4-5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm 4-5 tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Đây giai đoạn quan trọng trong việc hình thành tư duy sáng tạo, kỹ năng xã hội cơ bản và kiến thức đầu tiên. Những hoạt động sáng tạo tại độ tuổi này giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh, thể hiện ý tưởng và phát triển khả năng tự quản lý.
Để tạo nền tảng mạnh mẽ cho sự phát triển của trẻ 4-5 tuổi, Kienedu đã tổng hợp mẫu bài sáng kiến kinh nghiệm update mới nhất cho năm 2024. Những tài liệu này chứa đựng những gợi ý, kế hoạch giảng dạy và hoạt động thú vị, giúp giáo viên tạo ra môi trường học tập phong phú và thú vị, góp phần hỗ trợ trẻ nhỏ trong quá trình phát triển đầy tiềm năng.

SKKN "Một số biện pháp giáo dục trẻ có ý thức tham gia bảo vệ môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi

SKKN "Một số biện pháp giáo dục trẻ có ý thức tham gia bảo vệ môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp giáo dục trẻ có ý thức tham gia bảo vệ môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường phù hợp với chủ đề 2.3.2 Tạo môi trường thân thiện cho trẻ tham gia hoạt động 2.3.3. Tạo cho trẻ có nề nếp thói quen tham gia bảo vệ môi trường 2.3.4. Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động học và thông qua các hoạt động khác 2.3.5 Tuyên truyền, vận động và phối kết hợp với phụ huynh cùng tham gia giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường

1192 9 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ( thể loại vẽ )

SKKN "Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ( thể loại vẽ )

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ( thể loại vẽ )" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Xây dựng nề nếp trong giờ hoạt động tạo hình Biện pháp 2: Làm đồ dùng đồ chơi và sử dụng đồ dùng vào hoạt động tạo hình(thể loại vẽ) để phát triển thẩm mĩ cho trẻ Biện pháp 3: Xây dựng môi trường bên trong và bên ngoài để giáo dục thẩm mĩ,rèn luyện kỹ năng và kích thích sự sáng tạo cho trẻ Biện pháp 4: Linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm Biện pháp 5: Tổ chức cho trẻ hoạt động tạo hình (thể loại vẽ) ở mọi lúc, mọi nơi Biện pháp 6: Tích hợp hoạt động tạo hình thể loại vẽ vào các hoạt động khác Biện pháp 7: Quan tâm bồi dưỡng trẻ yếu và khuyến khích những trẻ có năng khiếu về hoạt động tạo hình Biện pháp 8: Tổ chức hội thi Biện pháp 9: Công tác phối kết hợp với phụ huynh

1973 8 lượt tải
SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  1. Chỉ đạo giáo viên tạo môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động 2. Chỉ đạo giáo viên tổ chức hoạt động học phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 – 5 tuổi 3. Chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi và sử dụng đồ dùng, đồ chơi có hiệu quả 4. Chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động học 4.1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động âm nhạc 4.2 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tạo hình

979 14 lượt tải
SKKN Biện pháp hình thành một số kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua việc giáo dục lễ giáo

SKKN Biện pháp hình thành một số kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua việc giáo dục lễ giáo

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp hình thành một số kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua việc giáo dục lễ giáo" triển khai các biện pháp như sau:  * Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch thực hiện. * Giải pháp 2: Phối hợp tuyên truyền với các bậc phụ huynh. * Giải pháp 3: Giáo dục lồng ghép vào các hoạt động và môn học. * Giải pháp 4: Thông qua việc tạo tình huống cụ thể. * Giải pháp 5: Thông qua hợp tác, giao tiếp và quan hệ xã hội. * Giải pháp 6: Giáo dục thông qua hoạt động vui chơi; mọi lúc mọi

835 9 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua chuyện kể

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua chuyện kể

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua chuyện kể" triển khai các biện pháp như sau:  1. Tạo môi trường cho trẻ làm quen với văn học 2. Lựa chọn tác phẩm chuyện kể phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ, phù hợp với chủ đề 3. Sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi, mới lạ hấp dẫn trẻ và sử dụng có hiệu quả đồ dùng trực quan 4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học 5. Công tác tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh học sinh

