GDKTVPL THPT (GDCD)

Khám phá trọn bộ mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn GDQPVAN THPT mới nhất, dành cho năm học 2023 – 2024, dựa trên chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bộ sách giáo khoa mới. Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm này được Kienedu tổng hợp miễn phí cung cấp cho giáo viên các phương pháp dạy học độc đáo, sáng tạo, giúp tạo ra những bài giảng hay, tăng cường sự tương tác và hứng thú trong lớp học. Mục tiêu là hỗ trợ giáo viên trong việc phát triển kỹ năng tư duy phản biện và giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua môn GDQPVAN, đồng thời nâng cao hiệu quả giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mới.

SKKN Dạy học Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 2) môn GDCD lớp 12 bằng hình thức sử dụng phiên tòa giả định ở trường THPT DTNT

SKKN Dạy học Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 2) môn GDCD lớp 12 bằng hình thức sử dụng phiên tòa giả định ở trường THPT DTNT

Thứ nhất: Xác định nội dung, tình huống pháp luật liên quan đến nội dung bài học. Thứ hai: Tìm ra những biện pháp để khắc sâu kiến thức từ đó các em tự mình rút ra những bài học hết sức thiết thực và bổ ích trong cuộc sống của mình. Thứ ba: Tổ chức diễn. Thứ tư: Những biện pháp cụ thể sẽ được thể hiện cụ thể hơn trong nội dung giáo án thực nghiệm được thể hiện ở mục 4.

673 3 lượt tải
SKKN Em làm hướngdẫn viên du lịch - Hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương gắn với dạy học môn GDCD

SKKN Em làm hướng dẫn viên du lịch - Hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương gắn với dạy học môn GDCD

- Họat động TNST trong môn GDCD rất phong phú và đa dạng, tuy nhiên trong phạm vi của đề tài này chung tôi tiến hành cho học sinh hoạt động trải nghiệm thông qua hai hình thức: + Tham quan, dã ngoại ( lắng nghe thuyết trình, quay phim, chụp ảnh) tại một số địa điểm văn hóa tiêu biểu tại huyện Con Cuông. + Tập làm hướng dẫn viên du lịch tại một địa điểm cụ thể mà bản thân đã tham quan để tham gia cuộc thi “Em làm hướng dẫn viên du lịch” tại lớp.

562 4 lượt tải
SKKN Giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn GDCD trường THPT

SKKN Giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn GDCD trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp Dự án trong phần “Công dân với kinh tế”GDCD lớp 11" triển khai các biện pháp như sau:  1. Phân tích mục đích đánh giá, mục tiêu học tập sẽ đánh giá 2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá 3. Lựa chọn, thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá 4. Thực hiện kiểm tra,đánh giá 5. Xử lí, phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá 6. Giải thích kết quả và phản hồi kết quả đánh giá

518 4 lượt tải
SKKN Hình thành và phát triển phẩm chất trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề cho học sinh thông qua dạy học môn GDCD bậc THPT

SKKN Hình thành và phát triển phẩm chất trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề cho học sinh thông qua dạy học môn GDCD bậc THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hình thành và phát triển phẩm chất trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề cho học sinh thông qua dạy học môn GDCD bậc THPT triển khai các biện pháp như sau:  1. Hình thành và phát triển phẩm chất trách nhiệm bảo vệ môi trường làng nghề cho học sinh thông qua dạy học tích hợp trong môn học GDCD bậc THPT. 2. Giải pháp hình thành và phát triển phẩm chất trách nhiệm bảo vệ môi trường làng nghề cho học sinh thông qua môn học GDCD bậc THPT bằng hoạt động trải nghiệm “Làng nghề truyền thống Cửa Lò và giải pháp nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường làng nghề”.

290 1 lượt tải
SKKN Khai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy bài 6: Công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước - Tiết 2 - GDCD lớp11

SKKN Khai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Tiết 2 - GDCD lớp11

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Khai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Tiết 2 - GDCD lớp 11" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Chuẩn bị hình ảnh trực quan 3.2. Khai thác vận dụng hình ảnh trực quan vào bài dạy

562 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần “Công dân với kinh tế - GDCD11” nhằm phát huy năng lực sáng tạo cho học sinh THPT

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần “Công dân với kinh tế - GDCD11” nhằm phát huy năng lực sáng tạo cho học sinh THPT

