Hóa học 11

Các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 11 THPT năm học 2023 – 2024 áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách giáo khoa, hướng dẫn giáo viên tối ưu hóa phương pháp giảng dạy và học tập. Các sáng kiến nhấn mạnh vào việc phát triển sâu hơn các khái niệm Hóa học và ứng dụng thực tế, thông qua thí nghiệm, dự án và phương pháp học tập dựa trên vấn đề. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 11 hiểu biết sâu sắc và yêu thích Hóa học, qua đó nâng cao khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và sự sẵn sàng cho các thách thức học tập và nghề nghiệp trong tương lai.

SKKN Áp dụng giáo dục stem dạy học chủ đề - carbon và chế tạo máy lọc nước mini – hóa học 11 cho học sinh huyện miền núi tương dương, nghệ an

SKKN Áp dụng giáo dục stem dạy học chủ đề - carbon và chế tạo máy lọc nước mini – hóa học 11 cho học sinh huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An

Các hoạt động và nhiệm vụ học tập của học sinh Có nhiều quy trình giáo dục STEM khác nhau đang được áp dụng, trong đề tài này, chúng tôi tổ chức HS hoạt động theo quy trình giáo dục STEM như sau: Bước 1. Xác định vấn đề. Bước 2. Xác định giải pháp: Nghiên cứu kiến thức nền, động não tìm giải pháp. Bước 3. Đề xuất các giải pháp/bản thiết kế. Bước 4. Lựa chọn giải pháp/bản thiết kế. Bước 5. Chế tạo mô hình. Bước 6. Thử nghiệm và đánh giá. Bước 7. Chia sẻ: Báo cáo, thảo luận, trả lời các câu hỏi. Bước 8. Điều chỉnh thiết kế.

589 12 lượt tải
SKKN Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học phần hóa học hữu cơ chương trình GDPT 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh

SKKN Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học phần hóa học hữu cơ chương trình GDPT 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học phần hóa học hữu cơ chương trình GDPT 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh triển khai các biện pháp như sau: Một số biện pháp áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học phần hóa học hữu cơ chương trình GDPT 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS 1. Lựa chọn nội dung thích hợp và sử dụng phương pháp dạy học BTNB để giải quyết vấn đề 2. Lựa chọn và sử dụng thiết bị dạy học trong phương pháp 3. Xây dựng bài tập sáng tạo nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. ' 4. Vận dụng dạy học theo nhóm nhỏ trong phương pháp bàn tay nặn bột để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh 5. Đánh giá học sinh trong dạy học theo phương pháp BTNB

489 9 lượt tải
SKKN Cách định hướng xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ từ đó hoàn thành sơ đồ phản ứng, giải một số bài tập ở mức độ vận dụng và vận dụng cao

SKKN Cách định hướng xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ từ đó hoàn thành sơ đồ phản ứng, giải một số bài tập ở mức độ vận dụng và vận dụng cao

Những đóng góp của đề tài - Cách viết chính xác số công thức cấu tạo của phân tử hợp chất hữu cơ, gốc hiđrocacbon. - Cách xác định điểm mấu chốt của một sơ đồ phản ứng, từ đó hoàn thành nhanh và chính xác sơ đồ đó. - Cách định hướng khi biết công thức phân tử căn cứ vào tính chất xác định công thức cấu tạo. - Cách giải một số bài tập mức độ vận dụng và vận dụng cao.

1478 16 lượt tải
SKKN Dạy học chương Nitơ, photpho và hợp chất của chúng - Hóa học 11 THPT theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

SKKN Dạy học chương Nitơ, photpho và hợp chất của chúng - Hóa học 11 THPT theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Các điểm mới và đóng góp của sáng kiến kinh nghiệm - Bổ sung và phát triển cơ sở lí luận về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và tổ chức dạy học theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho HS vào bài học cụ thể của môn Hóa học lớp 11 THPT. - Đánh giá thực trạng việc tổ chức dạy học theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho HS trong quá trình dạy học tại các trường THPT nói chung và trong môn Hóa học THPT nói riêng. - Đưa ra các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho HS trung học pổ thông nói chung. - Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở một số trương THPT để khẳng định, kết luận tính khả thi của kết quả nghiên cứu  

