Toán 12

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 12 THPT, năm học 2023 – 2024, dựa trên chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều,… nhằm chuẩn bị kỹ năng Toán học cao cấp cho học sinh. Các sáng kiến tập trung vào việc phát triển khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, và áp dụng toán học vào thực tiễn, thông qua các dự án sáng tạo và hoạt động thực hành. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 12 nắm vững và sử dụng toán học một cách tự tin và hiệu quả, chuẩn bị cho họ những kỹ năng cần thiết cho các kỳ thi quan trọng và tương lai học tập hoặc làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến toán học, khoa học và công nghệ.

SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phát triển tư duy cho HS THPT thông qua dạy học vectơ 1.1. Cách thức tổ chức rèn luyện kĩ năng cho học sinh giải các bài toán hình học bằng phương pháp vectơ 1.2. Dạy học phương pháp vec tơ nhằm phát triển tư duy cho HSTHPT Biện pháp 1: Kỹ thuật chèn điểm và chọn điểm đặc biệt Biện pháp 2: Kỹ thuật chọn hệ vectơ cơ sở Biện pháp 3: Từ bài toán vectơ trong mặt phẳng phát triển bài toán tương tự trong không gian Biện pháp 4 : Vận dụng phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ. Biện pháp 5: Tổng quát hóa bài toán và phát triển bài toán mới Biện pháp 6: Vận dụng PP vectơ để giải các bài toán đại số

690 9 lượt tải
skkn-dinh-li-euler-va-tinh-ung-dung-thuc-tien

SKKN Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn

Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề sau: • Khái niệm phi hàm Euler và phát biểu định lí Euler. • Các tính chất và hệ quả của định lí. • Các bài toán áp dụng. • Ứng dụng vào hệ mã hóa RSA. • Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

892 10 lượt tải
SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

1.Công thức giải nhanh số 1 2. Công thức giải nhanh số 2. 3. Công thức giải nhanh số 3. 4. Sử dụng bất đẳng thức tam giác. 5. Kỹ thuật UCT và bất đẳng thức BUNHIACOPXKI-CAUCHY-SCHWARZ. 6. Công thức NEWTON RAHSON trong giải nhanh phương trình số phức.

783 10 lượt tải
SKKN Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng

SKKN Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Định hướng xây dựng bài toán tư duy hàm đặc trưng 2.3.2. Thiết kế các hoạt động định khai thác, phát triển bài toán mới 2.3.3. Tổ chức thực hiện đề tài 2.3.4. Kết quả sản phẩm của học sinh

898 11 lượt tải
SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích phân hàm ẩn

SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích phân hàm ẩn

Sau một quá trình nghiên cứu nghiêm túc, tìm tòi và vận dụng thực tế vào các lớp tôi đang trực tiếp giảng dạy, đề tài “Góp phần hình thành và phát triển năng lực Toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích phân hàm ẩn” đã giúp học sinh có đƣợc hệ thống kiến thức, linh hoạt hơn trong việc định hƣớng biến đổi và có kinh nghiệm trong việc tính tích phân nói chung và tích phân của hàm ẩn nói riêng góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh. Đề tài có thể mở rộng sang ứng dụng tích phân, liên quan đến các kiến thức liên môn Toán học, Vật lý,…

190 3 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển năng lực cho học sinh 12 thông qua dạy học chủ đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

SKKN Góp phần phát triển năng lực cho học sinh 12 thông qua dạy học chủ đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần phát triển năng lực cho học sinh 12 thông qua dạy học chủ đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Xây dựng kế hoạch bài dạy bài Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số(trang 19-24, sách giáo khoa giải tích 12, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2014) theo định hướng phát triển năng lực - Định hướng cho học sinh kĩ năng giải một số bài toán thường gặp ở chủ đề ứng dụng GTLN,GTNN vào bài toán thực tiễn,trong các đề thi minh họa, đề thi tham khảo, đề thi chính thức của bộ GD&ĐT, đề thi thử trên cả nước từ đó góp phần phát triển năng lực cho học sinh. - Hướng dẫn học sinh xây dựng hệ thống bài toán ứng dụng GTLN, GTNN của hàm số vào giải các bài toán thực tiễn, qua đó giúp các em làm quen hơn với dạng bài tập này, góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề năng lực mô hình hóa và năng lực sáng tạo cho học sinh. 

