GDTC THCS

Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục thể chất THCS cho năm học 2023 – 2024 mang lại phương pháp giảng dạy đổi mới, áp dụng chương trình giáo dục 2018, sử dụng các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… Những sáng kiến này nhằm mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần học sinh thông qua các hoạt động thể dục sáng tạo, kết nối tri thức với cuộc sống, khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào thể thao và lối sống lành mạnh. Tập trung vào việc phát triển kỹ năng thể thao, sự hiểu biết về giá trị của việc duy trì sức khỏe và tầm quan trọng của việc làm việc nhóm, các sáng kiến giáo dục thể chất này chuẩn bị cho học sinh những bài học quý giá về sức khỏe và phát triển cá nhân.

SKKN Bài tập phát triển sức nhanh trong giờ học thể dục khối 9

SKKN Bài tập phát triển sức nhanh trong giờ học thể dục khối 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bài tập phát triển sức nhanh trong giờ học thể dục khối 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thông qua các bước sau a) Nhiệm vụ 1: Xây dựng khái niệm môn học b) Nhiệm vụ 2: Dạy kỹ thuật trên đường thẳng c) Nhiệm vụ 3: Dạy kỹ thuật chạy đường vòng d) Nhiệm vụ 4: Dạy kỹ thuật xuất phát thấp và chạy tăng tốc độ sau xuất phát e) Nhiệm vụ 5: Dạy chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy giữa quãng f) Nhiệm vụ 6: Dạy kỹ thuật xuất phát thấp đầu đường vòng g) Nhiệm vụ 7: Dạy kỹ thuật chạy về đích h) Nhiệm vụ 8: Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thông qua các bước sau

970 6 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp tập luyện giúp học sinh Lớp 8 phát huy năng lực học tốt môn Thể dục

SKKN Đổi mới phương pháp tập luyện giúp học sinh Lớp 8 phát huy năng lực học tốt môn Thể dục

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới phương pháp tập luyện giúp học sinh Lớp 8 phát huy năng lực học tốt môn Thể dục" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp soạn giáo án Phương pháp tổ chức tập luyện Đổi mới phương pháp giảng dạy *Sử dụng các phương pháp dùng lời nói *Sử dụng các phương pháp trực quan *Sử dụng phương pháp sửa động tác sai  

417 2 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9

SKKN Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa cho nam học sinh khối 9 trường THCS. * Các guyên tắc lựa chọn bài tập * Lựa chọn các bài tập * Lựa chọn các Test đánh giá kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho học sinh nam khối 9 trường THCS. ( n = 20). * Đánh giá hiệu quả các bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nam học sinh khối 9 trường THCS. ( n = 26). * Kế hoạch huấn luyện

1642 12 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8

SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Lựa chọn chỉ tiêu thực trạng thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8 Trường THCS LTK -Bật xa tại chỗ (m): Đánh giá sức mạnh bột phát. - Bật xa 3 bước không đà (m): Đánh giá sức mạnh tốc độ. - Bật xa 9 bước không đà (m): Đánh giá sức mạnh bền. - Chạy đạp sau 50m: Đánh giá sức mạnh bền - Chạy 30m tốc độ cao (s): Đánh giá tốc độ tối đa trong chạy đà. - Chạy 30m XP thấp (s): Đánh giá tốc độ trong chạy đà. - Chạy 60m (s): Đánh giá sức bền tốc độ. 3.2. Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8 Trường THCS LTK  

374 4 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực, nâng cao thành tích cho nữ vận động viên chạy 100m trường THCS lứa tuổi 14 -15

SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực, nâng cao thành tích cho nữ vận động viên chạy 100m trường THCS lứa tuổi 14 -15

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực, nâng cao thành tích cho nữ vận động viên chạy 100m trường THCS lứa tuổi 14 -15" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Test xuất phát thấp chạy 30m: (s) 3.2. Test chạy 30m tốc độ cao: (s) 3.3. Test xuất phát cao chạy 60m: (s) 3.4. Test xuất phát thấp chạy 100m: (s) 3.5. Test xuất phát cao chạy 200m: (s) 3.6. Test bật xa tại chỗ: (cm) 3.7. Test chạy đạp sau 40m: (s)  

796 5 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số bài tập, trò chơi vận động nhằm phát triển sức bền cho học sinh lớp 8

