Hóa học 10

Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 10 THPT, năm học 2023 – 2024, dựa trên chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách giáo khoa mới nhằm mục đích cải thiện phương pháp giảng dạy cho giáo viên và tăng cường kỹ năng học tập cho học sinh. Các sáng kiến bao gồm việc giới thiệu các khái niệm Hóa học từ cơ bản đến phức tạp thông qua các phương pháp giảng dạy đổi mới, bao gồm thí nghiệm thực hành, dự án sáng tạo và phương pháp học tập dựa trên vấn đề. Mục tiêu là khuyến khích học sinh lớp 10 phát triển tư duy phê phán, khả năng giải quyết vấn đề và tình yêu với Hóa học, qua đó chuẩn bị cho họ những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp học thuật và nghề nghiệp trong tương lai.

SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương Nhóm Halogen (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh phổ thông

SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương Nhóm Halogen (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh phổ thông

Xây dựng quy trình dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược để phát triển năng lực tự học cho học sinh qua chương Nhóm HALOGEN Giai đoạn 1: Chuẩn bị trước tiết học. GV xây dựng kế hoạch dạy học cho toàn bộ quá trình học tập tiết học của HS: mục tiêu, kiến thức, phương pháp dạy học, chuẩn bị của GV, chuẩn bị của HS, nội dung GV thiết kế trên Google Classroom, nội dung tiết học trên lớp, thiết kế nhiệm vụ của HS, phiếu học tập, bài kiểm tra đánh giá HS. Giai đoạn 2: Tổ chức hoạt động dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược. Dựa trên những kết quả đã tổng hợp, tôi xây dựng tiến trình chung của tiết học trên lớp sử dụng mô hình lớp học đảo ngược gồm các bước sau: Bước 1: Tạo tâm thế cho HS trước khi vào tiết học. Bước 2: Tổ chức các hoạt động thảo luận và HS tự chốt lại kiến thức. Bước 3: GV chốt lại kiến thức cho HS, HS khắc sâu kiến thức. Bước 4: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS cho bài học tiếp theo. Giai đoạn 3: Đánh giá tự rút ra bài học sau giờ học.

422 12 lượt tải
SKKN Chuyển đổi số nâng cao chất lượng dạy học chủ đề: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

SKKN Chuyển đổi số nâng cao chất lượng dạy học chủ đề: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Việc dạy học chuyển đổi số giúp học sinh chủ động trong việc học tập, tăng tính hiệu quả trong tình hình học online, tối ưu thời gian học, nâng cao tư duy cho người học. Hơn nữa, chuyển đổi số trong ngành giáo dục giúp học sinh tìm kiếm, khai thác học liệu nhanh chóng bằng các thiết bị trực tuyến. Học sinh và giáo viên dễ dàng chia sẻ tài liệu, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng. Hướng dẫn HS thực hiện hiệu quả cách sử dụng một số phần mềm hóa học trên cơ sở mục tiêu môn học, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, trình độ nhận thức của HS và điều kiện thực tế của gia đình, nhà trường. Đề tài có tính khả thi, được HS và GV hưởng ứng tích cực; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Hoá học ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh theo hướng dạy học tích cực, phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

538 9 lượt tải
SKKN Dạy học theo dự án “Sự ô nhiễm không khí” bài 29: oxi – ozon hoá học 10 nhằm phát triển năng lực tự chủ, sáng tạo cho học sinh

SKKN Dạy học theo dự án “Sự ô nhiễm không khí” bài 29: oxi – ozon hoá học 10 nhằm phát triển năng lực tự chủ, sáng tạo cho học sinh

