Cửa hàng

Đây là nơi bạn có thể duyệt các sản phẩm trong cửa hàng này.

Bạn không đang ở trong trang danh mục.
SKKN Một số biện pháp tổ chức tiết học Toán lớp 2 theo mô hình trường học mới (VNEN) có hiệu quả

SKKN Một số biện pháp tổ chức tiết học Toán lớp 2 theo mô hình trường học mới (VNEN) có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tổ chức tiết học Toán lớp 2 theo mô hình trường học mới (VNEN) có hiệu quả" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Xây dựng lớp học thân thiện. 3.2 Biện pháp 2: Đổi mới cách dạy của giáo viên. 3.3 Biện pháp 3: Đổi mới về cách học của học sinh. 3.4. Biện pháp 4: Phát huy vai trò của một nhóm trưởng trong học VNEN nói chung và môn Toán nói riêng 3.5. Biện pháp 5: Phối hợp với cộng đồng tham gia các hoạt động giáo dục 3.6. Biện pháp 6: Đánh giá, động viên, khuyến khích học sinh kịp thời

738 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 2 giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng

SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 2 giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 2 giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

  1. Hướng dẫn học sinh tuân thủ đầy đủ các bước trong giải toán.
  2. Giúp học sinh hiểu kĩ bản chất của sơ đồ đoạn thẳng, cách tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.
  3. Củng cố khắc sâu các dạng bài toán giải sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 2.

938 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học các bảng nhân và bảng chia ở lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học các bảng nhân và bảng chia ở lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học các bảng nhân và bảng chia ở lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Nghiên cứu lí thuyết để vận dụng vào giảng dạy bảng nhân, bảng chia trong toán lớp 2. Giải pháp 2: Dự giờ chỉ đạo đồng nghiệp trong tổ, khối có kế hoạch cụ thể cho từng tiết dạy, có nhận xét góp ý sau mỗi tiết dạy. Giải pháp 3: Lập kế hoạch dạy học cho một tiết dạy bảng nhân 3.( Tuần 20).

697 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 giải toán có lời văn

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 giải toán có lời văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Chuẩn bị cho việc giải toán. Biện pháp 2: Xây dựng các bước giải toán có lời văn Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh giải một số bài toán có lời văn

1483 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ học sinh lớp hai Tìm thành phần chưa biết trong phép tính

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ học sinh lớp hai Tìm thành phần chưa biết trong phép tính

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp giúp học sinh học tốt các yếu tố hình học trong môn Toán lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giáo viên phải nắm vững nội dung “các yếu tố hình học” trong chương trình sách giáo khoa toán lớp 2. 2.3.2. Các dạng cơ bản của hệ thống các bài tập thực hành về yếu tố hình học trong Toán 2. Dạng 1: Về “nhận biết hình” Dạng 2: Về “Vẽ hình” Dạng 3: Về xếp, ghép hình Dạng 4: Về tính độ dài dường gấp khúc hoặc chu vi của hình

568 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giúp học sinh học tốt các yếu tố hình học trong môn Toán lớp 2

SKKN Một số giải pháp giúp học sinh học tốt các yếu tố hình học trong môn Toán lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp giúp học sinh học tốt các yếu tố hình học trong môn Toán lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giáo viên phải nắm vững nội dung “các yếu tố hình học” trong chương trình sách giáo khoa toán lớp 2. 2.3.2. Các dạng cơ bản của hệ thống các bài tập thực hành về yếu tố hình học trong Toán 2. Dạng 1: Về “nhận biết hình” Dạng 2: Về “Vẽ hình” Dạng 3: Về xếp, ghép hình Dạng 4: Về tính độ dài dường gấp khúc hoặc chu vi của hình

1058 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tại sao tổ chức cho học sinh học theo nhóm lại quan trọng ? 2. Tổ chức học sinh học theo nhóm như thế nào trong giờ học môn Tự nhiên và xã hội ? 3. Dạy-học hợp tác theo nhóm nhỏ bao gồm những bước nào?

941 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. Biện pháp 2: Giáo viên cần rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng trò chơi học tập Biện pháp 4: Phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm Biện pháp 5: Sử dụng đồ dùng dạy học trực quan

587 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Các kĩ năng hướng dẫn HS quan sát Giải pháp 2: Tăng cường tính chủ động nhận thức của HS Giải pháp 3: Sử dụng phương pháp quan sát phối hợp với phương pháp dạy học khác Giải pháp 4: Đổi mới phương tiện đồ dùng dạy học Giải pháp 5: Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học

947 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trò chơi học tập là một hình thức tổ chức dạy học hấp dẫn học sinh và có các đặc điểm cơ bản sau 3.2. Chọn trò chơi phù hợp với từng bài học và tổ chức trò chơi hợp lí 3.3. Những khó khăn thường gặp khi tổ chức trò chơi và dự kiến hướng khắc phục 3.4. Cách xây dựng và cách tiến hành trò chơi học tập

1262 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giáo viên cần nghiên cứu kĩ chương trình, phân ra các dạng bài trong môn Tự nhiên và xã hội. 2.3.2.Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn TNXH lớp2: 2.3.3. Xác định mục tiêu của trò chơi, xây dựng và thiết kế trò chơi 2.3.4. Vận dụng các trò chơi vào trong từng dạng bài cụ thể.

1269 10 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trò chơi học tập là một hình thức tổ chức dạy học hấp dẫn học sinh và có các đặc điểm cơ bản sau 3.2. Chọn trò chơi phù hợp với từng bài học và tổ chức trò chơi hợp lí 3.3. Những khó khăn thường gặp khi tổ chức trò chơi và dự kiến hướng khắc phục 3.4. Cách xây dựng và cách tiến hành trò chơi học tập

1063 13 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com