789 9 lượt tải
SKKN Dạy học hóa học 11 chương nitơ - photpho theo định hướng gắn lý thuyết với thực tiễn nâng cao chất lượng, phát triển năng lực học sinh

SKKN Dạy học hóa học 11 chương nitơ - photpho theo định hướng gắn lý thuyết với thực tiễn nâng cao chất lượng, phát triển năng lực học sinh

Đóng góp mới của đề tài - Đưa ra các giải pháp hướng dẫn học sinh học theo định hướng gắn lí thuyết với thực tiễn phục vụ hoạt động học tập, tăng hứng thú học tập, tăng tính tích cực, chủ động của học sinh, nâng cao kết quả học tập. - Khắc phục tình trạng dạy chay hoặc sử dụng các phương pháp thiếu hiệu quả, không có tính khoa học, không có tính thực tiễn, biến cái không thể tiếp cận được thành cái có thể tiếp cận được. - Phát triển mối quan tâm về các lĩnh vực học tập và khuyến khích HS tham gia chủ động, sáng tạo quá trình học tập. - Thúc đẩy sự giao tiếp, trao đổi thông tin, do đó giúp HS học tập có hiệu quả. Cải thiện không khí tiết học, lôi cuốn HS học tập tích cực. Giúp HS tăng cường trí nhớ, làm cho việc học tập được lâu bền.

490 8 lượt tải
SKKN Đa dạng hóa trong hoạt động mở đầu để tạo sự hứng thú với bộ môn Hóa học

SKKN Đa dạng hóa trong hoạt động mở đầu để tạo sự hứng thú với bộ môn Hóa học

Trong đề tài này chúng tôi phân loại cách thức tổ chức hoạt động mở đầu thành ba giải pháp chính. Sau đó tùy từng bài mà đưa ra hình thức phù hợp. 1. Tạo tình huống có vấn đề 2. Đặt vấn đề 3. Trò chơi - Trong đề tài này chúng tôi tự làm video hoạt hình, truyện tranh để tổ chức hoạt động mở đầu tạo sự mới lạ và hứng thú cho học sinh. - Trong đề tài này chúng tôi còn sử dụng bảng KWL để mở đầu. Cách thức này trong các đề tài trước đây các giáo viên khác chưa đề cập đến. - Trong đề tài này chúng tôi thiết kế hoạt động mở đầu theo công văn 5512 đã được Bộ ban hành và gọi tên các chất theo danh pháp trong chương trình GDPT 2018 để GV tiếp cận với chương trình GDPT mới vào năm học 2022 -2023.

490 9 lượt tải
SKKN Giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua dạy học theo định hướng giáo dục STEM phần axit cacboxylic - Hóa học 11

SKKN Giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua dạy học theo định hướng giáo dục STEM phần axit cacboxylic - Hóa học 11

Quy trình xây dựng chủ đề STEM phần axit cacboxylic Bước 1: Lựa chọn các nội dung cụ thể trong phần axit cacboxylic để làm cơ sở xây dựng chủ đề Bước 2: Kết nối những sản phẩm, vật phẩm kĩ thuật hay các ứng dụng trong thực tế Bước 3: Phân tích ứng dụng Bước 4: Chỉ ra những kiến thức liên quan đến sản phẩm ứng dụng Bước 5: Hình thành chủ đề

390 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế phiếu học tập trong chuẩn bị bài giảng E- Learning

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế phiếu học tập trong chuẩn bị bài giảng E- Learning

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế phiếu học tập trong chuẩn bị bài giảng E- Learning” triển khai các biện pháp như sau:  - Chuyển giao toàn bộ hoạt động thiết kế phiếu học tập, sử dụng phiếu học tập cho học sinh để học sinh hoàn toàn chủ động trong việc lĩnh hội tri thức theo khả năng. Học sinh được giáo viên hướng dẫn lựa chọn vấn đề học tập, nội dung nghiên cứu, hình thức phiếu học tập…sau đó tiến hành trao đổi thảo luận cùng nhau để tiến hành thiết kế phiếu học tập, đưa ra dự kiến kết quả cho phiếu học tập đó. Sau khi hoàn thành sẽ chuyển tới cho giáo viên nhận xét, đánh giá và chỉnh sửa nếu cần. - Giáo viên không đóng vai trò truyền đạt kiến thức đơn thuần mà sẽ là người dẫn đường cho học sinh tự tìm tòi kiến thức phù hợp với năng lực bản thân. Giáo viên nhận phiếu học tập do học sinh thiết kế, kiểm tra đánh giá kĩ và vận dụng vào bài giảng E-Learning một cách phù hợp nhất. - Phiếu học tập được thiết kế đa dạng về hình thức, ngoài dạng phiếu học tập truyền thống được ghi sẵn lên giấy còn có phiếu học tập được thiết kế thành các bài tập tương tác, các trò chơi ô chữ…vừa tạo cảm giác hứng thú, mới mẻ cho học sinh vừa nâng cao hiệu quả dạy học.

