năm học 2023 – 2024 không chỉ mang lại cái nhìn mới mẻ về việc giảng dạy Tin học mà còn khuyến khích học sinh tiếp cận với lập trình, an toàn thông tin, và tư duy tính toán thông qua các dự án sáng tạo và thực hành. Mục tiêu là trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới kỹ thuật số, phát triển tư duy phản biện và sáng tạo thông qua việc giải quyết các vấn đề thực tế bằng công nghệ.

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tiết ôn tập lý thuyết Tin học 7

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tiết ôn tập lý thuyết Tin học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tiết ôn tập lý thuyết Tin học 7": Trong một tiết Ôn tập, việc quan trọng đầu tiên của giáo viên là phải đưa ra cách tổng hợp được kiến thức dễ hiểu và đầy đủ nhất cho học sinh. cung cấp các lệnh và các cách khác nhau để thực hiện một công việc theo yêu cầu của nội dung bài học. Phải hướng dẫn học sinh các thao tác kết hợp nhắc lại lệnh sau mỗi phần nội dung thông qua việc yêu cầu học sinh thực hiện trực tiếp trên máy của mình và giáo viên chiếu phần học sinh thực hiện cho cả lớp quan sát dựa trên phần mềm quản lý các máy con từ máy chủ của giáo viên. Với việc cho học sinh vừa trả lời, vừa nghe và vừa quan sát thông qua hướng dẫn trực tiếp từ máy chủ của giáo viên, học sinh có thể ghi nhớ các bước thực hiện và nhìn thấy các thao tác khá rõ ràng, rất trực quan Cho nội dung hoạt động để học sinh trao đổi nhóm sẽ biến bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau, học sinh ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên, khắc sâu chứ không chỉ là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên. Để học sinh nắm bắt tốt, ghi nhớ kiến thức một cách tổng hợp, có trình tự, logic và thực hành tốt, yêu cầu giáo viên phải lựa chọn phương pháp phù hợp và bài tập phù hợp cho tiết Ôn tập của mình.

945 4 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 thông qua việc học câu lệnh For… to… do trong Turbo Pascal

SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 thông qua việc học câu lệnh For… to… do trong Turbo Pascal

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 thông qua việc học câu lệnh For… to… do trong Turbo Pascal" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2.1. Lệnh For…to…do 2.3.2.2. Các dạng bài tập 2.3.2.3. Các bài tập nâng cao và các bài tập trong các đề thi Tin học cấp

2078 4 lượt tải
SKKN Cải tiến việc tổ chức dạy học và chất lượng học thực hành môn Tin học lớp 7

SKKN Cải tiến việc tổ chức dạy học và chất lượng học thực hành môn Tin học lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Cải tiến việc tổ chức dạy học và chất lượng học thực hành môn Tin học lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Điều hành tổ chức hoạt động của học sinh trên lớp 2. Thiết kế bài dạy thực hành phải phù hợp với nhiều đối tượng học sinh 3. Ví dụ về thiết kế và điều hành tổ chức các hoạt động của tiết thực hành

734 5 lượt tải
SKKN Giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động nhóm đối với môn tin học 6

SKKN Giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động nhóm đối với môn tin học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động nhóm đối với môn tin học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm được những nguyên tắc trong việc xây dựng quy trình thảo luận nhóm - Chuẩn bị được những điều kiện cần thiết để tiến hành thảo luận nhóm - Khi tiến hành một hoạt động nhóm nào đó đều phải đảm bảo đủ 5 nguyên tắc, nếu thiếu 1 trong 5 nguyên tắc thì hoạt động nhóm sẽ thất bại * Một số ví dụ vận dụng phương pháp hoạt động nhóm trong môn Tin học 6 mà tôi đã áp dụng

731 6 lượt tải
SKKN Giải pháp từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản giúp học sinh lớp 8

SKKN Giải pháp từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản giúp học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản giúp học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Giới thiệu về Pascal 2.3.2 Cấu trúc chung của Pascal 2.3.3 Thuật toán và mô tả thuật toán - Khái niệm thuật toán - Mô tả thuật toán 2.4 Từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản

426 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán sắp xếp Tin học 8

SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán sắp xếp Tin học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán sắp xếp Tin học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sắp xếp chọn trực tiếp (Selection Sort) 2. Sắp xếp chèn trực tiếp (Insertion Sort) 3. Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) 4. Sắp xếp dựa trên phân hoạch – Quick Sort 5. Sắp xếp với bước giảm dần (Shell Sort) 6. Sắp xếp vun đống (Heap Sort)

1327 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9

SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: + Cần chọn lọc những phương pháp giải dễ hiểu nhất để hướng dẫn cho học sinh không nên máy móc theo hướng dẫn. + Đưa ra cách phát hiện vấn đề cũng như phương pháp giải các dạng bài tập để học sinh tự lãnh hội tri thức. Phát huy tính tích cực tự giác của học sinh; tôn trọng và kích lệ những sáng tạo của học sinh. + Đúc kết được những kiến thức trọng tâm, nổi bật ở mỗi phần, mỗi chương để đưa vào sổ tay kiến thức của học sinh. Từ đó, các em hình thành một hệ thống kiến thức cơ bản, trọng tâm. + Giúp học sinh dần hoàn thiện về mặt tri thức và tích luỹ thành “vốn riêng” của bản thân qua việc tự giải các bài tập cụ thể.

2753 12 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy tốt bài 16 Định dạng văn bản môn Tin học 6

SKKN Kinh nghiệm dạy tốt bài 16 Định dạng văn bản môn Tin học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy tốt bài 16 Định dạng văn bản môn Tin học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1 Giải pháp 1: Nghiên cứu SGK, các tài liệu liên quan. 1.2 Giải pháp 2: Rà soát cơ sở vật chất phòng máy: Nguồn điện phải ổn định, kết nối Internet, có máy chiếu, số lượng máy đảm bảo tối thiểu 02 em/01 máy. 1.3 Giải pháp 3: Xây dựng kế hoạch giảng dạy. 1.4 Giải pháp 4: Xác định nguyên nhân dẫn đến học sinh chưa nắm vững bài chỉnh sửa văn bản. 1.5 Giải pháp 5: Lựa chọn các kiến thức cần cung cấp cho học sinh. 1.6 Giải pháp 6: Kích thích thái độ học tập tích cực của học sinh. 1.7 Giải pháp 7: Tổ chức cung cấp các kiến thức đã chọn đến học sinh.

526 3 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm lập trình cho học sinh lớp 8

SKKN Kinh nghiệm lập trình cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm lập trình cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Mục tiêu của giải pháp: 3.2. Nội dung cách thức thực hiện giải pháp: a. Chuyên đề Câu lệnh điều kiện b. Chuyên đề Câu lệnh lặp c. Chuyên đề mảng một chiều

958 4 lượt tải
SKKN Luyện các kỹ soạn thảo văn bản nghề Tin học 8 thông qua các bài thực hành chủ đề: Lý thuyết Holland và việc chọn nghề

SKKN Luyện các kỹ soạn thảo văn bản nghề Tin học 8 thông qua các bài thực hành chủ đề: Lý thuyết Holland và việc chọn nghề

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Luyện các kỹ soạn thảo văn bản nghề Tin học 8 thông qua các bài thực hành chủ đề: Lý thuyết Holland và việc chọn nghề": Qua các bài thực hành này học sinh sẽ biết được cách chọn nghề cho mình một cách khoa học. Chứ không chạy theo học các ngành 'hot' mà chọn ngành phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu xã hội. Vì nhiều thứ có thể thay đổi, nhưng khả năng và sở thích ta nếu biết rõ thì sẽ vững vàng, và dù nhu cầu của thị trường tuyển dụng có đổi, thì mình vẫn có thể uyển chuyển để đáp ứng với nhu cầu mới sau này. Kết quả tìm hiểu được tôi biên soạn thành 12 bài thưc hành

1532 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt các hàm ở tin học 7

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt các hàm ở tin học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt các hàm ở tin học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tạo tình huống 2. Xây dựng cú pháp chung cho các hàm 3. Sao chép công thức có chứa địa chỉ ô, khối ô trong bảng tính Excel 4. Giúp học sinh khắc phục các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm

785 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Tin học 6

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Tin học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Tin học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp sử dụng các thiết bị vật lí máy tính để mô tả trực quan 2. Biện pháp thiết kế bài giảng điện tử để mô phỏng các quá trình, kiến thức bài học 3. Biện pháp “Bàn tay nặn bột” 4. Biện pháp chia đối tượng học sinh 5. Biện pháp kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh

835 7 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tiết ôn tập lý thuyết Tin học 7

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tiết ôn tập lý thuyết Tin học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng tiết ôn tập lý thuyết Tin học 7": Trong một tiết Ôn tập, việc quan trọng đầu tiên của giáo viên là phải đưa ra cách tổng hợp được kiến thức dễ hiểu và đầy đủ nhất cho học sinh. cung cấp các lệnh và các cách khác nhau để thực hiện một công việc theo yêu cầu của nội dung bài học. Phải hướng dẫn học sinh các thao tác kết hợp nhắc lại lệnh sau mỗi phần nội dung thông qua việc yêu cầu học sinh thực hiện trực tiếp trên máy của mình và giáo viên chiếu phần học sinh thực hiện cho cả lớp quan sát dựa trên phần mềm quản lý các máy con từ máy chủ của giáo viên. Với việc cho học sinh vừa trả lời, vừa nghe và vừa quan sát thông qua hướng dẫn trực tiếp từ máy chủ của giáo viên, học sinh có thể ghi nhớ các bước thực hiện và nhìn thấy các thao tác khá rõ ràng, rất trực quan Cho nội dung hoạt động để học sinh trao đổi nhóm sẽ biến bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau, học sinh ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên, khắc sâu chứ không chỉ là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên. Để học sinh nắm bắt tốt, ghi nhớ kiến thức một cách tổng hợp, có trình tự, logic và thực hành tốt, yêu cầu giáo viên phải lựa chọn phương pháp phù hợp và bài tập phù hợp cho tiết Ôn tập của mình.

945 4 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 thông qua việc học câu lệnh For… to… do trong Turbo Pascal

SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 thông qua việc học câu lệnh For… to… do trong Turbo Pascal

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 thông qua việc học câu lệnh For… to… do trong Turbo Pascal" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2.1. Lệnh For…to…do 2.3.2.2. Các dạng bài tập 2.3.2.3. Các bài tập nâng cao và các bài tập trong các đề thi Tin học cấp

2078 4 lượt tải
SKKN Cải tiến việc tổ chức dạy học và chất lượng học thực hành môn Tin học lớp 7

SKKN Cải tiến việc tổ chức dạy học và chất lượng học thực hành môn Tin học lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Cải tiến việc tổ chức dạy học và chất lượng học thực hành môn Tin học lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Điều hành tổ chức hoạt động của học sinh trên lớp 2. Thiết kế bài dạy thực hành phải phù hợp với nhiều đối tượng học sinh 3. Ví dụ về thiết kế và điều hành tổ chức các hoạt động của tiết thực hành

734 5 lượt tải
SKKN Giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động nhóm đối với môn tin học 6

SKKN Giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động nhóm đối với môn tin học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động nhóm đối với môn tin học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm được những nguyên tắc trong việc xây dựng quy trình thảo luận nhóm - Chuẩn bị được những điều kiện cần thiết để tiến hành thảo luận nhóm - Khi tiến hành một hoạt động nhóm nào đó đều phải đảm bảo đủ 5 nguyên tắc, nếu thiếu 1 trong 5 nguyên tắc thì hoạt động nhóm sẽ thất bại * Một số ví dụ vận dụng phương pháp hoạt động nhóm trong môn Tin học 6 mà tôi đã áp dụng

731 6 lượt tải
SKKN Giải pháp từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản giúp học sinh lớp 8

SKKN Giải pháp từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản giúp học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản giúp học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Giới thiệu về Pascal 2.3.2 Cấu trúc chung của Pascal 2.3.3 Thuật toán và mô tả thuật toán - Khái niệm thuật toán - Mô tả thuật toán 2.4 Từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản

426 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán sắp xếp Tin học 8

SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán sắp xếp Tin học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán sắp xếp Tin học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sắp xếp chọn trực tiếp (Selection Sort) 2. Sắp xếp chèn trực tiếp (Insertion Sort) 3. Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) 4. Sắp xếp dựa trên phân hoạch – Quick Sort 5. Sắp xếp với bước giảm dần (Shell Sort) 6. Sắp xếp vun đống (Heap Sort)

