Ngữ văn 6

Kienedu xin được giới thiệu với các giáo viên mẫu các sáng kiến kinh nghiệm THCS Ngữ Văn lớp 6 mới nhất, áp dụng với chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều,… Các sáng kiến cho năm học 2023 – 2024 bao gồm các bài học được thiết kế để thúc đẩy sự hiểu biết và yêu thích văn học trong học sinh, từ việc khám phá các tác phẩm văn học cổ điển đến hiện đại. Tài liệu hướng dẫn giáo viên kích thích tư duy sáng tạo, phát triển kỹ năng thảo luận và phân tích văn bản, giúp học sinh lớp 6 phát triển niềm đam mê đọc sách và viết lách, qua đó nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa.

SKKN rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2.1. Rèn kỹ năng đặt câu. a.Câu cần phải viết đúng với quy tắc ngữ pháp Tiếng Việt. b..Câu phải có quan hệ ngữ nghĩa phù hợp với tư duy người Việt. c.Câu phải được đánh dấu câu phù hợp. d . Một số thao tác rèn luyện câu. 2.3.2.2. Rèn kỹ năng chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ. 2.3.3. Thiết kế giáo án minh họa - Ngữ văn lớp 6.

745 4 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp tích hợp giáo dục nội dung biển đảo Việt Nam trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

SKKN "Một số biện pháp tích hợp giáo dục nội dung biển đảo Việt Nam trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp tích hợp giáo dục nội dung biển đảo Việt Nam trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tích hợp trong quá trình hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà 2.3.2. Tích hợp trong quá trình hướng dẫn học sinh học trên lớp. Bước 1: Tích hợp thông qua việc kiểm tra bài cũ: Bước 2: Tích hợp thông qua phần giới thiệu bài: Bước 3: Tích hợp thông qua câu hỏi tìm hiểu bài kết hợp giảng, bình: Bước 4: Tích hợp thông qua tiểu kết từng phần và phần tổng kết: Bước 5: Tích hợp thông qua phần luyện tập. 2.3.3. Tích hợp thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp. 2.3.4. Giáo án thực nghiệm.

1054 8 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh nắm được đặc điểm và giá trị biểu cảm của một số biện pháp tu từ trong chương trình Ngữ văn

SKKN Hướng dẫn học sinh nắm được đặc điểm và giá trị biểu cảm của một số biện pháp tu từ trong chương trình Ngữ văn

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh nắm được đặc điểm và giá trị biểu cảm của một số biện pháp tu từ trong chương trình Ngữ văn” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Các giải pháp và biện pháp thực hiện. * Xác định đặc điểm của một số biện pháp tu từ 2.3.2. Hướng dẫn học sinh nắm được tác dụng của một số biện pháp tu từ Tiếng Việt trong tác phẩm văn học: 2.3.3. Tìm hiểu về một số biện pháp tu từ đã học thông qua việc tích hợp với các phân môn khác: a) Tìm hiểu về một số biện pháp tu từ đã học thông qua giờ Văn học. b. Tìm hiểu về một số biện pháp tu từ đã học thông qua giờ Tập làm văn. c) Tìm hiểu về một số biện pháp tu từ đã học trong giờ học HĐNGLL (lớp 8) ở chủ điểm: “Hội vui học tập”.

728 8 lượt tải
SKKN Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6

SKKN Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trong giờ dạy tác phẩm văn học Câu hỏi tái hiện Câu hỏi liên hệ Câu hỏi khơi gợi sự sáng tạo b. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tiếng Việt c. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tập làm văn

1862 8 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm đặt câu hỏi trong giờ dạy văn bản “sơn tinh, thủy tinh” để nâng cao hiệu quả

