Tiếng Việt 3

Khám phá bộ Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn Tiếng Việt Lớp 3 chương trình mới – nguồn cảm hứng và kiến thức bổ ích cho việc giảng dạy và học tập. Với sự tập trung vào giai đoạn quan trọng của học sinh lớp 3, bộ tài liệu này đem đến những phương pháp dạy độc đáo và thú vị, giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ một cách hiệu quả. Từ việc khơi gợi niềm đam mê đọc đến việc phát triển khả năng viết và giao tiếp, bộ tài liệu này đem đến những chiến lược học tập độc đáo và dễ áp dụng. Thầy cô mong muốn nâng cao chất lượng dạy học đừng bỏ lỡ cơ hội bài tổng hợp Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn Tiếng Việt Lớp 3 do Kienedu sưu tầm và chọn lọc này nhé.

SKKN Biện pháp Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt

SKKN Biện pháp Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định mục tiêu bài dạy 2. Xây dựng các phương pháp, hình thức dạy học 3. Tạo môi trường học tập công bằng, thân thiện, hào hứng, tích cực

629 7 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ chính tả cho học sinh lớp 3

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ chính tả cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ chính tả cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tìm hiểu phân loại đối tượng học sinh 2. Rèn nề nếp, tác phong cho học sinh khi ngồi viết chính tả. 3. Rèn lỗi phát âm, đọc nói đúng tiếng phổ thông 4. Luyện viết đúng phụ âm đầu 5. Luyện viết đúng tiếng có vần khó 6. Luyện viết chữ đúng, đẹp

304 1 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Chính tả lớp 3

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Chính tả lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Chính tả lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Luyện phát âm theo chuẩn tiếng phổ thông Biện pháp 2: Phân tích so sánh. Biện pháp 3: Giải nghĩa từ Biện pháp 4: Luyện viết đúng tiếng có vần khó Biện pháp 5 : Sử dụng các kĩ thuật đánh giá thường xuyên trong khi dạy –học chính tả Biện pháp 6: Giúp học sinh ghi nhớ mẹo luật chính tả Biện pháp 7: Biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả qua các bài tập Biện pháp 8: Luyện viết chữ đúng, đẹp Biện pháp 9: Giúp học sinh viết dúng chính tả qua các môn học khác

397 2 lượt tải
SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy kiểu bài so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3

SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy kiểu bài so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy kiểu bài so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Sử dụng đồ dùng dạy học hợp lí Giải pháp 2: Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp. Giải pháp 3: Tổ chức phong phú các hình thức dạy học Giải pháp 4: Thiết kế bài tập theo hướng cá thể hóa học sinh.

369 5 lượt tải
SKKN Biện pháp tăng cường hoạt động tích cực, độc lập, sáng tạo trong dạy học tập làm văn cho học sinh lớp 3 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)

SKKN Biện pháp tăng cường hoạt động tích cực, độc lập, sáng tạo trong dạy học tập làm văn cho học sinh lớp 3 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tăng cường hoạt động tích cực, độc lập, sáng tạo trong dạy học tập làm văn cho học sinh lớp 3 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao năng lực nhận biết phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 1.1. Dạy phép so sánh theo đúng quy trình 1.2. Dạy “Tích hợp” phép so sánh trong các môn học 2. Nâng cao kỹ năng thực hành phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 2.1. Dạy theo các mô hình 2.2. Dạy phép tu từ so sánh dưới hình thức tổ chức “Trò chơi học tập”

782 4 lượt tải
SKKN Các biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 qua phân môn Luyện từ và câu

SKKN Các biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 qua phân môn Luyện từ và câu

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 qua phân môn Luyện từ và câu" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Phương pháp thảo luận nhóm để mở rộng vốn từ và tạo môi trường giao tiếp cho học sinh luyện tập sử dụng từ Giải pháp 2: Phương pháp trò chơi học tập giúp học sinh mở rộng vốn từ. Giải pháp 3: Vận dụng hợp lý các hình thức thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích học sinh mạnh dạn, chủ động, sáng tạo trong giờ học Giải pháp 4: Hình thành và bồi dưỡng ý thức tự làm giàu vốn từ cho học sinh

