Quản lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm quản lí THPT được Kienedu cung cấp nhằm trang bị cho các nhà quản lí những kỹ thuật quản lí mới mẻ và hiệu quả, phù hợp với chương trình giáo dục 2018 và năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến bao gồm việc áp dụng các chiến lược quản lí hiện đại phát triển chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu của học sinh thế kỷ 21, và tạo lập môi trường học tập tích cực và an toàn. Đặc biệt, nhấn mạnh việc phát triển kỹ năng lãnh đạo quản lí giáo viên và học sinh, cải thiện giao tiếp và quản lí xung đột, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một nền giáo dục THPT mạnh mẽ, có khả năng thích ứng và đáp ứng với các yêu cầu đổi mới của giáo dục toàn cầu.

Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT

Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Chi bộ nhà trường gắn công tác phát triển đảng, đảng viên với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh Giải pháp 2: Xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển đảng trong học sinh THPT gắn với nghị quyết của Chi bộ, ra nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên là học sinh THPT đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Chi bộ. Giải pháp 3: Phát huy vai trò của Đoàn TNCSHCM (Đoàn trường) trong công tác định hướng, giáo dục lý tưởng, chính trị, nhận thức về Đảng, tăng cường các hoạt động tình nguyện cho học sinh THPT từ đó phát hiện nguồn học sinh có mục tiêu, lý tưởng và mong muốn phấn đấu vào Đảng Giải pháp 4: Phối hợp giữa Cấp ủy Đảng nhà trường, Cấp ủy Đảng địa phương, Đoàn thanh niên và gia đình trong việc tham gia đánh giá, theo dõi, bồi dưỡng chất lượng nguồn kết nạp vào đảng cụ thể, để các tổ chức cơ sở Đảng có điều kiện triển khai, tránh lãng phí nguồn kết nạp đảng là học sinh THPT. Giải pháp 5: Thực hiện nghiêm túc việc phân công các tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và các nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng và lễ kết nạp Đảng viên. Giải pháp 6: Tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá chính xác nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để tiếp tục có chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên là học sinh THPT hiệu quả.

1964 65 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức các cuộc thi trên hệ thống LMS nhằm xây dựng phong trào dạy - học tích cực ở Trường THPT trong thời kì dịch Covid -19

SKKN Biện pháp tổ chức các cuộc thi trên hệ thống LMS nhằm xây dựng phong trào dạy - học tích cực ở Trường THPT trong thời kì dịch Covid -19

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức các cuộc thi trên hệ thống LMS nhằm xây dựng phong trào dạy - học tích cực ở Trường THPT trong thời kì dịch Covid -19 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp về chỉ đạo 2. Giải pháp tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật 3. Giải pháp tổ chức thực hiện trên hệ thống LMS

1042 15 lượt tải
SKKN Các tình huống và giải pháp khắc phục khi lập báo cáo quyết toán năm trên phần mềm kế toán Misa

SKKN Các tình huống và giải pháp khắc phục khi lập báo cáo quyết toán năm trên phần mềm kế toán Misa

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các tình huống và giải pháp khắc phục khi lập báo cáo quyết toán năm trên phần mềm kế toán Misa triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Các kiểm tra chứng từ, sổ sách hạch toán trong phần mềm kế toán 2. Cách kiểm tra các tài khoản trong bảng cân đối phát sinh 3. Kiểm tra đối chiếu tiền gửi (Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN) và ngân sách (Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT, 02a-SDKP/ĐVDT) với số liệu trong phần mềm kế toán đã khớp đúng 4. Cách xem báo cáo tài chính 5. Một số vấn đề khác gặp phải và giải pháp xử lý

2765 14 lượt tải
SKKN Đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần tạo hiệu quả cao trong hoạt động giáo dục ở trường THPT miền núi

SKKN Đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần tạo hiệu quả cao trong hoạt động giáo dục ở trường THPT miền núi

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần tạo hiệu quả cao trong hoạt động giáo dục ở trường THPT miền núi triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức tạo, quản lý, phát triển Fanpage, Groups, Website 2. Tạo sân chơi cho học sinh trên không gian mạng 3. Công tác truyền thông quảng bá các hoạt động giáo dục 4. Sử dụng mạng xã hội vào công tác quản lý hoạt động giáo dục 5. Hỗ trợ công tác tư vấn hướng nghiệp thông qua mảng truyền thông

1282 18 lượt tải
SKKN Đẩy mạnh công tác xã hội hoá Giáo dục góp phần nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại trường THPT

SKKN Đẩy mạnh công tác xã hội hoá Giáo dục góp phần nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đẩy mạnh công tác xã hội hoá Giáo dục góp phần nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường 2. Đổi mới xây dựng kế hoạch công tác xã hội hoá giáo dục 3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền 4. Phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh 5. Thành lập Ban liên lạc kết nối với các thế hệ học sinh 6. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường 7. Giao lưu, tạo mối quan hệ tốt với các đơn vị trên địa bàn 8. Dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện và quản lý 9. Tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác xã hội hóa giáo dục 10. Biểu dương và tri ân những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong công tác XHHGD