489 6 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề tương giao

SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề tương giao

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề tương giao triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo. - Củng cố cho học sinh các chuẩn kiến thức, kỹ năng của chuyên đề tương giao hàm số thuộc chương trình giải tích lớp 12. - Ghép bảng biến thiên để giải các bài toán hàm hợp một cách nhanh chóng, hiệu quả. - Định hướng cho học sinh kỹ năng giải một số dạng bài toán thường gặp thuộc chủ đề tương giao của hàm số thông qua việc khai thác các bài toán tương giao trong các đề thi minh họa, đề thi tham khảo, đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT, các đề thi thử trên cả nước, từ đó góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. - Hướng dẫn học sinh xây dựng hệ thống các bài toán tương giao của hàm số giúp học sinh làm quen với xu hướng ra đề thi của Bộ GD&ĐT về chủ đề tương giao của hàm số qua đó giúp các em học sinh tự tin hơn trong việc tìm tòi lời giải các bài toán tương giao hàm hợp góp phần phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh.

489 13 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển tư duy cho học sinh thông qua một số bài toán về chủ đề hàm số hợp trong chương trình giải tích THPT lớp 12

SKKN Góp phần phát triển tư duy cho học sinh thông qua một số bài toán về chủ đề hàm số hợp trong chương trình giải tích THPT lớp 12

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần phát triển tư duy cho học sinh thông qua một số bài toán về chủ đề hàm số hợp trong chương trình giải tích THPT lớp 12 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về tư duy và năng lực giải quyết vấn đề. - Củng cố cho học sinh các chuẩn kiến thức, kỹ năng của chuyên đề hàm số thuộc chương trình giải tích lớp 12. - Định hướng cho học sinh kỹ năng giải một số dạng bài toán thường gặp thuộc chủ đề hàm số của hàm hợp thông qua việc khai thác các bài toán hàm hợp trong các đề thi minh họa, đề thi tham khảo, đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT, các đề thi thử trên cả nước, từ đó góp phần phát triển tư duy và năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. -Từng bước tiếp cận các bài toán ở các mức độ vận dụng khác nhau nhằm hình thành kỹ năng, rèn luyện tư duy thuật toán cho lớp các dạng toán đó, giúp học sinh làm quen với xu hướng ra đề thi của Bộ GD&ĐT về chủ đề hàm hợp qua đó giúp các em học sinh tự tin hơn trong việc tìm tòi lời giải các bài toán hàm hợp

478 10 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển tư duy học sinh thông qua khai thác các bài toán tìm cực trị của hàm hợp, hàm ẩn và hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối

SKKN Góp phần phát triển tư duy học sinh thông qua khai thác các bài toán tìm cực trị của hàm hợp, hàm ẩn và hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối

Mục đích nghiên cứu: - Giải quyết các vấn đề mà HS còn lúng túng, mắc nhiều sai lầm và thậm chí là không có định hướng về lời giải trong việc tìm cực trị của hàm hợp, hàm ẩn và hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối. - Làm cho HS thấy được vấn đề cốt lõi của chương học, tiếp nhận và giải các dạng toán tiếp theo. - Nâng cao chất lượng bộ môn toán theo từng chuyên đề khác nhau góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

892 10 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán về góc trong Hình học không gian

SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán về góc trong Hình học không gian

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán về góc trong Hình học không gian triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn luyện và phát triển tính mềm dẻo của tư duy sáng tạo thông qua khai thác bài toán về góc trong hình học không gian 2. Rèn luyện tính nhuần nhuyễn cho học sinh thông qua giải bài toán về góc trong hình học không gian bằng nhiều cách khác nhau 3. Hướng dẫn học sinh phân tích bài toán, tìm ra phương thức giải quyết sáng tạo, độc đáo

300 7 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho HS THPT thông qua giải toán max – min trong hình học toạ độ

SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho HS THPT thông qua giải toán max – min trong hình học toạ độ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho HS THPT thông qua giải toán max – min trong hình học toạ độ triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Một số biện pháp sư phạm góp phần phát triển TDST cho HS THPT thông qua giải toán max–min trong hình học toạ độ Biện pháp 1. Củng cố kiến thức nền liên quan và tiếp cận các dạng bài toán max–min thường gặp trong hình học tọa độ từ đó hoàn thiện phương pháp giải mỗi dạng Biện pháp 2. Rèn luyện cho HS khả năng quy lạ về quen trong giải Toán Biện pháp 2. Rèn luyện cho HS khả năng quy lạ về quen trong giải Toán Biện pháp 3. Hướng dẫn HS phân tích bài toán, nhìn bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau để tìm ra phương thức giải quyết sáng tạo, độc đáo và lựa chọn cách giải tối ưu Biện pháp 4. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự hóa thông qua giải các bài toán max–min trong hình học toạ độ Biện pháp 5. Bồi dưỡng tư duysáng tạothông qua việc cho HS tập sáng tác các bài toán mới Biện pháp 6. Bồi dưỡng tư duy sáng tạo thông qua vận dụng phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ Biện pháp 7. Bồi dưỡng năng lực phát hiện vấn đề, mâu thuẫn, sai lầm, bất hợp lý trong lời giải các bài toán, đánh giá nhận xét lời giải

470 8 lượt tải
SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

1. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai 2. Nhóm giải pháp chung 2.1. Tăng cường quán triệt quan điểm UNESCO và các quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới; chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục – Đào tạo về giáo dục STEM đối với cán bộ, GV và HS 2.2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong nhà trường về thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3. Nhóm giải pháp cụ thể 3.1. Đánh giá tổng quan về đặc thù của từng chủ đề trong chương trình toán THPT để có hình thức giáo dục phù hợp 3.1.1. Những chủ đề / bài học có nhiều thuận lợi khi thực hiện theo định hướng giáo dục STEM 3.1.2. Kế hoạch thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.2. Xây dựng quy trình x y dựng một chủ đề theo định hướng giáo dục STEM 3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm cho HS qua thiết kế và tổ chức các chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.3.1. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM hình học và đo lường 3.3.2. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM đại số, giải tích 3.3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM thực hành và trải nghiệm"

489 6 lượt tải

Loại

SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Dạy học hình học bằng phương pháp vectơ để phát triển tư duy cho học sinh trung học phổ thông triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phát triển tư duy cho HS THPT thông qua dạy học vectơ 1.1. Cách thức tổ chức rèn luyện kĩ năng cho học sinh giải các bài toán hình học bằng phương pháp vectơ 1.2. Dạy học phương pháp vec tơ nhằm phát triển tư duy cho HSTHPT Biện pháp 1: Kỹ thuật chèn điểm và chọn điểm đặc biệt Biện pháp 2: Kỹ thuật chọn hệ vectơ cơ sở Biện pháp 3: Từ bài toán vectơ trong mặt phẳng phát triển bài toán tương tự trong không gian Biện pháp 4 : Vận dụng phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ. Biện pháp 5: Tổng quát hóa bài toán và phát triển bài toán mới Biện pháp 6: Vận dụng PP vectơ để giải các bài toán đại số

690 9 lượt tải
skkn-dinh-li-euler-va-tinh-ung-dung-thuc-tien

SKKN Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn

Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề sau: • Khái niệm phi hàm Euler và phát biểu định lí Euler. • Các tính chất và hệ quả của định lí. • Các bài toán áp dụng. • Ứng dụng vào hệ mã hóa RSA. • Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

892 10 lượt tải
SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

SKKN Giúp học sinh phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng thông qua các bài toán vận dụng-vận dụng cao của số phức trong đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông

1.Công thức giải nhanh số 1 2. Công thức giải nhanh số 2. 3. Công thức giải nhanh số 3. 4. Sử dụng bất đẳng thức tam giác. 5. Kỹ thuật UCT và bất đẳng thức BUNHIACOPXKI-CAUCHY-SCHWARZ. 6. Công thức NEWTON RAHSON trong giải nhanh phương trình số phức.