- Về mặt lý luận: Góp phần hoàn thiện và đóng góp vào thực tiễn dạy học hóa học ở lớp 10 nói riêng và trường THPT nói chung, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục THPT mới. - Về mặt thực tiễn: Bổ sung vào ngân hàng dự án học tập dùng trong dạy học hóa học lớp 10 ở trường THPT theo nội dung chương trình để phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo cho HS, nâng cao hiệu quả dạy học. - Thay đổi cách dạy hoàn toàn so với phương pháp truyền thống. - Giao nhiệm vụ cho tất cả học sinh, từ đó học sinh tự tìm hiểu kiến thức và tổng hợp lại theo nội dung được giao, sau đó lên báo cáo trước lớp và được các bạn nhận xét góp ý, chấm điểm và cuối cùng là giáo viên nhận xét, góp ý và cho điểm vào điểm kiểm tra thường xuyên. - Học sinh tự tay làm các sản phẩm tiểu dự án.

1045 16 lượt tải
SKKN Dạy học trực tuyến thích ứng diễn biến dịch covid 19 đáp ứng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh chương halogen hoá học 10 THPT

SKKN Dạy học trực tuyến thích ứng diễn biến dịch covid 19 đáp ứng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh chương halogen hoá học 10 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học trực tuyến thích ứng diễn biến dịch covid 19 đáp ứng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh chương halogen hoá học 10 THPT” triển khai các biện pháp như sau:  Một số giải pháp đã được sử dụng để giải quyết vấn đề. Trong phạm vi của sáng kiến, chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp tổ chức, thiết kế các nội dung DHTT đáp ứng phát triển phẩm chất, năng lực cho HS chương halogen hoá học 10 THPT. 1. Phân chia các đơn vị kiến thức chương halogen theo các mức độ nhận thức NL, PC 2. Tổ chức các hoạt động dạy học cho khâu trước kết nối 3. Tổ chức các hoạt động dạy học cho khâu kết nối trực tiếp 4. Tổ chức các hoạt động dạy học cho khâu sau kết nối 5. Các công cụ sử dụng cho kiểm tra đánh giá qua lms.vnedu.vn và qua các phần mềm, ứng dụng khác

422 8 lượt tải
SKKN Điểm khác cơ bản trong danh pháp hóa học vô cơ giữa chương trình hiện hành và chương trình THPT mới

SKKN Điểm khác cơ bản trong danh pháp hóa học vô cơ giữa chương trình hiện hành và chương trình THPT mới

Sau một thời gian tiến hành thực hiện đề tài, tôi đã thực hiện được mục đích, nhiệm vụ của đề tài, cụ thể đã đạt được một số kết quả sau đây: Tổng quan một cách có hệ thống các vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài . Điều tra, đánh giá thực trạng việc sử dụng tiếng anh ở một số trường THPT trên địa bàn Thị xã Thái hòa và Huyện Nghĩa đàn. Tuyển chọn, xây dựng hệ thống danh pháp hóa học bằng file pdf có gắn âm thanh giúp tra cứu thuận tiện có thể dùng trên smatphone. Đề xuất biện pháp sử dụng hệ thống danh pháp hóa học trong DH Hóa học để hình thành, rèn luyện NL vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn nhằm phát huy đựợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo; tạo hứng thú say mê học tập, tìm tòi, nghiên cứu khoa học cho HS THPT góp phần thực hiện đổi mới phương pháp DH Hóa học trong trường THPT. Trao đổi, lấy ý kiến của GV và một số HS tham gia các lớp TN để khẳng định tính khả thi, hiệu quả và tính ứng dụng của đề tài.

783 12 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh cân bằng phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử

SKKN Hướng dẫn học sinh cân bằng phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử

Các kết quả thực nghiệm cho thấy chất lượng học tập của học sinh các lớp thực nghiệm cao hơn các lớp đối chứng. Điều đó thể hiện ở các điểm sau: - Tỷ lệ % học sinh yếu kém của lớp thực nghiệm trong hai trường hợp thấp hơn so với lớp đối chứng. Đồng thời tổng % học sinh đạt trung bình khá, giỏi các lớp thực nghiệm lại tăng hơn so với lớp đối chứng. - Chất lượng học tập, khả năng tiếp thu kiến thức của lớp thực nghiệm tốt hơn lớp đối chứng. Kết quả thực nghiệm ở 10A4, 10T1cho thấy sau khi dạy theo giáo án có sử dụng tài liệu thực nghiệm thì các em hăng say hơn, thích thú hơn trong giờ học Hóa học. Cụ thể, so với trước, số em không thích, nhàm chán khi học môn Hóa Học giảm xuống khá nhiều, số em thích, rất thích học môn này tăng lên đáng kể.

