Toán 11

Trong năm học 2023 – 2024, sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 11 THPT tập trung vào việc áp dụng chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách mới để tối ưu hóa kỹ năng Toán học và tư duy sáng tạo của học sinh. Các sáng kiến nhằm mục đích khuyến khích học sinh tham gia vào các dự án sáng tạo, sử dụng phương pháp giảng dạy đổi mới, và tăng cường sử dụng công nghệ. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 11 phát triển tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề và áp dụng toán học một cách hiệu quả, qua đó chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

SKKN Dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL thông qua bài Vectơ trong không gian – Hình học 11

SKKN Dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL thông qua bài Vectơ trong không gian – Hình học 11

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL thông qua bài Vectơ trong không gian – Hình học 11" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Đề xuất một số phương pháp tổ chức dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL 1.Áp dụng kiến thức Toán học nhằm làm rõ bản chất của nội dung HHKG 2.Sử dụng các phép suy luận tương tự hóa, tổng quát hóa, đặc biệt hóa 3.Kỹ năng phát hiện, nhận ra một tình huống có vấn đề 4.Phổ biến Toán học thực nghiệm trong giảng dạy 5.Chú trọng dạy học hiểu rõ bản chất và sự liên kết kiến thức 6.Đề xuất phương pháp đánh giá thông qua bài tập thu hoạch

290 5 lượt tải
SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phát triển tư duy cho HS THPT thông qua dạy học vectơ 1.1. Cách thức tổ chức rèn luyện kĩ năng cho học sinh giải các bài toán hình học bằng phương pháp vectơ 1.2. Dạy học phương pháp vec tơ nhằm phát triển tư duy cho HSTHPT Biện pháp 1: Kỹ thuật chèn điểm và chọn điểm đặc biệt Biện pháp 2: Kỹ thuật chọn hệ vectơ cơ sở Biện pháp 3: Từ bài toán vectơ trong mặt phẳng phát triển bài toán tương tự trong không gian Biện pháp 4 : Vận dụng phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ. Biện pháp 5: Tổng quát hóa bài toán và phát triển bài toán mới Biện pháp 6: Vận dụng PP vectơ để giải các bài toán đại số

690 9 lượt tải
skkn-dinh-li-euler-va-tinh-ung-dung-thuc-tien

SKKN Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn

Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề sau: • Khái niệm phi hàm Euler và phát biểu định lí Euler. • Các tính chất và hệ quả của định lí. • Các bài toán áp dụng. • Ứng dụng vào hệ mã hóa RSA. • Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

892 10 lượt tải
SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

1.Công thức giải nhanh số 1 2. Công thức giải nhanh số 2. 3. Công thức giải nhanh số 3. 4. Sử dụng bất đẳng thức tam giác. 5. Kỹ thuật UCT và bất đẳng thức BUNHIACOPXKI-CAUCHY-SCHWARZ. 6. Công thức NEWTON RAHSON trong giải nhanh phương trình số phức.

783 10 lượt tải
SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp - Xác suất

SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp - Xác suất

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp - Xác suất" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Hướng dẫn và tập luyện cho học sinh khả năng nhìn bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau để tìm được nhiều phương án giải quyết khác nhau. Biện pháp 2. Tập luyện cho học sinh thói quen không suy nghĩ rập khuôn, máy móc, không phụ thuộc vào các dạng bài có sẵn để hình thành tư duy logic, xử lí linh hoạt trước những tình huống mới. Biện pháp 3. Khuyến khích và tạo điều kiện để học sinh tự xây dựng bài toán mới dựa trên các bài toán tổ hợp – xác suất cơ bản nhằm phát triển tư duy sáng tạo. Biện pháp 4. Đưa ra một số bài toán mang tính thực tiễn về chủ đề tổ hợp – xác suất nhằm tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn.

478 10 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 11 thông qua dạy học chủ đề : góc trong không gian

SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 11 thông qua dạy học chủ đề : góc trong không gian

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 11 thông qua dạy học chủ đề : góc trong không gian" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh 1. Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp thông qua dạng toán tính góc giữa hai đường thẳng. 2. Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp thông qua dạng toán tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. 3. Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp thông qua dạng toán tính góc giữa hai mặt phẳng.

