Toán 1

Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 1 chương trình mới đóng vai trò then chốt trong việc hướng dẫn học sinh tiếp cận kiến thức một cách thú vị và hiệu quả. Tại Kienedu, chúng tôi đã tập trung tổng hợp những mẫu sáng kiến kinh nghiệm cho môn Toán lớp 1, áp dụng cho chương trình GDPT 2018 update mới nhất năm 2024. Những tài liệu này chứa đựng những phương pháp giảng dạy độc đáo, gợi ý hoạt động thực tế, giúp giáo viên tạo ra môi trường học tập toán học thú vị và giúp học sinh phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

SKKN Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1

SKKN Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1, Trò chơi tiếp sức 2, Trò chơi đố vui 3, Trò chơi vận động

1082 18 lượt tải
SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp Một giải toán có lời văn

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp Một giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp Một giải toán có lời văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Chuẩn bị cho việc giải toán Nắm vững quy trình giải toán có lời văn. Khích lệ tạo hứng thú cho học sinh học tập. Lựa chọn phương pháp dạy học

925 15 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học b.2. Đầu tư nội dung và phương pháp dạy học phù hợp cho tiết ôn luyện b.3. Nâng cao chất lượng dạy học môn Toán thông qua các hoạt động khác

472 9 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Mức độ 1: Ngay từ đầu học kỳ I các bài toán được giới thiệu ở mức độ nhìn hình vẽ- viết phép tính. Mục đích cho học sinh hiểu bài toán qua hình vẽ, suy nghĩ chọn phép tính thích hợp. Mức độ 2: Đến cuối học kì I học sinh đã được làm quen với tóm tắt bằng lời Mức độ 3: Giới thiệu bài toán có lời văn bằng cách cho học sinh tiếp cận với một đề bài toán chưa hoàn chỉnh kèm theo hình vẽ và yêu cầu hoàn thiện Mức độ 4: Để hình thành cách giải bài toán có lời văn, sách giáo khoa đã nêu một bài toán, phần tóm tắt đề toán và giải bài toán hoàn chỉnh để học sinh làm quen.

583 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (CTST)

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (CTST)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (CTST)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Trò chơi “Nhanh mà đúng” b. Trò chơi “Ong đi tìm nhụy” c. Trò chơi “Xếp đúng thứ tự” d, Trò chơi “Tìm nhà cho thỏ” e. Trò chơi “Đối đáp toán học” f. Trò chơi “Tô hình đúng màu đẹp”

452 3 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1 (Chân trời sáng tạo)

SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1 (Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1 (Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Tổ chức các trò chơi học tập vận dụng vào dạy – học nội dung số học Trò chơi 1: Ai nhanh tay hơn Trò chơi 2: Cùng đếm nào Trò chơi 3 Số 10 may mắn Trò chơi 4: Trò chơi tiếp sức 2. Tổ chức các trò chơi vận dụng vào dạy – học nội dung đại lượng và đo đại lượng Trò chơi 1: Bút ai dài hơn Trò chơi 2: Cùng đo nào Trò chơi 3: Giờ nào việc nấy 3 Tổ chức trò chơi vận dụng vào dạy – học nội dung hình học Trò chơi: Vẽ hình theo yêu cầu

772 4 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 1 theo bộ sách kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 1 theo bộ sách kết nối tri thức (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 1 theo bộ sách kết nối tri thức (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nắm vững phương pháp dạy học toán theo hướng đổi mới 2. Tìm hiểu để nắm vững quy trình chung khi giải bài toán có lời văn ở tiểu học để vận dụng vào việc "dạy giải toán có lời văn lớp 1" 3. Nghiên cứu nội dung dạy học giải toán có lời văn cụ thể ở lớp 1 để đưa ra phương pháp giải nhằm nâng cao chất lượng dạy học

624 5 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp Một học tốt dạng toán giải có lời văn theo bộ sách cánh diều (W+PPT)

SKKN Giúp học sinh lớp Một học tốt dạng toán giải có lời văn theo bộ sách cánh diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp Một học tốt dạng toán giải có lời văn theo bộ sách cánh diều (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp 2. Xây dựng quy trình “Giải toán có lời văn” 3. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học

677 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp Một

SKKN Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp Một

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp Một" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Chia dạng toán có lời văn ở các mức độ từ dễ đến khó 2.3.2. Hướng dẫn giải toán Bước 1: Đọc và tìm hiểu kĩ nội dung bài toán Bước 2: Tóm tắt bài toán Bước 3: Hướng dẫn cách giải Bước 4: Cách trình bày bài giải

374 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (KNTT) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trường hợp 1: So sánh hai số có chữ số hàng chục giống nhau Trường hợp 2. So sánh hai số có chữ số hàng chục không giống nhau Trường hợp 3. So sánh hai số có chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau

999 8 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Giáo viên cần nắm vững phương pháp giải toán có lời văn. Biện pháp 2. Hướng dẫn học sinh nắm chắc cấu tạo bài toán có lời văn. Biện pháp 3. Giúp học sinh nắm vững các bước giải bài toán có lời văn

