Tiếng Việt 3

Khám phá bộ Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn Tiếng Việt Lớp 3 chương trình mới – nguồn cảm hứng và kiến thức bổ ích cho việc giảng dạy và học tập. Với sự tập trung vào giai đoạn quan trọng của học sinh lớp 3, bộ tài liệu này đem đến những phương pháp dạy độc đáo và thú vị, giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ một cách hiệu quả. Từ việc khơi gợi niềm đam mê đọc đến việc phát triển khả năng viết và giao tiếp, bộ tài liệu này đem đến những chiến lược học tập độc đáo và dễ áp dụng. Thầy cô mong muốn nâng cao chất lượng dạy học đừng bỏ lỡ cơ hội bài tổng hợp Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn Tiếng Việt Lớp 3 do Kienedu sưu tầm và chọn lọc này nhé.

SKKN Xây dựng hệ thống bài tập để nâng cao khả năng cảm thụ văn học (W+PPT)

SKKN Xây dựng hệ thống bài tập để nâng cao khả năng cảm thụ văn học (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 3
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 792
Lượt tải: 4
Số trang: 16
Tác giả: Trần Thị Minh Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 16
Tác giả: Trần Thị Minh Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2022-2023
792 4 lượt tải
SKKN Rèn kỹ năng làm bài tập chính tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (CTST) (W+PPT)

SKKN Rèn kỹ năng làm bài tập chính tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (CTST) (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 3
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 1026
Lượt tải: 3
Số trang: 10
Tác giả: Lê Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 10
Tác giả: Lê Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu
Năm viết: 2022-2023
1026 3 lượt tải
SKKN Ứng dụng trò chơi học tập nâng cao chất lượng phân môn Luyện từ và câu trong Tiếng Việt lớp 3 (CTST) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng trò chơi học tập nâng cao chất lượng phân môn Luyện từ và câu trong Tiếng Việt lớp 3 (CTST) (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 3
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 738
Lượt tải: 8
Số trang: 14
Tác giả: Phạm Thị Minh Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 14
Tác giả: Phạm Thị Minh Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ
Năm viết: 2022-2023
738 8 lượt tải
SKKN Rèn kĩ năng nhận biết, sử dụng biện pháp so sánh cho học sinh lớp 3 trong môn Tiếng Việt (CD) (W+PPT)

SKKN Rèn kĩ năng nhận biết, sử dụng biện pháp so sánh cho học sinh lớp 3 trong môn Tiếng Việt (CD) (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 3
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 982
Lượt tải: 10
Số trang: 14
Tác giả: Đặng Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 14
Tác giả: Đặng Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé
Năm viết: 2022-2023
982 10 lượt tải
SKKN Cải thiện và nâng cao kỹ năng viết đoạn văn kể tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (CD) (W+PPT)

SKKN Cải thiện và nâng cao kỹ năng viết đoạn văn kể tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (CD) (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 3
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 633
Lượt tải: 4
Số trang: 13
Tác giả: Bùi Thị Minh Lan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 13
Tác giả: Bùi Thị Minh Lan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên
Năm viết: 2022-2023
633 4 lượt tải
SKKN Lựa chọn hệ thống bài tập để giúp học sinh lớp 3 cảm thụ văn học theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

SKKN Lựa chọn hệ thống bài tập để giúp học sinh lớp 3 cảm thụ văn học theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 3
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 456
Lượt tải: 7
Số trang: 28
Tác giả: Đặng Thị Bảo Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 28
Tác giả: Đặng Thị Bảo Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
Năm viết: 2022-2023
456 7 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 3
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 792
Lượt tải: 4
Số trang: 30
Tác giả: Bùi Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 30
Tác giả: Bùi Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
Năm viết: 2022-2023
792 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp khắc phục tình trạng viết sai chính tả cho học sinh lớp 3 theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Một số biện pháp khắc phục tình trạng viết sai chính tả cho học sinh lớp 3 theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 3
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 987
Lượt tải: 6
Số trang: 22
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 22
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên
Năm viết: 2022-2023
987 6 lượt tải
SKKN SKKN Nâng cao năng lực nhận biết và kĩ năng thực hành phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 theo bộ sách chân trời sáng tạo (W+PPT)

SKKN Nâng cao năng lực nhận biết và kĩ năng thực hành phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 theo bộ sách chân trời sáng tạo (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 3
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 1092
Lượt tải: 8
Số trang: 28
Tác giả: Trần Thị Hồng Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 28
Tác giả: Trần Thị Hồng Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
Năm viết: 2022-2023
1092 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng nhận biết phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng nhận biết phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 3
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 873
Lượt tải: 7
Số trang: 20
Tác giả: Phạm Thị Hồng Lan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 20
Tác giả: Phạm Thị Hồng Lan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2022-2023
873 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn kỹ luyện kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3 Sách Chân Trời sáng tạo

SKKN Một số biện pháp rèn kỹ luyện kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3 Sách Chân Trời sáng tạo

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 3
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 1289
Lượt tải: 5
Số trang: 21
Tác giả: Lê Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 21
Tác giả: Lê Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định
Năm viết: 2022-2023
1289 5 lượt tải
SKKN Biện pháp tăng cường hoạt động tích cực, độc lập, sáng tạo trong dạy học tập làm văn cho học sinh lớp 3 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)

SKKN Biện pháp tăng cường hoạt động tích cực, độc lập, sáng tạo trong dạy học tập làm văn cho học sinh lớp 3 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 3
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 782
Lượt tải: 4
Số trang: 23
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 23
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
Năm viết: 2022-2023
782 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com