577 9 lượt tải
SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

1. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai 2. Nhóm giải pháp chung 2.1. Tăng cường quán triệt quan điểm UNESCO và các quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới; chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục – Đào tạo về giáo dục STEM đối với cán bộ, GV và HS 2.2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong nhà trường về thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3. Nhóm giải pháp cụ thể 3.1. Đánh giá tổng quan về đặc thù của từng chủ đề trong chương trình toán THPT để có hình thức giáo dục phù hợp 3.1.1. Những chủ đề / bài học có nhiều thuận lợi khi thực hiện theo định hướng giáo dục STEM 3.1.2. Kế hoạch thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.2. Xây dựng quy trình x y dựng một chủ đề theo định hướng giáo dục STEM 3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm cho HS qua thiết kế và tổ chức các chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.3.1. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM hình học và đo lường 3.3.2. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM đại số, giải tích 3.3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM thực hành và trải nghiệm"

489 6 lượt tải
SKKN Hình thành và phát triển tư duy kinh tế cho học sinh trong dạy học chương Tổ hợp - xác suất, Đại số & Giải tích môn Toán lớp 11 ở trường trung học phổ thông

SKKN Hình thành và phát triển tư duy kinh tế cho học sinh trong dạy học chương Tổ hợp - xác suất, Đại số & Giải tích môn Toán lớp 11 ở trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hình thành và phát triển tư duy kinh tế cho học sinh trong dạy học chương Tổ hợp - xác suất, Đại số & Giải tích môn Toán lớp 11 ở trường trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Khi dạy học cần phải xem xét tính khả thi của vấn đề cần giải quyết 2. Sử dụng các bài tập có nhiều lời giải và phân tích để lựa chọn phương án tối ưu nhằm đạt được hiệu quả cao 3. Xem xét các kiến thức toán học dưới góc độ thực tiễn 3.1. Thay thế các bài tập lí thuyết hàn lâm bằng các bài tập thực tế 3.2. Sử dụng kiến thức Toán học để giải quyết các bài toán liên quan đến thực tiễn 3.3. Sử dụng kiến thức Toán học để áp dụng vào thực tiễn đời sống

480 12 lượt tải
SKKN Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi môn toán từ phần mềm bt pro và tạo đề kiểm tra đánh giá định kì theo ma trận, bản đặc tả định hướng phát triển năng lực học sinh, từng bước chuyển đổi số

SKKN Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi môn toán từ phần mềm bt pro và tạo đề kiểm tra đánh giá định kì theo ma trận, bản đặc tả định hướng phát triển năng lực học sinh, từng bước chuyển đổi số

3.1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm BT PRO: 3.1.1. Tổng quan về chương trình 3.2. Trộn đề trắc nghiệm (MixTest): 3.2.1. SOẠN ĐỀ từ file 3.2.2. Soạn đề đơn từ nguồn ngoài (từ dễ đến khó, có tự luận) 3.2.3. In đề, chuyên đề từ kho ngân hàng (Matrix): 3.3. In đề theo ma trận 3.4. Sửa chữa câu hỏi trong ngân hàng 3.5 Một số biền pháp , cách thức nâng cao dự liệu kho ngân hàng câu hỏi phục vụ dạy và học góp phần chuyển đổi số 3.5.1. GÁN ID Btpro (Gán mã số cho câu hỏi trắc nghiệm) 3.5.2. Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm 3.5.3 .Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm chung theo nhóm toán trên mạng xã hội 3.5.4. Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm tổ chuyên môn từ đề kiểm tra toán 3.5.5. Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm cho cá nhân

689 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học thực hành và trải nghiệm môn toán cấp trung học phổ thông

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học thực hành và trải nghiệm môn toán cấp trung học phổ thông

