Toán THPT

Đối với môn Toán tại THPT, sáng kiến kinh nghiệm THPT môn Toán cho năm học 2023 – 2024 nhấn mạnh vào việc áp dụng chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách mới như Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống,… để cải thiện phương pháp giảng dạy và học tập. Các sáng kiến bao gồm việc phát triển tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, và khả năng ứng dụng toán học vào thực tiễn thông qua các dự án sáng tạo, thảo luận nhóm, và hoạt động thực hành. Mục tiêu là khuyến khích học sinh phát triển một tình yêu với Toán học, qua đó nâng cao khả năng học tập, chuẩn bị cho họ những kỹ năng cần thiết cho tương lai trong thế giới ngày càng dựa vào dữ liệu và công nghệ.

SKKN Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ - Chương trình Hình học lớp 10

SKKN Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ - Chương trình Hình học lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ - Chương trình Hình học lớp 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các biện pháp dạy học nhằm tạo ra sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ- Chương trình Hình học lớp 10 Biện pháp 1: Sử dụng phù hợp biện pháp tiếp nhận kiến thức theo sơ đồ tư duy Biện pháp 2: Tăng cường ứng dụng phần mềm GeoGebra trong dạy học toán vectơ Biện pháp 3: Khơi dậy hứng thú của HS qua việc lồng ghép các trò chơi trong dạy học Toán Biện pháp 4: Thay đổi nội dung yêu cầu của bài toán theo hướng “vừa sức” thông qua kĩ thuật chia nhỏ bài toán và vận dụng câu hỏi mở Biện pháp 5: Giúp HS nhận thấy được ứng dụng và vẻ đẹp của toán vectơ thông qua các bài toán liên môn Toán- Lí

489 5 lượt tải
SKKN Dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL thông qua bài Vectơ trong không gian – Hình học 11

SKKN Dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL thông qua bài Vectơ trong không gian – Hình học 11

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL thông qua bài Vectơ trong không gian – Hình học 11" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Đề xuất một số phương pháp tổ chức dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL 1.Áp dụng kiến thức Toán học nhằm làm rõ bản chất của nội dung HHKG 2.Sử dụng các phép suy luận tương tự hóa, tổng quát hóa, đặc biệt hóa 3.Kỹ năng phát hiện, nhận ra một tình huống có vấn đề 4.Phổ biến Toán học thực nghiệm trong giảng dạy 5.Chú trọng dạy học hiểu rõ bản chất và sự liên kết kiến thức 6.Đề xuất phương pháp đánh giá thông qua bài tập thu hoạch

290 5 lượt tải
SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phát triển tư duy cho HS THPT thông qua dạy học vectơ 1.1. Cách thức tổ chức rèn luyện kĩ năng cho học sinh giải các bài toán hình học bằng phương pháp vectơ 1.2. Dạy học phương pháp vec tơ nhằm phát triển tư duy cho HSTHPT Biện pháp 1: Kỹ thuật chèn điểm và chọn điểm đặc biệt Biện pháp 2: Kỹ thuật chọn hệ vectơ cơ sở Biện pháp 3: Từ bài toán vectơ trong mặt phẳng phát triển bài toán tương tự trong không gian Biện pháp 4 : Vận dụng phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ. Biện pháp 5: Tổng quát hóa bài toán và phát triển bài toán mới Biện pháp 6: Vận dụng PP vectơ để giải các bài toán đại số

690 9 lượt tải
SKKN Dạy học môn toán 10 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học

SKKN Dạy học môn toán 10 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học

Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực 1.3.2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 1.4. Một số phương pháp, kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực 1.4.1. Một số phương pháp dạy học tích cực 1.4.2. Một số kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực

642 4 lượt tải
SKKN Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh

SKKN Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh

Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 1. DHTDA mức độ 1 Chủ đề: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 2. DHTDA mức độ 2 2.1. DHTDA gắn với chủ đề STEM Chủ đề: Hệ thức lượng trong tam giác (4 tiết) 2.2. DHTDA gắn với NCKH Chủ đề : Quy tắc đếm (4 tiết)

1092 15 lượt tải
skkn-dinh-li-euler-va-tinh-ung-dung-thuc-tien

SKKN Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn

Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề sau: • Khái niệm phi hàm Euler và phát biểu định lí Euler. • Các tính chất và hệ quả của định lí. • Các bài toán áp dụng. • Ứng dụng vào hệ mã hóa RSA. • Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

892 10 lượt tải
SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

1.Công thức giải nhanh số 1 2. Công thức giải nhanh số 2. 3. Công thức giải nhanh số 3. 4. Sử dụng bất đẳng thức tam giác. 5. Kỹ thuật UCT và bất đẳng thức BUNHIACOPXKI-CAUCHY-SCHWARZ. 6. Công thức NEWTON RAHSON trong giải nhanh phương trình số phức.

