Vật lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí THPT cho năm học 2023 – 2024 tập trung vào việc cung cấp cho giáo viên những phương pháp giảng dạy mới, sáng tạo và hiệu quả, dựa trên chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Mục tiêu là giúp giáo viên thiết kế các bài giảng hay, kích thích sự tò mò và hứng thú học tập trong học sinh, qua đó nâng cao khả năng tư duy phê phán và ứng dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn. Các sáng kiến nhấn mạnh việc sử dụng công nghệ giáo dục, thí nghiệm thực hành và các hoạt động dự án để tạo ra một môi trường học tập linh hoạt, thú vị và tương tác cao, qua đó giúp học sinh tiếp cận kiến thức Vật lí một cách hiệu quả và sâu sắc.

SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học và bài Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại (Vật lý 12 cơ bản - THPT)

SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học và bài Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại (Vật lý 12 cơ bản - THPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học và bài Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại (Vật lý 12 cơ bản - THPT)“ triển khai các biện pháp như sau:  Thiết kế nhiệm vụ ở các trạm Trạm 1: Phát hiện sự tồn tại của tia hồng ngoại và tia tử ngoại bằng quang điện trở Trạm 5: Tìm hiểu ứng dụng của tia hồng ngoại trong thiết bị điều khiển từ xa. Khảo sát tính chất phản xạ, khúc xạ của tia hồng ngoại Trạm 9: Tìm hiểu ứng dụng của tia tử ngoại trong bút thử tiền, bút tàng hình

1008 9 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn Châu 4 qua chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” Vật lý 10 bằng hình thức dạy học theo trạm

SKKN Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn Châu 4 qua chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” Vật lý 10 bằng hình thức dạy học theo trạm

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn Châu 4 qua chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” Vật lý 10 bằng hình thức dạy học theo trạm" triển khai các biện pháp như sau:  1 Áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo hình thức hoạt động nhóm 2 Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm 2.4.Chuẩn bị các điều kiện cần thiết dạy học chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” nhằm bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn châu 4 bằng hình thức dạy học theo trạm. 2.4.1.Các thí nghiệm khi dạy học chủ đề ‘‘Moment lực. Cân bằng của vật rắn’’ 2.4.2.Xây dựng hệ thống các câu hỏi tình huống 2.4.3.Phiếu học tập, phiếu hướng dẫn học, phiếu hỗ trợ 2.5.Thiết kế kế hoạch chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” bồi dưỡng năng lực hợp tác của HS bằng hình thức dạy học theo trạm. 3 Kết hợp kĩ thuật sơ đồ tư duy với kĩ thuật phòng tranh và mảnh ghép mảnh ghép cải tiến

1387 15 lượt tải
SKKN Dạy học chương "Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh

SKKN Dạy học chương Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học chương "Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số ″ triển khai các biện pháp như sau:  3.2.2.1.Chú trọng tổ chức dạy học bài xây dựng kiến thức mới gắn với nội dung định hướng nghề 3.2.2.2.Tổ chức dạy học Bài tập Vật lý theo định hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn của học sinh 3.2.2.3.Tổ chức dạy học Thí nghiệm gắn với rèn luyện kỹ năng thực hành Vật lý, kỹ năng thực hành nghề 3.2.2.4.Tổ chức dạy học ôn tập, tổng kết chương theo định hướng vận dụng vào chương trình định hướng nghề 3.2.2.5.Tổ chức Hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn các nghề được định hướng cho học sinh

977 10 lượt tải
SKKN Dạy học chuyên đề “vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục stem

SKKN Dạy học chuyên đề “vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục Stem

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học chuyên đề “vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục stem" triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Vị trí, vai trò và yêu cầu cần đạt của chuyên đề “Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường” 2.1.1.Vị trí, vai trò và yêu cầu cần đạt của chuyên đề “Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường” chương trình Vật lí THPT 2.1.2.Yêu cầu cần đạt 2.2.Thiết kế xây dựng chuyên đề “Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục STEM

904 10 lượt tải
SKKN Dạy học dự án tích hợp liên môn Vật lí - Công nghệ, chủ đề Động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT

SKKN Dạy học dự án tích hợp liên môn Vật lí - Công nghệ, chủ đề Động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học dự án tích hợp liên môn Vật lí - Công nghệ, chủ đề Động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dạy học dự án và dạy học tích hợp liên môn. - Phân tích mục tiêu, nội dung dạy học chủ đề Động cơ nhiệt thuộc môn Vật lí 10 và môn Công nghệ 11 THPT. - Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề Động cơ nhiệt theo hình thức dạy học dự án tích hợp được mục tiêu dạy học chủ đề này của môn Vật lí và môn Công nghệ. - Thực nghiệm sư phạm tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An; quay phim tiết học nghiệm thu dự án.