533 7 lượt tải
SKKN Cải thiện và nâng cao kỹ năng viết đoạn văn kể tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (CD) (W+PPT)

SKKN Cải thiện và nâng cao kỹ năng viết đoạn văn kể tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Cải thiện và nâng cao kỹ năng viết đoạn văn kể tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (CD) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn kĩ năng Tìm hiểu đề văn 2. Tìm các ý chính cho bài viết 3. Rèn kĩ năng viết đoạn văn 4. Thực hành kiểm tra, sửa chữa

633 4 lượt tải
SKKN Chữa lỗi và nhận xét cho học sinh khi nói - Viết ở phân môn Tập làm văn lớp 3

SKKN Chữa lỗi và nhận xét cho học sinh khi nói - Viết ở phân môn Tập làm văn lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chữa lỗi và nhận xét cho học sinh khi nói - Viết ở phân môn Tập làm văn lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chữa lỗi ở bài nghe - kể 2. Chữa lỗi ở bài nói – viết bằng nhiều câu gợi ‎ý 3. Chữa lỗi bằng cách hướng dẫn tìm ý 4. Chữa các loại lỗi chính tả 5. Các lỗi về dùng từ: 5.1. Chữa lỗi bằng cách hướng dẫn sửa chữa từ. 5.2. Chữa lỗi dùng từ thiếu chính xác 5.3. Chữa lỗi thừa từ, lặp từ 5.4. Chữa lỗi dùng sai từ tượng hình, tượng thanh 6. Sai cả về ngữ pháp, ngữ nghĩa. 7. Chữa lỗi đoạn văn quá ngắn, chưa hoàn chỉnh, ý rời rạc

315 2 lượt tải
SKKN Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn

SKKN Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1: Các dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3 theo chương trình. Dạng 2: Dấu phẩy ngăn cách giữa bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? Khi nào? với bộ phận đứng sau trong câu. Dạng 3: Dùng dấu phẩy để ngăn cách bộ phận trả lời cho câu hỏi: Vì sao? Tại sao? Với bộ phận khác còn lại trong câu.

306 2 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3

SKKN Đổi mới phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Luôn chú trọng tích hợp lồng ghép khi dạy phân môn Tập làm văn 2. Dạy học theo quan điểm giao tiếp 3. Tổ chức việc quan sát tranh,hướng dẫn học sinh cách dùng từ,giọng kể,điệu bộ khi làm bài nghe ,nói ,viết 4. Sử dụng linh hoạt các hình thức hoạt động dạy học trong tiết dạy Tập làm văn theo hướng đổi mới 5. Dạy học theo hướng tập trung vào học sinh và chú trọng hình thức dạy học cá nhân 6. Dạy học phối hợp với Hoạt động ngoài giờ lên lớp 7. Trao dồi hứng thú khi tiếp xúc với văn thơ 8. Giúp học sinh nhận biết và sử dụng biện pháp tu từ 9. Giúp học sinh tích lũy vốn từ 10. Dạy Tập làm văn theo hướng đổi mới tất cả khối lớp 11. Giúp học sinh sắp xếp câu tạo đoạn tốt hơn 12. Thực hiện nghiêm túc việc chấm chữa bài

463 7 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu

SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên phải nắm vững kiến thức về biện pháp tu từ so sánh. 2. Hướng dẫn học sinh nhận biết các biện pháp tu từ so sánh thông qua các bài tập cụ thể 3. Tập hợp một số dạng bài tập về biện pháp tu từ so sánh 4. Tổng hợp một số bài tập về so sánh trong cuộc sống để có thêm vốn kiến thức trong quá trình giảng dạy.