389 5 lượt tải
SKKN Khơi nguồn cảm hứng học tập và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thông qua chuyên đề Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ

SKKN Khơi nguồn cảm hứng học tập và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thông qua chuyên đề Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khơi nguồn cảm hứng học tập và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thông qua chuyên đề Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ” triển khai các biện pháp như sau:  Thiết kế chi tiết từng hoạt động. Hoạt động 1. Đặt vấn đề Hoạt động 2. Hình thành kiến thức Nhiệm vụ 1: Tính biến thiên enthalpy của một số phản ứng cháy, nổ Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu tốc độ phản ứng cháy và tốc độ “Phản ứng hô hấp” Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu kiến thức phòng chống cháy, nổ Hoạt động 3: Vận dụng và tìm tòi mở rộng Hoạt động 3.1. Sưu tầm các tình huống cháy, nổ xảy ra ở địa phương mình. Từ đó đề xuất, vận dụng kiến thức PCCN để dập tắt Hoạt động 3.2. Học sinh tham gia buổi tuyên truyền – thực tập thực hiện kỹ năng phòng chống cháy, nổ do trường THPT Hà Huy Tập kết hợp phòng PCCN & CNCH Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hoạt động 3.3. Dự án thiết kế và chế tạo bình chữa cháy mini sử dụng các vật liệu dễ kiếm Hoạt động 3.4. Tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền công tác phòng chống chảy, nổ”

400 5 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực đặc thù môn hóa học thông qua bài tập sáng tạo chương Halogen, Oxi – Lưu huỳnh lớp 10 THPT

SKKN Phát triển năng lực đặc thù môn hóa học thông qua bài tập sáng tạo chương Halogen, Oxi – Lưu huỳnh lớp 10 THPT

* Về mặt lí luận: - Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận về sử dụng các bài tập sáng tạo để phát triển các năng lực đặc thù môn hóa học. * Về mặt thực tiễn: - Cung cấp nguồn tư liệu giúp GV dễ dàng lựa chọn và áp dụng vào bài dạyđể phát huy tính sáng tạo cho HS thông qua các bài tập về cải tiến thí nghiệm, xử lí hóa chất an toàn, bài tập liên quan đến các vấn đề thời sự, môi trường là những bài tập có xu hướng sử dụng nhiều trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm thăm quan thực tế như: Quy trình xửlí nước ở bể bơi, tìm hiểu quy trình xử lí hồ tôm các hộ dân dọc sông Mai Giang, quy trình sản xuất muối tại địa phương nơi các em sinh sống. Điều này giúp HS có thêm niềm tin vào khoa học từ đó phát huy năng lực đặc thù môn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả học tập trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

498 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóaa học chương Oxi-lưu huỳnh hoa học 10

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóaa học chương Oxi-lưu huỳnh hoa học 10

Quy trình thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học gồm 8 bước: Bước 1: Xác định mục tiêu và trọng tâm bài học. Bước 2:Xác định đối tượng, kiến thức có liên quan. Bước 3:Xác định phương pháp dạy học chủ yếu sẽ tiến hành và điều kiện dạyhọc. Bước 4:Thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học. Bước 5:Xác định tính logic, cách diễn đạt, dự kiến thời gian, đáp án cho mỗicâu hỏi. Bước 6:Đánh giá bước đầu chất lượng câu hỏi. Bước 7:Thử nghiệm trong dạy học . Bước 8:Hoàn thiện bộ câu hỏi định hướng bài học và sử dụng.