804 12 lượt tải
SKKN Dạy học dự án trong chuyên đề: Vật lí trong một số ngành nghề - chuyên đề học tập, Vật lí 10 KNTT

SKKN Dạy học dự án trong chuyên đề: Vật lí trong một số ngành nghề - chuyên đề học tập, Vật lí 10 KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học dự án trong chuyên đề: Vật lí trong một số ngành nghề - chuyên đề học tập, Vật lí 10 KNTT" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Thực hiện dự án học tập trong dạy học chuyên đề: ""Vật lí trong một số ngành nghề"" - Chuyên đề học tập vật lí 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh ở trường THPT hiện nay. Giải pháp 2: Kết hợp dạy học dự án với các hoạt động trải nghiệm trong dạy học chuyên đề: ""Vật lí trong một số ngành nghề"" - Chuyên đề học tập vật lí 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh ở trường THPT hiện nay. Giải pháp 3: Bộ câu hỏi định hướng và bài tập dự án học tập: ""Vật lí trong một số ngành nghề"" - Chuyên đề học tập vật lí 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh ở trường THPT hiện nay.

890 10 lượt tải
SKKN Dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018

SKKN Dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018" triển khai các biện pháp như sau:  1 Phân tích yêu cầu cần đạt để nhận diện mục tiêu dạy học tối thiểu và nội dung dạy học tối thiểu đối với bài học/nội dung “Định luật 2 Newton” theo chương trình GDPT 2018. 2 Phân tích mối quan hệ giữa phương pháp với mục tiêu, nội dung, bối cảnh dạy học để lựa chọn, sử dụng các PP, KTDH, PTDH, PP và công cụ đánh giá trong dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” nhằm phát triển PC, NL học sinh, đáp ứng yêu cầu của CT GDPT 2018 môn Vật lí. 3 Bổ sung mục tiêu phát triển năng lực số (NL tìm kiếm thông tin, dữ liệu; NL sử dụng các phần mềm, ứng dụng trong thảo luận, hợp tác, trong trình bày báo cáo, trong kiểm tra, đánh giá,….) đối với học sinh trong dạy học “Định luật 2 Newton”. 4 Bổ sung mục tiêu “ Phát triển năng lực sử dụng phần mềm MS Excel trong xử lí số liệu, vẽ đồ thị, khớp hàm” trong dạy học thí nghiệm minh họa định luật 2 Newton đối với những HS có năng lực Tin học ở mức độ Khá trở lên. Bổ sung mục tiêu phát triển năng lực tìm. 5 hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí, năng lực GQVĐ và sáng tạo của HS trong dạy học định luật 2 Newton:“Lập luận suy ra được hệ quả logic (cần kiểm chứng) của định luật 2 Newton trong trường hợp chuyển động thẳng biến đổi đều. Nhận ra được các bước thực hiện, lập được kế hoạch triển khai từ việc quan sát các video thí nghiệm. Đề xuất ý kiến nghiên cứu minh họa định luật 2 Newton trong trường hợp khác” đối với HS năng lực bộ môn ở mức Khá, Tốt. Lựa chọn, sử dụng PP Dạy học giải quyết. 6 vấn đề, PP trực quan, Dạy học hợp tác trong dạy học “ Định luật 2 Newton” nhằm phát triển ở HS PC, NL nhận thức, tìm hiểu quy luật vật lí bằng con đường thực nghiệm. 7 Lựa chọn, sử dụng kĩ thuật Khăn trải bàn trong tổ chức hoạt động hợp tác nhằm phát triển PC, NL học sinh trong dạy học nội dung “Định luật 2 Newton”. 8 Lựa chọn, sử dụng kĩ thuật Phòng tranh trong tổ chức hoạt động trình bày, báo cáo kết quả học tập theo nhóm nhằm phát triển PC, NL học sinh trong dạy học nội dung “Định luật 2 Newton”.  

