Cửa hàng

Đây là nơi bạn có thể duyệt các sản phẩm trong cửa hàng này.

Bạn không đang ở trong trang danh mục.
SKKN Ứng dụng các thủ thuật dạy từ mới để mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng các thủ thuật dạy từ mới để mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng các thủ thuật dạy từ mới để mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạy từ bằng tranh minh họa (Visual) 2. Dạy từ bằng vật thật (Realia) 3. Dạy từ bằng cử chỉ, điệu bộ (Mine) 4. Dạy từ bằng tình huống/giải thích (Situation / explanation) 5. Dạy từ bằng cách đưa ra ví dụ (Example) 6. Dạy từ thông qua các từ đồng nghĩa/trái nghĩa (Synonym/ antonym) 7. Dạy từ bằng cách dịch (Translation) 8. Dạy từ thông qua các bài hát Tiếng Anh nhỏ

722 4 lượt tải
Ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá trong chương trình Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực của học sinh

SKKN Ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá trong chương trình Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá trong chương trình Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Khái quát chương trình Địa lí 12. 2.2. Ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức dạy học trong chương trình Địa lí lớp 12. 2.3. Ứng dụng chuyển đổi số để xây dựng bộ công cụ đánh giá qua một số hình hình thức KTĐG thường xuyên trong chương trình Địa lí lớp 12.

910 4 lượt tải
SKKN Ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế ở chương trình toán 10

SKKN Ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế ở chương trình toán 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế ở chương trình toán 10 " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2. Giải pháp 1: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về véc tơ. 2.3. Giải pháp 2: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về hàm số bậc hai. 2.4. Giải pháp 3: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về phương trình quy về phương trình bậc hai. 2.5. Giải pháp 4: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về phương trình đường thẳng. 2.6. Giải pháp 5: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về phương trình đường tròn. 2.7. Giải pháp 6: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về ba đường Cônic.

902 8 lượt tải
SKKN Ứng dụng CNTT nhằm tạo hứng thú học tập cho HS trong giảng dạy phần Hóa học hữu cơ lớp 12 - THPT

SKKN Ứng dụng CNTT nhằm tạo hứng thú học tập cho HS trong giảng dạy phần Hóa học hữu cơ lớp 12 - THPT

Ứng dụng CNTT trong dạy học phần Hóa học hữu cơ lớp 12 THPT 1. Cơ sở ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học môn Hóa ở trường THPT 2. Hướng dẫn sử dụng một số công cụ CNTT ứng dụng trong dạy học 3. Ứng dụng CNTT trong tổ chức dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 12 3.1. Ứng dụng trong tổ chức hoạt động khởi động 3.2. Ứng dụng trong tổ chức hoạt động hình thành kiến thức mới 3.3. Ứng dụng trong tổ chức hoạt động luyện tập 3.4. Ứng dụng trong tổ chức hoạt động vận dụng"

893 10 lượt tải
SKKN Ứng dụng cntt trong việc rèn luyện kỹ năng lập dàn ý bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5

SKKN Ứng dụng CNTT trong việc rèn luyện kỹ năng lập dàn ý bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng CNTT trong việc rèn luyện kỹ năng lập dàn ý bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.1. Nâng cao hiểu biết của giáo viên về cơ sở khoa học của lập dàn ý cho bài văn tả cảnh. 2.2. Giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình sách giáo khoa phân môn Tập làm văn, nội dung liên quan đến lập dàn ý cho bài văn tả cảnh. 2.3. Giáo viên tìm hiểu, quan sát, ghi chép, chụp ảnh, quay video các cảnh vật liên quan đến các bài tập lập dàn ý cho bài văn tả cảnh. 2.4. Giáo viên định hướng quan sát, phương pháp quan sát, rèn thói quen quan sát và ghi chép kết quả quan sát cho học sinh, củng cố kĩ năng lập dàn ý cho bài văn miêu tả. 2.5. Giáo viên lập kế hoạch bài học áp dụng đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chức thi công hiệu quả kế hoạch bài học, quan tâm đến từng đối tượng học sinh, phát huy tối đa hiệu quả của các thiết bị hiện đại trong dạy học. 2.6. Giáo dục học sinh phương pháp phát triển dàn ý thành đoạn văn, bài văn tả cảnh.