789 10 lượt tải
SKKN Kết hợp mô hình lớp học đảo ngược với phương pháp dạy học hợp tác vào chương “Ancol – Phenol” Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

SKKN Kết hợp mô hình lớp học đảo ngược với phương pháp dạy học hợp tác vào chương “Ancol – Phenol” Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Đề tài có những đóng góp về lý luận và thực tiễn như sau: - Phân tích làm rõ cơ sở lí luận về: NLTH, mô hình lớp học đảo ngược, phương pháp dạy học hợp tác. Đề xuất một số biện pháp phát triển NLTH cho HS THPT. - Đánh giá được thực trạng NLTH môn Hóa học của HS và thực trạng việc sử dụng mô hình lớp học đảo ngược và dạy học hợp tác trong dạy học nhằm phát triển NLTH của học sinh THPT ở một số trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Thiết kế kế hoạch bài dạy và đưa ra quy trình tổ chức dạy học kết hợp mô hình lớp học đảo ngược và dạy học hợp tác nhằm phát triển NLTH cho HS . - Dạy học thử nghiệm trên 2 cặp lớp đối chứng và xử lý số liệu thực nghiệm. - Đóng góp thêm với các bạn đồng nghiệp dạy bộ môn Hóa học nói chung về đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy NLTH cho HS hiện nay.

380 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức hóa học lớp 11 và lớp 12 tạo ra một số sản phẩm dùng trong gia đình

SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức hóa học lớp 11 và lớp 12 tạo ra một số sản phẩm dùng trong gia đình

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức hóa học lớp 11 và lớp 12 tạo ra một số sản phẩm dùng trong gia đình triển khai các biện pháp như sau: Một số phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức đã học. 1. Dạy học dự án. 2. Dạy học giải quyết vấn đề. 3. Dạy học thực hành trong môn Hóa học. 4. Dạy học hợp tác. 5. Sơ đồ tư duy.

389 4 lượt tải
SKKN Lồng ghép một số nền tảng học tập vào hoạt động củng cố trong dạy học trực tuyến đối với bộ môn hóa học nhằm tăng hứng thú và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

SKKN Lồng ghép một số nền tảng học tập vào hoạt động củng cố trong dạy học trực tuyến đối với bộ môn hóa học nhằm tăng hứng thú và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Lồng ghép một số nền tảng học tập vào hoạt động củng cố trong dạy học trực tuyến đối với bộ môn hóa học nhằm tăng hứng thú và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh triển khai các biện pháp như sau: 1. Hướng dẫn đăng ký và cách sử dụng của một số nền tảng học tập 1.1. Nền tảng học tập Quizizz 1.2. Nền tảng học tập izi 2. Tiến hành lồng ghép một số nền tảng học tập vào hoạt động cũng cố trong dạy học trực tuyến 2.1. Lồng ghép nền tảng học tập Izi vào hoạt động cũng cố trong ‘Chủ đề nhóm halogen’ 2.2. Lồng ghép nền tảng học tập Quizizz vào hoạt động cũng cố trong bài ‘Amoniac’

589 9 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho HS THPT bằng việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực

SKKN Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho HS THPT bằng việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực

Trên cơ sở mục đích nghiên cứu ở trên, tôi đề ra các nhiệm vụ và kế hoạch nghiên cứu cụ thể như sau: - Nghiên cứu về năng lực giao tiếp và hợp tác - Vai trò quan trọng của năng lực này trong giai đoạn hiện nay và tương lai - Nghiên cứu lí luận về tự học, một số kỹ thuật dạy học tích cực - Nghiên cứu nội dung một số chương bài trong chương trình Hoá học và Văn học để lựa chọn và áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực - Thử nghiệm tại khối lớp trong trường - Kiểm tra năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh trước và sau khi áp dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực - Đánh giá hiệu quả của đề tài về khả năng lĩnh hội kiến thức và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh

389 12 lượt tải

Loại

SKKN Áp dụng giáo dục stem dạy học chủ đề - carbon và chế tạo máy lọc nước mini – hóa học 11 cho học sinh huyện miền núi tương dương, nghệ an

SKKN Áp dụng giáo dục stem dạy học chủ đề - carbon và chế tạo máy lọc nước mini – hóa học 11 cho học sinh huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An

Các hoạt động và nhiệm vụ học tập của học sinh Có nhiều quy trình giáo dục STEM khác nhau đang được áp dụng, trong đề tài này, chúng tôi tổ chức HS hoạt động theo quy trình giáo dục STEM như sau: Bước 1. Xác định vấn đề. Bước 2. Xác định giải pháp: Nghiên cứu kiến thức nền, động não tìm giải pháp. Bước 3. Đề xuất các giải pháp/bản thiết kế. Bước 4. Lựa chọn giải pháp/bản thiết kế. Bước 5. Chế tạo mô hình. Bước 6. Thử nghiệm và đánh giá. Bước 7. Chia sẻ: Báo cáo, thảo luận, trả lời các câu hỏi. Bước 8. Điều chỉnh thiết kế.

589 12 lượt tải
SKKN Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học phần hóa học hữu cơ chương trình GDPT 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh

SKKN Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học phần hóa học hữu cơ chương trình GDPT 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học phần hóa học hữu cơ chương trình GDPT 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh triển khai các biện pháp như sau: Một số biện pháp áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học phần hóa học hữu cơ chương trình GDPT 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS 1. Lựa chọn nội dung thích hợp và sử dụng phương pháp dạy học BTNB để giải quyết vấn đề 2. Lựa chọn và sử dụng thiết bị dạy học trong phương pháp 3. Xây dựng bài tập sáng tạo nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. ' 4. Vận dụng dạy học theo nhóm nhỏ trong phương pháp bàn tay nặn bột để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh 5. Đánh giá học sinh trong dạy học theo phương pháp BTNB

489 9 lượt tải
SKKN Cách định hướng xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ từ đó hoàn thành sơ đồ phản ứng, giải một số bài tập ở mức độ vận dụng và vận dụng cao

SKKN Cách định hướng xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ từ đó hoàn thành sơ đồ phản ứng, giải một số bài tập ở mức độ vận dụng và vận dụng cao

Những đóng góp của đề tài - Cách viết chính xác số công thức cấu tạo của phân tử hợp chất hữu cơ, gốc hiđrocacbon. - Cách xác định điểm mấu chốt của một sơ đồ phản ứng, từ đó hoàn thành nhanh và chính xác sơ đồ đó. - Cách định hướng khi biết công thức phân tử căn cứ vào tính chất xác định công thức cấu tạo. - Cách giải một số bài tập mức độ vận dụng và vận dụng cao.

1478 16 lượt tải
SKKN Dạy học chương Nitơ, photpho và hợp chất của chúng - Hóa học 11 THPT theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

SKKN Dạy học chương Nitơ, photpho và hợp chất của chúng - Hóa học 11 THPT theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Các điểm mới và đóng góp của sáng kiến kinh nghiệm - Bổ sung và phát triển cơ sở lí luận về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và tổ chức dạy học theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho HS vào bài học cụ thể của môn Hóa học lớp 11 THPT. - Đánh giá thực trạng việc tổ chức dạy học theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho HS trong quá trình dạy học tại các trường THPT nói chung và trong môn Hóa học THPT nói riêng. - Đưa ra các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho HS trung học pổ thông nói chung. - Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở một số trương THPT để khẳng định, kết luận tính khả thi của kết quả nghiên cứu  

789 9 lượt tải
SKKN Dạy học hóa học 11 chương nitơ - photpho theo định hướng gắn lý thuyết với thực tiễn nâng cao chất lượng, phát triển năng lực học sinh

SKKN Dạy học hóa học 11 chương nitơ - photpho theo định hướng gắn lý thuyết với thực tiễn nâng cao chất lượng, phát triển năng lực học sinh