783 10 lượt tải
Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai

SKKN Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1. Bồi dưỡng và luyện tập cho HS kiến thức cơ bản về hàm số bậc hai 1.1. Biện pháp 1.1. Thiết kế hoạt động khởi động từ các tình huống thực tiễn nhằm kích thích tính tò mò, tạo hứng thú học tập cho học sinh. 1.2. Biện pháp 1.2. Thiết kế hoạt động hình thành, củng cố khái niệm hàm số bậc hai theo từng bước hoạt động nhận thức có tính sư phạm cao 1.3. Biện pháp 1.3. Thiết kế hoạt động nhận dạng và thể hiện về đồ thị hàm số bậc hai nhằm củng cố kiến thức cơ bản cho HS 1.4. Biện pháp 1.4. Thiết kế hoạt động nhận dạng và thể hiện về bảng biến thiên hàm số bậc hai nhằm củng cố kiến thức cơ bản cho HS 1.5. Biện pháp 1.5. Thiết kế hoạt động vận dụng kiến thức cơ bản về hàm số bậc hai nằm giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn 2. Biện pháp 3.2. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng tương tự hóa, khái quát hóa thông qua giải và xây dựng các bài toán về hàm số bậc hai 2.1 Biện pháp 2.1. Tương tự hóa 2.2. Biện pháp 2.2. Khái quát hóa 3. Biện pháp 3. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng xây dựng hệ thống bài toán mới từ bài toán cơ bản về hàm số bậc hai 4. Biện pháp 4. Bồi dưỡng cho HS kỹ năng phân tích, tổng hợp và so sánh để tìm chìa khoá lời giải các bài toán 5. Biện pháp 5. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng nhìn bài dưới nhiều góc độ khác nhau để giải được bài toán theo nhiều cách và lựa chọn cách tối ưu 6. Biện pháp 6. Bồi dưỡng tư duy logic, tư duy sáng tạo thông qua việc cho HS tập sáng tác các bài toán mới 7. Biện pháp 7. Đưa ra các bài toán thực tế tạo cơ hội để HS được trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn, để HS rèn luyện tư duy và lập luận toán học 8. Biện pháp 8. Phát triển tư duy phê phán thông qua việc cho HS phát hiện các sai lầm, đánh giá nhận xét lời giải  

489 7 lượt tải
SKKN Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng

SKKN Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Định hướng xây dựng bài toán tư duy hàm đặc trưng 2.3.2. Thiết kế các hoạt động định khai thác, phát triển bài toán mới 2.3.3. Tổ chức thực hiện đề tài 2.3.4. Kết quả sản phẩm của học sinh

898 11 lượt tải
Góp phần hình thành và phát triển một số năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT thông qua dạy học chủ đề thống kê toán

SKKN Góp phần hình thành và phát triển một số năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT thông qua dạy học chủ đề thống kê toán

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần hình thành và phát triển một số năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT thông qua dạy học chủ đề thống kê toán" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đề tài đã đưa ra được 1 số biện pháp nhằm hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua dạy học chủ đề thống kê cho học sinh THPT, đó là: Biện pháp 1. Bồi dưỡng cho học sinh kiến thức cơ bản và nền tảng về thống kê, ý nghĩa của các số đặc trưng đo xu thế trung tâm, liên hệ với các bài toán thực tiễn Biện pháp 2. Xây dựng các bài toán thống kê có nội dung thực tiễn (BTCTHTT) để rèn luyện những yếu tố phù hợp của năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn (NLGQVĐTT ) Biện pháp 3: Hướng dẫn HS tự sưu tầm, tìm hiểu những ứng dụng của thống kê để chuyển những tình huống TT khi học các môn khoa học tự nhiên khác trong chương trình phổ thông theo mô hình BTCTHTT Biện pháp 4. Mô hình hóa trong dạy học thống kê ở trường phổ thông Biện pháp 5: Sử dụng bài toán thống kê trong hoạt động thực hành, hoạt động ngoại khóa TH, dạy học stem cho HS phổ thông Biện pháp 5.1. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề Thống kê cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông Biện pháp 5.2: Thiết kế một số chủ đề dạy học thống kê theo hướng phát triển kĩ năng STEM cho học sinh Biện pháp 6: Hướng dẫn HS kỹ năng sử dụng phần mềm excel để xử lí số liệu