1865 12 lượt tải
SKKN Ứng dụng CNTT vào dạy vần mới và rèn kĩ năng đọc hiểu từ ứng dụng trong dạy Học vần lớp 1

SKKN Ứng dụng CNTT vào dạy vần mới và rèn kĩ năng đọc hiểu từ ứng dụng trong dạy Học vần lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng CNTT vào dạy vần mới và rèn kĩ năng đọc hiểu từ ứng dụng trong dạy Học vần lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Nghiên cứu kĩ chương trình và nội dung bài dạy 2.3.2 Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 2.3.3 Lựa chọn hình ảnh, tài liệu cho bài học 2.3.4 Lựa chọn, thiết kế bài dạy 2.3.5 Ứng dụng CNTT vào dạy vần mới 2.3.6 Rèn kỹ năng luyện đọc hiểu từ ứng dụng 2.3.7 Tìm từ ngoài bài có vần đã học

967 15 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ số trong dạy học môn Ngữ Văn

SKKN Ứng dụng công nghệ số trong dạy học môn Ngữ Văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ số trong dạy học môn Ngữ Văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Lựa chọn và sử dụng phần mềm để chuẩn bị dữ liệu dạy học 2.Lựa chọn và sử dụng nền tảng tƣơng tác và lƣu trữ dữ liệu dạy học 3.Lựa chọn và sử dụng công cụ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học 4.Lựa chọn và sử dụng phần mềm đa phƣơng tiện. 5.Tìm kiếm và khai thác thông tin phục vụ cho dạy học

1858 9 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ số vào thiết kế kế hoạch bài dạy/chủ đề trong dạy học trực tuyến và trực tiếp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và năng lực số cho học sinh trung học phổ thông

SKKN Ứng dụng công nghệ số vào thiết kế kế hoạch bài dạy/chủ đề trong dạy học trực tuyến và trực tiếp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và năng lực số cho học sinh trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ số vào thiết kế kế hoạch bài dạy/chủ đề trong dạy học trực tuyến và trực tiếp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và năng lực số cho học sinh trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1.Một số công cụ hỗ trợ thiết kế dạy học theo các hoạt động 3.2.Một số phần mềm hỗ trợ dạy học online 3.3.Ứng dụng công nghệ số vào thiết kế các hoạt động dạy học trực tiếp và trực tuyến 3.4.Thiết kế kế hoạch bài dạy/Chủ đề dạy học 3.4.1.Thiết kế chủ đề dạy học "Chương trình con" 3.4.2.Thiết kế kế hoạch bài dạy "Soạn thảo, dịch, thực hiện

421 10 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ số, kĩ thuật mảnh ghép để phát triển năng lực và hướng nghiệp cho học sinh miền núi trong bài dạy “ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” – công nghệ 10

SKKN Ứng dụng công nghệ số, kĩ thuật mảnh ghép để phát triển năng lực và hướng nghiệp cho học sinh miền núi trong bài dạy “ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” – công nghệ 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ số, kĩ thuật mảnh ghép để phát triển năng lực và hướng nghiệp cho học sinh miền núi trong bài dạy “ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” – công nghệ 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Ứng dụng công nghệ số trong bài “Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ 2. Ứng dụng Kĩ thuật mảnh ghép trong bài “Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” 3. Hướng nghiệp cho học sinh trong bài “Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” 4. Kế hoạch bài dạy minh họa  

266 9 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin mô phỏng sự bay hơi và ngưng tụ tiết 30 bài 26 Vật lý 6