Đóng góp mới của đề tài - Đưa ra các giải pháp hướng dẫn học sinh học theo định hướng gắn lí thuyết với thực tiễn phục vụ hoạt động học tập, tăng hứng thú học tập, tăng tính tích cực, chủ động của học sinh, nâng cao kết quả học tập. - Khắc phục tình trạng dạy chay hoặc sử dụng các phương pháp thiếu hiệu quả, không có tính khoa học, không có tính thực tiễn, biến cái không thể tiếp cận được thành cái có thể tiếp cận được. - Phát triển mối quan tâm về các lĩnh vực học tập và khuyến khích HS tham gia chủ động, sáng tạo quá trình học tập. - Thúc đẩy sự giao tiếp, trao đổi thông tin, do đó giúp HS học tập có hiệu quả. Cải thiện không khí tiết học, lôi cuốn HS học tập tích cực. Giúp HS tăng cường trí nhớ, làm cho việc học tập được lâu bền.

490 8 lượt tải
SKKN Đa dạng hóa trong hoạt động mở đầu để tạo sự hứng thú với bộ môn Hóa học

SKKN Đa dạng hóa trong hoạt động mở đầu để tạo sự hứng thú với bộ môn Hóa học

Trong đề tài này chúng tôi phân loại cách thức tổ chức hoạt động mở đầu thành ba giải pháp chính. Sau đó tùy từng bài mà đưa ra hình thức phù hợp. 1. Tạo tình huống có vấn đề 2. Đặt vấn đề 3. Trò chơi - Trong đề tài này chúng tôi tự làm video hoạt hình, truyện tranh để tổ chức hoạt động mở đầu tạo sự mới lạ và hứng thú cho học sinh. - Trong đề tài này chúng tôi còn sử dụng bảng KWL để mở đầu. Cách thức này trong các đề tài trước đây các giáo viên khác chưa đề cập đến. - Trong đề tài này chúng tôi thiết kế hoạt động mở đầu theo công văn 5512 đã được Bộ ban hành và gọi tên các chất theo danh pháp trong chương trình GDPT 2018 để GV tiếp cận với chương trình GDPT mới vào năm học 2022 -2023.

490 9 lượt tải
SKKN Giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua dạy học theo định hướng giáo dục STEM phần axit cacboxylic - Hóa học 11

SKKN Giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua dạy học theo định hướng giáo dục STEM phần axit cacboxylic - Hóa học 11

Quy trình xây dựng chủ đề STEM phần axit cacboxylic Bước 1: Lựa chọn các nội dung cụ thể trong phần axit cacboxylic để làm cơ sở xây dựng chủ đề Bước 2: Kết nối những sản phẩm, vật phẩm kĩ thuật hay các ứng dụng trong thực tế Bước 3: Phân tích ứng dụng Bước 4: Chỉ ra những kiến thức liên quan đến sản phẩm ứng dụng Bước 5: Hình thành chủ đề

390 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế phiếu học tập trong chuẩn bị bài giảng E- Learning

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế phiếu học tập trong chuẩn bị bài giảng E- Learning

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế phiếu học tập trong chuẩn bị bài giảng E- Learning” triển khai các biện pháp như sau:  - Chuyển giao toàn bộ hoạt động thiết kế phiếu học tập, sử dụng phiếu học tập cho học sinh để học sinh hoàn toàn chủ động trong việc lĩnh hội tri thức theo khả năng. Học sinh được giáo viên hướng dẫn lựa chọn vấn đề học tập, nội dung nghiên cứu, hình thức phiếu học tập…sau đó tiến hành trao đổi thảo luận cùng nhau để tiến hành thiết kế phiếu học tập, đưa ra dự kiến kết quả cho phiếu học tập đó. Sau khi hoàn thành sẽ chuyển tới cho giáo viên nhận xét, đánh giá và chỉnh sửa nếu cần. - Giáo viên không đóng vai trò truyền đạt kiến thức đơn thuần mà sẽ là người dẫn đường cho học sinh tự tìm tòi kiến thức phù hợp với năng lực bản thân. Giáo viên nhận phiếu học tập do học sinh thiết kế, kiểm tra đánh giá kĩ và vận dụng vào bài giảng E-Learning một cách phù hợp nhất. - Phiếu học tập được thiết kế đa dạng về hình thức, ngoài dạng phiếu học tập truyền thống được ghi sẵn lên giấy còn có phiếu học tập được thiết kế thành các bài tập tương tác, các trò chơi ô chữ…vừa tạo cảm giác hứng thú, mới mẻ cho học sinh vừa nâng cao hiệu quả dạy học.