489 6 lượt tải
SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích phân hàm ẩn

SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích phân hàm ẩn

Sau một quá trình nghiên cứu nghiêm túc, tìm tòi và vận dụng thực tế vào các lớp tôi đang trực tiếp giảng dạy, đề tài “Góp phần hình thành và phát triển năng lực Toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích phân hàm ẩn” đã giúp học sinh có đƣợc hệ thống kiến thức, linh hoạt hơn trong việc định hƣớng biến đổi và có kinh nghiệm trong việc tính tích phân nói chung và tích phân của hàm ẩn nói riêng góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh. Đề tài có thể mở rộng sang ứng dụng tích phân, liên quan đến các kiến thức liên môn Toán học, Vật lý,…

190 3 lượt tải
SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp - Xác suất

SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp - Xác suất

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp - Xác suất" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Hướng dẫn và tập luyện cho học sinh khả năng nhìn bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau để tìm được nhiều phương án giải quyết khác nhau. Biện pháp 2. Tập luyện cho học sinh thói quen không suy nghĩ rập khuôn, máy móc, không phụ thuộc vào các dạng bài có sẵn để hình thành tư duy logic, xử lí linh hoạt trước những tình huống mới. Biện pháp 3. Khuyến khích và tạo điều kiện để học sinh tự xây dựng bài toán mới dựa trên các bài toán tổ hợp – xác suất cơ bản nhằm phát triển tư duy sáng tạo. Biện pháp 4. Đưa ra một số bài toán mang tính thực tiễn về chủ đề tổ hợp – xác suất nhằm tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn.

478 10 lượt tải

Loại

SKKN Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ - Chương trình Hình học lớp 10

SKKN Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ - Chương trình Hình học lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các biện pháp tạo sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ - Chương trình Hình học lớp 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các biện pháp dạy học nhằm tạo ra sự hứng thú học Toán cho học sinh THPT thông qua việc dạy, học phần vectơ- Chương trình Hình học lớp 10 Biện pháp 1: Sử dụng phù hợp biện pháp tiếp nhận kiến thức theo sơ đồ tư duy Biện pháp 2: Tăng cường ứng dụng phần mềm GeoGebra trong dạy học toán vectơ Biện pháp 3: Khơi dậy hứng thú của HS qua việc lồng ghép các trò chơi trong dạy học Toán Biện pháp 4: Thay đổi nội dung yêu cầu của bài toán theo hướng “vừa sức” thông qua kĩ thuật chia nhỏ bài toán và vận dụng câu hỏi mở Biện pháp 5: Giúp HS nhận thấy được ứng dụng và vẻ đẹp của toán vectơ thông qua các bài toán liên môn Toán- Lí

489 5 lượt tải
SKKN Dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL thông qua bài Vectơ trong không gian – Hình học 11

SKKN Dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL thông qua bài Vectơ trong không gian – Hình học 11

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL thông qua bài Vectơ trong không gian – Hình học 11" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Đề xuất một số phương pháp tổ chức dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL 1.Áp dụng kiến thức Toán học nhằm làm rõ bản chất của nội dung HHKG 2.Sử dụng các phép suy luận tương tự hóa, tổng quát hóa, đặc biệt hóa 3.Kỹ năng phát hiện, nhận ra một tình huống có vấn đề 4.Phổ biến Toán học thực nghiệm trong giảng dạy 5.Chú trọng dạy học hiểu rõ bản chất và sự liên kết kiến thức 6.Đề xuất phương pháp đánh giá thông qua bài tập thu hoạch