703 5 lượt tải
SKKN Hình thành ở trẻ một số hành vi trong lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non

SKKN Hình thành ở trẻ một số hành vi trong lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hình thành ở trẻ một số hành vi trong lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non" triển khai các biện pháp như sau:  a. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch b. Biện pháp 2: Xây dựng nề nếp lớp c. Biện pháp 3: Cô giáo phải là tấm gương tốt d. Biện pháp 4: Xây dựng góc tuyên truyền ở lớp e. Biện pháp 5: Giáo dục lễ giáo thông qua các hoạt động f. Biện pháp 6: Phối hợp với các bậc phụ huynh

989 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy trẻ 4 - 5 tuổi những kỹ năng sống cơ bản nhằm giúp trẻ biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân

SKKN Kinh nghiệm dạy trẻ 4 - 5 tuổi những kỹ năng sống cơ bản nhằm giúp trẻ biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy trẻ 4 - 5 tuổi những kỹ năng sống cơ bản nhằm giúp trẻ biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Biện pháp 1: Dạy trẻ biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân để có thêm những kĩ năng sống cần thiết. 2.3.2. Biện pháp 2: Tạo sự tự tin cho trẻ khi tham gia các hoạt động góp phần giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 2.3.3. Biện pháp 3: Tạo môi trường giao tiếp để giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 2.3.4. Biện pháp 4: Phối hợp với phụ huynh để giáo dục kĩ năng sống cho trẻ Kỹ năng giáo tiếp: Giao tiếp với bạn bè, với cô, với các chú công an giao thông… Kỹ năng tuân thủ luật giao thông đường bộ: Đi bên tay phải, khi đi ra đường phải có người lớn dắt, khi ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm…. Kỹ năng hợp tác: Trẻ biết chơi cùng bạn, chia sẻ đồ chơi với bạn, giúp đỡ bạn khi cần thiết, cùng bạn hoàn thành việc đơn giản, tìm sự giúp đỡ của bạn khi cần…

1263 10 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm rèn kỹ năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi

SKKN Kinh nghiệm rèn kỹ năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm rèn kỹ năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Tổ chức cho trẻ luyện tập thường xuyên để phát triển các kĩ năng sống Biện pháp 2: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mọi lúc mọi nơi Biện pháp 3: Đánh giá kĩ năng sống của trẻ thường xuyên Biện pháp 4: Phối hợp với phụ huynh để giáo dục kĩ năng sống cho trẻ - Kỹ năng giao tiếp : Giao tiếp với bạn bè, với cô, với người lớn, (biết chào hỏi cô, chào hỏi bạn khi tới lớp, chào khách khi có khách tới chơi, biết xin lỗi, biết cảm ơn đúng lúc)… - Kỹ năng tuân thủ các quy định của trường lớp: Không la hét, không nói leo trong giờ học, không làm ồn, biết chờ đến lượt…. - Kỹ năng hợp tác: Trẻ biết chơi cùng bạn, chia sẻ đồ chơi với bạn, giúp đỡ bạn khi cần thiết, cùng bạn hoàn thành việc đơn giản, tìm sự giúp đỡ của bạn khi cần...

886 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi hoạt động tạo hình

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi hoạt động tạo hình

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi hoạt động tạo hình" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Biện pháp 2: Tham mưu mua sắm đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng cho trẻ học vẽ. Biện pháp 3: Tổ chức cho trẻ vẽ trong hoạt động có chủ đích.Tích hợp vào các môn học và các hoạt động khác có nội dung phù hợp. Biện pháp 4: Hướng dẫn trẻ vẽ ở mọi lúc, mọi nơi. Bồi dưỡng cho những trẻ có năng khiếu và không có năng khiếu. Biện pháp 5: Tổ chức tốt hội thi “Bé khéo tay” ở lớp. Biện pháp 6: Phối kết hợp với các bậc phụ huynh hướng dẫn trẻ học vẽ tại gia đình.