950 12 lượt tải
SKKN Dạy học phần Quang hình Vật lí 11 THPT bằng dạy học dự án nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

SKKN Dạy học phần Quang hình Vật lí 11 THPT bằng dạy học dự án nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phần Quang hình Vật lí 11 THPT bằng dạy học dự án nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  Quy trình dạy học phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh bằng dạy học dự án Bước 1: Xây dựng bài học phát triển phẩm chất, năng lực Bước 2. Hướng dẫn học sinh xác định mục tiêu và thảo luận ý tưởng dự án Bước 3. Đánh giá nhu cầu, kiến thức người học trước khi thực hiện dự án Bước 4. Lập nhóm và lập kế hoạch thực hiện dự án Bước 5. Học sinh thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra Bước 6. Báo cáo và nghiệm thu sản phẩm dự án

1045 14 lượt tải
SKKN Dạy học phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua chủ đề Máy điện trong chương trình Vật lí 12 theo định hướng giáo dục STEM.

SKKN Dạy học phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua chủ đề Máy điện trong chương trình Vật lí 12 theo định hướng giáo dục STEM.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua chủ đề Máy điện trong chương trình Vật lí 12 theo định hướng giáo dục STEM.“ triển khai các biện pháp như sau:  Đề xuất một số giải pháp phát triển năng lực tự học của học sinh thông qua dạy học chủ đề vật lý THPT theo giáo dục STEM 1. Động cơ hóa hoạt động học tập của học sinh 2. Hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch học tập 3. Hướng dẫn HS chọn lọc tư liệu, tình huống liên quan đến nội dung bài học qua các kênh thông tin đại chúng hoặc qua thực tế đời sống phù hợp với môn học, hướng tới phát triển năng lực tự học cho học sinh 4. Thiết lập môi trường ảo nâng cao năng lực và thói quen tự học của học sinh Trung học Phổ thông 5. Tổ chức cho học sinh làm việc nhóm kết hợp với thảo luận lớp 6. Xây dựng ý thức tự học

459 6 lượt tải
SKKN Dạy học STEM phần Chất rắn, chất lỏng. Sự chuyển thể nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh THPT

SKKN Dạy học STEM phần Chất rắn, chất lỏng. Sự chuyển thể nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh THPT

Xây dựng chủ đề STEM chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” Vật lí 10 THPT nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đê cho học sinh: 1. Phân tích nội dung kiến thức chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” theo định hướng giáo dục STEM. 2. Xây dựng quy trình dạy học chủ đề giáo dục STEM chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” 3. Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề “Cây hoa tinh thể”. 4. Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề “Nến thơm nhà làm”.

589 6 lượt tải
SKKN Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua một số bài tập nâng cao chương Dao động cơ học vật lí 12 THPT

SKKN Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua một số bài tập nâng cao chương Dao động cơ học vật lí 12 THPT

Các bước cơ bản trong quy trình vận dụng các PP và HTTCDH tích cực theo định hướng phát triển NLHS Trong quy trình dạy học, việc vận dụng các PP và HTTCDH tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh cần được thực hiện bằng một quy trình sau đây: Bước 1: Nghiên cứu nội dung bài học Bước 2: Tìm hiểu sự khác biệt về NL và phong cách học sinh Bước 3: Khảo sát điều kiện dạy học của nhà trường Bước 4: Cân nhắc điểm mạnh, điểm yếu của GV trong vận dụng PP và HTTCDH Bước 5: Triển khai các PP và HTTCDH

890 12 lượt tải
SKKN Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai ở.

SKKN Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai " triển khai các biện pháp như sau:  - Điều tra, phân tích thực trạng về môi trường, xã hội, gia đình của học sinh ở các trường THPT huyện Quỳ Hợp. - Làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn về việc tổ chức dạy học gắn kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tiễn thông qua hoạt động đóng vai và ngược lại từ thực tiễn gắn vào nội dung bài học - Đề xuất quy trình, thiết kế, tổ chức dạy học gắn kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tiễn thông qua hoạt động đóng vai và ngược lại từ thực tiễn gắn vào nội dung bài học cho học sinh. - Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, thể hiện tính toàn diện, hiện đại và cập nhật; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh.