Thông qua hoạt động trải nghiệm tôi thấy học sinh tích cực, hào hứng hơn và yêu thích môn học nhiều hơn, phát triển được các phẩm chất và năng lực cho các em như: - Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực học tập, tham gia vào các hoạt động kinh tế của gia đình và địa phương. - Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân trong việc học tập và lao động, tích cực tham gia vào xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần ở địa phương. - Trung thực: Có ý thức tham gia các hoạt động kinh tế đúng pháp luật, tuyên truyền mọi người tham gia sản xuất kinh doanh theo quy định của PL. - Phát triển các năng lực, như: Năng lực tự học và tự chủ; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực điều chỉnh hành vi. - Huy động được nhiều lực lượng tham gia vào quá trình giáo dục học sinh, mà cụ thể ở đây là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, nhà máy…ở tại địa phương.

1048 4 lượt tải
SKKN Liên hệ thực tiễn trong giảng dạy bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (GDCD 12)

SKKN Liên hệ thực tiễn trong giảng dạy bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (GDCD 12)

    Có rất nhiều phương pháp dạy học đưa lại hiệu quả cho tiết dạy. Việc lựa chọn một hoặc một số phương pháp phù hợp cho nội dung bài học là rất cần thiết. Sau một thời gian giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân lớp 12  tôi nhận thấy việc liên hệ thực tiễn vào dạy học là rất cần thiết và phù hợp. Khi đưa phương tiện là những tình huống pháp luật vào bài học thì hiệu quả của phương pháp liên hệ thực tiễn đã được phát huy tích cực. Học sinh học theo cách lồng ghép tình huống pháp luật vào từng mục bài sẽ cảm thấy hứng thú và tăng tính liên hệ thực tiễn. Hầu hết học sinh ở các lớp 12 đã cảm thấy hứng thú và thích học bộ môn vì nó giảm đi tính khô khan. Những tình huống pháp luật có thật đã tạo cơ hội cho các em nắm bắt thực tế vào nội dung bài học dễ dàng hơn rất nhiều. Đa số học sinh chịu khó tìm tòi tình huống pháp luật làm tư liệu, phân loại theo nội dung bài học và nắm kiến thức vững vàng hơn. Các em có cơ hội trao đổi với nhau về nội dung tình huống pháp luật giáo viên cung cấp hoặc mình tự tìm được. Thông qua việc trao đổi, bàn luận nhóm, lớp các em đã đưa ra những thắc mắc, câu hỏi với giáo viên hoặc bạn bè mình. Các em đã mở rộng tầm nhận thức là tự học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ những tình huống thực tế đó. Như vậy tình huống pháp luật đã phát huy tác dụng, góp phần giáo dục ý thức pháp luật cho các em

562 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân

SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân“ triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi theo định lượng số buổi mà nhà trường quy định. 3.1.1. Mục tiêu: Lập kế hoạch tổng thể năm học, kế hoạch từng nhóm GDCD phù hợp nội dung dạy học, ôn thi tốt nghiệp. 3.1.2. Xây dựng kế hoạch 3.1.3. Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi tốt 3.1.2. Xây dựng kế hoạch 3.2. Biên soạn tài liệu ôn thi tốt nghiệp cho học sinh 3.2.1. Mục tiêu:Trong thời gian qua để đảm bảo tài liệu học tập, kiểm tra và ôn thi một cách cụ thể, học sinh chủ động trong việc học, có tài liệu ngay từ đầu năm, nhóm giáo viên dạy học bộ môn đã chuẩn bị tài liệu cho phù hợp với từng nhóm đối tượng để dạy 3.2.2. Cách thức thực hiện 3.2.3. Biên soạn tài liệu

1021 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy phần Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học – GDCD 10

SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy phần Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học – GDCD 10

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy phần Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học – GDCD 10" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1.1 Đối với giáo viên - Xác định rõ nội dung kiến thức cần đạt ( mục tiêu bài học) theo chuẩn kiến thức, kỹ năng - Xác định kiến thức liên môn cần tích hợp trong bài học - Cần xác định các năng lực cần hướng tới hình thành và phát triển ở học sinh. Cần xác định phương pháp dạy học phù hợp, sử dụng linh hoạt các phương pháp khi tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học; lựa chọn cách tổ chức hoạt động dạy và học hiệu quả - Cần có hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài, tìm hiểu kiến thức của môn học và các kiến thức liên môn trước mỗi bài học kĩ lưỡng 2.3.1.2 Đối với Học sinh Để học tập đạt hiệu quả thì yêu cầu học sinh cần - Có sự chuẩn bị bài chu đáo như đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi chép, bút, giấy… - Có tìm hiểu trước kiến thức của bài học và kiến thức liên môn chu đáo - Tích cực, tự giác, chủ động trong học tập. Tích cực tích hợp kiến thức liên môn để nâng cao hiệu quả học tập