2.1. Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện dạy học các chủ đề thực hành và trải nghiệm 2.2. Những căn cứ khi thực hiện dạy học các chủ đề thực hành và trải nghiệm 2.3. Quy trình học qua thực hành và trải nghiệm 1 2.4. Một số hình thức khi thực hiện thiết kế và dạy học thực hành và trải nghiệm 2.4.1.1. Tổ chức hoạt động thực hành 2.4.1.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm 2.4.2. Dạy học TH & TN một phần 2.4.2.1. Dạy học thực hành một phần trong bài học 2.5. Kế hoạch bài dạy về dạy học thực hành và trải nghiệm

892 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán

SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2. 2.1. Hình thành kiến thức mới cho học sinh thông qua khảo sát một hay nhiều trường hợp riêng lấy từ thực tiễn 2.2.2.Tăng cường xây dựng các tình huống gắn với thực tế để học sinh giải quyết 2.2.3.Tổ chức cho học sinh khai thác,vận dụng kiến thức đã học dựa trên các đồ dùng được làm từ vật liệu có sẵn trong cuộc sống hằng ngày 2.2.4. Phải xây dựng một hệ thống các tình huống, bài tập theo từng chủ đề chú trọng đến hoạt động MHH toán học 2.2.5. Xây dựng các tình huống dạy học hỗ trợ quá trình toán học hóa

580 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Toán lớp 11

SKKN Một số giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Toán lớp 11

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Toán lớp 11" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức về mục đích thực hiện hoạt động KT, ĐG kết quả học tập của HS: Giúp cán bộ quản lí, GV, HS và phụ huynh hiểu đầy đủ, đổi mới nhận thức về vai trò, ý nghĩa quan trọng của hoạt động KT ĐG; từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động dạy học, KT ĐG và phối hợp giáo dục HS. 2. Một số biện pháp đổi mới hoạt động KT ĐG theo kế hoạch dạy học 2.1. Xây dựng kế hoạch KT ĐG 2.2. Sử dụng “bản đồ khái niệm” (BĐKN) 2.3. Vận dụng “học tập dựa trên trò chơi” 2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong ĐG 2.5. Thiết kế công cụ ĐG phù hợp với từng đối tượng HS 2.6. KT ĐG trong dạy học trực tuyến.

399 12 lượt tải

Loại

SKKN Dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL thông qua bài Vectơ trong không gian – Hình học 11

SKKN Dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL thông qua bài Vectơ trong không gian – Hình học 11

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL thông qua bài Vectơ trong không gian – Hình học 11" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Đề xuất một số phương pháp tổ chức dạy học giải quyết vấn đề theo định hướng PTNL 1.Áp dụng kiến thức Toán học nhằm làm rõ bản chất của nội dung HHKG 2.Sử dụng các phép suy luận tương tự hóa, tổng quát hóa, đặc biệt hóa 3.Kỹ năng phát hiện, nhận ra một tình huống có vấn đề 4.Phổ biến Toán học thực nghiệm trong giảng dạy 5.Chú trọng dạy học hiểu rõ bản chất và sự liên kết kiến thức 6.Đề xuất phương pháp đánh giá thông qua bài tập thu hoạch

290 5 lượt tải
SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phát triển tư duy cho HS THPT thông qua dạy học vectơ 1.1. Cách thức tổ chức rèn luyện kĩ năng cho học sinh giải các bài toán hình học bằng phương pháp vectơ 1.2. Dạy học phương pháp vec tơ nhằm phát triển tư duy cho HSTHPT Biện pháp 1: Kỹ thuật chèn điểm và chọn điểm đặc biệt Biện pháp 2: Kỹ thuật chọn hệ vectơ cơ sở Biện pháp 3: Từ bài toán vectơ trong mặt phẳng phát triển bài toán tương tự trong không gian Biện pháp 4 : Vận dụng phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ. Biện pháp 5: Tổng quát hóa bài toán và phát triển bài toán mới Biện pháp 6: Vận dụng PP vectơ để giải các bài toán đại số