478 10 lượt tải

Loại

SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học và bài Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại (Vật lý 12 cơ bản - THPT)

SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học và bài Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại (Vật lý 12 cơ bản - THPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học và bài Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại (Vật lý 12 cơ bản - THPT)“ triển khai các biện pháp như sau:  Thiết kế nhiệm vụ ở các trạm Trạm 1: Phát hiện sự tồn tại của tia hồng ngoại và tia tử ngoại bằng quang điện trở Trạm 5: Tìm hiểu ứng dụng của tia hồng ngoại trong thiết bị điều khiển từ xa. Khảo sát tính chất phản xạ, khúc xạ của tia hồng ngoại Trạm 9: Tìm hiểu ứng dụng của tia tử ngoại trong bút thử tiền, bút tàng hình

1008 9 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn Châu 4 qua chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” Vật lý 10 bằng hình thức dạy học theo trạm

SKKN Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn Châu 4 qua chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” Vật lý 10 bằng hình thức dạy học theo trạm

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn Châu 4 qua chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” Vật lý 10 bằng hình thức dạy học theo trạm" triển khai các biện pháp như sau:  1 Áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo hình thức hoạt động nhóm 2 Áp dụng phương pháp dạy học theo trạm 2.4.Chuẩn bị các điều kiện cần thiết dạy học chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” nhằm bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh trường THPT Diễn châu 4 bằng hình thức dạy học theo trạm. 2.4.1.Các thí nghiệm khi dạy học chủ đề ‘‘Moment lực. Cân bằng của vật rắn’’ 2.4.2.Xây dựng hệ thống các câu hỏi tình huống 2.4.3.Phiếu học tập, phiếu hướng dẫn học, phiếu hỗ trợ 2.5.Thiết kế kế hoạch chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” bồi dưỡng năng lực hợp tác của HS bằng hình thức dạy học theo trạm. 3 Kết hợp kĩ thuật sơ đồ tư duy với kĩ thuật phòng tranh và mảnh ghép mảnh ghép cải tiến

1387 15 lượt tải
SKKN Dạy học chương "Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh

SKKN Dạy học chương Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học chương "Dòng điện xoay chiều" gắn với hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số ″ triển khai các biện pháp như sau:  3.2.2.1.Chú trọng tổ chức dạy học bài xây dựng kiến thức mới gắn với nội dung định hướng nghề 3.2.2.2.Tổ chức dạy học Bài tập Vật lý theo định hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn của học sinh 3.2.2.3.Tổ chức dạy học Thí nghiệm gắn với rèn luyện kỹ năng thực hành Vật lý, kỹ năng thực hành nghề 3.2.2.4.Tổ chức dạy học ôn tập, tổng kết chương theo định hướng vận dụng vào chương trình định hướng nghề 3.2.2.5.Tổ chức Hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn các nghề được định hướng cho học sinh

977 10 lượt tải
SKKN Dạy học chuyên đề “vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục stem

SKKN Dạy học chuyên đề “vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục Stem

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học chuyên đề “vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục stem" triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Vị trí, vai trò và yêu cầu cần đạt của chuyên đề “Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường” 2.1.1.Vị trí, vai trò và yêu cầu cần đạt của chuyên đề “Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường” chương trình Vật lí THPT 2.1.2.Yêu cầu cần đạt 2.2.Thiết kế xây dựng chuyên đề “Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường” theo định hướng giáo dục STEM

904 10 lượt tải
SKKN Dạy học dự án tích hợp liên môn Vật lí - Công nghệ, chủ đề Động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT

SKKN Dạy học dự án tích hợp liên môn Vật lí - Công nghệ, chủ đề Động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học dự án tích hợp liên môn Vật lí - Công nghệ, chủ đề Động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dạy học dự án và dạy học tích hợp liên môn. - Phân tích mục tiêu, nội dung dạy học chủ đề Động cơ nhiệt thuộc môn Vật lí 10 và môn Công nghệ 11 THPT. - Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề Động cơ nhiệt theo hình thức dạy học dự án tích hợp được mục tiêu dạy học chủ đề này của môn Vật lí và môn Công nghệ. - Thực nghiệm sư phạm tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An; quay phim tiết học nghiệm thu dự án.

