Cửa hàng

Đây là nơi bạn có thể duyệt các sản phẩm trong cửa hàng này.

Bạn không đang ở trong trang danh mục.
SKKN Tổ chức một số trò chơi toán học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán cho học sinh lớp 2 thực hiện mô hình VNEN

SKKN Tổ chức một số trò chơi toán học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán cho học sinh lớp 2 thực hiện mô hình VNEN

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức một số trò chơi toán học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán cho học sinh lớp 2 thực hiện mô hình VNEN" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 2 Biện pháp 2: Lựa chọn trò chơi học toán phù hợp Biện pháp 3: Cách tổ chức trò chơi học tập trong môn Toán lớp 2 chương trình VNEN Biện pháp 4: Sử dụng đồ dùng, phương tiện trong thực hiện các trò chơi học tập Biện pháp 5: Tìm hiểu một số trò chơi toán học lớp 2

728 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 2 giải toán có lời văn

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 2 giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 2 giải toán có lời văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Họp phụ huynh - Thống nhất biện pháp giáo dục. 2. Chuẩn bị cho việc giải toán. 3. Vận dụng vào các tiết dạy 4. Khích lệ học sinh tạo hứng thú khi học tập.

1539 10 lượt tải
SKKN Tổ chức một số trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 2

SKKN Tổ chức một số trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức một số trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1.Giáo viên nghiên cứu để nắm vững yêu cầu và cách thức tổ chức trò chơi trong giờ học Toán Biện pháp 2. Lựa chọn một số trò chơi phù hợp với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của bài dạy trong chương trình môn Toán lớp 2 Biện pháp 3. Nghiên cứu kĩ thời điểm, thời lượng tổ chức trò chơi trong một giờ học toán.

637 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán cho học sinh lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán cho học sinh lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp 1: Trang bị quy trình cho các dạng bài tập. a. Để học sinh có kỹ năng vận dụng trực tiếp việc giải toán ở các dạng bài có chứa chất văn tôi cung cấp cho học sinh quy trình chung để giải các bài tập theo 4 bước cơ bản sau đây: b. Vận dụng quy trình chung để giải các bài toán ở mỗi dạng: 2. Giải pháp 2: Áp dụng trực tiếp quy trình giải các dạng toán. a. Dạng 1: Bài toán giải bằng một phép tính (nói chung) b. Dạng 2: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị c. Dạng 3: Giải các bài toán liên quan hình học 3. Giải pháp 3: Ứng dụng vào việc giải các bài tập trong sách giáo khoa toán 2 và thực tiễn đời sống. a. Dạng 1: Bài toán giải bằng một phép tính (nói chung) b. Dạng 2: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. c. Dạng 3: Giải các bài toán liên quan hình học

538 6 lượt tải
SKKN Hiệu quả của việc tổ chức trò chơi toán học trong giờ Toán lớp 2

SKKN Hiệu quả của việc tổ chức trò chơi toán học trong giờ Toán lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hiệu quả của việc tổ chức trò chơi toán học trong giờ Toán lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Xác định rõ mục đích, lựa chọn trò chơi cần tổ chức b. Tiến hành lồng ghép, xen kẽ trò chơi toán học sao cho phù hợp với nội dung từng bài. c. Khi xây dựng và tổ chức các trò chơi toán học trong giờ học toán cần phải đảm bảo tính khoa học và tuân theo quy trình nhất định d. Một số số trò chơi Toán học lớp 2

572 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy các yếu tố hình học lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy các yếu tố hình học lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy các yếu tố hình học lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giúp học sinh biết nhận dạng và gọi đúng tên đoạn thẳng và đường thẳng, đường gấp khúc, hình chữ nhật, hình tứ giác. 2.3.2. Hướng dẫn học sinh biết thực hành vẽ hình (theo mẫu) trên giấy ô vuông. 2.3.3. Giúp học sinh biết xếp, ghép các hình đơn giản. 2.3.4. Hướng dẫn học sinh biết và nắm vững cách tính độ dài đường gấp khúc hoặc chu vi một hình. 2.3.5. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.