690 9 lượt tải
skkn-dinh-li-euler-va-tinh-ung-dung-thuc-tien

SKKN Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn

Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề sau: • Khái niệm phi hàm Euler và phát biểu định lí Euler. • Các tính chất và hệ quả của định lí. • Các bài toán áp dụng. • Ứng dụng vào hệ mã hóa RSA. • Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

892 10 lượt tải
SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

1.Công thức giải nhanh số 1 2. Công thức giải nhanh số 2. 3. Công thức giải nhanh số 3. 4. Sử dụng bất đẳng thức tam giác. 5. Kỹ thuật UCT và bất đẳng thức BUNHIACOPXKI-CAUCHY-SCHWARZ. 6. Công thức NEWTON RAHSON trong giải nhanh phương trình số phức.

783 10 lượt tải
SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp - Xác suất

SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp - Xác suất

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp - Xác suất" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Hướng dẫn và tập luyện cho học sinh khả năng nhìn bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau để tìm được nhiều phương án giải quyết khác nhau. Biện pháp 2. Tập luyện cho học sinh thói quen không suy nghĩ rập khuôn, máy móc, không phụ thuộc vào các dạng bài có sẵn để hình thành tư duy logic, xử lí linh hoạt trước những tình huống mới. Biện pháp 3. Khuyến khích và tạo điều kiện để học sinh tự xây dựng bài toán mới dựa trên các bài toán tổ hợp – xác suất cơ bản nhằm phát triển tư duy sáng tạo. Biện pháp 4. Đưa ra một số bài toán mang tính thực tiễn về chủ đề tổ hợp – xác suất nhằm tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn.

478 10 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 11 thông qua dạy học chủ đề : góc trong không gian

SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 11 thông qua dạy học chủ đề : góc trong không gian

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 11 thông qua dạy học chủ đề : góc trong không gian" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh 1. Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp thông qua dạng toán tính góc giữa hai đường thẳng. 2. Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp thông qua dạng toán tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. 3. Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp thông qua dạng toán tính góc giữa hai mặt phẳng.

577 9 lượt tải
SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

1. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai 2. Nhóm giải pháp chung 2.1. Tăng cường quán triệt quan điểm UNESCO và các quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới; chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục – Đào tạo về giáo dục STEM đối với cán bộ, GV và HS 2.2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong nhà trường về thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3. Nhóm giải pháp cụ thể 3.1. Đánh giá tổng quan về đặc thù của từng chủ đề trong chương trình toán THPT để có hình thức giáo dục phù hợp 3.1.1. Những chủ đề / bài học có nhiều thuận lợi khi thực hiện theo định hướng giáo dục STEM 3.1.2. Kế hoạch thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.2. Xây dựng quy trình x y dựng một chủ đề theo định hướng giáo dục STEM 3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm cho HS qua thiết kế và tổ chức các chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.3.1. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM hình học và đo lường 3.3.2. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM đại số, giải tích 3.3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM thực hành và trải nghiệm"

489 6 lượt tải
SKKN Hình thành và phát triển tư duy kinh tế cho học sinh trong dạy học chương Tổ hợp - xác suất, Đại số & Giải tích môn Toán lớp 11 ở trường trung học phổ thông

SKKN Hình thành và phát triển tư duy kinh tế cho học sinh trong dạy học chương Tổ hợp - xác suất, Đại số & Giải tích môn Toán lớp 11 ở trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hình thành và phát triển tư duy kinh tế cho học sinh trong dạy học chương Tổ hợp - xác suất, Đại số & Giải tích môn Toán lớp 11 ở trường trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Khi dạy học cần phải xem xét tính khả thi của vấn đề cần giải quyết 2. Sử dụng các bài tập có nhiều lời giải và phân tích để lựa chọn phương án tối ưu nhằm đạt được hiệu quả cao 3. Xem xét các kiến thức toán học dưới góc độ thực tiễn 3.1. Thay thế các bài tập lí thuyết hàn lâm bằng các bài tập thực tế 3.2. Sử dụng kiến thức Toán học để giải quyết các bài toán liên quan đến thực tiễn 3.3. Sử dụng kiến thức Toán học để áp dụng vào thực tiễn đời sống