406 3 lượt tải
SKKN Một giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ Mẫu giáo 4 - 5 làm quen với văn học thông qua hoạt động kể chuyện

SKKN Một giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ Mẫu giáo 4 - 5 làm quen với văn học thông qua hoạt động kể chuyện

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ Mẫu giáo 4 - 5 làm quen với văn học thông qua hoạt động kể chuyện" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Xây dựng môi trường phong phú cho trẻ làm quen tác phẩm văn học thông qua hoạt động kể chuyện. 2.3.2. Tạo hứng thú cho trẻ tích cực tham gia hoạt động làm quen với văn học qua các câu chuyện. 2.3.2.1. Tạo hứng thú cho trẻ thông qua giọng đọc, kể diễn cảm 2.3.2.2. Tạo hứng thú cho trẻ thông qua sử dụng đồ dùng trực quan sinh động 2.3.3 . Kể chuyện diễn cảm tác phẩm văn học 2.3.4.Thường xuyên tổ chức cho trẻ kể lại truyện 2.3.5. Sử dụng hệ thống câu hỏi đàm thoại phù hợp theo nội dung từng câu chuyện 2.3.6. Tạo cơ hội để hướng dẫn trẻ đóng kịch thường xuyên 2.3.7. Phối kết hợp với phụ huynh nâng cao khă năng cảm thụ tác phẩm văn học đạt hiệu quả.

1558 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp một

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp một

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp một" triển khai các biện pháp như sau:  *Tuyên truyền phối hợp nâng cao nhận thức. * Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên dạy lớp năm tuổi. * Phát triển về ngôn ngữ. * Phát triển về thể lực cho trẻ. * Phát triển về một số kỹ năng cần thiết trong hoạt động học tập. * Phát triển về mặt tình cảm - xã hội cho trẻ năm tuổi.

1084 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào các chủ đề phù hợp. 2.3.2. Chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong các chủ đề qua hoạt động học. 2.3.3. Lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào các hoạt động khác và ngày hội, ngày lễ. 2.3.4. Chỉ đạo giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế giáo án điện tử nhằm tích hợp các nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đạt hiệu quả cao. 2.3.5. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động ngoại khóa tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho giáo viên và học sinh. 2.3.6. Phối hợp với phụ huynh để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên biển, hải đảo.

2908 12 lượt tải

Loại

SKKN "Một số biện pháp giáo dục trẻ có ý thức tham gia bảo vệ môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi

SKKN "Một số biện pháp giáo dục trẻ có ý thức tham gia bảo vệ môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp giáo dục trẻ có ý thức tham gia bảo vệ môi trường cho trẻ 4 - 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường phù hợp với chủ đề 2.3.2 Tạo môi trường thân thiện cho trẻ tham gia hoạt động 2.3.3. Tạo cho trẻ có nề nếp thói quen tham gia bảo vệ môi trường 2.3.4. Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động học và thông qua các hoạt động khác 2.3.5 Tuyên truyền, vận động và phối kết hợp với phụ huynh cùng tham gia giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường

1192 9 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ( thể loại vẽ )

SKKN "Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ( thể loại vẽ )

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ( thể loại vẽ )" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Xây dựng nề nếp trong giờ hoạt động tạo hình Biện pháp 2: Làm đồ dùng đồ chơi và sử dụng đồ dùng vào hoạt động tạo hình(thể loại vẽ) để phát triển thẩm mĩ cho trẻ Biện pháp 3: Xây dựng môi trường bên trong và bên ngoài để giáo dục thẩm mĩ,rèn luyện kỹ năng và kích thích sự sáng tạo cho trẻ Biện pháp 4: Linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm Biện pháp 5: Tổ chức cho trẻ hoạt động tạo hình (thể loại vẽ) ở mọi lúc, mọi nơi Biện pháp 6: Tích hợp hoạt động tạo hình thể loại vẽ vào các hoạt động khác Biện pháp 7: Quan tâm bồi dưỡng trẻ yếu và khuyến khích những trẻ có năng khiếu về hoạt động tạo hình Biện pháp 8: Tổ chức hội thi Biện pháp 9: Công tác phối kết hợp với phụ huynh