290 5 lượt tải
SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phát triển tư duy cho HS THPT thông qua dạy học vectơ 1.1. Cách thức tổ chức rèn luyện kĩ năng cho học sinh giải các bài toán hình học bằng phương pháp vectơ 1.2. Dạy học phương pháp vec tơ nhằm phát triển tư duy cho HSTHPT Biện pháp 1: Kỹ thuật chèn điểm và chọn điểm đặc biệt Biện pháp 2: Kỹ thuật chọn hệ vectơ cơ sở Biện pháp 3: Từ bài toán vectơ trong mặt phẳng phát triển bài toán tương tự trong không gian Biện pháp 4 : Vận dụng phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ. Biện pháp 5: Tổng quát hóa bài toán và phát triển bài toán mới Biện pháp 6: Vận dụng PP vectơ để giải các bài toán đại số

690 9 lượt tải
SKKN Dạy học môn toán 10 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học

SKKN Dạy học môn toán 10 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học

Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực 1.3.2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 1.4. Một số phương pháp, kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực 1.4.1. Một số phương pháp dạy học tích cực 1.4.2. Một số kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực

642 4 lượt tải
SKKN Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh

SKKN Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh

Định hướng dạy học theo dự án một số chủ đề môn toán lớp 10 1. DHTDA mức độ 1 Chủ đề: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 2. DHTDA mức độ 2 2.1. DHTDA gắn với chủ đề STEM Chủ đề: Hệ thức lượng trong tam giác (4 tiết) 2.2. DHTDA gắn với NCKH Chủ đề : Quy tắc đếm (4 tiết)

1092 15 lượt tải
skkn-dinh-li-euler-va-tinh-ung-dung-thuc-tien

SKKN Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn

Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề sau: • Khái niệm phi hàm Euler và phát biểu định lí Euler. • Các tính chất và hệ quả của định lí. • Các bài toán áp dụng. • Ứng dụng vào hệ mã hóa RSA. • Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

892 10 lượt tải
SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

1.Công thức giải nhanh số 1 2. Công thức giải nhanh số 2. 3. Công thức giải nhanh số 3. 4. Sử dụng bất đẳng thức tam giác. 5. Kỹ thuật UCT và bất đẳng thức BUNHIACOPXKI-CAUCHY-SCHWARZ. 6. Công thức NEWTON RAHSON trong giải nhanh phương trình số phức.

783 10 lượt tải
Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai

SKKN Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần hình thành một số năng lực tư duy Toán học thông qua dạy học chủ đề hàm số bậc hai" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp 1. Bồi dưỡng và luyện tập cho HS kiến thức cơ bản về hàm số bậc hai 1.1. Biện pháp 1.1. Thiết kế hoạt động khởi động từ các tình huống thực tiễn nhằm kích thích tính tò mò, tạo hứng thú học tập cho học sinh. 1.2. Biện pháp 1.2. Thiết kế hoạt động hình thành, củng cố khái niệm hàm số bậc hai theo từng bước hoạt động nhận thức có tính sư phạm cao 1.3. Biện pháp 1.3. Thiết kế hoạt động nhận dạng và thể hiện về đồ thị hàm số bậc hai nhằm củng cố kiến thức cơ bản cho HS 1.4. Biện pháp 1.4. Thiết kế hoạt động nhận dạng và thể hiện về bảng biến thiên hàm số bậc hai nhằm củng cố kiến thức cơ bản cho HS 1.5. Biện pháp 1.5. Thiết kế hoạt động vận dụng kiến thức cơ bản về hàm số bậc hai nằm giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn 2. Biện pháp 3.2. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng tương tự hóa, khái quát hóa thông qua giải và xây dựng các bài toán về hàm số bậc hai 2.1 Biện pháp 2.1. Tương tự hóa 2.2. Biện pháp 2.2. Khái quát hóa 3. Biện pháp 3. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng xây dựng hệ thống bài toán mới từ bài toán cơ bản về hàm số bậc hai 4. Biện pháp 4. Bồi dưỡng cho HS kỹ năng phân tích, tổng hợp và so sánh để tìm chìa khoá lời giải các bài toán 5. Biện pháp 5. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng nhìn bài dưới nhiều góc độ khác nhau để giải được bài toán theo nhiều cách và lựa chọn cách tối ưu 6. Biện pháp 6. Bồi dưỡng tư duy logic, tư duy sáng tạo thông qua việc cho HS tập sáng tác các bài toán mới 7. Biện pháp 7. Đưa ra các bài toán thực tế tạo cơ hội để HS được trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn, để HS rèn luyện tư duy và lập luận toán học 8. Biện pháp 8. Phát triển tư duy phê phán thông qua việc cho HS phát hiện các sai lầm, đánh giá nhận xét lời giải  