422 8 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh Hóa học 10

SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh Hóa học 10

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh Hóa học 10” triển khai các biện pháp như sau:  1. Dạy học chương oxi – lưu huỳnh qua một số chủ đề tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống cho học sinh 1.1. Nguyên tắc chọn chủ đề tích hợp liên môn 1.2. Quy trình thiết kế chủ đề tích hợp liên môn 1.3. Kế hoạch dạy học chủ đề: Oxi - ozon với cuộc sống 2. Sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học chương oxi – lưu huỳnh 2.1. Tuyển chọn, xây dựng bài tập thực tiễn. 2.2. Sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học chương oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

478 5 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp dạy học dự án để phát huy năng lực giải quyết vấn đề, khả năng hợp tác cho học sinh trong dạy học Nhóm Halogen_Hóa Học 10 THPT

SKKN Sử dụng phương pháp dạy học dự án để phát huy năng lực giải quyết vấn đề, khả năng hợp tác cho học sinh trong dạy học Nhóm Halogen_Hóa Học 10 THPT

Đề tài đã xây dựng các nguyên tắc lựa chọn bài để thiết kế thành dự án dạy học. Nghiên cứu các bước thiết kế dự án tạo cơ sở thiết kế các dự án hóa học. Thiết kế 3 dự án dạy học cho chương HALOGEN – Hoá học 10. Trong mỗi dự án đề tài đưa ra các nội dung gồm : tên dự án, tóm tắt nội dung, dự kiến thời gian, các chuẩn nội dung, kiến thức kĩ năng đối với HS, bộ câu hỏi trắc nghiệm, kế hoạch đánh giá, kế hoạch bài dạy, và các điều chỉnh để thực hiện việc dạy học phân hóa đối tượng. Qua kết quả quá trình học tập và kết quả bài kiểm tra và phản hồi của HS tôi nhận thấy: Đa số HS hứng thú với giờ học theo dự án, các HS đã được học với PPDHDA đều có sự thay đổi rõ nét về kĩ năng: giao tiếp, diễn đạt, làm việc hợp tác, giải quyết vấn đề.

678 12 lượt tải
SKKN Sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá môn hóa học nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

SKKN Sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá môn hóa học nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

1. Quy trình sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá môn hóa 2. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá một số bài trong chương trình môn hóa trung học phổ thông 2.1. Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp nghiên cứu 2.2. Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp kiểm chứng 2.3. Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề

390 8 lượt tải

Loại

SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương Nhóm Halogen (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh phổ thông

SKKN Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương Nhóm Halogen (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh phổ thông

Xây dựng quy trình dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược để phát triển năng lực tự học cho học sinh qua chương Nhóm HALOGEN Giai đoạn 1: Chuẩn bị trước tiết học. GV xây dựng kế hoạch dạy học cho toàn bộ quá trình học tập tiết học của HS: mục tiêu, kiến thức, phương pháp dạy học, chuẩn bị của GV, chuẩn bị của HS, nội dung GV thiết kế trên Google Classroom, nội dung tiết học trên lớp, thiết kế nhiệm vụ của HS, phiếu học tập, bài kiểm tra đánh giá HS. Giai đoạn 2: Tổ chức hoạt động dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược. Dựa trên những kết quả đã tổng hợp, tôi xây dựng tiến trình chung của tiết học trên lớp sử dụng mô hình lớp học đảo ngược gồm các bước sau: Bước 1: Tạo tâm thế cho HS trước khi vào tiết học. Bước 2: Tổ chức các hoạt động thảo luận và HS tự chốt lại kiến thức. Bước 3: GV chốt lại kiến thức cho HS, HS khắc sâu kiến thức. Bước 4: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS cho bài học tiếp theo. Giai đoạn 3: Đánh giá tự rút ra bài học sau giờ học.