1327 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9

SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: + Cần chọn lọc những phương pháp giải dễ hiểu nhất để hướng dẫn cho học sinh không nên máy móc theo hướng dẫn. + Đưa ra cách phát hiện vấn đề cũng như phương pháp giải các dạng bài tập để học sinh tự lãnh hội tri thức. Phát huy tính tích cực tự giác của học sinh; tôn trọng và kích lệ những sáng tạo của học sinh. + Đúc kết được những kiến thức trọng tâm, nổi bật ở mỗi phần, mỗi chương để đưa vào sổ tay kiến thức của học sinh. Từ đó, các em hình thành một hệ thống kiến thức cơ bản, trọng tâm. + Giúp học sinh dần hoàn thiện về mặt tri thức và tích luỹ thành “vốn riêng” của bản thân qua việc tự giải các bài tập cụ thể.

2753 12 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy tốt bài 16 Định dạng văn bản môn Tin học 6

SKKN Kinh nghiệm dạy tốt bài 16 Định dạng văn bản môn Tin học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy tốt bài 16 Định dạng văn bản môn Tin học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1 Giải pháp 1: Nghiên cứu SGK, các tài liệu liên quan. 1.2 Giải pháp 2: Rà soát cơ sở vật chất phòng máy: Nguồn điện phải ổn định, kết nối Internet, có máy chiếu, số lượng máy đảm bảo tối thiểu 02 em/01 máy. 1.3 Giải pháp 3: Xây dựng kế hoạch giảng dạy. 1.4 Giải pháp 4: Xác định nguyên nhân dẫn đến học sinh chưa nắm vững bài chỉnh sửa văn bản. 1.5 Giải pháp 5: Lựa chọn các kiến thức cần cung cấp cho học sinh. 1.6 Giải pháp 6: Kích thích thái độ học tập tích cực của học sinh. 1.7 Giải pháp 7: Tổ chức cung cấp các kiến thức đã chọn đến học sinh.

526 3 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm lập trình cho học sinh lớp 8

SKKN Kinh nghiệm lập trình cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm lập trình cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Mục tiêu của giải pháp: 3.2. Nội dung cách thức thực hiện giải pháp: a. Chuyên đề Câu lệnh điều kiện b. Chuyên đề Câu lệnh lặp c. Chuyên đề mảng một chiều

958 4 lượt tải
SKKN Luyện các kỹ soạn thảo văn bản nghề Tin học 8 thông qua các bài thực hành chủ đề: Lý thuyết Holland và việc chọn nghề

SKKN Luyện các kỹ soạn thảo văn bản nghề Tin học 8 thông qua các bài thực hành chủ đề: Lý thuyết Holland và việc chọn nghề

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Luyện các kỹ soạn thảo văn bản nghề Tin học 8 thông qua các bài thực hành chủ đề: Lý thuyết Holland và việc chọn nghề": Qua các bài thực hành này học sinh sẽ biết được cách chọn nghề cho mình một cách khoa học. Chứ không chạy theo học các ngành 'hot' mà chọn ngành phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu xã hội. Vì nhiều thứ có thể thay đổi, nhưng khả năng và sở thích ta nếu biết rõ thì sẽ vững vàng, và dù nhu cầu của thị trường tuyển dụng có đổi, thì mình vẫn có thể uyển chuyển để đáp ứng với nhu cầu mới sau này. Kết quả tìm hiểu được tôi biên soạn thành 12 bài thưc hành

1532 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt các hàm ở tin học 7

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt các hàm ở tin học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt các hàm ở tin học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tạo tình huống 2. Xây dựng cú pháp chung cho các hàm 3. Sao chép công thức có chứa địa chỉ ô, khối ô trong bảng tính Excel 4. Giúp học sinh khắc phục các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm

785 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Tin học 6

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Tin học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Tin học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp sử dụng các thiết bị vật lí máy tính để mô tả trực quan 2. Biện pháp thiết kế bài giảng điện tử để mô phỏng các quá trình, kiến thức bài học 3. Biện pháp “Bàn tay nặn bột” 4. Biện pháp chia đối tượng học sinh 5. Biện pháp kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh

835 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com