789 10 lượt tải
SKKN Kết hợp mô hình lớp học đảo ngược với phương pháp dạy học hợp tác vào chương “Ancol – Phenol” Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

SKKN Kết hợp mô hình lớp học đảo ngược với phương pháp dạy học hợp tác vào chương “Ancol – Phenol” Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Đề tài có những đóng góp về lý luận và thực tiễn như sau: - Phân tích làm rõ cơ sở lí luận về: NLTH, mô hình lớp học đảo ngược, phương pháp dạy học hợp tác. Đề xuất một số biện pháp phát triển NLTH cho HS THPT. - Đánh giá được thực trạng NLTH môn Hóa học của HS và thực trạng việc sử dụng mô hình lớp học đảo ngược và dạy học hợp tác trong dạy học nhằm phát triển NLTH của học sinh THPT ở một số trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Thiết kế kế hoạch bài dạy và đưa ra quy trình tổ chức dạy học kết hợp mô hình lớp học đảo ngược và dạy học hợp tác nhằm phát triển NLTH cho HS . - Dạy học thử nghiệm trên 2 cặp lớp đối chứng và xử lý số liệu thực nghiệm. - Đóng góp thêm với các bạn đồng nghiệp dạy bộ môn Hóa học nói chung về đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy NLTH cho HS hiện nay.

380 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức hóa học lớp 11 và lớp 12 tạo ra một số sản phẩm dùng trong gia đình

SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức hóa học lớp 11 và lớp 12 tạo ra một số sản phẩm dùng trong gia đình

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức hóa học lớp 11 và lớp 12 tạo ra một số sản phẩm dùng trong gia đình triển khai các biện pháp như sau: Một số phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức đã học. 1. Dạy học dự án. 2. Dạy học giải quyết vấn đề. 3. Dạy học thực hành trong môn Hóa học. 4. Dạy học hợp tác. 5. Sơ đồ tư duy.

389 4 lượt tải
SKKN Lồng ghép một số nền tảng học tập vào hoạt động củng cố trong dạy học trực tuyến đối với bộ môn hóa học nhằm tăng hứng thú và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

SKKN Lồng ghép một số nền tảng học tập vào hoạt động củng cố trong dạy học trực tuyến đối với bộ môn hóa học nhằm tăng hứng thú và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Lồng ghép một số nền tảng học tập vào hoạt động củng cố trong dạy học trực tuyến đối với bộ môn hóa học nhằm tăng hứng thú và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh triển khai các biện pháp như sau: 1. Hướng dẫn đăng ký và cách sử dụng của một số nền tảng học tập 1.1. Nền tảng học tập Quizizz 1.2. Nền tảng học tập izi 2. Tiến hành lồng ghép một số nền tảng học tập vào hoạt động cũng cố trong dạy học trực tuyến 2.1. Lồng ghép nền tảng học tập Izi vào hoạt động cũng cố trong ‘Chủ đề nhóm halogen’ 2.2. Lồng ghép nền tảng học tập Quizizz vào hoạt động cũng cố trong bài ‘Amoniac’

589 9 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho HS THPT bằng việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực

SKKN Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho HS THPT bằng việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực

Trên cơ sở mục đích nghiên cứu ở trên, tôi đề ra các nhiệm vụ và kế hoạch nghiên cứu cụ thể như sau: - Nghiên cứu về năng lực giao tiếp và hợp tác - Vai trò quan trọng của năng lực này trong giai đoạn hiện nay và tương lai - Nghiên cứu lí luận về tự học, một số kỹ thuật dạy học tích cực - Nghiên cứu nội dung một số chương bài trong chương trình Hoá học và Văn học để lựa chọn và áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực - Thử nghiệm tại khối lớp trong trường - Kiểm tra năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh trước và sau khi áp dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực - Đánh giá hiệu quả của đề tài về khả năng lĩnh hội kiến thức và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh

389 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com