489 7 lượt tải
SKKN Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng

SKKN Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Định hướng xây dựng bài toán tư duy hàm đặc trưng 2.3.2. Thiết kế các hoạt động định khai thác, phát triển bài toán mới 2.3.3. Tổ chức thực hiện đề tài 2.3.4. Kết quả sản phẩm của học sinh

898 11 lượt tải
Góp phần hình thành và phát triển một số năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT thông qua dạy học chủ đề thống kê toán

SKKN Góp phần hình thành và phát triển một số năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT thông qua dạy học chủ đề thống kê toán

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần hình thành và phát triển một số năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT thông qua dạy học chủ đề thống kê toán" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đề tài đã đưa ra được 1 số biện pháp nhằm hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua dạy học chủ đề thống kê cho học sinh THPT, đó là: Biện pháp 1. Bồi dưỡng cho học sinh kiến thức cơ bản và nền tảng về thống kê, ý nghĩa của các số đặc trưng đo xu thế trung tâm, liên hệ với các bài toán thực tiễn Biện pháp 2. Xây dựng các bài toán thống kê có nội dung thực tiễn (BTCTHTT) để rèn luyện những yếu tố phù hợp của năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn (NLGQVĐTT ) Biện pháp 3: Hướng dẫn HS tự sưu tầm, tìm hiểu những ứng dụng của thống kê để chuyển những tình huống TT khi học các môn khoa học tự nhiên khác trong chương trình phổ thông theo mô hình BTCTHTT Biện pháp 4. Mô hình hóa trong dạy học thống kê ở trường phổ thông Biện pháp 5: Sử dụng bài toán thống kê trong hoạt động thực hành, hoạt động ngoại khóa TH, dạy học stem cho HS phổ thông Biện pháp 5.1. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề Thống kê cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông Biện pháp 5.2: Thiết kế một số chủ đề dạy học thống kê theo hướng phát triển kĩ năng STEM cho học sinh Biện pháp 6: Hướng dẫn HS kỹ năng sử dụng phần mềm excel để xử lí số liệu

489 6 lượt tải
SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích phân hàm ẩn

SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích phân hàm ẩn

Sau một quá trình nghiên cứu nghiêm túc, tìm tòi và vận dụng thực tế vào các lớp tôi đang trực tiếp giảng dạy, đề tài “Góp phần hình thành và phát triển năng lực Toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích phân hàm ẩn” đã giúp học sinh có đƣợc hệ thống kiến thức, linh hoạt hơn trong việc định hƣớng biến đổi và có kinh nghiệm trong việc tính tích phân nói chung và tích phân của hàm ẩn nói riêng góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh. Đề tài có thể mở rộng sang ứng dụng tích phân, liên quan đến các kiến thức liên môn Toán học, Vật lý,…

190 3 lượt tải
SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp - Xác suất

SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp - Xác suất

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp - Xác suất" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Hướng dẫn và tập luyện cho học sinh khả năng nhìn bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau để tìm được nhiều phương án giải quyết khác nhau. Biện pháp 2. Tập luyện cho học sinh thói quen không suy nghĩ rập khuôn, máy móc, không phụ thuộc vào các dạng bài có sẵn để hình thành tư duy logic, xử lí linh hoạt trước những tình huống mới. Biện pháp 3. Khuyến khích và tạo điều kiện để học sinh tự xây dựng bài toán mới dựa trên các bài toán tổ hợp – xác suất cơ bản nhằm phát triển tư duy sáng tạo. Biện pháp 4. Đưa ra một số bài toán mang tính thực tiễn về chủ đề tổ hợp – xác suất nhằm tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn.

478 10 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com