Địa lí THPT

Khám phá các mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT mới nhất, cập nhật cho năm học 2023 – 2024, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới như: Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều,… Chúng tôi cung cấp một loạt các phương pháp dạy học mới mẻ, sáng tạo, giúp giáo viên thiết kế bài giảng hay, độc đáo và tăng cường tính tương tác, hứng thú trong lớp học. Các sáng kiến được biên soạn nhằm hỗ trợ giáo viên áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận kiến thức môn Địa lí một cách dễ dàng, hiệu quả, từ đó nâng cao kết quả học tập và phát triển kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh.

"Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp” Địa lí 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh

"Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp” Địa lí 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm ""Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp” Địa lí 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: HS nhận nhiệm vụ học tập và các tư liệu dạy học liên quan Bước 2: HS khai thác thông tin từ tư liệu dạy học để thực hiện nhiệm vụ học tập Bước 3: HS trao đổi kết quả sử dụng tư liệu dạy học Bước 4: Giáo viên và HS cùng đánh giá và kết luận nhiệm vụ

1704 4 lượt tải
Đánh giá giữa kì II môn Địa lí khối 10 bằng kết quả thực hiện dự án “Địa lí công nghiệp”

Đánh giá giữa kì II môn Địa lí khối 10 bằng kết quả thực hiện dự án “Địa lí công nghiệp”

Sáng kiến kinh nghiệm "Đánh giá giữa kì II môn Địa lí khối 10 bằng kết quả thực hiện dự án “Địa lí công nghiệp”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH MỤC TIÊU HỌC TẬP SẼ ĐÁNH GIÁ - XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - LỰA CHỌN, THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ - THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - GIẢI THÍCH VÀ PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1252 3 lượt tải
Đổi mới hình thức KTĐG thừờng xuyên trong môn địa lí THPT nhằm thích ứng với tình hình dạy học trực tiếp và trực tuyến

Đổi mới hình thức KTĐG thừờng xuyên trong môn địa lí THPT nhằm thích ứng với tình hình dạy học trực tiếp và trực tuyến

Sáng kiến kinh nghiệm "Đổi mới hình thức KTĐG thừờng xuyên trong môn địa lí THPT nhằm thích ứng với tình hình dạy học trực tiếp và trực tuyến" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1.Xây dựng kế hoạch KTĐG thường xuyên thông qua hoạt động trải nghiệm 2.2. Xây dựng kế hoạch KTĐG thường xuyên thông qua vẽ tranh 2.3. Xây dựng kế hoạch KTĐG thường xuyên thông qua các phần mềm

910 3 lượt tải
Hình thành tư duy phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở huyện Anh Sơn cho học sinh thông qua dạy học trải nghiệm sáng tạo chủ đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp" Địa lí 12

Hình thành tư duy phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở huyện Anh Sơn cho học sinh thông qua dạy học trải nghiệm sáng tạo chủ đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp" Địa lí 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Hình thành tư duy phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở huyện Anh Sơn cho học sinh thông qua dạy học trải nghiệm sáng tạo chủ đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp" Địa lí 12" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Xác định nhu cầu tổ chức HĐTNST. Bước 2: Đặt tên cho hoạt động Bước 3: Xác định mục tiêu của hoạt động Bước 4: Xác định nội dung và phương pháp, phương tiện, hình thức của hoạt động Bước 5: Lập kế hoạch Bước 6: Thiết kế chi tiết hoạt động trên bản giấy Bước 7: Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình hoạt động Bước 8: Lưu trữ kết quả hoạt động vào hồ sơ của học sinh

563 4 lượt tải
Hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lí lớp 10 trong giai đoạn phòng chống Covid - 19

Hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lí lớp 10 trong giai đoạn phòng chống Covid - 19

Sáng kiến kinh nghiệm "Hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lí lớp 10 trong giai đoạn phòng chống Covid - 19" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - SỬ DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ THPT THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN TRÊN LỚP - SỬ DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ THEO HÌNH THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - HƯỚNG DẪN KĨ NĂNG LÀM CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÍ TRONG KIỂM TRA - PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 – THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

972 6 lượt tải
Hướng dẫn thiết kế và sử dụng báo giấy trong dạy học môn Địa lí trung học phổ thông

