Toán 1

Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 1 chương trình mới đóng vai trò then chốt trong việc hướng dẫn học sinh tiếp cận kiến thức một cách thú vị và hiệu quả. Tại Kienedu, chúng tôi đã tập trung tổng hợp những mẫu sáng kiến kinh nghiệm cho môn Toán lớp 1, áp dụng cho chương trình GDPT 2018 update mới nhất năm 2024. Những tài liệu này chứa đựng những phương pháp giảng dạy độc đáo, gợi ý hoạt động thực tế, giúp giáo viên tạo ra môi trường học tập toán học thú vị và giúp học sinh phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

SKKN Nâng cao hiệu quả học tập môn toán 1 thông qua việc áp dụng đồ dùng dạy học trực quan môn toán (KNTT)

SKKN Nâng cao hiệu quả học tập môn toán 1 thông qua việc áp dụng đồ dùng dạy học trực quan môn toán (KNTT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 1
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 677
Lượt tải: 5
Số trang: 11
Tác giả: Bùi Thị Hòa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 11
Tác giả: Bùi Thị Hòa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt
Năm viết: 2020-2021
677 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (KNTT) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (KNTT) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 1
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 999
Lượt tải: 8
Số trang: 11
Tác giả: Nguyễn Thị Phượng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Du
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 11
Tác giả: Nguyễn Thị Phượng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Du
Năm viết: 2020-2021
999 8 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (CTST)

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (CTST)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 1
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 452
Lượt tải: 3
Số trang: 11
Tác giả: Trần Thị Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lê Văn Việt
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 11
Tác giả: Trần Thị Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lê Văn Việt
Năm viết: 2020-2021
452 3 lượt tải
SKKN Rèn kỹ năng tính nhẩm cho học sinh lớp 1 thông qua cách đặt tính (CTST) (W+PPT)

SKKN Rèn kỹ năng tính nhẩm cho học sinh lớp 1 thông qua cách đặt tính (CTST) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 1
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 822
Lượt tải: 7
Số trang: 13
Tác giả: Lê Thị Châu
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phan Văn Trị
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 13
Tác giả: Lê Thị Châu
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phan Văn Trị
Năm viết: 2020-2021
822 7 lượt tải
SKKN Rèn kỹ năng đặt tính và tính đúng các dạng toán phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 môn Toán lớp 1 (CD) (W+PPT)

SKKN Rèn kỹ năng đặt tính và tính đúng các dạng toán phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 môn Toán lớp 1 (CD) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 1
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 1029
Lượt tải: 5
Số trang: 11
Tác giả: Phạm Thị Tuyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 11
Tác giả: Phạm Thị Tuyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám
Năm viết: 2020-2021
1029 5 lượt tải
SKKN Thiết kế đa dạng các dạng bài tập giúp học sinh lớp 1 nâng cao kỹ năng so sánh các số có 2 chữ số (CD) (W+PPT)

SKKN Thiết kế đa dạng các dạng bài tập giúp học sinh lớp 1 nâng cao kỹ năng so sánh các số có 2 chữ số (CD) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 1
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 390
Lượt tải: 2
Số trang: 14
Tác giả: Đặng Thị Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lương Thế Vinh
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 14
Tác giả: Đặng Thị Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lương Thế Vinh
Năm viết: 2020-2021
390 2 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 1 theo bộ sách kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 1 theo bộ sách kết nối tri thức (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 1
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 624
Lượt tải: 5
Số trang: 24
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 24
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Năm viết: 2020-2021
624 5 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp Một học tốt dạng toán giải có lời văn theo bộ sách cánh diều (W+PPT)

SKKN Giúp học sinh lớp Một học tốt dạng toán giải có lời văn theo bộ sách cánh diều (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 1
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 677
Lượt tải: 5
Số trang: 22
Tác giả: Bùi Thị Thu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 22
Tác giả: Bùi Thị Thu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
Năm viết: 2020-2021
677 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn và rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho sinh lớp 1 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn và rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho sinh lớp 1 theo bộ sách Chân trời sáng tạo (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 1
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 872
Lượt tải: 5
Số trang: 20
Tác giả: Phạm Thị Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 20
Tác giả: Phạm Thị Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Năm viết: 2020-2021
872 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hợp tác môn Toán lớp Một (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hợp tác môn Toán lớp Một (Bộ sách Kết nối tri thức)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 1
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 1290
Lượt tải: 6
Số trang: 19
Tác giả: Trần Thị Xuân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trưng Vương
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 19
Tác giả: Trần Thị Xuân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trưng Vương
Năm viết: 2020-2021
1290 6 lượt tải
SKKN Một số Giải pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt dạng toán so sánh các số có hai chữ số (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số Giải pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt dạng toán so sánh các số có hai chữ số (Bộ sách Cánh diều)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 1
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 673
Lượt tải: 4
Số trang: 21
Tác giả: Lê Thị Yến
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 21
Tác giả: Lê Thị Yến
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Năm viết: 2020-2021
673 4 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1 (Chân trời sáng tạo)

SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1 (Chân trời sáng tạo)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 1
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 772
Lượt tải: 4
Số trang: 21
Tác giả: Nguyễn Thị Vân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 21
Tác giả: Nguyễn Thị Vân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
Năm viết: 2020-2021
772 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com