GVCN Tiểu học

Giai đoạn tiểu học là thời kỳ đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của học sinh. Kienedu cung cấp các sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm tiểu học mới nhất, theo chương trình giáo dục 2018. Các sáng kiến bao gồm phương pháp dạy học đổi mới, tập trung vào việc phát triển năng lực cho học sinh. Bằng cách tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào các hoạt động học tập thực tiễn và dự án sáng tạo, giáo viên chủ nhiệm có thể khuyến khích sự tò mò, khám phá và tư duy độc lập. Các sáng kiến này nhằm mục tiêu xây dựng một môi trường học tập ấm áp, an toàn và kích thích sự phát triển cá nhân của mỗi học sinh, đặt nền móng vững chắc cho quá trình học tập và phát triển sau này.

SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2

SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Người giáo viên chủ nhiệm cần cố gắng đạt được một số yêu cầu sư phạm cơ bản. - Giáo viên chủ nhiệm phải nắm rõ, nắm vững tình hình lớp chủ nhiệm. - Ổn định nề nếp, xây dựng hội đồng tự quản tích cực Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm. - Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm. - Sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần. - Biện pháp của giáo viên chủ nhiệm đối với tập thể lớp. - Hoạt động kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục khác.

1003 12 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia cho trẻ. Giải pháp 2: Giúp giáo viên tìm ra cách tiếp cận hiệu quả nhằm giáo dục, bồi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết cho học sinh. Giải pháp 3: Giáo dục lòng nhân ái thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

673 2 lượt tải
SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tiếp cận, tìm hiểu học sinh 2. Tổ chức xây dựng nề nếp cho học sinh 3. Công tác chủ nhiệm lớp đòi hỏi người giáo viên phải thật tỉ mỉ 4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nề nếp 5. Kết hợp với giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh 6. Xây dựng “lớp học thân thiện, học sinh tích cực”

1028 12 lượt tải
SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2

SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Khảo sát đối tượng học sinh để đưa ra những phương pháp giáo dục phù hợp - Xây dựng nề nếp tự quản - Xây dựng nề nếp học tập - Xây dựng nề nếp vệ sinh - Xây dựng nề nếp giờ ra chơi - Xây dựng nề nếp ra, vào lớp - Xây dựng nề nếp lễ phép - Tập thói quen phê và tự phê - Phối kết hợp thường xuyên với phụ huynh

863 12 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm thông tin học sinh - Hoàn thiện tổ chức lớp và tiêu chí thi đua - Duy trì sĩ số, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần - Xây dựng “ Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” - Dạy học phân hóa đối tượng học sinh - Phối hợp với các lực lượng trong công tác giáo dục học sinh - Người giáo viên phải có các hình thức giáo dục “cá biệt”

1192 12 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Biện pháp 1: Phân chia nhóm học tập hợp lý, hiệu quả. - Biện pháp 2: Thường xuyên thay đổi nhóm trưởng để tạo sự hứng thú với học sinh trong quá trình học tập. - Biện pháp 3: Tổ chức những tiết ngoài giờ lên lớp nhằm tập huấn các kĩ năng cần có của một nhóm trưởng kết hợp với giáo dục kĩ năng sống.

893 3 lượt tải
SKKN Biện pháp quản lí hoạt động học của những học sinh còn khó khăn trong học tập ở lớp 2; 3

SKKN Biện pháp quản lí hoạt động học của những học sinh còn khó khăn trong học tập ở lớp 2; 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp quản lí hoạt động học của những học sinh còn khó khăn trong học tập ở lớp 2; 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Hướng dẫn học sinh thực hiện nội quy, nề nếp học tập - Thực hiện các phong trào thi đua học tập - Giúp đỡ học sinh giải quyết những khó khăn trong việc học tập các môn học - Phối hợp với cha mẹ học sinh cùng quản lý hoạt động học của học sinh - Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động học tập của học sinh còn khó khăn trong học tập thường xuyên