422 12 lượt tải
SKKN Chuyển đổi số nâng cao chất lượng dạy học chủ đề: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

SKKN Chuyển đổi số nâng cao chất lượng dạy học chủ đề: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Việc dạy học chuyển đổi số giúp học sinh chủ động trong việc học tập, tăng tính hiệu quả trong tình hình học online, tối ưu thời gian học, nâng cao tư duy cho người học. Hơn nữa, chuyển đổi số trong ngành giáo dục giúp học sinh tìm kiếm, khai thác học liệu nhanh chóng bằng các thiết bị trực tuyến. Học sinh và giáo viên dễ dàng chia sẻ tài liệu, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng. Hướng dẫn HS thực hiện hiệu quả cách sử dụng một số phần mềm hóa học trên cơ sở mục tiêu môn học, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, trình độ nhận thức của HS và điều kiện thực tế của gia đình, nhà trường. Đề tài có tính khả thi, được HS và GV hưởng ứng tích cực; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Hoá học ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh theo hướng dạy học tích cực, phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

538 9 lượt tải
SKKN Dạy học theo dự án “Sự ô nhiễm không khí” bài 29: oxi – ozon hoá học 10 nhằm phát triển năng lực tự chủ, sáng tạo cho học sinh

SKKN Dạy học theo dự án “Sự ô nhiễm không khí” bài 29: oxi – ozon hoá học 10 nhằm phát triển năng lực tự chủ, sáng tạo cho học sinh

- Về mặt lý luận: Góp phần hoàn thiện và đóng góp vào thực tiễn dạy học hóa học ở lớp 10 nói riêng và trường THPT nói chung, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục THPT mới. - Về mặt thực tiễn: Bổ sung vào ngân hàng dự án học tập dùng trong dạy học hóa học lớp 10 ở trường THPT theo nội dung chương trình để phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo cho HS, nâng cao hiệu quả dạy học. - Thay đổi cách dạy hoàn toàn so với phương pháp truyền thống. - Giao nhiệm vụ cho tất cả học sinh, từ đó học sinh tự tìm hiểu kiến thức và tổng hợp lại theo nội dung được giao, sau đó lên báo cáo trước lớp và được các bạn nhận xét góp ý, chấm điểm và cuối cùng là giáo viên nhận xét, góp ý và cho điểm vào điểm kiểm tra thường xuyên. - Học sinh tự tay làm các sản phẩm tiểu dự án.

1045 16 lượt tải
SKKN Dạy học trực tuyến thích ứng diễn biến dịch covid 19 đáp ứng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh chương halogen hoá học 10 THPT

SKKN Dạy học trực tuyến thích ứng diễn biến dịch covid 19 đáp ứng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh chương halogen hoá học 10 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học trực tuyến thích ứng diễn biến dịch covid 19 đáp ứng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh chương halogen hoá học 10 THPT” triển khai các biện pháp như sau:  Một số giải pháp đã được sử dụng để giải quyết vấn đề. Trong phạm vi của sáng kiến, chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp tổ chức, thiết kế các nội dung DHTT đáp ứng phát triển phẩm chất, năng lực cho HS chương halogen hoá học 10 THPT. 1. Phân chia các đơn vị kiến thức chương halogen theo các mức độ nhận thức NL, PC 2. Tổ chức các hoạt động dạy học cho khâu trước kết nối 3. Tổ chức các hoạt động dạy học cho khâu kết nối trực tiếp 4. Tổ chức các hoạt động dạy học cho khâu sau kết nối 5. Các công cụ sử dụng cho kiểm tra đánh giá qua lms.vnedu.vn và qua các phần mềm, ứng dụng khác

422 8 lượt tải
SKKN Điểm khác cơ bản trong danh pháp hóa học vô cơ giữa chương trình hiện hành và chương trình THPT mới

SKKN Điểm khác cơ bản trong danh pháp hóa học vô cơ giữa chương trình hiện hành và chương trình THPT mới