SKKN Lựa chọn một số bài tập, trò chơi vận động nhằm phát triển sức bền cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lựa chọn một số bài tập, trò chơi vận động nhằm phát triển sức bền cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1.Các biện pháp cụ thể đã tiến hành. * Chuẩn bị các điều kiện cần thiết * Sử dụng tài liệu * Điều tra thực tế * Quan sát sư phạm * Phỏng vấn các thầy cô trong huyện để lựa chọn bài tập, trò chơi 3.2. Tổ chức thực hiện  

518 4 lượt tải
SKKN Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “chạy ngắn – chạy bền” cho học sinh lớp 8

SKKN Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “chạy ngắn – chạy bền” cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “chạy ngắn – chạy bền” cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bài tập 1: Trang bị và hoàn thiện kĩ thuật động tác ở mỗi nội dung. Bài tập 2: Một số bài tập phát triển thể lực chung. Bài tập 3: Phát triển sức nhanh. Bài tập 4: Phát triển sức mạnh tốc độ, sức mạnh đôi chân, sức bền tốc độ. Bài tập 5: Phát triển sức bền chuyên môn. Bài tập 6: Rèn kĩ năng thi đấu. Bài tập 7: Lựa chọn đội tuyển điền kinh chuyên sâu nội dung chạy ngắn, chạy bền chuẩn bị cho hội khỏe phù đổng cấp huyện.  

528 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 6

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: *Đối với giáo viên: a. Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí học sinh b. Công tác chuẩn bị của giáo viên trước khi lên lớp b1/ Nghiên cứu kế hoạch bài soạn và tập lại động tác b2/ Sân tập, dụng cụ b3/ Cán sự lớp c. Dùng phương pháp trực quan d. Biện pháp sửa chữa động tác sai cho học sinh e.Trò chơi giúp học sinh hưng phấn, tự giác, tích cực hơn trong tập luyện f. Biện pháp thi đua khen thưởng

841 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức về kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực trong môn Thể dục 8

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức về kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực trong môn Thể dục 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức về kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực trong môn Thể dục 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Tạo hứng thú cho học sinh ngay từ đầu tiết học Giải pháp 2: Phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh qua việc thay đổi trình tự phân tích kĩ thuật Giải pháp 3: Phân tích kĩ thuật một cách ngắn gọn, xúc tích thông qua hệ thống các câu hỏi và tranh ảnh Giải pháp 4: Sử dụng hệ thống bài tập phù hợp  

416 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua của học sinh lớp 8

SKKN Một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua của học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua của học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp * Đối với giáo viên * Đối với học sinh * Đối với nhà trường và tổ chuyên môn 3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp 3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu  

306 2 lượt tải
SKKN Một số phương pháp tập luyện thể dục thể thao giúp học sinh lớp 8 phát huy năng lực học tốt môn thể dục

SKKN Một số phương pháp tập luyện thể dục thể thao giúp học sinh lớp 8 phát huy năng lực học tốt môn thể dục

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp tập luyện thể dục thể thao giúp học sinh lớp 8 phát huy năng lực học tốt môn thể dục" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Hoạt động chính khóa 2.3.1.1. Đổi mới phương pháp soạn giáo án 2.3.1.2. Đổi mới phương pháp tổ chức tập luyện 2.3.1.3. Đổi mới phương pháp giảng dạy 2.3.2. Hoạt động ngoại khóa  

905 4 lượt tải
SKKN Nâng cao hứng thú học tập môn thể dục cho học sinh lớp 7 với trò chơi dân gian vận động

SKKN Nâng cao hứng thú học tập môn thể dục cho học sinh lớp 7 với trò chơi dân gian vận động

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao hứng thú học tập môn thể dục cho học sinh lớp 7 với trò chơi dân gian vận động" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp thứ 1: sưu tầm được nhiều trò chơi dân gian vận động Giải pháp thứ 2: Phân loại trò chơi phù hợp với phát triển các tố chất thể lực. Giải pháp thứ 3: Kết hợp tổ chức nhiều trò chơi trong cùng một tiết học TD. Giải pháp thứ 4: Tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua việc nâng cao tính tự giác, tích cực của các em khi tham gia trò chơi dân gian. Giải pháp thứ 5: Lựa chọn loại hình trò chơi, địa hình chơi phù hợp Giải pháp thứ 6: nâng cao hứng thú tham gia chơi trò chơi cho học sinh nhờ kết hợp hát bài đồng giao và có hình thức thưởng phạt cho người chơi.