642 10 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. Bước 1: Xây dựng lớp học thân thiện Bước 2: Khơi gợi tính chủ động, sáng tạo của học sinh Bước 3: Khơi gợi tính tích cực của học sinh

932 4 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là biện pháp 2.1. Ổn định nề nếp, tạo môi trường thân thiện 2.2. Xây dựng nề nếp học tập trên lớp, trường 2.3. Xây dựng nề nếp học tập ở nhà 2.4. Thường xuyên phối hợp với Phụ huynh học sinh

389 2 lượt tải
SKKN Các hoạt động bổ trợ rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3

SKKN Các hoạt động bổ trợ rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các hoạt động bổ trợ rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tạo dấu ấn cho học sinh ngay từ đầu năm học - Phân loại khả năng ứng xử của học sinh lớp 3 - Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học và vận dụng  tốt Thông tư 30, Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3 thông qua các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, về nguồn và qua các cuộc thi - Giữ mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh

1038 18 lượt tải
SKKN Cách tổ chức dạy học nhóm ở lớp 3 theo mô hình trường học mới Việt Nam

SKKN Cách tổ chức dạy học nhóm ở lớp 3 theo mô hình trường học mới Việt Nam

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện theo mô hình trường học mới (vnen) tại lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1- Dạy học theo nhóm trên quan điểm lấy học sinh làm trung tâm 2- Hoạt động nhóm phát huy năng lực toàn diện của học sinh. 3- Thực hành chia nhóm và tổ chức hoạt động nhóm. 4- Phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên trong nhóm, giúp học sinh rèn các kĩ năng trải nghiệm, giao tiếp, học tương tác. 5- Cách tổ chức của giáo viên trong hoạt động nhóm. 6- Tổ chức sắp xếp bàn ghế sao cho thuận lợi trong việc hoạt động nhóm.

993 16 lượt tải
SKKN Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN

SKKN Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đổi mới về phương pháp dạy - Đổi mới về phương pháp học - Nghiên cứu, nắm vững tình hình học sinh của lớp chủ nhiệm - Xây dựng bộ máy tổ chức tự quản của lớp – Bầu Hội đồng tự quản học sinh - Cách thức hoạt động của Hội đồng tự quản - Trang trí lớp học - Phối hợp với cộng đồng cùng tham gia công tác giáo dục

478 5 lượt tải

Loại

SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2

SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Người giáo viên chủ nhiệm cần cố gắng đạt được một số yêu cầu sư phạm cơ bản. - Giáo viên chủ nhiệm phải nắm rõ, nắm vững tình hình lớp chủ nhiệm. - Ổn định nề nếp, xây dựng hội đồng tự quản tích cực Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm. - Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm. - Sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần. - Biện pháp của giáo viên chủ nhiệm đối với tập thể lớp. - Hoạt động kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục khác.

1003 12 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh tiểu học (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia cho trẻ. Giải pháp 2: Giúp giáo viên tìm ra cách tiếp cận hiệu quả nhằm giáo dục, bồi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết cho học sinh. Giải pháp 3: Giáo dục lòng nhân ái thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

673 2 lượt tải
SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tiếp cận, tìm hiểu học sinh 2. Tổ chức xây dựng nề nếp cho học sinh 3. Công tác chủ nhiệm lớp đòi hỏi người giáo viên phải thật tỉ mỉ 4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nề nếp 5. Kết hợp với giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh 6. Xây dựng “lớp học thân thiện, học sinh tích cực”

1028 12 lượt tải
SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2

SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Khảo sát đối tượng học sinh để đưa ra những phương pháp giáo dục phù hợp - Xây dựng nề nếp tự quản - Xây dựng nề nếp học tập - Xây dựng nề nếp vệ sinh - Xây dựng nề nếp giờ ra chơi - Xây dựng nề nếp ra, vào lớp - Xây dựng nề nếp lễ phép - Tập thói quen phê và tự phê - Phối kết hợp thường xuyên với phụ huynh