Sau một thời gian tiến hành thực hiện đề tài, tôi đã thực hiện được mục đích, nhiệm vụ của đề tài, cụ thể đã đạt được một số kết quả sau đây: Tổng quan một cách có hệ thống các vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài . Điều tra, đánh giá thực trạng việc sử dụng tiếng anh ở một số trường THPT trên địa bàn Thị xã Thái hòa và Huyện Nghĩa đàn. Tuyển chọn, xây dựng hệ thống danh pháp hóa học bằng file pdf có gắn âm thanh giúp tra cứu thuận tiện có thể dùng trên smatphone. Đề xuất biện pháp sử dụng hệ thống danh pháp hóa học trong DH Hóa học để hình thành, rèn luyện NL vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn nhằm phát huy đựợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo; tạo hứng thú say mê học tập, tìm tòi, nghiên cứu khoa học cho HS THPT góp phần thực hiện đổi mới phương pháp DH Hóa học trong trường THPT. Trao đổi, lấy ý kiến của GV và một số HS tham gia các lớp TN để khẳng định tính khả thi, hiệu quả và tính ứng dụng của đề tài.

783 12 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh cân bằng phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử

SKKN Hướng dẫn học sinh cân bằng phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử

Các kết quả thực nghiệm cho thấy chất lượng học tập của học sinh các lớp thực nghiệm cao hơn các lớp đối chứng. Điều đó thể hiện ở các điểm sau: - Tỷ lệ % học sinh yếu kém của lớp thực nghiệm trong hai trường hợp thấp hơn so với lớp đối chứng. Đồng thời tổng % học sinh đạt trung bình khá, giỏi các lớp thực nghiệm lại tăng hơn so với lớp đối chứng. - Chất lượng học tập, khả năng tiếp thu kiến thức của lớp thực nghiệm tốt hơn lớp đối chứng. Kết quả thực nghiệm ở 10A4, 10T1cho thấy sau khi dạy theo giáo án có sử dụng tài liệu thực nghiệm thì các em hăng say hơn, thích thú hơn trong giờ học Hóa học. Cụ thể, so với trước, số em không thích, nhàm chán khi học môn Hóa Học giảm xuống khá nhiều, số em thích, rất thích học môn này tăng lên đáng kể.

389 5 lượt tải
SKKN Khơi nguồn cảm hứng học tập và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thông qua chuyên đề Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ

SKKN Khơi nguồn cảm hứng học tập và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thông qua chuyên đề Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khơi nguồn cảm hứng học tập và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT thông qua chuyên đề Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ” triển khai các biện pháp như sau:  Thiết kế chi tiết từng hoạt động. Hoạt động 1. Đặt vấn đề Hoạt động 2. Hình thành kiến thức Nhiệm vụ 1: Tính biến thiên enthalpy của một số phản ứng cháy, nổ Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu tốc độ phản ứng cháy và tốc độ “Phản ứng hô hấp” Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu kiến thức phòng chống cháy, nổ Hoạt động 3: Vận dụng và tìm tòi mở rộng Hoạt động 3.1. Sưu tầm các tình huống cháy, nổ xảy ra ở địa phương mình. Từ đó đề xuất, vận dụng kiến thức PCCN để dập tắt Hoạt động 3.2. Học sinh tham gia buổi tuyên truyền – thực tập thực hiện kỹ năng phòng chống cháy, nổ do trường THPT Hà Huy Tập kết hợp phòng PCCN & CNCH Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hoạt động 3.3. Dự án thiết kế và chế tạo bình chữa cháy mini sử dụng các vật liệu dễ kiếm Hoạt động 3.4. Tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền công tác phòng chống chảy, nổ”

400 5 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực đặc thù môn hóa học thông qua bài tập sáng tạo chương Halogen, Oxi – Lưu huỳnh lớp 10 THPT

SKKN Phát triển năng lực đặc thù môn hóa học thông qua bài tập sáng tạo chương Halogen, Oxi – Lưu huỳnh lớp 10 THPT