968 5 lượt tải

Loại

SKKN Bài tập phát triển sức nhanh trong giờ học thể dục khối 9

SKKN Bài tập phát triển sức nhanh trong giờ học thể dục khối 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bài tập phát triển sức nhanh trong giờ học thể dục khối 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thông qua các bước sau a) Nhiệm vụ 1: Xây dựng khái niệm môn học b) Nhiệm vụ 2: Dạy kỹ thuật trên đường thẳng c) Nhiệm vụ 3: Dạy kỹ thuật chạy đường vòng d) Nhiệm vụ 4: Dạy kỹ thuật xuất phát thấp và chạy tăng tốc độ sau xuất phát e) Nhiệm vụ 5: Dạy chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy giữa quãng f) Nhiệm vụ 6: Dạy kỹ thuật xuất phát thấp đầu đường vòng g) Nhiệm vụ 7: Dạy kỹ thuật chạy về đích h) Nhiệm vụ 8: Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thông qua các bước sau

970 6 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp tập luyện giúp học sinh Lớp 8 phát huy năng lực học tốt môn Thể dục

SKKN Đổi mới phương pháp tập luyện giúp học sinh Lớp 8 phát huy năng lực học tốt môn Thể dục

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới phương pháp tập luyện giúp học sinh Lớp 8 phát huy năng lực học tốt môn Thể dục" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp soạn giáo án Phương pháp tổ chức tập luyện Đổi mới phương pháp giảng dạy *Sử dụng các phương pháp dùng lời nói *Sử dụng các phương pháp trực quan *Sử dụng phương pháp sửa động tác sai  

417 2 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9

SKKN Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho nam học sinh khối 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao tốc độ chạy đà và giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa cho nam học sinh khối 9 trường THCS. * Các guyên tắc lựa chọn bài tập * Lựa chọn các bài tập * Lựa chọn các Test đánh giá kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho học sinh nam khối 9 trường THCS. ( n = 20). * Đánh giá hiệu quả các bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nam học sinh khối 9 trường THCS. ( n = 26). * Kế hoạch huấn luyện

1642 12 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8

SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Lựa chọn chỉ tiêu thực trạng thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8 Trường THCS LTK -Bật xa tại chỗ (m): Đánh giá sức mạnh bột phát. - Bật xa 3 bước không đà (m): Đánh giá sức mạnh tốc độ. - Bật xa 9 bước không đà (m): Đánh giá sức mạnh bền. - Chạy đạp sau 50m: Đánh giá sức mạnh bền - Chạy 30m tốc độ cao (s): Đánh giá tốc độ tối đa trong chạy đà. - Chạy 30m XP thấp (s): Đánh giá tốc độ trong chạy đà. - Chạy 60m (s): Đánh giá sức bền tốc độ. 3.2. Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn trong nhảy xa cho học sinh lớp 8 Trường THCS LTK  

374 4 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực, nâng cao thành tích cho nữ vận động viên chạy 100m trường THCS lứa tuổi 14 -15

SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực, nâng cao thành tích cho nữ vận động viên chạy 100m trường THCS lứa tuổi 14 -15

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực, nâng cao thành tích cho nữ vận động viên chạy 100m trường THCS lứa tuổi 14 -15" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Test xuất phát thấp chạy 30m: (s) 3.2. Test chạy 30m tốc độ cao: (s) 3.3. Test xuất phát cao chạy 60m: (s) 3.4. Test xuất phát thấp chạy 100m: (s) 3.5. Test xuất phát cao chạy 200m: (s) 3.6. Test bật xa tại chỗ: (cm) 3.7. Test chạy đạp sau 40m: (s)  

796 5 lượt tải
SKKN Lựa chọn một số bài tập, trò chơi vận động nhằm phát triển sức bền cho học sinh lớp 8