863 12 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm thông tin học sinh - Hoàn thiện tổ chức lớp và tiêu chí thi đua - Duy trì sĩ số, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần - Xây dựng “ Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” - Dạy học phân hóa đối tượng học sinh - Phối hợp với các lực lượng trong công tác giáo dục học sinh - Người giáo viên phải có các hình thức giáo dục “cá biệt”

1192 12 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy năng lực và vai trò của nhóm trưởng trong hoạt động nhóm thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Biện pháp 1: Phân chia nhóm học tập hợp lý, hiệu quả. - Biện pháp 2: Thường xuyên thay đổi nhóm trưởng để tạo sự hứng thú với học sinh trong quá trình học tập. - Biện pháp 3: Tổ chức những tiết ngoài giờ lên lớp nhằm tập huấn các kĩ năng cần có của một nhóm trưởng kết hợp với giáo dục kĩ năng sống.

893 3 lượt tải
SKKN Biện pháp quản lí hoạt động học của những học sinh còn khó khăn trong học tập ở lớp 2; 3

SKKN Biện pháp quản lí hoạt động học của những học sinh còn khó khăn trong học tập ở lớp 2; 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp quản lí hoạt động học của những học sinh còn khó khăn trong học tập ở lớp 2; 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Hướng dẫn học sinh thực hiện nội quy, nề nếp học tập - Thực hiện các phong trào thi đua học tập - Giúp đỡ học sinh giải quyết những khó khăn trong việc học tập các môn học - Phối hợp với cha mẹ học sinh cùng quản lý hoạt động học của học sinh - Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động học tập của học sinh còn khó khăn trong học tập thường xuyên

642 10 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện và phát huy sự tích cực của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018 (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. Bước 1: Xây dựng lớp học thân thiện Bước 2: Khơi gợi tính chủ động, sáng tạo của học sinh Bước 3: Khơi gợi tính tích cực của học sinh

932 4 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt cho học sinh lớp 1 thông qua công tác chủ nhiệm (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là biện pháp 2.1. Ổn định nề nếp, tạo môi trường thân thiện 2.2. Xây dựng nề nếp học tập trên lớp, trường 2.3. Xây dựng nề nếp học tập ở nhà 2.4. Thường xuyên phối hợp với Phụ huynh học sinh

389 2 lượt tải
SKKN Các hoạt động bổ trợ rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3

SKKN Các hoạt động bổ trợ rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các hoạt động bổ trợ rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tạo dấu ấn cho học sinh ngay từ đầu năm học - Phân loại khả năng ứng xử của học sinh lớp 3 - Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học và vận dụng  tốt Thông tư 30, Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3 thông qua các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, về nguồn và qua các cuộc thi - Giữ mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh

1038 18 lượt tải
SKKN Cách tổ chức dạy học nhóm ở lớp 3 theo mô hình trường học mới Việt Nam

SKKN Cách tổ chức dạy học nhóm ở lớp 3 theo mô hình trường học mới Việt Nam

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện theo mô hình trường học mới (vnen) tại lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1- Dạy học theo nhóm trên quan điểm lấy học sinh làm trung tâm 2- Hoạt động nhóm phát huy năng lực toàn diện của học sinh. 3- Thực hành chia nhóm và tổ chức hoạt động nhóm. 4- Phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên trong nhóm, giúp học sinh rèn các kĩ năng trải nghiệm, giao tiếp, học tương tác. 5- Cách tổ chức của giáo viên trong hoạt động nhóm. 6- Tổ chức sắp xếp bàn ghế sao cho thuận lợi trong việc hoạt động nhóm.

993 16 lượt tải
SKKN Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN

SKKN Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đổi mới về phương pháp dạy - Đổi mới về phương pháp học - Nghiên cứu, nắm vững tình hình học sinh của lớp chủ nhiệm - Xây dựng bộ máy tổ chức tự quản của lớp – Bầu Hội đồng tự quản học sinh - Cách thức hoạt động của Hội đồng tự quản - Trang trí lớp học - Phối hợp với cộng đồng cùng tham gia công tác giáo dục

478 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com