683 8 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng nhận biết phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên phải nắm vững kiến thức về biện pháp tu từ so sánh 2. Hướng dẫn học sinh cách học từng mạch kiến thức về so sánh thông qua các bài tập cụ thể 3. Tập hợp một số dạng bài tập về biện pháp tu từ so sánh 4. Tổng hợp một số bài tập về so sánh trong cuộc sống để có thêm vốn kiến thức trong quá trình giảng dạy

792 4 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt

SKKN Biện pháp Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định mục tiêu bài dạy 2. Xây dựng các phương pháp, hình thức dạy học 3. Tạo môi trường học tập công bằng, thân thiện, hào hứng, tích cực

629 7 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ chính tả cho học sinh lớp 3

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ chính tả cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ chính tả cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tìm hiểu phân loại đối tượng học sinh 2. Rèn nề nếp, tác phong cho học sinh khi ngồi viết chính tả. 3. Rèn lỗi phát âm, đọc nói đúng tiếng phổ thông 4. Luyện viết đúng phụ âm đầu 5. Luyện viết đúng tiếng có vần khó 6. Luyện viết chữ đúng, đẹp

304 1 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Chính tả lớp 3

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Chính tả lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Chính tả lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Luyện phát âm theo chuẩn tiếng phổ thông Biện pháp 2: Phân tích so sánh. Biện pháp 3: Giải nghĩa từ Biện pháp 4: Luyện viết đúng tiếng có vần khó Biện pháp 5 : Sử dụng các kĩ thuật đánh giá thường xuyên trong khi dạy –học chính tả Biện pháp 6: Giúp học sinh ghi nhớ mẹo luật chính tả Biện pháp 7: Biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả qua các bài tập Biện pháp 8: Luyện viết chữ đúng, đẹp Biện pháp 9: Giúp học sinh viết dúng chính tả qua các môn học khác

397 2 lượt tải
SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy kiểu bài so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3

SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy kiểu bài so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy kiểu bài so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Sử dụng đồ dùng dạy học hợp lí Giải pháp 2: Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp. Giải pháp 3: Tổ chức phong phú các hình thức dạy học Giải pháp 4: Thiết kế bài tập theo hướng cá thể hóa học sinh.

369 5 lượt tải
SKKN Biện pháp tăng cường hoạt động tích cực, độc lập, sáng tạo trong dạy học tập làm văn cho học sinh lớp 3 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)

SKKN Biện pháp tăng cường hoạt động tích cực, độc lập, sáng tạo trong dạy học tập làm văn cho học sinh lớp 3 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tăng cường hoạt động tích cực, độc lập, sáng tạo trong dạy học tập làm văn cho học sinh lớp 3 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao năng lực nhận biết phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 1.1. Dạy phép so sánh theo đúng quy trình 1.2. Dạy “Tích hợp” phép so sánh trong các môn học 2. Nâng cao kỹ năng thực hành phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 2.1. Dạy theo các mô hình 2.2. Dạy phép tu từ so sánh dưới hình thức tổ chức “Trò chơi học tập”

782 4 lượt tải
SKKN Các biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 qua phân môn Luyện từ và câu

SKKN Các biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 qua phân môn Luyện từ và câu

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 qua phân môn Luyện từ và câu" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Phương pháp thảo luận nhóm để mở rộng vốn từ và tạo môi trường giao tiếp cho học sinh luyện tập sử dụng từ Giải pháp 2: Phương pháp trò chơi học tập giúp học sinh mở rộng vốn từ. Giải pháp 3: Vận dụng hợp lý các hình thức thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích học sinh mạnh dạn, chủ động, sáng tạo trong giờ học Giải pháp 4: Hình thành và bồi dưỡng ý thức tự làm giàu vốn từ cho học sinh

533 7 lượt tải
SKKN Cải thiện và nâng cao kỹ năng viết đoạn văn kể tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (CD) (W+PPT)