SKKN Kinh nghiệm đặt câu hỏi trong giờ dạy văn bản “sơn tinh, thủy tinh” để nâng cao hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm đặt câu hỏi trong giờ dạy văn bản “sơn tinh, thủy tinh” để nâng cao hiệu quả” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các kinh nghiệm đã sử dụng để giải quyết vấn đề - Kinh nghiệm 1: Lựa chọn các tiếp cận nội dung và nghệ thuật của văn bản tự sự để thiết kế câu hỏi - Kinh nghiệm 2.: Thiết kế và sử dụng câu hỏi phải tuân thủ tính nguyên tắc, quy trình đặc biệt là đảm báo tính hệ thống - Kinh nghiệm 3.Đánh giá hiệu quả câu hỏi trong dạy học - Bài giảng minh họa : Kinh nghiệm đặt câu hỏi trong giờ dạy văn bản “Sơn Tinh, Thủy Tinh” để nâng cao hiệu quả cho học sinh lớp 6 trường THCS

903 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môn Ngữ Văn

SKKN Kinh nghiệm tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môn Ngữ Văn

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môn Ngữ Văn” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Hiểu được giá trị của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 3.2. Mục đích tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình ngữ văn THCS 3.3. Ý nghĩa của việc tích hợp giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình ngữ văn THCS. 3.4. Vận dụng nguyên tắc tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình ngữ văn THCS 3.5. Những chủ đề tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình ngữ văn THCS 3.6. Áp dụng mức độ tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình ngữ văn THCS 3.7. Những chủ đề, mức độ, nội dung tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ở môn Ngữ Văn 6 3.8. Vận dụng tích hợp tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong các văn bản lớp 6

526 3 lượt tải
SKKN Liên hệ nguồn ngữ liệu văn học ngoài sách giáo khoa để dạy học sinh động môn Ngữ văn 6, tập một

SKKN Liên hệ nguồn ngữ liệu văn học ngoài sách giáo khoa để dạy học sinh động môn Ngữ văn 6, tập một

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Liên hệ nguồn ngữ liệu văn học ngoài sách giáo khoa để dạy học sinh động môn Ngữ văn 6, tập một triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.4.1. Khảo sát một số nội dung bài học có thể vận dụng nguồn ngữ liệu văn học 2.4.2. Sưu tầm, lựa chọn, tự làm các nguồn ngữ liệu phù hợp với nội dung bài học Cách 1: Tra cứu thông tin, ngữ liệu trên sách báo, nguồn internet. Cách 2: Hỏi các bậc cao niên và học tập các đồng nghiệp. Cách 3: Tự làm. 2.4.3. Vận dụng ngữ liệu văn học vào một vài bài dạy học cụ thể

866 5 lượt tải
SKKN Lồng ghép giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh lớp 6 qua tiết dạy truyện truyền thuyết

SKKN Lồng ghép giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh lớp 6 qua tiết dạy truyện truyền thuyết

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lồng ghép giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh lớp 6 qua tiết dạy truyện truyền thuyết” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I. Nắm được một số khái niệm 1. Kỹ năng sống (KNS) 2. Truyện truyền thuyết II. Nắm được nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống và các kỹ năng sống cơ bản * Nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống * Các kỹ năng sống cơ bản III. Nắm rõ các tác phẩm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài IV. Biết cách lồng ghép khi dạy truyện truyền thuyết và rút ra được những kỹ năng sống cơ bản trong các truyền thuyết V. Tổ chức cho HS tham gia vào các hoạt động ngoài giờ khác VI. Thiết kế giáo án thực nghiệm

992 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học lôgic ở chương trình Ngữ văn lớp 6 tập 1 trong truyện dân gian

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học lôgic ở chương trình Ngữ văn lớp 6 tập 1 trong truyện dân gian

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học lôgic ở chương trình Ngữ văn lớp 6 tập 1 trong truyện dân gian” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Khái niệm 2. Đi tìm sự lôgic trong việc khai thác các truyện dân gian trong chương trình SGK Ngữ Văn lớp 6- tập I 2.1. Thể loại Truyền thuyết 2.2. Thể loại truyện Cổ tích 3- Thực nghiệm

832 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 6 làm tốt bài văn tả cảnh góp phần nâng cao chất lượng dạy - Học văn tả cảnh