1031 5 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở trường trung học phổ thông

SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở trường trung học phổ thông triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Giải pháp 2: Tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo sẵn sàng đáp ứng công cuộc chuyển đổi số của ngành giáo dục. Giải pháp 3: Khai thác và sử dụng kho tài nguyên số, từng bước xây dựng kho học liệu số của nhà trường và bộ môn Giải pháp 4: Xây dựng hạ tầng số phục vụ cho chuyển đổi số trong trường THPT

652 3 lượt tải
SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động “ Lễ tri ân và trưởng thành” ở trường THPT

SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động “ Lễ tri ân và trưởng thành” ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động “ Lễ tri ân và trưởng thành” ở trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp nâng cao kỹ năng quản lý thời gian 2. Giải pháp nâng cao kỹ năng hợp tác 3. Giải pháp nâng cao kỹ năng quản lý tài chính 4. Giải pháp nâng cao kỹ năng linh hoạt xử lý tình huống 5. Giải pháp nâng cao kỹ năng thể hiện tình yêu thương, sự cảm thông 6. Giải pháp nâng cao kỹ năng thể hiện lòng biết ơn 7. Giải pháp nâng cao kỹ năng truyền thông

722 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học hiệu quả cao tại Trường THPT

SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học hiệu quả cao tại Trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học hiệu quả cao tại Trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Kinh nghiệm khơi dậy đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên 2. Kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động sáng tạo, NCKH hiệu quả cao của học sinh ở trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên 3. Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh NCKH hiệu quả cao tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên 4. Kinh nghiệm huy động các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động NCKH hiệu quả cao ở trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên

3173 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động Câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc ở trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động Câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc ở trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động Câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc ở trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Đa dạng hóa các tổ chức trong câu lạc bộ 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động câu lạc bộ 3. Bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị nghệ thuật dân tộc độc đáo, đặc sắc 4. Hoạt động trình diễn, diễn xướng nghệ thuật tại các sự kiện giáo dục, văn hóa trong và ngoài nhà trường 5. Công tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển mô hình Câu lạc bộ 6. Công tác tuyên dương, khen thưởng

685 3 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức quản lý và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả trong bối cảnh dịch covid 19 ở trường THPT

SKKN Kinh nghiệm tổ chức quản lý và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả trong bối cảnh dịch covid 19 ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tổ chức quản lý và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả trong bối cảnh dịch covid 19 ở trường THPT” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Kinh nghiệm trong tổ chức quản lý dạy học trực tuyến của admin nhà trường 2. Kinh nghiệm của giáo viên bộ môn trong tổ chức dạy học trực tuyến 2.3. Các giải pháp tổ chức và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19 ở trường THPT Nghi Lộc 4 3. Kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lí và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả

1031 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm xây dựng, quản lý và vận hành khóa học trên hệ thống lms.vnEdu.vn theo đơn vị lớp tại trường THPT trong dạy học trực tuyến ứng phó dịch Covid-19

SKKN Kinh nghiệm xây dựng, quản lý và vận hành khóa học trên hệ thống lms.vnEdu.vn theo đơn vị lớp tại trường THPT trong dạy học trực tuyến ứng phó dịch Covid-19

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm xây dựng, quản lý và vận hành khóa học trên hệ thống lms.vnEdu.vn theo đơn vị lớp tại trường THPT trong dạy học trực tuyến ứng phó dịch Covid-19” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phân tích các phương án có thể có trong việc xây dựng hệ thống khóa học trên nền tảng dạy học trực tuyến lms.vnEdu.vn 2. Xây dựng hệ thống khóa học theo đơn vị lớp trên nền tảng lms.vnEdu.vn tích hợp nền tảng meeting online Zoom khoa học, hiệu quả 3. Xây dựng hệ thống các bài kiểm tra, thi trên lms.vnEdu.vn 4. Xây dựng quy trình vận hành, quản lí các khóa học theo đơn vị lớp trên nền tảng lms.vnEdu.vn tích hợp nền tảng meeting online Zoom.us hiệu quả

1254 8 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ và văn bản tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ và văn bản tại trường THPT” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp 1: a./. Việc hình thành hoạt động của nhà trường, công tác Văn thư- Lưu trữ rất quan trọng trong quản lý và lưu trữ hồ sơ, phải biết tổ chức khoa học các văn bản, giấy tờ có giá trị, cá nhân để làm bằng chứng và tra cứu khi cần thiết. b./. Hiệu trưởng quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên kiểm tra công tác Văn thư-Lưu trữ của nhà trường. Đồng thời lên kế hoạch thông báo hướng dẫn thực hiện các văn bản về công tác Văn thư- Lưu trữ đến giáo viên, bộ phận chuyên môn. Vì thế, các bộ phận chuyên môn làm tốt và luôn luôn hoàn thiện, đổi mới bảo quản hồ sơ lưu trữ, quản lý tốt hồ sơ sổ sách, các văn bản cần được sao gửi, lưu gửi cẩn thận tại trường. c./. Để so sánh với 02 giải pháp trên thì nhà trường đã làm tốt công tác bảo quản hồ sơ lưu trữ tại trường.