Hướng dẫn thiết kế và sử dụng báo giấy trong dạy học môn Địa lí trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Hướng dẫn thiết kế và sử dụng báo giấy trong dạy học môn Địa lí trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Lập kế hoạch và xây dựng các bước hướng dẫn thiết kế báo giấy. 2.2.2 Triển khai nhóm, xây dựng bảng phân công nhiệm vụ. 2.2.3. Tiến hành thu thập, tổng hợp sản phẩm học sinh tạo kho tư liệu dạy học “khổng lồ”. 2.2.4. Đánh giá sản phẩm và quá trình làm việc của học sinh

672 8 lượt tải
Một số cách thức tổ chức hoạt động khởi động trong các bài dạy Địa Lí 12

Một số cách thức tổ chức hoạt động khởi động trong các bài dạy Địa Lí 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số cách thức tổ chức hoạt động khởi động trong các bài dạy Địa Lí 12" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI ĐỂ KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC 2.2. KHAI THÁC CÁC PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN ĐỂ KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC 2.3. XÂY DỰNG CÁC CÂU HỎI/ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ĐỂ KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC 2.4. TỔ CHỨC KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI

897 4 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online trong ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online trong ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online trong ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Công tác xây dựng kế hoạch dạy học online 2.2. Đề xuất các phần mềm tổ chức lớp học online 2.3. Đề xuất các công cụ hỗ trợ dạy học online 2.4. Đề xuất lựa chọn các hình thức dạy học online 2.5. Tổ chức các hoạt động dạy học và quản lí lớp học online

974 4 lượt tải
Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao năng lực tự học của học sinh trong chương trình Địa lí cấp trung học phổ thông

Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao năng lực tự học của học sinh trong chương trình Địa lí cấp trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao năng lực tự học của học sinh trong chương trình Địa lí cấp trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giúp học sinh nhận thức vai trò, ý nghĩa của tự học, xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập Giải pháp 2: Tìm hiểu, nắm bắt khả năng tự học của học sinh Giải pháp 3: Áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của việc tự học của học sinh Giải pháp 4: Giáo viên thay đổi hình thức, yêu cầu khi giao bài tập cho học sinh tự học

425 8 lượt tải
Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến môn Địa lí bằng các phần mềm và công cụ hỗ trợ

Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến môn Địa lí bằng các phần mềm và công cụ hỗ trợ

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến môn Địa lí bằng các phần mềm và công cụ hỗ trợ" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Sử dụng phần mềm và công cụ hỗ trợ hoạt động Khởi động 2.2.2. Sử dụng phần mềm và công cụ hỗ trợ hoạt động Hình thành kiến thức mới 2.2.3. Sử dụng phần mềm và công cụ hỗ trợ hoạt động Luyện tập, Vận dụng 2.2.4. Sử dụng phần mềm và công cụ hỗ trợ Kiểm tra, đánh giá trực tuyến

906 7 lượt tải
Phát huy phẩm chất, năng lực học sinh bằng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn Địa lí lớp 12

Phát huy phẩm chất, năng lực học sinh bằng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn Địa lí lớp 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát huy phẩm chất, năng lực học sinh bằng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn Địa lí lớp 12" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.3.1.Sử dụng SĐTD trong việc giảng bài mới . 3.3.2.Sử dụng SĐTD trong việc củng cố kiến thức . 3.3.3. Sử dụng SĐTD để ra bài tập về nhà .... 3.3.4.Sử dụng SĐTD để tổng hợp kiến thức 1 chương hoặc nhiều bài học 3.3.5. Sử dụng SĐTD trong kiểm tra, đánh giá

713 4 lượt tải
Phát huy tính tích cực và tăng khả năng hợp tác của học sinh trong học tập Địa lí 12 - Nội dung đặc điểm chung của tự nhiên nhờ kĩ thuật khăn trải bàn kết hợp với bảng tương tác

Phát huy tính tích cực và tăng khả năng hợp tác của học sinh trong học tập Địa lí 12 - Nội dung đặc điểm chung của tự nhiên nhờ kĩ thuật khăn trải bàn kết hợp với bảng tương tác