804 12 lượt tải
SKKN Dạy học dự án trong chuyên đề: Vật lí trong một số ngành nghề - chuyên đề học tập, Vật lí 10 KNTT

SKKN Dạy học dự án trong chuyên đề: Vật lí trong một số ngành nghề - chuyên đề học tập, Vật lí 10 KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học dự án trong chuyên đề: Vật lí trong một số ngành nghề - chuyên đề học tập, Vật lí 10 KNTT" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Thực hiện dự án học tập trong dạy học chuyên đề: ""Vật lí trong một số ngành nghề"" - Chuyên đề học tập vật lí 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh ở trường THPT hiện nay. Giải pháp 2: Kết hợp dạy học dự án với các hoạt động trải nghiệm trong dạy học chuyên đề: ""Vật lí trong một số ngành nghề"" - Chuyên đề học tập vật lí 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh ở trường THPT hiện nay. Giải pháp 3: Bộ câu hỏi định hướng và bài tập dự án học tập: ""Vật lí trong một số ngành nghề"" - Chuyên đề học tập vật lí 10 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh ở trường THPT hiện nay.

890 10 lượt tải
SKKN Dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018

SKKN Dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018" triển khai các biện pháp như sau:  1 Phân tích yêu cầu cần đạt để nhận diện mục tiêu dạy học tối thiểu và nội dung dạy học tối thiểu đối với bài học/nội dung “Định luật 2 Newton” theo chương trình GDPT 2018. 2 Phân tích mối quan hệ giữa phương pháp với mục tiêu, nội dung, bối cảnh dạy học để lựa chọn, sử dụng các PP, KTDH, PTDH, PP và công cụ đánh giá trong dạy học nội dung “ Định luật 2 Newton” nhằm phát triển PC, NL học sinh, đáp ứng yêu cầu của CT GDPT 2018 môn Vật lí. 3 Bổ sung mục tiêu phát triển năng lực số (NL tìm kiếm thông tin, dữ liệu; NL sử dụng các phần mềm, ứng dụng trong thảo luận, hợp tác, trong trình bày báo cáo, trong kiểm tra, đánh giá,….) đối với học sinh trong dạy học “Định luật 2 Newton”. 4 Bổ sung mục tiêu “ Phát triển năng lực sử dụng phần mềm MS Excel trong xử lí số liệu, vẽ đồ thị, khớp hàm” trong dạy học thí nghiệm minh họa định luật 2 Newton đối với những HS có năng lực Tin học ở mức độ Khá trở lên. Bổ sung mục tiêu phát triển năng lực tìm. 5 hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí, năng lực GQVĐ và sáng tạo của HS trong dạy học định luật 2 Newton:“Lập luận suy ra được hệ quả logic (cần kiểm chứng) của định luật 2 Newton trong trường hợp chuyển động thẳng biến đổi đều. Nhận ra được các bước thực hiện, lập được kế hoạch triển khai từ việc quan sát các video thí nghiệm. Đề xuất ý kiến nghiên cứu minh họa định luật 2 Newton trong trường hợp khác” đối với HS năng lực bộ môn ở mức Khá, Tốt. Lựa chọn, sử dụng PP Dạy học giải quyết. 6 vấn đề, PP trực quan, Dạy học hợp tác trong dạy học “ Định luật 2 Newton” nhằm phát triển ở HS PC, NL nhận thức, tìm hiểu quy luật vật lí bằng con đường thực nghiệm. 7 Lựa chọn, sử dụng kĩ thuật Khăn trải bàn trong tổ chức hoạt động hợp tác nhằm phát triển PC, NL học sinh trong dạy học nội dung “Định luật 2 Newton”. 8 Lựa chọn, sử dụng kĩ thuật Phòng tranh trong tổ chức hoạt động trình bày, báo cáo kết quả học tập theo nhóm nhằm phát triển PC, NL học sinh trong dạy học nội dung “Định luật 2 Newton”.  