783 10 lượt tải
SKKN Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng

SKKN Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua một số dạng bài tập về hàm đặc trưng triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Định hướng xây dựng bài toán tư duy hàm đặc trưng 2.3.2. Thiết kế các hoạt động định khai thác, phát triển bài toán mới 2.3.3. Tổ chức thực hiện đề tài 2.3.4. Kết quả sản phẩm của học sinh

898 11 lượt tải
SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích phân hàm ẩn

SKKN Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích phân hàm ẩn

Sau một quá trình nghiên cứu nghiêm túc, tìm tòi và vận dụng thực tế vào các lớp tôi đang trực tiếp giảng dạy, đề tài “Góp phần hình thành và phát triển năng lực Toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích phân hàm ẩn” đã giúp học sinh có đƣợc hệ thống kiến thức, linh hoạt hơn trong việc định hƣớng biến đổi và có kinh nghiệm trong việc tính tích phân nói chung và tích phân của hàm ẩn nói riêng góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh. Đề tài có thể mở rộng sang ứng dụng tích phân, liên quan đến các kiến thức liên môn Toán học, Vật lý,…

190 3 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển năng lực cho học sinh 12 thông qua dạy học chủ đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

SKKN Góp phần phát triển năng lực cho học sinh 12 thông qua dạy học chủ đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần phát triển năng lực cho học sinh 12 thông qua dạy học chủ đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Xây dựng kế hoạch bài dạy bài Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số(trang 19-24, sách giáo khoa giải tích 12, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2014) theo định hướng phát triển năng lực - Định hướng cho học sinh kĩ năng giải một số bài toán thường gặp ở chủ đề ứng dụng GTLN,GTNN vào bài toán thực tiễn,trong các đề thi minh họa, đề thi tham khảo, đề thi chính thức của bộ GD&ĐT, đề thi thử trên cả nước từ đó góp phần phát triển năng lực cho học sinh. - Hướng dẫn học sinh xây dựng hệ thống bài toán ứng dụng GTLN, GTNN của hàm số vào giải các bài toán thực tiễn, qua đó giúp các em làm quen hơn với dạng bài tập này, góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề năng lực mô hình hóa và năng lực sáng tạo cho học sinh. 

489 6 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề tương giao

SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề tương giao

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề tương giao triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo. - Củng cố cho học sinh các chuẩn kiến thức, kỹ năng của chuyên đề tương giao hàm số thuộc chương trình giải tích lớp 12. - Ghép bảng biến thiên để giải các bài toán hàm hợp một cách nhanh chóng, hiệu quả. - Định hướng cho học sinh kỹ năng giải một số dạng bài toán thường gặp thuộc chủ đề tương giao của hàm số thông qua việc khai thác các bài toán tương giao trong các đề thi minh họa, đề thi tham khảo, đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT, các đề thi thử trên cả nước, từ đó góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. - Hướng dẫn học sinh xây dựng hệ thống các bài toán tương giao của hàm số giúp học sinh làm quen với xu hướng ra đề thi của Bộ GD&ĐT về chủ đề tương giao của hàm số qua đó giúp các em học sinh tự tin hơn trong việc tìm tòi lời giải các bài toán tương giao hàm hợp góp phần phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh.

489 13 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển tư duy cho học sinh thông qua một số bài toán về chủ đề hàm số hợp trong chương trình giải tích THPT lớp 12

SKKN Góp phần phát triển tư duy cho học sinh thông qua một số bài toán về chủ đề hàm số hợp trong chương trình giải tích THPT lớp 12

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần phát triển tư duy cho học sinh thông qua một số bài toán về chủ đề hàm số hợp trong chương trình giải tích THPT lớp 12 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về tư duy và năng lực giải quyết vấn đề. - Củng cố cho học sinh các chuẩn kiến thức, kỹ năng của chuyên đề hàm số thuộc chương trình giải tích lớp 12. - Định hướng cho học sinh kỹ năng giải một số dạng bài toán thường gặp thuộc chủ đề hàm số của hàm hợp thông qua việc khai thác các bài toán hàm hợp trong các đề thi minh họa, đề thi tham khảo, đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT, các đề thi thử trên cả nước, từ đó góp phần phát triển tư duy và năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. -Từng bước tiếp cận các bài toán ở các mức độ vận dụng khác nhau nhằm hình thành kỹ năng, rèn luyện tư duy thuật toán cho lớp các dạng toán đó, giúp học sinh làm quen với xu hướng ra đề thi của Bộ GD&ĐT về chủ đề hàm hợp qua đó giúp các em học sinh tự tin hơn trong việc tìm tòi lời giải các bài toán hàm hợp

