Tin học 8

Sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Tin học lớp 8 từ Kienedu áp dụng chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách mới, được phát triển cho giáo viên năm học 2023 – 2024. Tài liệu này nhấn mạnh vào việc giới thiệu các khái niệm và kỹ thuật tiên tiến trong Tin học, bao gồm lập trình nâng cao, bảo mật thông tin và trí tuệ nhân tạo, thông qua các phương pháp giảng dạy đổi mới, bao gồm thực hành, dự án và học qua trải nghiệm. Mục tiêu là khích lệ học sinh lớp 8 phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và tư duy phê phán trong lĩnh vực CNTT, từ đó tăng cường hiểu biết và yêu thích môn học, cũng như nhận thức về vai trò của mình trong việc ứng dụng công nghệ một cách sáng tạo và có trách nhiệm.

SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 thông qua việc học câu lệnh For… to… do trong Turbo Pascal

SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 thông qua việc học câu lệnh For… to… do trong Turbo Pascal

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 thông qua việc học câu lệnh For… to… do trong Turbo Pascal" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2.1. Lệnh For…to…do 2.3.2.2. Các dạng bài tập 2.3.2.3. Các bài tập nâng cao và các bài tập trong các đề thi Tin học cấp

2078 4 lượt tải
SKKN Giải pháp từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản giúp học sinh lớp 8

SKKN Giải pháp từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản giúp học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản giúp học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Giới thiệu về Pascal 2.3.2 Cấu trúc chung của Pascal 2.3.3 Thuật toán và mô tả thuật toán - Khái niệm thuật toán - Mô tả thuật toán 2.4 Từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản

426 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán sắp xếp Tin học 8

SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán sắp xếp Tin học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán sắp xếp Tin học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sắp xếp chọn trực tiếp (Selection Sort) 2. Sắp xếp chèn trực tiếp (Insertion Sort) 3. Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) 4. Sắp xếp dựa trên phân hoạch – Quick Sort 5. Sắp xếp với bước giảm dần (Shell Sort) 6. Sắp xếp vun đống (Heap Sort)

1327 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm lập trình cho học sinh lớp 8

SKKN Kinh nghiệm lập trình cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm lập trình cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Mục tiêu của giải pháp: 3.2. Nội dung cách thức thực hiện giải pháp: a. Chuyên đề Câu lệnh điều kiện b. Chuyên đề Câu lệnh lặp c. Chuyên đề mảng một chiều

958 4 lượt tải
SKKN Luyện các kỹ soạn thảo văn bản nghề Tin học 8 thông qua các bài thực hành chủ đề: Lý thuyết Holland và việc chọn nghề

SKKN Luyện các kỹ soạn thảo văn bản nghề Tin học 8 thông qua các bài thực hành chủ đề: Lý thuyết Holland và việc chọn nghề

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Luyện các kỹ soạn thảo văn bản nghề Tin học 8 thông qua các bài thực hành chủ đề: Lý thuyết Holland và việc chọn nghề": Qua các bài thực hành này học sinh sẽ biết được cách chọn nghề cho mình một cách khoa học. Chứ không chạy theo học các ngành 'hot' mà chọn ngành phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu xã hội. Vì nhiều thứ có thể thay đổi, nhưng khả năng và sở thích ta nếu biết rõ thì sẽ vững vàng, và dù nhu cầu của thị trường tuyển dụng có đổi, thì mình vẫn có thể uyển chuyển để đáp ứng với nhu cầu mới sau này. Kết quả tìm hiểu được tôi biên soạn thành 12 bài thưc hành

1532 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng thực hành trong lập trình pascal bộ môn tin học lớp 8

SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng thực hành trong lập trình pascal bộ môn tin học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng thực hành trong lập trình pascal bộ môn tin học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Cấu trúc cơ bản nhất của một bài lập trình Pascal 2. Cấu trúc câu lệnh điều kiện IF...THEN 3. Cấu trúc câu lệnh lặp với số lần biết trước FOR...DO 4. Cấu trúc câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước 5.Cấu trúc dữ liệu kiểu mảng

429 5 lượt tải
SKKN Một số giải giáp nhằm nâng cao chất lượng dạy học lập trình Pascal đối với môn Tin học 8