SKKN Lựa chọn một số bài tập, trò chơi vận động nhằm phát triển sức bền cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lựa chọn một số bài tập, trò chơi vận động nhằm phát triển sức bền cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1.Các biện pháp cụ thể đã tiến hành. * Chuẩn bị các điều kiện cần thiết * Sử dụng tài liệu * Điều tra thực tế * Quan sát sư phạm * Phỏng vấn các thầy cô trong huyện để lựa chọn bài tập, trò chơi 3.2. Tổ chức thực hiện  

518 4 lượt tải
SKKN Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “chạy ngắn – chạy bền” cho học sinh lớp 8

SKKN Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “chạy ngắn – chạy bền” cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “chạy ngắn – chạy bền” cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bài tập 1: Trang bị và hoàn thiện kĩ thuật động tác ở mỗi nội dung. Bài tập 2: Một số bài tập phát triển thể lực chung. Bài tập 3: Phát triển sức nhanh. Bài tập 4: Phát triển sức mạnh tốc độ, sức mạnh đôi chân, sức bền tốc độ. Bài tập 5: Phát triển sức bền chuyên môn. Bài tập 6: Rèn kĩ năng thi đấu. Bài tập 7: Lựa chọn đội tuyển điền kinh chuyên sâu nội dung chạy ngắn, chạy bền chuẩn bị cho hội khỏe phù đổng cấp huyện.  

528 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 6

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung Lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: *Đối với giáo viên: a. Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí học sinh b. Công tác chuẩn bị của giáo viên trước khi lên lớp b1/ Nghiên cứu kế hoạch bài soạn và tập lại động tác b2/ Sân tập, dụng cụ b3/ Cán sự lớp c. Dùng phương pháp trực quan d. Biện pháp sửa chữa động tác sai cho học sinh e.Trò chơi giúp học sinh hưng phấn, tự giác, tích cực hơn trong tập luyện f. Biện pháp thi đua khen thưởng

841 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức về kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực trong môn Thể dục 8

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức về kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực trong môn Thể dục 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức về kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực trong môn Thể dục 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Tạo hứng thú cho học sinh ngay từ đầu tiết học Giải pháp 2: Phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh qua việc thay đổi trình tự phân tích kĩ thuật Giải pháp 3: Phân tích kĩ thuật một cách ngắn gọn, xúc tích thông qua hệ thống các câu hỏi và tranh ảnh Giải pháp 4: Sử dụng hệ thống bài tập phù hợp  

416 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua của học sinh lớp 8

SKKN Một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua của học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua của học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp * Đối với giáo viên * Đối với học sinh * Đối với nhà trường và tổ chuyên môn 3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp 3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu  

306 2 lượt tải
SKKN Một số phương pháp tập luyện thể dục thể thao giúp học sinh lớp 8 phát huy năng lực học tốt môn thể dục

SKKN Một số phương pháp tập luyện thể dục thể thao giúp học sinh lớp 8 phát huy năng lực học tốt môn thể dục

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp tập luyện thể dục thể thao giúp học sinh lớp 8 phát huy năng lực học tốt môn thể dục" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Hoạt động chính khóa 2.3.1.1. Đổi mới phương pháp soạn giáo án 2.3.1.2. Đổi mới phương pháp tổ chức tập luyện 2.3.1.3. Đổi mới phương pháp giảng dạy 2.3.2. Hoạt động ngoại khóa  

905 4 lượt tải
SKKN Nâng cao hứng thú học tập môn thể dục cho học sinh lớp 7 với trò chơi dân gian vận động

SKKN Nâng cao hứng thú học tập môn thể dục cho học sinh lớp 7 với trò chơi dân gian vận động

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao hứng thú học tập môn thể dục cho học sinh lớp 7 với trò chơi dân gian vận động" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp thứ 1: sưu tầm được nhiều trò chơi dân gian vận động Giải pháp thứ 2: Phân loại trò chơi phù hợp với phát triển các tố chất thể lực. Giải pháp thứ 3: Kết hợp tổ chức nhiều trò chơi trong cùng một tiết học TD. Giải pháp thứ 4: Tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua việc nâng cao tính tự giác, tích cực của các em khi tham gia trò chơi dân gian. Giải pháp thứ 5: Lựa chọn loại hình trò chơi, địa hình chơi phù hợp Giải pháp thứ 6: nâng cao hứng thú tham gia chơi trò chơi cho học sinh nhờ kết hợp hát bài đồng giao và có hình thức thưởng phạt cho người chơi.

968 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com