873 4 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng, kết quả thi tốt nghiệp môn Giáo dục công dân cho học sinh thông qua công tác quản lý và tổ chức dạy học

SKKN Nâng cao chất lượng, kết quả thi tốt nghiệp môn Giáo dục công dân cho học sinh Trường trung học phổ thông Kỳ Sơn thông qua công tác quản lý và tổ chức dạy học

Để ôn tập có hiệu quả trong giai đoạn nước rút thì theo kinh nghiệm của giáo viên giảng dạy và học sinh đã ra trường các em mạnh dạn đưa ra một số phương pháp như sau: - Sơ đồ tư duy - Làm việc nhóm - Luyện đề

1011 4 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học các chủ đề môn GDCD 12 bằng kỹ thuật sơ đồ tư duy

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học các chủ đề môn GDCD 12 bằng kỹ thuật sơ đồ tư duy

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học các chủ đề môn GDCD 12 bằng kỹ thuật sơ đồ tư duy“ triển khai các biện pháp như sau:  2.1. Sử dụng sơ đồ tư duy trong kiểm tra bài cũ 2.2. Sử dụng sơ đồ tư duy để học sinh chuẩn bị bài mới 2.3. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học bài mới 2.4. Sử dụng sơ đồ tư duy để củng cố kiến thức bài học 2.5. Sử dụng sơ đồ tư duy để ra bài tập về nhà 2.6. Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập kiến thức

801 7 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp Dự án trong phần “Công dân với kinh tế”GDCD lớp 11

SKKN Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp Dự án trong phần “Công dân với kinh tế”GDCD lớp 11

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp Dự án trong phần “Công dân với kinh tế”GDCD lớp 11" triển khai các biện pháp như sau:  3. Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp Dự án trong phần “Công dân với kinh tế” 3.1. Lựa chọn các chủ đề kinh tế phù hợp để xây dựng Dự án nhằm phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội cho học sinh 3.2. Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội thông qua thực hiện các Dự án trải nghiệm thực tế 3.3. Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội thông qua thực hiện các Dự án nghiên cứu thông tin, tình huống

638 4 lượt tải

Loại

SKKN Dạy học Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 2) môn GDCD lớp 12 bằng hình thức sử dụng phiên tòa giả định ở trường THPT DTNT

SKKN Dạy học Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 2) môn GDCD lớp 12 bằng hình thức sử dụng phiên tòa giả định ở trường THPT DTNT

Thứ nhất: Xác định nội dung, tình huống pháp luật liên quan đến nội dung bài học. Thứ hai: Tìm ra những biện pháp để khắc sâu kiến thức từ đó các em tự mình rút ra những bài học hết sức thiết thực và bổ ích trong cuộc sống của mình. Thứ ba: Tổ chức diễn. Thứ tư: Những biện pháp cụ thể sẽ được thể hiện cụ thể hơn trong nội dung giáo án thực nghiệm được thể hiện ở mục 4.

673 3 lượt tải
SKKN Em làm hướngdẫn viên du lịch - Hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương gắn với dạy học môn GDCD

SKKN Em làm hướng dẫn viên du lịch - Hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương gắn với dạy học môn GDCD

- Họat động TNST trong môn GDCD rất phong phú và đa dạng, tuy nhiên trong phạm vi của đề tài này chung tôi tiến hành cho học sinh hoạt động trải nghiệm thông qua hai hình thức: + Tham quan, dã ngoại ( lắng nghe thuyết trình, quay phim, chụp ảnh) tại một số địa điểm văn hóa tiêu biểu tại huyện Con Cuông. + Tập làm hướng dẫn viên du lịch tại một địa điểm cụ thể mà bản thân đã tham quan để tham gia cuộc thi “Em làm hướng dẫn viên du lịch” tại lớp.