* Về mặt lí luận: - Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận về sử dụng các bài tập sáng tạo để phát triển các năng lực đặc thù môn hóa học. * Về mặt thực tiễn: - Cung cấp nguồn tư liệu giúp GV dễ dàng lựa chọn và áp dụng vào bài dạyđể phát huy tính sáng tạo cho HS thông qua các bài tập về cải tiến thí nghiệm, xử lí hóa chất an toàn, bài tập liên quan đến các vấn đề thời sự, môi trường là những bài tập có xu hướng sử dụng nhiều trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm thăm quan thực tế như: Quy trình xửlí nước ở bể bơi, tìm hiểu quy trình xử lí hồ tôm các hộ dân dọc sông Mai Giang, quy trình sản xuất muối tại địa phương nơi các em sinh sống. Điều này giúp HS có thêm niềm tin vào khoa học từ đó phát huy năng lực đặc thù môn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả học tập trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

498 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóaa học chương Oxi-lưu huỳnh hoa học 10

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bộ câu hỏi định hướng về thí nghiệm hóaa học chương Oxi-lưu huỳnh hoa học 10

Quy trình thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học gồm 8 bước: Bước 1: Xác định mục tiêu và trọng tâm bài học. Bước 2:Xác định đối tượng, kiến thức có liên quan. Bước 3:Xác định phương pháp dạy học chủ yếu sẽ tiến hành và điều kiện dạyhọc. Bước 4:Thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học. Bước 5:Xác định tính logic, cách diễn đạt, dự kiến thời gian, đáp án cho mỗicâu hỏi. Bước 6:Đánh giá bước đầu chất lượng câu hỏi. Bước 7:Thử nghiệm trong dạy học . Bước 8:Hoàn thiện bộ câu hỏi định hướng bài học và sử dụng.

422 8 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh Hóa học 10

SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh Hóa học 10

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh Hóa học 10” triển khai các biện pháp như sau:  1. Dạy học chương oxi – lưu huỳnh qua một số chủ đề tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống cho học sinh 1.1. Nguyên tắc chọn chủ đề tích hợp liên môn 1.2. Quy trình thiết kế chủ đề tích hợp liên môn 1.3. Kế hoạch dạy học chủ đề: Oxi - ozon với cuộc sống 2. Sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học chương oxi – lưu huỳnh 2.1. Tuyển chọn, xây dựng bài tập thực tiễn. 2.2. Sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học chương oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

478 5 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp dạy học dự án để phát huy năng lực giải quyết vấn đề, khả năng hợp tác cho học sinh trong dạy học Nhóm Halogen_Hóa Học 10 THPT

SKKN Sử dụng phương pháp dạy học dự án để phát huy năng lực giải quyết vấn đề, khả năng hợp tác cho học sinh trong dạy học Nhóm Halogen_Hóa Học 10 THPT

Đề tài đã xây dựng các nguyên tắc lựa chọn bài để thiết kế thành dự án dạy học. Nghiên cứu các bước thiết kế dự án tạo cơ sở thiết kế các dự án hóa học. Thiết kế 3 dự án dạy học cho chương HALOGEN – Hoá học 10. Trong mỗi dự án đề tài đưa ra các nội dung gồm : tên dự án, tóm tắt nội dung, dự kiến thời gian, các chuẩn nội dung, kiến thức kĩ năng đối với HS, bộ câu hỏi trắc nghiệm, kế hoạch đánh giá, kế hoạch bài dạy, và các điều chỉnh để thực hiện việc dạy học phân hóa đối tượng. Qua kết quả quá trình học tập và kết quả bài kiểm tra và phản hồi của HS tôi nhận thấy: Đa số HS hứng thú với giờ học theo dự án, các HS đã được học với PPDHDA đều có sự thay đổi rõ nét về kĩ năng: giao tiếp, diễn đạt, làm việc hợp tác, giải quyết vấn đề.

678 12 lượt tải
SKKN Sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá môn hóa học nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

SKKN Sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá môn hóa học nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

1. Quy trình sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá môn hóa 2. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học khám phá một số bài trong chương trình môn hóa trung học phổ thông 2.1. Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp nghiên cứu 2.2. Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp kiểm chứng 2.3. Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề

390 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com