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin mô phỏng sự bay hơi và ngưng tụ tiết 30 bài 26 Vật lý 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin mô phỏng sự bay hơi và ngưng tụ tiết 30 bài 26 Vật lý 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Thiết kế và điều hành tổ chức các hoạt động của tiết dạy 2.31.1 Thiết kế bài dạy kèm mô phỏng các hình ảnh phải phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. 2.3.1.2. Điều hành tổ chức hoạt động của học sinh khi quan sát các thí nghiệm, hình ảnh mô phỏng. 2.3.2. Cụ thể về thiết kế và điều hành tổ chức các hoạt động của các mô phỏng 2.3.2.1 Giải thích các hiện tượng mô tả hình ảnh bao gồm: 2.3.2.2 Thiết kế bài học 2.3.2.3 Thiết kế và điều hành tổ chức hoạt động học tập của học sinh trên lớp. 2.3.2.4 Kết quả khảo sát ý kiến học sinh sau khi áp dụng phương pháp truyền thống và phương pháp thực nghiệm áp dụng đề tài với hai lớp 6A và 6B qua các năm ............, ............. 2.3.2.4.1 Kết quả khảo sát ý kiến học sinh sau buổi học của lớp 6A áp dụng theo phương pháp truyền thống 2.3.2.4.1 Kết quả khảo sát ý kiến học sinh sau buổi học của lớp 6B khi áp dụng đề tài. 2.4 Hiệu quả của phương pháp mô phỏng sử dụng tin học

867 3 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả vào công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả vào công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả vào công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT cụ thể vào công tác chủ nhiệm lớp - Giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT đối với GVCN - Nhóm giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT đối với học sinh lớp chủ nhiệm - Giải pháp nhà trường phối hợp với với đội ngũ GVCN có kĩ năng sử dụng CNTT, đã áp dụng vào công tác chủ nhiệm lớp tiến hành báo cáo, tập huấn

748 9 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hứng thú học tập và khả năng tiếp thu môn âm nhạc cho học sinh khối 8

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hứng thú học tập và khả năng tiếp thu môn âm nhạc cho học sinh khối 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hứng thú học tập và khả năng tiếp thu môn âm nhạc cho học sinh khối 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Phân môn dạy hát b. Phân môn dạy nhạc lí c. Phân môn dạy tập đọc nhạc d. Phân môn dạy âm nhạc thường thức

634 3 lượt tải

Loại

SKKN Ứng dụng các thủ thuật dạy từ mới để mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng các thủ thuật dạy từ mới để mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng các thủ thuật dạy từ mới để mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạy từ bằng tranh minh họa (Visual) 2. Dạy từ bằng vật thật (Realia) 3. Dạy từ bằng cử chỉ, điệu bộ (Mine) 4. Dạy từ bằng tình huống/giải thích (Situation / explanation) 5. Dạy từ bằng cách đưa ra ví dụ (Example) 6. Dạy từ thông qua các từ đồng nghĩa/trái nghĩa (Synonym/ antonym) 7. Dạy từ bằng cách dịch (Translation) 8. Dạy từ thông qua các bài hát Tiếng Anh nhỏ

722 4 lượt tải
Ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá trong chương trình Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực của học sinh

SKKN Ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá trong chương trình Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá trong chương trình Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển các phẩm chất, năng lực của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Khái quát chương trình Địa lí 12. 2.2. Ứng dụng chuyển đổi số để đa dạng hóa hình thức dạy học trong chương trình Địa lí lớp 12. 2.3. Ứng dụng chuyển đổi số để xây dựng bộ công cụ đánh giá qua một số hình hình thức KTĐG thường xuyên trong chương trình Địa lí lớp 12.

910 4 lượt tải
SKKN Ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế ở chương trình toán 10

SKKN Ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế ở chương trình toán 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế ở chương trình toán 10 " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2. Giải pháp 1: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về véc tơ. 2.3. Giải pháp 2: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về hàm số bậc hai. 2.4. Giải pháp 3: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về phương trình quy về phương trình bậc hai. 2.5. Giải pháp 4: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về phương trình đường thẳng. 2.6. Giải pháp 5: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về phương trình đường tròn. 2.7. Giải pháp 6: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về ba đường Cônic.