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát huy tính tích cực và tăng khả năng hợp tác của học sinh trong học tập Địa lí 12 - Nội dung đặc điểm chung của tự nhiên nhờ kĩ thuật khăn trải bàn kết hợp với bảng tương tác" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1. Giáo viên giao nhiệm vụ: Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm Bước 2. Học sinh thực hiện nhiệm vụ Bước 3. Báo cáo, thảo luận Bước 4. Giáo viên chuẩn kiến thức

723 3 lượt tải

Loại

"Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp” Địa lí 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh

"Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp” Địa lí 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm ""Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp” Địa lí 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: HS nhận nhiệm vụ học tập và các tư liệu dạy học liên quan Bước 2: HS khai thác thông tin từ tư liệu dạy học để thực hiện nhiệm vụ học tập Bước 3: HS trao đổi kết quả sử dụng tư liệu dạy học Bước 4: Giáo viên và HS cùng đánh giá và kết luận nhiệm vụ

1704 4 lượt tải
Đánh giá giữa kì II môn Địa lí khối 10 bằng kết quả thực hiện dự án “Địa lí công nghiệp”

Đánh giá giữa kì II môn Địa lí khối 10 bằng kết quả thực hiện dự án “Địa lí công nghiệp”

Sáng kiến kinh nghiệm "Đánh giá giữa kì II môn Địa lí khối 10 bằng kết quả thực hiện dự án “Địa lí công nghiệp”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH MỤC TIÊU HỌC TẬP SẼ ĐÁNH GIÁ - XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - LỰA CHỌN, THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ - THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - GIẢI THÍCH VÀ PHẢN HỒI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1252 3 lượt tải
Đổi mới hình thức KTĐG thừờng xuyên trong môn địa lí THPT nhằm thích ứng với tình hình dạy học trực tiếp và trực tuyến

Đổi mới hình thức KTĐG thừờng xuyên trong môn địa lí THPT nhằm thích ứng với tình hình dạy học trực tiếp và trực tuyến

Sáng kiến kinh nghiệm "Đổi mới hình thức KTĐG thừờng xuyên trong môn địa lí THPT nhằm thích ứng với tình hình dạy học trực tiếp và trực tuyến" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1.Xây dựng kế hoạch KTĐG thường xuyên thông qua hoạt động trải nghiệm 2.2. Xây dựng kế hoạch KTĐG thường xuyên thông qua vẽ tranh 2.3. Xây dựng kế hoạch KTĐG thường xuyên thông qua các phần mềm

910 3 lượt tải
Hình thành tư duy phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở huyện Anh Sơn cho học sinh thông qua dạy học trải nghiệm sáng tạo chủ đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp" Địa lí 12

Hình thành tư duy phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở huyện Anh Sơn cho học sinh thông qua dạy học trải nghiệm sáng tạo chủ đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp" Địa lí 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Hình thành tư duy phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở huyện Anh Sơn cho học sinh thông qua dạy học trải nghiệm sáng tạo chủ đề "Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp" Địa lí 12" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Xác định nhu cầu tổ chức HĐTNST. Bước 2: Đặt tên cho hoạt động Bước 3: Xác định mục tiêu của hoạt động Bước 4: Xác định nội dung và phương pháp, phương tiện, hình thức của hoạt động Bước 5: Lập kế hoạch Bước 6: Thiết kế chi tiết hoạt động trên bản giấy Bước 7: Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình hoạt động Bước 8: Lưu trữ kết quả hoạt động vào hồ sơ của học sinh

563 4 lượt tải
Hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lí lớp 10 trong giai đoạn phòng chống Covid - 19

Hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lí lớp 10 trong giai đoạn phòng chống Covid - 19

Sáng kiến kinh nghiệm "Hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lí lớp 10 trong giai đoạn phòng chống Covid - 19" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - SỬ DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ THPT THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN TRÊN LỚP - SỬ DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ THEO HÌNH THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - HƯỚNG DẪN KĨ NĂNG LÀM CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÍ TRONG KIỂM TRA - PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 – THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

972 6 lượt tải
Hướng dẫn thiết kế và sử dụng báo giấy trong dạy học môn Địa lí trung học phổ thông