562 4 lượt tải
SKKN Giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn GDCD trường THPT

SKKN Giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn GDCD trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp Dự án trong phần “Công dân với kinh tế”GDCD lớp 11" triển khai các biện pháp như sau:  1. Phân tích mục đích đánh giá, mục tiêu học tập sẽ đánh giá 2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá 3. Lựa chọn, thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá 4. Thực hiện kiểm tra,đánh giá 5. Xử lí, phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá 6. Giải thích kết quả và phản hồi kết quả đánh giá

518 4 lượt tải
SKKN Hình thành và phát triển phẩm chất trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề cho học sinh thông qua dạy học môn GDCD bậc THPT

SKKN Hình thành và phát triển phẩm chất trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề cho học sinh thông qua dạy học môn GDCD bậc THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hình thành và phát triển phẩm chất trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề cho học sinh thông qua dạy học môn GDCD bậc THPT triển khai các biện pháp như sau:  1. Hình thành và phát triển phẩm chất trách nhiệm bảo vệ môi trường làng nghề cho học sinh thông qua dạy học tích hợp trong môn học GDCD bậc THPT. 2. Giải pháp hình thành và phát triển phẩm chất trách nhiệm bảo vệ môi trường làng nghề cho học sinh thông qua môn học GDCD bậc THPT bằng hoạt động trải nghiệm “Làng nghề truyền thống Cửa Lò và giải pháp nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường làng nghề”.

290 1 lượt tải
SKKN Khai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy bài 6: Công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước - Tiết 2 - GDCD lớp11

SKKN Khai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Tiết 2 - GDCD lớp11

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Khai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Tiết 2 - GDCD lớp 11" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Chuẩn bị hình ảnh trực quan 3.2. Khai thác vận dụng hình ảnh trực quan vào bài dạy

562 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần “Công dân với kinh tế - GDCD11” nhằm phát huy năng lực sáng tạo cho học sinh THPT

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần “Công dân với kinh tế - GDCD11” nhằm phát huy năng lực sáng tạo cho học sinh THPT

Thông qua hoạt động trải nghiệm tôi thấy học sinh tích cực, hào hứng hơn và yêu thích môn học nhiều hơn, phát triển được các phẩm chất và năng lực cho các em như: - Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực học tập, tham gia vào các hoạt động kinh tế của gia đình và địa phương. - Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân trong việc học tập và lao động, tích cực tham gia vào xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần ở địa phương. - Trung thực: Có ý thức tham gia các hoạt động kinh tế đúng pháp luật, tuyên truyền mọi người tham gia sản xuất kinh doanh theo quy định của PL. - Phát triển các năng lực, như: Năng lực tự học và tự chủ; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực điều chỉnh hành vi. - Huy động được nhiều lực lượng tham gia vào quá trình giáo dục học sinh, mà cụ thể ở đây là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, nhà máy…ở tại địa phương.

1048 4 lượt tải
SKKN Liên hệ thực tiễn trong giảng dạy bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (GDCD 12)

SKKN Liên hệ thực tiễn trong giảng dạy bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (GDCD 12)

    Có rất nhiều phương pháp dạy học đưa lại hiệu quả cho tiết dạy. Việc lựa chọn một hoặc một số phương pháp phù hợp cho nội dung bài học là rất cần thiết. Sau một thời gian giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân lớp 12  tôi nhận thấy việc liên hệ thực tiễn vào dạy học là rất cần thiết và phù hợp. Khi đưa phương tiện là những tình huống pháp luật vào bài học thì hiệu quả của phương pháp liên hệ thực tiễn đã được phát huy tích cực. Học sinh học theo cách lồng ghép tình huống pháp luật vào từng mục bài sẽ cảm thấy hứng thú và tăng tính liên hệ thực tiễn. Hầu hết học sinh ở các lớp 12 đã cảm thấy hứng thú và thích học bộ môn vì nó giảm đi tính khô khan. Những tình huống pháp luật có thật đã tạo cơ hội cho các em nắm bắt thực tế vào nội dung bài học dễ dàng hơn rất nhiều. Đa số học sinh chịu khó tìm tòi tình huống pháp luật làm tư liệu, phân loại theo nội dung bài học và nắm kiến thức vững vàng hơn. Các em có cơ hội trao đổi với nhau về nội dung tình huống pháp luật giáo viên cung cấp hoặc mình tự tìm được. Thông qua việc trao đổi, bàn luận nhóm, lớp các em đã đưa ra những thắc mắc, câu hỏi với giáo viên hoặc bạn bè mình. Các em đã mở rộng tầm nhận thức là tự học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ những tình huống thực tế đó. Như vậy tình huống pháp luật đã phát huy tác dụng, góp phần giáo dục ý thức pháp luật cho các em