SKKN Một số giải giáp nhằm nâng cao chất lượng dạy học lập trình Pascal đối với môn Tin học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải giáp nhằm nâng cao chất lượng dạy học lập trình Pascal đối với môn Tin học 8":

  1. Tìm hiểu các từ khóa
  2. Cho học sinh thực hiện và luyện tập những hoạt động tương tự với nội dung và mục tiêu dạy học
Phát hiện những hoạt động tương tự với nội dung. Ví dụ - Cách đặt tên chương trình, biến trong Pascal với đặt tên tệp. - Cấu trúc lệnh rẽ nhánh với các hoạt động có điều kiện trong thực tế. - Cấu trúc lệnh lặp với những hoạt động lặp lại hàng ngày. - Các thao tác tìm phần tử, max, min trên dãy số với các hoạt động tìm người nặng nhất, cao nhất trong lớp. - Thao tác hoán đổi hai giá trị với hoạt động hoán đổi hai ly nước đường, muối. Phân tách hoạt động thành những thành phần.

1947 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giúp học sinh nắm vững “câu lệnh điều kiện”, qua bài 6 Tin học 8

SKKN Một số giải pháp giúp học sinh nắm vững “câu lệnh điều kiện”, qua bài 6 Tin học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp giúp học sinh nắm vững “câu lệnh điều kiện”, qua bài 6 Tin học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Vận dụng kiến thức liên môn tích hợp để giảng dạy bài học 2.3.2.Thâm nhập tình huống thực tế (tình huống công việc thích hợp xuất phát từ thực tiễn hàng ngày) để dẫn dắt vào nội dung chính của bài học 2.3.3 Lựa chọn bài tập vận dụng phù hợp

1275 8 lượt tải
SKKN Một số giải pháp rèn kĩ năng vận dụng câu lệnh lặp của ngôn ngữ lập trình pascal trong chương trình Tin học 8

SKKN Một số giải pháp rèn kĩ năng vận dụng câu lệnh lặp của ngôn ngữ lập trình pascal trong chương trình Tin học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp rèn kĩ năng vận dụng câu lệnh lặp của ngôn ngữ lập trình pascal trong chương trình Tin học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xây dựng KHGD ngay từ đầu năm học: 2.3.2. Một số giải pháp thực hiện: Giải pháp 1: Hệ thống lại kiến thức chung các vòng lặp Giải pháp 2: Đưa ra một số bài tập vận dụng dưới dạng lý thuyết Giải pháp 3: Đưa ra một số bài tập vận dụng các câu lệnh lặp để viết chương trình

1847 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng thực hành máy vi tính trong học Nghề Tin học ứng dụng lớp 8

SKKN Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng thực hành máy vi tính trong học Nghề Tin học ứng dụng lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng thực hành máy vi tính trong học Nghề Tin học ứng dụng lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Thực hành sử dụng chuột 3.2. Thực hành khởi động với nút Start 3.3. Thực hành thao tác với cửa sổ 3.4. Thực hành tạo cấu trúc thư mục 3.5. Thực hành soạn thảo văn bản 3.6. Thực hành gõ văn bản có các công thức toán, lí, hóa 3.7. Thực hành tạo bảng 3.8. Thực hành soạn thảo một số văn bản mở rộng

739 4 lượt tải
SKKN Một số lỗi cần lưu ý khi dạy lập trình Pascal cho học sinh lớp 8

SKKN Một số lỗi cần lưu ý khi dạy lập trình Pascal cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số lỗi cần lưu ý khi dạy lập trình Pascal cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: A. Một số lỗi sai thường gặp của học sinh trong lập trình Pascal B. Một số kinh nghiệm dạy lập trình Pascal 1. Có nhiều dạng bài tập 2. Trình bày thuật toán, viết chương trình theo đúng thuật toán đó 3. Nhận xét lời giải bài toán, phát hiện thiếu sót từ chương trình 4. Phân chia một bài toán thành nhiều bài toán nhỏ 5. Sửa lỗi chương trình C. Một số bài tập tham khảo (dành cho học sinh khá, giỏi)