480 12 lượt tải
SKKN Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi môn toán từ phần mềm bt pro và tạo đề kiểm tra đánh giá định kì theo ma trận, bản đặc tả định hướng phát triển năng lực học sinh, từng bước chuyển đổi số

SKKN Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi môn toán từ phần mềm bt pro và tạo đề kiểm tra đánh giá định kì theo ma trận, bản đặc tả định hướng phát triển năng lực học sinh, từng bước chuyển đổi số

3.1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm BT PRO: 3.1.1. Tổng quan về chương trình 3.2. Trộn đề trắc nghiệm (MixTest): 3.2.1. SOẠN ĐỀ từ file 3.2.2. Soạn đề đơn từ nguồn ngoài (từ dễ đến khó, có tự luận) 3.2.3. In đề, chuyên đề từ kho ngân hàng (Matrix): 3.3. In đề theo ma trận 3.4. Sửa chữa câu hỏi trong ngân hàng 3.5 Một số biền pháp , cách thức nâng cao dự liệu kho ngân hàng câu hỏi phục vụ dạy và học góp phần chuyển đổi số 3.5.1. GÁN ID Btpro (Gán mã số cho câu hỏi trắc nghiệm) 3.5.2. Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm 3.5.3 .Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm chung theo nhóm toán trên mạng xã hội 3.5.4. Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm tổ chuyên môn từ đề kiểm tra toán 3.5.5. Xây dựng ngân hàng trắc nghiệm cho cá nhân

689 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học thực hành và trải nghiệm môn toán cấp trung học phổ thông

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học thực hành và trải nghiệm môn toán cấp trung học phổ thông

2.1. Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện dạy học các chủ đề thực hành và trải nghiệm 2.2. Những căn cứ khi thực hiện dạy học các chủ đề thực hành và trải nghiệm 2.3. Quy trình học qua thực hành và trải nghiệm 1 2.4. Một số hình thức khi thực hiện thiết kế và dạy học thực hành và trải nghiệm 2.4.1.1. Tổ chức hoạt động thực hành 2.4.1.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm 2.4.2. Dạy học TH & TN một phần 2.4.2.1. Dạy học thực hành một phần trong bài học 2.5. Kế hoạch bài dạy về dạy học thực hành và trải nghiệm

892 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán

SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2. 2.1. Hình thành kiến thức mới cho học sinh thông qua khảo sát một hay nhiều trường hợp riêng lấy từ thực tiễn 2.2.2.Tăng cường xây dựng các tình huống gắn với thực tế để học sinh giải quyết 2.2.3.Tổ chức cho học sinh khai thác,vận dụng kiến thức đã học dựa trên các đồ dùng được làm từ vật liệu có sẵn trong cuộc sống hằng ngày 2.2.4. Phải xây dựng một hệ thống các tình huống, bài tập theo từng chủ đề chú trọng đến hoạt động MHH toán học 2.2.5. Xây dựng các tình huống dạy học hỗ trợ quá trình toán học hóa

580 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Toán lớp 11

SKKN Một số giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Toán lớp 11

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Toán lớp 11" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức về mục đích thực hiện hoạt động KT, ĐG kết quả học tập của HS: Giúp cán bộ quản lí, GV, HS và phụ huynh hiểu đầy đủ, đổi mới nhận thức về vai trò, ý nghĩa quan trọng của hoạt động KT ĐG; từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động dạy học, KT ĐG và phối hợp giáo dục HS. 2. Một số biện pháp đổi mới hoạt động KT ĐG theo kế hoạch dạy học 2.1. Xây dựng kế hoạch KT ĐG 2.2. Sử dụng “bản đồ khái niệm” (BĐKN) 2.3. Vận dụng “học tập dựa trên trò chơi” 2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong ĐG 2.5. Thiết kế công cụ ĐG phù hợp với từng đối tượng HS 2.6. KT ĐG trong dạy học trực tuyến.

399 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com