902 8 lượt tải
SKKN Ứng dụng CNTT nhằm tạo hứng thú học tập cho HS trong giảng dạy phần Hóa học hữu cơ lớp 12 - THPT

SKKN Ứng dụng CNTT nhằm tạo hứng thú học tập cho HS trong giảng dạy phần Hóa học hữu cơ lớp 12 - THPT

Ứng dụng CNTT trong dạy học phần Hóa học hữu cơ lớp 12 THPT 1. Cơ sở ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học môn Hóa ở trường THPT 2. Hướng dẫn sử dụng một số công cụ CNTT ứng dụng trong dạy học 3. Ứng dụng CNTT trong tổ chức dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 12 3.1. Ứng dụng trong tổ chức hoạt động khởi động 3.2. Ứng dụng trong tổ chức hoạt động hình thành kiến thức mới 3.3. Ứng dụng trong tổ chức hoạt động luyện tập 3.4. Ứng dụng trong tổ chức hoạt động vận dụng"

893 10 lượt tải
SKKN Ứng dụng cntt trong việc rèn luyện kỹ năng lập dàn ý bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5

SKKN Ứng dụng CNTT trong việc rèn luyện kỹ năng lập dàn ý bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng CNTT trong việc rèn luyện kỹ năng lập dàn ý bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.1. Nâng cao hiểu biết của giáo viên về cơ sở khoa học của lập dàn ý cho bài văn tả cảnh. 2.2. Giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình sách giáo khoa phân môn Tập làm văn, nội dung liên quan đến lập dàn ý cho bài văn tả cảnh. 2.3. Giáo viên tìm hiểu, quan sát, ghi chép, chụp ảnh, quay video các cảnh vật liên quan đến các bài tập lập dàn ý cho bài văn tả cảnh. 2.4. Giáo viên định hướng quan sát, phương pháp quan sát, rèn thói quen quan sát và ghi chép kết quả quan sát cho học sinh, củng cố kĩ năng lập dàn ý cho bài văn miêu tả. 2.5. Giáo viên lập kế hoạch bài học áp dụng đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chức thi công hiệu quả kế hoạch bài học, quan tâm đến từng đối tượng học sinh, phát huy tối đa hiệu quả của các thiết bị hiện đại trong dạy học. 2.6. Giáo dục học sinh phương pháp phát triển dàn ý thành đoạn văn, bài văn tả cảnh.

1865 12 lượt tải
SKKN Ứng dụng CNTT vào dạy vần mới và rèn kĩ năng đọc hiểu từ ứng dụng trong dạy Học vần lớp 1

SKKN Ứng dụng CNTT vào dạy vần mới và rèn kĩ năng đọc hiểu từ ứng dụng trong dạy Học vần lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng CNTT vào dạy vần mới và rèn kĩ năng đọc hiểu từ ứng dụng trong dạy Học vần lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Nghiên cứu kĩ chương trình và nội dung bài dạy 2.3.2 Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 2.3.3 Lựa chọn hình ảnh, tài liệu cho bài học 2.3.4 Lựa chọn, thiết kế bài dạy 2.3.5 Ứng dụng CNTT vào dạy vần mới 2.3.6 Rèn kỹ năng luyện đọc hiểu từ ứng dụng 2.3.7 Tìm từ ngoài bài có vần đã học

967 15 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ số trong dạy học môn Ngữ Văn

SKKN Ứng dụng công nghệ số trong dạy học môn Ngữ Văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ số trong dạy học môn Ngữ Văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Lựa chọn và sử dụng phần mềm để chuẩn bị dữ liệu dạy học 2.Lựa chọn và sử dụng nền tảng tƣơng tác và lƣu trữ dữ liệu dạy học 3.Lựa chọn và sử dụng công cụ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học 4.Lựa chọn và sử dụng phần mềm đa phƣơng tiện. 5.Tìm kiếm và khai thác thông tin phục vụ cho dạy học

1858 9 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ số vào thiết kế kế hoạch bài dạy/chủ đề trong dạy học trực tuyến và trực tiếp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và năng lực số cho học sinh trung học phổ thông