562 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân

SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân“ triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi theo định lượng số buổi mà nhà trường quy định. 3.1.1. Mục tiêu: Lập kế hoạch tổng thể năm học, kế hoạch từng nhóm GDCD phù hợp nội dung dạy học, ôn thi tốt nghiệp. 3.1.2. Xây dựng kế hoạch 3.1.3. Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi tốt 3.1.2. Xây dựng kế hoạch 3.2. Biên soạn tài liệu ôn thi tốt nghiệp cho học sinh 3.2.1. Mục tiêu:Trong thời gian qua để đảm bảo tài liệu học tập, kiểm tra và ôn thi một cách cụ thể, học sinh chủ động trong việc học, có tài liệu ngay từ đầu năm, nhóm giáo viên dạy học bộ môn đã chuẩn bị tài liệu cho phù hợp với từng nhóm đối tượng để dạy 3.2.2. Cách thức thực hiện 3.2.3. Biên soạn tài liệu

1021 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy phần Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học – GDCD 10

SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy phần Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học – GDCD 10

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy phần Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học – GDCD 10" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1.1 Đối với giáo viên - Xác định rõ nội dung kiến thức cần đạt ( mục tiêu bài học) theo chuẩn kiến thức, kỹ năng - Xác định kiến thức liên môn cần tích hợp trong bài học - Cần xác định các năng lực cần hướng tới hình thành và phát triển ở học sinh. Cần xác định phương pháp dạy học phù hợp, sử dụng linh hoạt các phương pháp khi tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học; lựa chọn cách tổ chức hoạt động dạy và học hiệu quả - Cần có hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài, tìm hiểu kiến thức của môn học và các kiến thức liên môn trước mỗi bài học kĩ lưỡng 2.3.1.2 Đối với Học sinh Để học tập đạt hiệu quả thì yêu cầu học sinh cần - Có sự chuẩn bị bài chu đáo như đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi chép, bút, giấy… - Có tìm hiểu trước kiến thức của bài học và kiến thức liên môn chu đáo - Tích cực, tự giác, chủ động trong học tập. Tích cực tích hợp kiến thức liên môn để nâng cao hiệu quả học tập

873 4 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng, kết quả thi tốt nghiệp môn Giáo dục công dân cho học sinh thông qua công tác quản lý và tổ chức dạy học

SKKN Nâng cao chất lượng, kết quả thi tốt nghiệp môn Giáo dục công dân cho học sinh Trường trung học phổ thông Kỳ Sơn thông qua công tác quản lý và tổ chức dạy học

Để ôn tập có hiệu quả trong giai đoạn nước rút thì theo kinh nghiệm của giáo viên giảng dạy và học sinh đã ra trường các em mạnh dạn đưa ra một số phương pháp như sau: - Sơ đồ tư duy - Làm việc nhóm - Luyện đề

1011 4 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học các chủ đề môn GDCD 12 bằng kỹ thuật sơ đồ tư duy

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học các chủ đề môn GDCD 12 bằng kỹ thuật sơ đồ tư duy

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học các chủ đề môn GDCD 12 bằng kỹ thuật sơ đồ tư duy“ triển khai các biện pháp như sau:  2.1. Sử dụng sơ đồ tư duy trong kiểm tra bài cũ 2.2. Sử dụng sơ đồ tư duy để học sinh chuẩn bị bài mới 2.3. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học bài mới 2.4. Sử dụng sơ đồ tư duy để củng cố kiến thức bài học 2.5. Sử dụng sơ đồ tư duy để ra bài tập về nhà 2.6. Sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập kiến thức

801 7 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp Dự án trong phần “Công dân với kinh tế”GDCD lớp 11

SKKN Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp Dự án trong phần “Công dân với kinh tế”GDCD lớp 11

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp Dự án trong phần “Công dân với kinh tế”GDCD lớp 11" triển khai các biện pháp như sau:  3. Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp Dự án trong phần “Công dân với kinh tế” 3.1. Lựa chọn các chủ đề kinh tế phù hợp để xây dựng Dự án nhằm phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội cho học sinh 3.2. Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội thông qua thực hiện các Dự án trải nghiệm thực tế 3.3. Phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội thông qua thực hiện các Dự án nghiên cứu thông tin, tình huống

638 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com