638 4 lượt tải
SKKN Nâng cao kỹ năng lập trình Pascal cho học sinh khối 8

SKKN Nâng cao kỹ năng lập trình Pascal cho học sinh khối 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao kỹ năng lập trình Pascal cho học sinh khối 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các biện pháp đã tiến hành giải quyết vấn đề 2.3.1. Các yêu cầu cơ bản của giáo viên 2.3.2. Các yêu cầu cơ bản của học sinh 2.3.3. Biện pháp tiến hành

2375 4 lượt tải

Loại

SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 thông qua việc học câu lệnh For… to… do trong Turbo Pascal

SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 thông qua việc học câu lệnh For… to… do trong Turbo Pascal

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 thông qua việc học câu lệnh For… to… do trong Turbo Pascal" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2.1. Lệnh For…to…do 2.3.2.2. Các dạng bài tập 2.3.2.3. Các bài tập nâng cao và các bài tập trong các đề thi Tin học cấp

2078 4 lượt tải
SKKN Giải pháp từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản giúp học sinh lớp 8

SKKN Giải pháp từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản giúp học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản giúp học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Giới thiệu về Pascal 2.3.2 Cấu trúc chung của Pascal 2.3.3 Thuật toán và mô tả thuật toán - Khái niệm thuật toán - Mô tả thuật toán 2.4 Từ thuật toán đến chương trình lập trình cơ bản

426 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán sắp xếp Tin học 8

SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán sắp xếp Tin học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh giải bài toán sắp xếp Tin học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sắp xếp chọn trực tiếp (Selection Sort) 2. Sắp xếp chèn trực tiếp (Insertion Sort) 3. Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) 4. Sắp xếp dựa trên phân hoạch – Quick Sort 5. Sắp xếp với bước giảm dần (Shell Sort) 6. Sắp xếp vun đống (Heap Sort)

1327 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm lập trình cho học sinh lớp 8

SKKN Kinh nghiệm lập trình cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm lập trình cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Mục tiêu của giải pháp: 3.2. Nội dung cách thức thực hiện giải pháp: a. Chuyên đề Câu lệnh điều kiện b. Chuyên đề Câu lệnh lặp c. Chuyên đề mảng một chiều

958 4 lượt tải
SKKN Luyện các kỹ soạn thảo văn bản nghề Tin học 8 thông qua các bài thực hành chủ đề: Lý thuyết Holland và việc chọn nghề

SKKN Luyện các kỹ soạn thảo văn bản nghề Tin học 8 thông qua các bài thực hành chủ đề: Lý thuyết Holland và việc chọn nghề

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Luyện các kỹ soạn thảo văn bản nghề Tin học 8 thông qua các bài thực hành chủ đề: Lý thuyết Holland và việc chọn nghề": Qua các bài thực hành này học sinh sẽ biết được cách chọn nghề cho mình một cách khoa học. Chứ không chạy theo học các ngành 'hot' mà chọn ngành phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu xã hội. Vì nhiều thứ có thể thay đổi, nhưng khả năng và sở thích ta nếu biết rõ thì sẽ vững vàng, và dù nhu cầu của thị trường tuyển dụng có đổi, thì mình vẫn có thể uyển chuyển để đáp ứng với nhu cầu mới sau này. Kết quả tìm hiểu được tôi biên soạn thành 12 bài thưc hành

1532 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng thực hành trong lập trình pascal bộ môn tin học lớp 8

SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng thực hành trong lập trình pascal bộ môn tin học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng thực hành trong lập trình pascal bộ môn tin học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Cấu trúc cơ bản nhất của một bài lập trình Pascal 2. Cấu trúc câu lệnh điều kiện IF...THEN 3. Cấu trúc câu lệnh lặp với số lần biết trước FOR...DO 4. Cấu trúc câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước 5.Cấu trúc dữ liệu kiểu mảng

429 5 lượt tải
SKKN Một số giải giáp nhằm nâng cao chất lượng dạy học lập trình Pascal đối với môn Tin học 8

SKKN Một số giải giáp nhằm nâng cao chất lượng dạy học lập trình Pascal đối với môn Tin học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải giáp nhằm nâng cao chất lượng dạy học lập trình Pascal đối với môn Tin học 8":