SKKN Ứng dụng công nghệ số vào thiết kế kế hoạch bài dạy/chủ đề trong dạy học trực tuyến và trực tiếp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và năng lực số cho học sinh trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ số vào thiết kế kế hoạch bài dạy/chủ đề trong dạy học trực tuyến và trực tiếp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và năng lực số cho học sinh trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1.Một số công cụ hỗ trợ thiết kế dạy học theo các hoạt động 3.2.Một số phần mềm hỗ trợ dạy học online 3.3.Ứng dụng công nghệ số vào thiết kế các hoạt động dạy học trực tiếp và trực tuyến 3.4.Thiết kế kế hoạch bài dạy/Chủ đề dạy học 3.4.1.Thiết kế chủ đề dạy học "Chương trình con" 3.4.2.Thiết kế kế hoạch bài dạy "Soạn thảo, dịch, thực hiện

421 10 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ số, kĩ thuật mảnh ghép để phát triển năng lực và hướng nghiệp cho học sinh miền núi trong bài dạy “ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” – công nghệ 10

SKKN Ứng dụng công nghệ số, kĩ thuật mảnh ghép để phát triển năng lực và hướng nghiệp cho học sinh miền núi trong bài dạy “ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” – công nghệ 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ số, kĩ thuật mảnh ghép để phát triển năng lực và hướng nghiệp cho học sinh miền núi trong bài dạy “ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” – công nghệ 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Ứng dụng công nghệ số trong bài “Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ 2. Ứng dụng Kĩ thuật mảnh ghép trong bài “Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” 3. Hướng nghiệp cho học sinh trong bài “Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” 4. Kế hoạch bài dạy minh họa  

266 9 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin mô phỏng sự bay hơi và ngưng tụ tiết 30 bài 26 Vật lý 6

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin mô phỏng sự bay hơi và ngưng tụ tiết 30 bài 26 Vật lý 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin mô phỏng sự bay hơi và ngưng tụ tiết 30 bài 26 Vật lý 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Thiết kế và điều hành tổ chức các hoạt động của tiết dạy 2.31.1 Thiết kế bài dạy kèm mô phỏng các hình ảnh phải phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. 2.3.1.2. Điều hành tổ chức hoạt động của học sinh khi quan sát các thí nghiệm, hình ảnh mô phỏng. 2.3.2. Cụ thể về thiết kế và điều hành tổ chức các hoạt động của các mô phỏng 2.3.2.1 Giải thích các hiện tượng mô tả hình ảnh bao gồm: 2.3.2.2 Thiết kế bài học 2.3.2.3 Thiết kế và điều hành tổ chức hoạt động học tập của học sinh trên lớp. 2.3.2.4 Kết quả khảo sát ý kiến học sinh sau khi áp dụng phương pháp truyền thống và phương pháp thực nghiệm áp dụng đề tài với hai lớp 6A và 6B qua các năm ............, ............. 2.3.2.4.1 Kết quả khảo sát ý kiến học sinh sau buổi học của lớp 6A áp dụng theo phương pháp truyền thống 2.3.2.4.1 Kết quả khảo sát ý kiến học sinh sau buổi học của lớp 6B khi áp dụng đề tài. 2.4 Hiệu quả của phương pháp mô phỏng sử dụng tin học

867 3 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả vào công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả vào công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả vào công tác chủ nhiệm lớp tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT cụ thể vào công tác chủ nhiệm lớp - Giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT đối với GVCN - Nhóm giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT đối với học sinh lớp chủ nhiệm - Giải pháp nhà trường phối hợp với với đội ngũ GVCN có kĩ năng sử dụng CNTT, đã áp dụng vào công tác chủ nhiệm lớp tiến hành báo cáo, tập huấn

748 9 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hứng thú học tập và khả năng tiếp thu môn âm nhạc cho học sinh khối 8

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hứng thú học tập và khả năng tiếp thu môn âm nhạc cho học sinh khối 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hứng thú học tập và khả năng tiếp thu môn âm nhạc cho học sinh khối 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Phân môn dạy hát b. Phân môn dạy nhạc lí c. Phân môn dạy tập đọc nhạc d. Phân môn dạy âm nhạc thường thức

634 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com