1373 15 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm nhỏ giúp học sinh giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm nhỏ giúp học sinh giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm nhỏ giúp học sinh giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tìm hiểu thực tế 2.3.2. Hình thành đôi bạn học tập 2.3.3. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài toán 2.3.4.Hướng dẫn học sinh tóm tắt bài toán 2.3.5. Hướng dẫn giải toán và trình bày bài giải 2.3.6. Hướng dẫn chấm chữa 2.3.7. Khích lệ học sinh tạo hứng thú khi học tập.

2416 18 lượt tải
SKKN Rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

SKKN Rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: A. Các bước thực hiện giải bài toán có lời văn B. Các ví dụ 1. Dạng bài toán có phép tính cộng 2. Dạng bài toán có phép tính trừ. 3. Dạng bài toán về nhiều hơn, ít hơn. 4. Dạng bài toán có phép tính nhân. 5 Kiểm tra bài toán có phép tính chia

2149 19 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải toán tìm thành phần chưa biết đạt kết quả tốt

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải toán tìm thành phần chưa biết đạt kết quả tốt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 2 giải toán tìm thành phần chưa biết đạt kết quả tốt" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên tích cực sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học 2. Giáo viên cần đầu tư thời gian vào soạn bài và chuẩn bị bài giảng các tiết dạy lí thuyết về tìm thành phần chưa biết của phép tính một cách khoa học và hiệu quả nhất. 3. Giúp học sinh xác định đúng tên từng thành phần trong phép tính 4. Hướng dẫn học sinh thuộc quy tắc tìm thành phần chưa biết của phép tính 5. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh áp dụng các qui tắc tổng quát để viết thành biểu thức toán cụ thể. 6. Giáo viên cần nắm được những nguyên nhân dẫn đến sai sót của học sinh và tìm cách khắc phục cho từng tình huống cụ thể. 7. Giáo viên cần rèn cho học sinh thói quen làm bài tập và trình bày bài toán dạng tìm thành phần chưa biết của phép tính một cách khoa học 8. Giáo viên cần linh hoạt đưa thêm một số bài toán nâng cao dạng tìm thành phần chưa biết vào các buổi học thứ hai cho học sinh có tư duy nhanh nhạy

849 12 lượt tải
SKKN Tổ chức một số trò chơi toán học khối 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

SKKN Tổ chức một số trò chơi toán học khối 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức một số trò chơi toán học khối 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Nghiên cứu kĩ nội dung chương trình để lựa chọn trò chơi phù hợp theo dạng bài b. Nắm vững cách thức xây dựng và thiết kế trò chơi học tập. c. Thiết kế, tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 theo từng dạng bài.

327 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng, trừ cho học sinh lớp 2

SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng, trừ cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 2 giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Tự học, tự bồi dưỡng. Nghiên cứu để nắm nội dung chương trình, phân dạng toán. Giải pháp 2: Củng cố chắc kiến thức về bảng cộng, trừ và phép tính. Giải pháp 3: Củng cố vững cách tìm thành phần chưa biết theo theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh. Giải pháp 4: Mở rộng kiến thức cho học sinh qua các dạng bài.

1529 12 lượt tải
SKKN Giúp học sinh khối 2 học tốt các yếu tố hình học

SKKN Giúp học sinh khối 2 học tốt các yếu tố hình học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh khối 2 học tốt các yếu tố hình học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Khi dạy ở học sinh cách vẽ hình, dựng hình tôi thường tuân thủ theo các bước sau: a. Hướng dẫn học sinh biết cách sử dụng thước kẻ, bút chì, bút mực để vẽ hình. Cần sử dụng hợp lý chức năng của mỗi dụng cụ, thước thẳng có vạch chia dùng để đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng (đường thẳng), thước thẳng còn dùng để kiểm tra sự thẳng hàng của các điểm. b. Học sinh phải được hướng dẫn và được luyện tập kỹ năng về hình, dựng hình theo quy trình hợp lý thể hiện được những đặc điểm của hình phải vẽ. c. Hình vẽ phải rõ ràng, chuẩn xác về hình dạng và đặc điểm, các nét vẽ phải mảnh, không nhoè, không tẩy xoá.

1538 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com