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 6 làm tốt bài văn tả cảnh góp phần nâng cao chất lượng dạy - Học văn tả cảnh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 6 làm tốt bài văn tả cảnh góp phần nâng cao chất lượng dạy - Học văn tả cảnh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Biện pháp 1: Củng cố và khắc sâu lý thuyết về kiểu bài văn tả cảnh 2.3.2. Biện pháp 2: Rèn các kỹ năng để làm tốt văn tả cảnh 2.3.2.1. Rèn kỹ năng quan sát. 2.3.2.2 Rèn kỹ năng tạo từ, đặt câu 2.3.2. 3. Rèn kỹ năng dựng đoạn 2.3.2.4. Rèn kĩ năng lập dàn ý 2.3.2.5 Rèn kĩ năng viết đoạn mở bài, kết bài 2.3.3 Biện pháp 3. Hướng dẫn học sinh kỹ năng tích luỹ kiến thức 2.3.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh cách dùng các biện pháp nghệ thuật 2.3.5. Giáo án thực nghiệm

1714 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 nâng cao kĩ năng sử dụng phép tu từ so sánh

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 nâng cao kĩ năng sử dụng phép tu từ so sánh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 nâng cao kĩ năng sử dụng phép tu từ so sánh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Hướng dẫn học sinh hình thành khái niệm so sánh từ những ví dụ cụ thể. 2.3.2. Tìm hiểu cấu tạo phép so sánh 2.3.3. Phân tích làm rõ các kiểu so sánh - So sánh đồng loại - So sánh khác loại 2.3.4. Cách tìm, phân tích giá trị nghệ thuật (hiệu quả thẩm mỹ) 2.3.5. Sử dụng lời văn phân tích giá trị biểu đạt, hiệu quả thẩm mỹ của phép tu từ so sánh. 2.3.6 Hướng dẫn học sinh vận dụng giải một số dạng bài tập về sử dụng phép tu từ so sánh.

936 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 6

SKKN Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Biện pháp 1: Luyện nói chuẩn tiếng phổ thông 2.3.2. Biện pháp 2: Ôn luyện các quy tắc viết chính tả tiếng Việt 2.3.3. Biện pháp 3: Cung cấp một số mẹo luật viết chính tả 2.3.4. Biện pháp 4: Làm bài tập để luyện viết chính tả 2.3.5. Biện pháp 5: Tổ chức luyện viết chính tả 2.3.6. Biện pháp 6: Kiểm tra việc luyện viết chính tả 2.3.7. Biện pháp 7: Lập sổ tay chính tả

1552 8 lượt tải

Loại

SKKN rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2.1. Rèn kỹ năng đặt câu. a.Câu cần phải viết đúng với quy tắc ngữ pháp Tiếng Việt. b..Câu phải có quan hệ ngữ nghĩa phù hợp với tư duy người Việt. c.Câu phải được đánh dấu câu phù hợp. d . Một số thao tác rèn luyện câu. 2.3.2.2. Rèn kỹ năng chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ. 2.3.3. Thiết kế giáo án minh họa - Ngữ văn lớp 6.

745 4 lượt tải
SKKN "Một số biện pháp tích hợp giáo dục nội dung biển đảo Việt Nam trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

SKKN "Một số biện pháp tích hợp giáo dục nội dung biển đảo Việt Nam trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN "Một số biện pháp tích hợp giáo dục nội dung biển đảo Việt Nam trong giảng dạy tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 6 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tích hợp trong quá trình hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà 2.3.2. Tích hợp trong quá trình hướng dẫn học sinh học trên lớp. Bước 1: Tích hợp thông qua việc kiểm tra bài cũ: Bước 2: Tích hợp thông qua phần giới thiệu bài: Bước 3: Tích hợp thông qua câu hỏi tìm hiểu bài kết hợp giảng, bình: Bước 4: Tích hợp thông qua tiểu kết từng phần và phần tổng kết: Bước 5: Tích hợp thông qua phần luyện tập. 2.3.3. Tích hợp thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp. 2.3.4. Giáo án thực nghiệm.