Hướng dẫn thiết kế và sử dụng báo giấy trong dạy học môn Địa lí trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Hướng dẫn thiết kế và sử dụng báo giấy trong dạy học môn Địa lí trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Lập kế hoạch và xây dựng các bước hướng dẫn thiết kế báo giấy. 2.2.2 Triển khai nhóm, xây dựng bảng phân công nhiệm vụ. 2.2.3. Tiến hành thu thập, tổng hợp sản phẩm học sinh tạo kho tư liệu dạy học “khổng lồ”. 2.2.4. Đánh giá sản phẩm và quá trình làm việc của học sinh

672 8 lượt tải
Một số cách thức tổ chức hoạt động khởi động trong các bài dạy Địa Lí 12

Một số cách thức tổ chức hoạt động khởi động trong các bài dạy Địa Lí 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số cách thức tổ chức hoạt động khởi động trong các bài dạy Địa Lí 12" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI ĐỂ KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC 2.2. KHAI THÁC CÁC PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN ĐỂ KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC 2.3. XÂY DỰNG CÁC CÂU HỎI/ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ĐỂ KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC 2.4. TỔ CHỨC KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI

897 4 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online trong ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online trong ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online trong ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Công tác xây dựng kế hoạch dạy học online 2.2. Đề xuất các phần mềm tổ chức lớp học online 2.3. Đề xuất các công cụ hỗ trợ dạy học online 2.4. Đề xuất lựa chọn các hình thức dạy học online 2.5. Tổ chức các hoạt động dạy học và quản lí lớp học online

974 4 lượt tải
Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao năng lực tự học của học sinh trong chương trình Địa lí cấp trung học phổ thông

Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao năng lực tự học của học sinh trong chương trình Địa lí cấp trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao năng lực tự học của học sinh trong chương trình Địa lí cấp trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giúp học sinh nhận thức vai trò, ý nghĩa của tự học, xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập Giải pháp 2: Tìm hiểu, nắm bắt khả năng tự học của học sinh Giải pháp 3: Áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của việc tự học của học sinh Giải pháp 4: Giáo viên thay đổi hình thức, yêu cầu khi giao bài tập cho học sinh tự học

425 8 lượt tải
Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến môn Địa lí bằng các phần mềm và công cụ hỗ trợ

Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến môn Địa lí bằng các phần mềm và công cụ hỗ trợ

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến môn Địa lí bằng các phần mềm và công cụ hỗ trợ" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Sử dụng phần mềm và công cụ hỗ trợ hoạt động Khởi động 2.2.2. Sử dụng phần mềm và công cụ hỗ trợ hoạt động Hình thành kiến thức mới 2.2.3. Sử dụng phần mềm và công cụ hỗ trợ hoạt động Luyện tập, Vận dụng 2.2.4. Sử dụng phần mềm và công cụ hỗ trợ Kiểm tra, đánh giá trực tuyến

906 7 lượt tải
Phát huy phẩm chất, năng lực học sinh bằng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn Địa lí lớp 12

Phát huy phẩm chất, năng lực học sinh bằng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn Địa lí lớp 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát huy phẩm chất, năng lực học sinh bằng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn Địa lí lớp 12" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.3.1.Sử dụng SĐTD trong việc giảng bài mới . 3.3.2.Sử dụng SĐTD trong việc củng cố kiến thức . 3.3.3. Sử dụng SĐTD để ra bài tập về nhà .... 3.3.4.Sử dụng SĐTD để tổng hợp kiến thức 1 chương hoặc nhiều bài học 3.3.5. Sử dụng SĐTD trong kiểm tra, đánh giá

713 4 lượt tải
Phát huy tính tích cực và tăng khả năng hợp tác của học sinh trong học tập Địa lí 12 - Nội dung đặc điểm chung của tự nhiên nhờ kĩ thuật khăn trải bàn kết hợp với bảng tương tác

Phát huy tính tích cực và tăng khả năng hợp tác của học sinh trong học tập Địa lí 12 - Nội dung đặc điểm chung của tự nhiên nhờ kĩ thuật khăn trải bàn kết hợp với bảng tương tác

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát huy tính tích cực và tăng khả năng hợp tác của học sinh trong học tập Địa lí 12 - Nội dung đặc điểm chung của tự nhiên nhờ kĩ thuật khăn trải bàn kết hợp với bảng tương tác" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1. Giáo viên giao nhiệm vụ: Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm Bước 2. Học sinh thực hiện nhiệm vụ Bước 3. Báo cáo, thảo luận Bước 4. Giáo viên chuẩn kiến thức

723 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com