478 10 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển tư duy học sinh thông qua khai thác các bài toán tìm cực trị của hàm hợp, hàm ẩn và hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối

SKKN Góp phần phát triển tư duy học sinh thông qua khai thác các bài toán tìm cực trị của hàm hợp, hàm ẩn và hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối

Mục đích nghiên cứu: - Giải quyết các vấn đề mà HS còn lúng túng, mắc nhiều sai lầm và thậm chí là không có định hướng về lời giải trong việc tìm cực trị của hàm hợp, hàm ẩn và hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối. - Làm cho HS thấy được vấn đề cốt lõi của chương học, tiếp nhận và giải các dạng toán tiếp theo. - Nâng cao chất lượng bộ môn toán theo từng chuyên đề khác nhau góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

892 10 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán về góc trong Hình học không gian

SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán về góc trong Hình học không gian

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán về góc trong Hình học không gian triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn luyện và phát triển tính mềm dẻo của tư duy sáng tạo thông qua khai thác bài toán về góc trong hình học không gian 2. Rèn luyện tính nhuần nhuyễn cho học sinh thông qua giải bài toán về góc trong hình học không gian bằng nhiều cách khác nhau 3. Hướng dẫn học sinh phân tích bài toán, tìm ra phương thức giải quyết sáng tạo, độc đáo

300 7 lượt tải
SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho HS THPT thông qua giải toán max – min trong hình học toạ độ

SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho HS THPT thông qua giải toán max – min trong hình học toạ độ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho HS THPT thông qua giải toán max – min trong hình học toạ độ triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Một số biện pháp sư phạm góp phần phát triển TDST cho HS THPT thông qua giải toán max–min trong hình học toạ độ Biện pháp 1. Củng cố kiến thức nền liên quan và tiếp cận các dạng bài toán max–min thường gặp trong hình học tọa độ từ đó hoàn thiện phương pháp giải mỗi dạng Biện pháp 2. Rèn luyện cho HS khả năng quy lạ về quen trong giải Toán Biện pháp 2. Rèn luyện cho HS khả năng quy lạ về quen trong giải Toán Biện pháp 3. Hướng dẫn HS phân tích bài toán, nhìn bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau để tìm ra phương thức giải quyết sáng tạo, độc đáo và lựa chọn cách giải tối ưu Biện pháp 4. Hướng dẫn và tập luyện cho HS khả năng khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự hóa thông qua giải các bài toán max–min trong hình học toạ độ Biện pháp 5. Bồi dưỡng tư duysáng tạothông qua việc cho HS tập sáng tác các bài toán mới Biện pháp 6. Bồi dưỡng tư duy sáng tạo thông qua vận dụng phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ Biện pháp 7. Bồi dưỡng năng lực phát hiện vấn đề, mâu thuẫn, sai lầm, bất hợp lý trong lời giải các bài toán, đánh giá nhận xét lời giải

470 8 lượt tải
SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

SKKN Góp phần rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh qua các hoạt động dạy học toán theo định hướng giáo dục stem

1. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai 2. Nhóm giải pháp chung 2.1. Tăng cường quán triệt quan điểm UNESCO và các quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới; chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục – Đào tạo về giáo dục STEM đối với cán bộ, GV và HS 2.2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong nhà trường về thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3. Nhóm giải pháp cụ thể 3.1. Đánh giá tổng quan về đặc thù của từng chủ đề trong chương trình toán THPT để có hình thức giáo dục phù hợp 3.1.1. Những chủ đề / bài học có nhiều thuận lợi khi thực hiện theo định hướng giáo dục STEM 3.1.2. Kế hoạch thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.2. Xây dựng quy trình x y dựng một chủ đề theo định hướng giáo dục STEM 3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm cho HS qua thiết kế và tổ chức các chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM 3.3.1. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM hình học và đo lường 3.3.2. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM đại số, giải tích 3.3.3. Rèn luyện kĩ năng mềm qua các chủ đề giáo dục STEM thực hành và trải nghiệm"

489 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com