1054 8 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh nắm được đặc điểm và giá trị biểu cảm của một số biện pháp tu từ trong chương trình Ngữ văn

SKKN Hướng dẫn học sinh nắm được đặc điểm và giá trị biểu cảm của một số biện pháp tu từ trong chương trình Ngữ văn

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh nắm được đặc điểm và giá trị biểu cảm của một số biện pháp tu từ trong chương trình Ngữ văn” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Các giải pháp và biện pháp thực hiện. * Xác định đặc điểm của một số biện pháp tu từ 2.3.2. Hướng dẫn học sinh nắm được tác dụng của một số biện pháp tu từ Tiếng Việt trong tác phẩm văn học: 2.3.3. Tìm hiểu về một số biện pháp tu từ đã học thông qua việc tích hợp với các phân môn khác: a) Tìm hiểu về một số biện pháp tu từ đã học thông qua giờ Văn học. b. Tìm hiểu về một số biện pháp tu từ đã học thông qua giờ Tập làm văn. c) Tìm hiểu về một số biện pháp tu từ đã học trong giờ học HĐNGLL (lớp 8) ở chủ điểm: “Hội vui học tập”.

728 8 lượt tải
SKKN Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6

SKKN Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kĩ năng liên tưởng và tưởng tượng trong việc dạy học môn Ngữ Văn 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trong giờ dạy tác phẩm văn học Câu hỏi tái hiện Câu hỏi liên hệ Câu hỏi khơi gợi sự sáng tạo b. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tiếng Việt c. Rèn kĩ năng liên tưởng, tưởng tượng trong các giờ dạy Tập làm văn

1862 8 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm đặt câu hỏi trong giờ dạy văn bản “sơn tinh, thủy tinh” để nâng cao hiệu quả

SKKN Kinh nghiệm đặt câu hỏi trong giờ dạy văn bản “sơn tinh, thủy tinh” để nâng cao hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm đặt câu hỏi trong giờ dạy văn bản “sơn tinh, thủy tinh” để nâng cao hiệu quả” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các kinh nghiệm đã sử dụng để giải quyết vấn đề - Kinh nghiệm 1: Lựa chọn các tiếp cận nội dung và nghệ thuật của văn bản tự sự để thiết kế câu hỏi - Kinh nghiệm 2.: Thiết kế và sử dụng câu hỏi phải tuân thủ tính nguyên tắc, quy trình đặc biệt là đảm báo tính hệ thống - Kinh nghiệm 3.Đánh giá hiệu quả câu hỏi trong dạy học - Bài giảng minh họa : Kinh nghiệm đặt câu hỏi trong giờ dạy văn bản “Sơn Tinh, Thủy Tinh” để nâng cao hiệu quả cho học sinh lớp 6 trường THCS

903 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môn Ngữ Văn

SKKN Kinh nghiệm tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môn Ngữ Văn

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môn Ngữ Văn” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Hiểu được giá trị của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 3.2. Mục đích tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình ngữ văn THCS 3.3. Ý nghĩa của việc tích hợp giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình ngữ văn THCS. 3.4. Vận dụng nguyên tắc tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình ngữ văn THCS 3.5. Những chủ đề tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình ngữ văn THCS 3.6. Áp dụng mức độ tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình ngữ văn THCS 3.7. Những chủ đề, mức độ, nội dung tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ở môn Ngữ Văn 6 3.8. Vận dụng tích hợp tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong các văn bản lớp 6

526 3 lượt tải
SKKN Liên hệ nguồn ngữ liệu văn học ngoài sách giáo khoa để dạy học sinh động môn Ngữ văn 6, tập một

SKKN Liên hệ nguồn ngữ liệu văn học ngoài sách giáo khoa để dạy học sinh động môn Ngữ văn 6, tập một

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Liên hệ nguồn ngữ liệu văn học ngoài sách giáo khoa để dạy học sinh động môn Ngữ văn 6, tập một triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.4.1. Khảo sát một số nội dung bài học có thể vận dụng nguồn ngữ liệu văn học 2.4.2. Sưu tầm, lựa chọn, tự làm các nguồn ngữ liệu phù hợp với nội dung bài học Cách 1: Tra cứu thông tin, ngữ liệu trên sách báo, nguồn internet. Cách 2: Hỏi các bậc cao niên và học tập các đồng nghiệp. Cách 3: Tự làm. 2.4.3. Vận dụng ngữ liệu văn học vào một vài bài dạy học cụ thể