  1. Tìm hiểu các từ khóa
  2. Cho học sinh thực hiện và luyện tập những hoạt động tương tự với nội dung và mục tiêu dạy học
Phát hiện những hoạt động tương tự với nội dung. Ví dụ - Cách đặt tên chương trình, biến trong Pascal với đặt tên tệp. - Cấu trúc lệnh rẽ nhánh với các hoạt động có điều kiện trong thực tế. - Cấu trúc lệnh lặp với những hoạt động lặp lại hàng ngày. - Các thao tác tìm phần tử, max, min trên dãy số với các hoạt động tìm người nặng nhất, cao nhất trong lớp. - Thao tác hoán đổi hai giá trị với hoạt động hoán đổi hai ly nước đường, muối. Phân tách hoạt động thành những thành phần.

1947 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giúp học sinh nắm vững “câu lệnh điều kiện”, qua bài 6 Tin học 8

SKKN Một số giải pháp giúp học sinh nắm vững “câu lệnh điều kiện”, qua bài 6 Tin học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp giúp học sinh nắm vững “câu lệnh điều kiện”, qua bài 6 Tin học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Vận dụng kiến thức liên môn tích hợp để giảng dạy bài học 2.3.2.Thâm nhập tình huống thực tế (tình huống công việc thích hợp xuất phát từ thực tiễn hàng ngày) để dẫn dắt vào nội dung chính của bài học 2.3.3 Lựa chọn bài tập vận dụng phù hợp

1275 8 lượt tải
SKKN Một số giải pháp rèn kĩ năng vận dụng câu lệnh lặp của ngôn ngữ lập trình pascal trong chương trình Tin học 8

SKKN Một số giải pháp rèn kĩ năng vận dụng câu lệnh lặp của ngôn ngữ lập trình pascal trong chương trình Tin học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp rèn kĩ năng vận dụng câu lệnh lặp của ngôn ngữ lập trình pascal trong chương trình Tin học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xây dựng KHGD ngay từ đầu năm học: 2.3.2. Một số giải pháp thực hiện: Giải pháp 1: Hệ thống lại kiến thức chung các vòng lặp Giải pháp 2: Đưa ra một số bài tập vận dụng dưới dạng lý thuyết Giải pháp 3: Đưa ra một số bài tập vận dụng các câu lệnh lặp để viết chương trình

1847 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng thực hành máy vi tính trong học Nghề Tin học ứng dụng lớp 8

SKKN Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng thực hành máy vi tính trong học Nghề Tin học ứng dụng lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng thực hành máy vi tính trong học Nghề Tin học ứng dụng lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Thực hành sử dụng chuột 3.2. Thực hành khởi động với nút Start 3.3. Thực hành thao tác với cửa sổ 3.4. Thực hành tạo cấu trúc thư mục 3.5. Thực hành soạn thảo văn bản 3.6. Thực hành gõ văn bản có các công thức toán, lí, hóa 3.7. Thực hành tạo bảng 3.8. Thực hành soạn thảo một số văn bản mở rộng

739 4 lượt tải
SKKN Một số lỗi cần lưu ý khi dạy lập trình Pascal cho học sinh lớp 8

SKKN Một số lỗi cần lưu ý khi dạy lập trình Pascal cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số lỗi cần lưu ý khi dạy lập trình Pascal cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: A. Một số lỗi sai thường gặp của học sinh trong lập trình Pascal B. Một số kinh nghiệm dạy lập trình Pascal 1. Có nhiều dạng bài tập 2. Trình bày thuật toán, viết chương trình theo đúng thuật toán đó 3. Nhận xét lời giải bài toán, phát hiện thiếu sót từ chương trình 4. Phân chia một bài toán thành nhiều bài toán nhỏ 5. Sửa lỗi chương trình C. Một số bài tập tham khảo (dành cho học sinh khá, giỏi)

638 4 lượt tải
SKKN Nâng cao kỹ năng lập trình Pascal cho học sinh khối 8

SKKN Nâng cao kỹ năng lập trình Pascal cho học sinh khối 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao kỹ năng lập trình Pascal cho học sinh khối 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các biện pháp đã tiến hành giải quyết vấn đề 2.3.1. Các yêu cầu cơ bản của giáo viên 2.3.2. Các yêu cầu cơ bản của học sinh 2.3.3. Biện pháp tiến hành

2375 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com