472 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học

SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giáo viên phải nắm chắc nội dung chương trình, dạy phân hoá đối tượng học sinh. 2.3.2. Hướng dẫn học sinh nắm chắc cách giải một bài toán có lời văn 2.3.3. Vận dụng các bước giải toán có lời văn vào từng dạng bài cụ thể 2.3.4. Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi trong khi dạy toán có lời văn

472 6 lượt tải

Loại

SKKN Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1

SKKN Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1, Trò chơi tiếp sức 2, Trò chơi đố vui 3, Trò chơi vận động

1082 18 lượt tải
SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp Một giải toán có lời văn

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp Một giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp Một giải toán có lời văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Chuẩn bị cho việc giải toán Nắm vững quy trình giải toán có lời văn. Khích lệ tạo hứng thú cho học sinh học tập. Lựa chọn phương pháp dạy học

925 15 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học b.2. Đầu tư nội dung và phương pháp dạy học phù hợp cho tiết ôn luyện b.3. Nâng cao chất lượng dạy học môn Toán thông qua các hoạt động khác

472 9 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Mức độ 1: Ngay từ đầu học kỳ I các bài toán được giới thiệu ở mức độ nhìn hình vẽ- viết phép tính. Mục đích cho học sinh hiểu bài toán qua hình vẽ, suy nghĩ chọn phép tính thích hợp. Mức độ 2: Đến cuối học kì I học sinh đã được làm quen với tóm tắt bằng lời Mức độ 3: Giới thiệu bài toán có lời văn bằng cách cho học sinh tiếp cận với một đề bài toán chưa hoàn chỉnh kèm theo hình vẽ và yêu cầu hoàn thiện Mức độ 4: Để hình thành cách giải bài toán có lời văn, sách giáo khoa đã nêu một bài toán, phần tóm tắt đề toán và giải bài toán hoàn chỉnh để học sinh làm quen.

583 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (CTST)

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (CTST)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học toán cho học sinh lớp 1 thông qua tổ chức trò chơi học tập (CTST)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Trò chơi “Nhanh mà đúng” b. Trò chơi “Ong đi tìm nhụy” c. Trò chơi “Xếp đúng thứ tự” d, Trò chơi “Tìm nhà cho thỏ” e. Trò chơi “Đối đáp toán học” f. Trò chơi “Tô hình đúng màu đẹp”

452 3 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1 (Chân trời sáng tạo)

SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1 (Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1 (Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Tổ chức các trò chơi học tập vận dụng vào dạy – học nội dung số học Trò chơi 1: Ai nhanh tay hơn Trò chơi 2: Cùng đếm nào Trò chơi 3 Số 10 may mắn Trò chơi 4: Trò chơi tiếp sức 2. Tổ chức các trò chơi vận dụng vào dạy – học nội dung đại lượng và đo đại lượng Trò chơi 1: Bút ai dài hơn Trò chơi 2: Cùng đo nào Trò chơi 3: Giờ nào việc nấy 3 Tổ chức trò chơi vận dụng vào dạy – học nội dung hình học Trò chơi: Vẽ hình theo yêu cầu

772 4 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 1 theo bộ sách kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 1 theo bộ sách kết nối tri thức (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 1 theo bộ sách kết nối tri thức (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nắm vững phương pháp dạy học toán theo hướng đổi mới 2. Tìm hiểu để nắm vững quy trình chung khi giải bài toán có lời văn ở tiểu học để vận dụng vào việc "dạy giải toán có lời văn lớp 1" 3. Nghiên cứu nội dung dạy học giải toán có lời văn cụ thể ở lớp 1 để đưa ra phương pháp giải nhằm nâng cao chất lượng dạy học

624 5 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp Một học tốt dạng toán giải có lời văn theo bộ sách cánh diều (W+PPT)

SKKN Giúp học sinh lớp Một học tốt dạng toán giải có lời văn theo bộ sách cánh diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp Một học tốt dạng toán giải có lời văn theo bộ sách cánh diều (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp 2. Xây dựng quy trình “Giải toán có lời văn” 3. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học

677 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp Một

SKKN Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp Một

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp Một" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Chia dạng toán có lời văn ở các mức độ từ dễ đến khó 2.3.2. Hướng dẫn giải toán Bước 1: Đọc và tìm hiểu kĩ nội dung bài toán Bước 2: Tóm tắt bài toán Bước 3: Hướng dẫn cách giải Bước 4: Cách trình bày bài giải

374 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (KNTT) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 ghi nhớ các trường hợp bài toán so sánh số có hai chữ số hiệu quả (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trường hợp 1: So sánh hai số có chữ số hàng chục giống nhau Trường hợp 2. So sánh hai số có chữ số hàng chục không giống nhau Trường hợp 3. So sánh hai số có chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau

999 8 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Giáo viên cần nắm vững phương pháp giải toán có lời văn. Biện pháp 2. Hướng dẫn học sinh nắm chắc cấu tạo bài toán có lời văn. Biện pháp 3. Giúp học sinh nắm vững các bước giải bài toán có lời văn

472 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học

SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giáo viên phải nắm chắc nội dung chương trình, dạy phân hoá đối tượng học sinh. 2.3.2. Hướng dẫn học sinh nắm chắc cách giải một bài toán có lời văn 2.3.3. Vận dụng các bước giải toán có lời văn vào từng dạng bài cụ thể 2.3.4. Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi trong khi dạy toán có lời văn

472 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com