866 5 lượt tải
SKKN Lồng ghép giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh lớp 6 qua tiết dạy truyện truyền thuyết

SKKN Lồng ghép giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh lớp 6 qua tiết dạy truyện truyền thuyết

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lồng ghép giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh lớp 6 qua tiết dạy truyện truyền thuyết” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I. Nắm được một số khái niệm 1. Kỹ năng sống (KNS) 2. Truyện truyền thuyết II. Nắm được nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống và các kỹ năng sống cơ bản * Nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống * Các kỹ năng sống cơ bản III. Nắm rõ các tác phẩm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài IV. Biết cách lồng ghép khi dạy truyện truyền thuyết và rút ra được những kỹ năng sống cơ bản trong các truyền thuyết V. Tổ chức cho HS tham gia vào các hoạt động ngoài giờ khác VI. Thiết kế giáo án thực nghiệm

992 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học lôgic ở chương trình Ngữ văn lớp 6 tập 1 trong truyện dân gian

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học lôgic ở chương trình Ngữ văn lớp 6 tập 1 trong truyện dân gian

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học lôgic ở chương trình Ngữ văn lớp 6 tập 1 trong truyện dân gian” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Khái niệm 2. Đi tìm sự lôgic trong việc khai thác các truyện dân gian trong chương trình SGK Ngữ Văn lớp 6- tập I 2.1. Thể loại Truyền thuyết 2.2. Thể loại truyện Cổ tích 3- Thực nghiệm

832 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 6 làm tốt bài văn tả cảnh góp phần nâng cao chất lượng dạy - Học văn tả cảnh

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 6 làm tốt bài văn tả cảnh góp phần nâng cao chất lượng dạy - Học văn tả cảnh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 6 làm tốt bài văn tả cảnh góp phần nâng cao chất lượng dạy - Học văn tả cảnh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Biện pháp 1: Củng cố và khắc sâu lý thuyết về kiểu bài văn tả cảnh 2.3.2. Biện pháp 2: Rèn các kỹ năng để làm tốt văn tả cảnh 2.3.2.1. Rèn kỹ năng quan sát. 2.3.2.2 Rèn kỹ năng tạo từ, đặt câu 2.3.2. 3. Rèn kỹ năng dựng đoạn 2.3.2.4. Rèn kĩ năng lập dàn ý 2.3.2.5 Rèn kĩ năng viết đoạn mở bài, kết bài 2.3.3 Biện pháp 3. Hướng dẫn học sinh kỹ năng tích luỹ kiến thức 2.3.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh cách dùng các biện pháp nghệ thuật 2.3.5. Giáo án thực nghiệm

1714 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 nâng cao kĩ năng sử dụng phép tu từ so sánh

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 nâng cao kĩ năng sử dụng phép tu từ so sánh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 6 nâng cao kĩ năng sử dụng phép tu từ so sánh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Hướng dẫn học sinh hình thành khái niệm so sánh từ những ví dụ cụ thể. 2.3.2. Tìm hiểu cấu tạo phép so sánh 2.3.3. Phân tích làm rõ các kiểu so sánh - So sánh đồng loại - So sánh khác loại 2.3.4. Cách tìm, phân tích giá trị nghệ thuật (hiệu quả thẩm mỹ) 2.3.5. Sử dụng lời văn phân tích giá trị biểu đạt, hiệu quả thẩm mỹ của phép tu từ so sánh. 2.3.6 Hướng dẫn học sinh vận dụng giải một số dạng bài tập về sử dụng phép tu từ so sánh.

936 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 6

SKKN Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Biện pháp 1: Luyện nói chuẩn tiếng phổ thông 2.3.2. Biện pháp 2: Ôn luyện các quy tắc viết chính tả tiếng Việt 2.3.3. Biện pháp 3: Cung cấp một số mẹo luật viết chính tả 2.3.4. Biện pháp 4: Làm bài tập để luyện viết chính tả 2.3.5. Biện pháp 5: Tổ chức luyện viết chính tả 2.3.6. Biện pháp 6: Kiểm tra việc luyện viết chính tả 2.3.7. Biện pháp 7: Lập sổ tay chính tả

1552 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com