1973 8 lượt tải
SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  1. Chỉ đạo giáo viên tạo môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động 2. Chỉ đạo giáo viên tổ chức hoạt động học phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 – 5 tuổi 3. Chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi và sử dụng đồ dùng, đồ chơi có hiệu quả 4. Chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động học 4.1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động âm nhạc 4.2 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tạo hình

979 14 lượt tải
SKKN Biện pháp hình thành một số kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua việc giáo dục lễ giáo

SKKN Biện pháp hình thành một số kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua việc giáo dục lễ giáo

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp hình thành một số kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi thông qua việc giáo dục lễ giáo" triển khai các biện pháp như sau:  * Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch thực hiện. * Giải pháp 2: Phối hợp tuyên truyền với các bậc phụ huynh. * Giải pháp 3: Giáo dục lồng ghép vào các hoạt động và môn học. * Giải pháp 4: Thông qua việc tạo tình huống cụ thể. * Giải pháp 5: Thông qua hợp tác, giao tiếp và quan hệ xã hội. * Giải pháp 6: Giáo dục thông qua hoạt động vui chơi; mọi lúc mọi

835 9 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua chuyện kể

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua chuyện kể

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học thông qua chuyện kể" triển khai các biện pháp như sau:  1. Tạo môi trường cho trẻ làm quen với văn học 2. Lựa chọn tác phẩm chuyện kể phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ, phù hợp với chủ đề 3. Sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi, mới lạ hấp dẫn trẻ và sử dụng có hiệu quả đồ dùng trực quan 4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học 5. Công tác tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh học sinh

703 5 lượt tải
SKKN Hình thành ở trẻ một số hành vi trong lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non

SKKN Hình thành ở trẻ một số hành vi trong lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hình thành ở trẻ một số hành vi trong lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non" triển khai các biện pháp như sau:  a. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch b. Biện pháp 2: Xây dựng nề nếp lớp c. Biện pháp 3: Cô giáo phải là tấm gương tốt d. Biện pháp 4: Xây dựng góc tuyên truyền ở lớp e. Biện pháp 5: Giáo dục lễ giáo thông qua các hoạt động f. Biện pháp 6: Phối hợp với các bậc phụ huynh

989 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy trẻ 4 - 5 tuổi những kỹ năng sống cơ bản nhằm giúp trẻ biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân

SKKN Kinh nghiệm dạy trẻ 4 - 5 tuổi những kỹ năng sống cơ bản nhằm giúp trẻ biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy trẻ 4 - 5 tuổi những kỹ năng sống cơ bản nhằm giúp trẻ biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Biện pháp 1: Dạy trẻ biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân để có thêm những kĩ năng sống cần thiết. 2.3.2. Biện pháp 2: Tạo sự tự tin cho trẻ khi tham gia các hoạt động góp phần giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 2.3.3. Biện pháp 3: Tạo môi trường giao tiếp để giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 2.3.4. Biện pháp 4: Phối hợp với phụ huynh để giáo dục kĩ năng sống cho trẻ Kỹ năng giáo tiếp: Giao tiếp với bạn bè, với cô, với các chú công an giao thông… Kỹ năng tuân thủ luật giao thông đường bộ: Đi bên tay phải, khi đi ra đường phải có người lớn dắt, khi ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm…. Kỹ năng hợp tác: Trẻ biết chơi cùng bạn, chia sẻ đồ chơi với bạn, giúp đỡ bạn khi cần thiết, cùng bạn hoàn thành việc đơn giản, tìm sự giúp đỡ của bạn khi cần…

1263 10 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm rèn kỹ năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi

SKKN Kinh nghiệm rèn kỹ năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm rèn kỹ năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Tổ chức cho trẻ luyện tập thường xuyên để phát triển các kĩ năng sống Biện pháp 2: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mọi lúc mọi nơi Biện pháp 3: Đánh giá kĩ năng sống của trẻ thường xuyên Biện pháp 4: Phối hợp với phụ huynh để giáo dục kĩ năng sống cho trẻ - Kỹ năng giao tiếp : Giao tiếp với bạn bè, với cô, với người lớn, (biết chào hỏi cô, chào hỏi bạn khi tới lớp, chào khách khi có khách tới chơi, biết xin lỗi, biết cảm ơn đúng lúc)… - Kỹ năng tuân thủ các quy định của trường lớp: Không la hét, không nói leo trong giờ học, không làm ồn, biết chờ đến lượt…. - Kỹ năng hợp tác: Trẻ biết chơi cùng bạn, chia sẻ đồ chơi với bạn, giúp đỡ bạn khi cần thiết, cùng bạn hoàn thành việc đơn giản, tìm sự giúp đỡ của bạn khi cần...

886 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi hoạt động tạo hình

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi hoạt động tạo hình

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi hoạt động tạo hình" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Biện pháp 2: Tham mưu mua sắm đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng cho trẻ học vẽ. Biện pháp 3: Tổ chức cho trẻ vẽ trong hoạt động có chủ đích.Tích hợp vào các môn học và các hoạt động khác có nội dung phù hợp. Biện pháp 4: Hướng dẫn trẻ vẽ ở mọi lúc, mọi nơi. Bồi dưỡng cho những trẻ có năng khiếu và không có năng khiếu. Biện pháp 5: Tổ chức tốt hội thi “Bé khéo tay” ở lớp. Biện pháp 6: Phối kết hợp với các bậc phụ huynh hướng dẫn trẻ học vẽ tại gia đình.

406 3 lượt tải
SKKN Một giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ Mẫu giáo 4 - 5 làm quen với văn học thông qua hoạt động kể chuyện

SKKN Một giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ Mẫu giáo 4 - 5 làm quen với văn học thông qua hoạt động kể chuyện

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ Mẫu giáo 4 - 5 làm quen với văn học thông qua hoạt động kể chuyện" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Xây dựng môi trường phong phú cho trẻ làm quen tác phẩm văn học thông qua hoạt động kể chuyện. 2.3.2. Tạo hứng thú cho trẻ tích cực tham gia hoạt động làm quen với văn học qua các câu chuyện. 2.3.2.1. Tạo hứng thú cho trẻ thông qua giọng đọc, kể diễn cảm 2.3.2.2. Tạo hứng thú cho trẻ thông qua sử dụng đồ dùng trực quan sinh động 2.3.3 . Kể chuyện diễn cảm tác phẩm văn học 2.3.4.Thường xuyên tổ chức cho trẻ kể lại truyện 2.3.5. Sử dụng hệ thống câu hỏi đàm thoại phù hợp theo nội dung từng câu chuyện 2.3.6. Tạo cơ hội để hướng dẫn trẻ đóng kịch thường xuyên 2.3.7. Phối kết hợp với phụ huynh nâng cao khă năng cảm thụ tác phẩm văn học đạt hiệu quả.

1558 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp một

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp một

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp một" triển khai các biện pháp như sau:  *Tuyên truyền phối hợp nâng cao nhận thức. * Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên dạy lớp năm tuổi. * Phát triển về ngôn ngữ. * Phát triển về thể lực cho trẻ. * Phát triển về một số kỹ năng cần thiết trong hoạt động học tập. * Phát triển về mặt tình cảm - xã hội cho trẻ năm tuổi.

1084 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào các chủ đề phù hợp. 2.3.2. Chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong các chủ đề qua hoạt động học. 2.3.3. Lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào các hoạt động khác và ngày hội, ngày lễ. 2.3.4. Chỉ đạo giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế giáo án điện tử nhằm tích hợp các nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đạt hiệu quả cao. 2.3.5. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động ngoại khóa tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho giáo viên và học sinh. 2.3.6. Phối hợp với phụ huynh để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên biển, hải đảo.

2908 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com