950 12 lượt tải
SKKN Dạy học phần Quang hình Vật lí 11 THPT bằng dạy học dự án nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

SKKN Dạy học phần Quang hình Vật lí 11 THPT bằng dạy học dự án nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phần Quang hình Vật lí 11 THPT bằng dạy học dự án nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  Quy trình dạy học phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh bằng dạy học dự án Bước 1: Xây dựng bài học phát triển phẩm chất, năng lực Bước 2. Hướng dẫn học sinh xác định mục tiêu và thảo luận ý tưởng dự án Bước 3. Đánh giá nhu cầu, kiến thức người học trước khi thực hiện dự án Bước 4. Lập nhóm và lập kế hoạch thực hiện dự án Bước 5. Học sinh thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra Bước 6. Báo cáo và nghiệm thu sản phẩm dự án

1045 14 lượt tải
SKKN Dạy học phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua chủ đề Máy điện trong chương trình Vật lí 12 theo định hướng giáo dục STEM.

SKKN Dạy học phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua chủ đề Máy điện trong chương trình Vật lí 12 theo định hướng giáo dục STEM.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua chủ đề Máy điện trong chương trình Vật lí 12 theo định hướng giáo dục STEM.“ triển khai các biện pháp như sau:  Đề xuất một số giải pháp phát triển năng lực tự học của học sinh thông qua dạy học chủ đề vật lý THPT theo giáo dục STEM 1. Động cơ hóa hoạt động học tập của học sinh 2. Hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch học tập 3. Hướng dẫn HS chọn lọc tư liệu, tình huống liên quan đến nội dung bài học qua các kênh thông tin đại chúng hoặc qua thực tế đời sống phù hợp với môn học, hướng tới phát triển năng lực tự học cho học sinh 4. Thiết lập môi trường ảo nâng cao năng lực và thói quen tự học của học sinh Trung học Phổ thông 5. Tổ chức cho học sinh làm việc nhóm kết hợp với thảo luận lớp 6. Xây dựng ý thức tự học

459 6 lượt tải
SKKN Dạy học STEM phần Chất rắn, chất lỏng. Sự chuyển thể nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh THPT

SKKN Dạy học STEM phần Chất rắn, chất lỏng. Sự chuyển thể nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh THPT

Xây dựng chủ đề STEM chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” Vật lí 10 THPT nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đê cho học sinh: 1. Phân tích nội dung kiến thức chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” theo định hướng giáo dục STEM. 2. Xây dựng quy trình dạy học chủ đề giáo dục STEM chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” 3. Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề “Cây hoa tinh thể”. 4. Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề “Nến thơm nhà làm”.

589 6 lượt tải
SKKN Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua một số bài tập nâng cao chương Dao động cơ học vật lí 12 THPT

SKKN Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua một số bài tập nâng cao chương Dao động cơ học vật lí 12 THPT

Các bước cơ bản trong quy trình vận dụng các PP và HTTCDH tích cực theo định hướng phát triển NLHS Trong quy trình dạy học, việc vận dụng các PP và HTTCDH tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh cần được thực hiện bằng một quy trình sau đây: Bước 1: Nghiên cứu nội dung bài học Bước 2: Tìm hiểu sự khác biệt về NL và phong cách học sinh Bước 3: Khảo sát điều kiện dạy học của nhà trường Bước 4: Cân nhắc điểm mạnh, điểm yếu của GV trong vận dụng PP và HTTCDH Bước 5: Triển khai các PP và HTTCDH

890 12 lượt tải
SKKN Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai ở.

SKKN Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai " triển khai các biện pháp như sau:  - Điều tra, phân tích thực trạng về môi trường, xã hội, gia đình của học sinh ở các trường THPT huyện Quỳ Hợp. - Làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn về việc tổ chức dạy học gắn kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tiễn thông qua hoạt động đóng vai và ngược lại từ thực tiễn gắn vào nội dung bài học - Đề xuất quy trình, thiết kế, tổ chức dạy học gắn kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tiễn thông qua hoạt động đóng vai và ngược lại từ thực tiễn gắn vào nội dung bài học cho học sinh. - Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, thể hiện tính toàn diện, hiện đại và cập nhật; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh.

478 10 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com