SKKN Cải thiện và nâng cao kỹ năng viết đoạn văn kể tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Cải thiện và nâng cao kỹ năng viết đoạn văn kể tả môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 (CD) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn kĩ năng Tìm hiểu đề văn 2. Tìm các ý chính cho bài viết 3. Rèn kĩ năng viết đoạn văn 4. Thực hành kiểm tra, sửa chữa

633 4 lượt tải
SKKN Chữa lỗi và nhận xét cho học sinh khi nói - Viết ở phân môn Tập làm văn lớp 3

SKKN Chữa lỗi và nhận xét cho học sinh khi nói - Viết ở phân môn Tập làm văn lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chữa lỗi và nhận xét cho học sinh khi nói - Viết ở phân môn Tập làm văn lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chữa lỗi ở bài nghe - kể 2. Chữa lỗi ở bài nói – viết bằng nhiều câu gợi ‎ý 3. Chữa lỗi bằng cách hướng dẫn tìm ý 4. Chữa các loại lỗi chính tả 5. Các lỗi về dùng từ: 5.1. Chữa lỗi bằng cách hướng dẫn sửa chữa từ. 5.2. Chữa lỗi dùng từ thiếu chính xác 5.3. Chữa lỗi thừa từ, lặp từ 5.4. Chữa lỗi dùng sai từ tượng hình, tượng thanh 6. Sai cả về ngữ pháp, ngữ nghĩa. 7. Chữa lỗi đoạn văn quá ngắn, chưa hoàn chỉnh, ý rời rạc

315 2 lượt tải
SKKN Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn

SKKN Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1: Các dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3 theo chương trình. Dạng 2: Dấu phẩy ngăn cách giữa bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? Khi nào? với bộ phận đứng sau trong câu. Dạng 3: Dùng dấu phẩy để ngăn cách bộ phận trả lời cho câu hỏi: Vì sao? Tại sao? Với bộ phận khác còn lại trong câu.

306 2 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3

SKKN Đổi mới phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Luôn chú trọng tích hợp lồng ghép khi dạy phân môn Tập làm văn 2. Dạy học theo quan điểm giao tiếp 3. Tổ chức việc quan sát tranh,hướng dẫn học sinh cách dùng từ,giọng kể,điệu bộ khi làm bài nghe ,nói ,viết 4. Sử dụng linh hoạt các hình thức hoạt động dạy học trong tiết dạy Tập làm văn theo hướng đổi mới 5. Dạy học theo hướng tập trung vào học sinh và chú trọng hình thức dạy học cá nhân 6. Dạy học phối hợp với Hoạt động ngoài giờ lên lớp 7. Trao dồi hứng thú khi tiếp xúc với văn thơ 8. Giúp học sinh nhận biết và sử dụng biện pháp tu từ 9. Giúp học sinh tích lũy vốn từ 10. Dạy Tập làm văn theo hướng đổi mới tất cả khối lớp 11. Giúp học sinh sắp xếp câu tạo đoạn tốt hơn 12. Thực hiện nghiêm túc việc chấm chữa bài

463 7 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu

SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên phải nắm vững kiến thức về biện pháp tu từ so sánh. 2. Hướng dẫn học sinh nhận biết các biện pháp tu từ so sánh thông qua các bài tập cụ thể 3. Tập hợp một số dạng bài tập về biện pháp tu từ so sánh 4. Tổng hợp một số bài tập về so sánh trong cuộc sống để có thêm vốn kiến thức trong quá trình giảng dạy.

683 8 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu theo bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng nhận biết phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên phải nắm vững kiến thức về biện pháp tu từ so sánh 2. Hướng dẫn học sinh cách học từng mạch kiến thức về so sánh thông qua các bài tập cụ thể 3. Tập hợp một số dạng bài tập về biện pháp tu từ so sánh 4. Tổng hợp một số bài tập về so sánh trong cuộc sống để có thêm vốn kiến thức trong quá trình giảng dạy

792 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com