823 5 lượt tải

Loại

Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT

Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Chi bộ nhà trường gắn công tác phát triển đảng, đảng viên với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh Giải pháp 2: Xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển đảng trong học sinh THPT gắn với nghị quyết của Chi bộ, ra nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên là học sinh THPT đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Chi bộ. Giải pháp 3: Phát huy vai trò của Đoàn TNCSHCM (Đoàn trường) trong công tác định hướng, giáo dục lý tưởng, chính trị, nhận thức về Đảng, tăng cường các hoạt động tình nguyện cho học sinh THPT từ đó phát hiện nguồn học sinh có mục tiêu, lý tưởng và mong muốn phấn đấu vào Đảng Giải pháp 4: Phối hợp giữa Cấp ủy Đảng nhà trường, Cấp ủy Đảng địa phương, Đoàn thanh niên và gia đình trong việc tham gia đánh giá, theo dõi, bồi dưỡng chất lượng nguồn kết nạp vào đảng cụ thể, để các tổ chức cơ sở Đảng có điều kiện triển khai, tránh lãng phí nguồn kết nạp đảng là học sinh THPT. Giải pháp 5: Thực hiện nghiêm túc việc phân công các tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và các nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng và lễ kết nạp Đảng viên. Giải pháp 6: Tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá chính xác nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để tiếp tục có chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên là học sinh THPT hiệu quả.

1964 65 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức các cuộc thi trên hệ thống LMS nhằm xây dựng phong trào dạy - học tích cực ở Trường THPT trong thời kì dịch Covid -19

SKKN Biện pháp tổ chức các cuộc thi trên hệ thống LMS nhằm xây dựng phong trào dạy - học tích cực ở Trường THPT trong thời kì dịch Covid -19

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức các cuộc thi trên hệ thống LMS nhằm xây dựng phong trào dạy - học tích cực ở Trường THPT trong thời kì dịch Covid -19 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp về chỉ đạo 2. Giải pháp tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật 3. Giải pháp tổ chức thực hiện trên hệ thống LMS

1042 15 lượt tải
SKKN Các tình huống và giải pháp khắc phục khi lập báo cáo quyết toán năm trên phần mềm kế toán Misa

SKKN Các tình huống và giải pháp khắc phục khi lập báo cáo quyết toán năm trên phần mềm kế toán Misa

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các tình huống và giải pháp khắc phục khi lập báo cáo quyết toán năm trên phần mềm kế toán Misa triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Các kiểm tra chứng từ, sổ sách hạch toán trong phần mềm kế toán 2. Cách kiểm tra các tài khoản trong bảng cân đối phát sinh 3. Kiểm tra đối chiếu tiền gửi (Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN) và ngân sách (Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT, 02a-SDKP/ĐVDT) với số liệu trong phần mềm kế toán đã khớp đúng 4. Cách xem báo cáo tài chính 5. Một số vấn đề khác gặp phải và giải pháp xử lý

2765 14 lượt tải
SKKN Đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần tạo hiệu quả cao trong hoạt động giáo dục ở trường THPT miền núi

SKKN Đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần tạo hiệu quả cao trong hoạt động giáo dục ở trường THPT miền núi

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần tạo hiệu quả cao trong hoạt động giáo dục ở trường THPT miền núi triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức tạo, quản lý, phát triển Fanpage, Groups, Website 2. Tạo sân chơi cho học sinh trên không gian mạng 3. Công tác truyền thông quảng bá các hoạt động giáo dục 4. Sử dụng mạng xã hội vào công tác quản lý hoạt động giáo dục 5. Hỗ trợ công tác tư vấn hướng nghiệp thông qua mảng truyền thông

1282 18 lượt tải
SKKN Đẩy mạnh công tác xã hội hoá Giáo dục góp phần nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại trường THPT

SKKN Đẩy mạnh công tác xã hội hoá Giáo dục góp phần nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đẩy mạnh công tác xã hội hoá Giáo dục góp phần nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường 2. Đổi mới xây dựng kế hoạch công tác xã hội hoá giáo dục 3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền 4. Phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh 5. Thành lập Ban liên lạc kết nối với các thế hệ học sinh 6. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường 7. Giao lưu, tạo mối quan hệ tốt với các đơn vị trên địa bàn 8. Dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện và quản lý 9. Tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác xã hội hóa giáo dục 10. Biểu dương và tri ân những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong công tác XHHGD

1031 5 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở trường trung học phổ thông

SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở trường trung học phổ thông triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Giải pháp 2: Tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo sẵn sàng đáp ứng công cuộc chuyển đổi số của ngành giáo dục. Giải pháp 3: Khai thác và sử dụng kho tài nguyên số, từng bước xây dựng kho học liệu số của nhà trường và bộ môn Giải pháp 4: Xây dựng hạ tầng số phục vụ cho chuyển đổi số trong trường THPT

652 3 lượt tải
SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động “ Lễ tri ân và trưởng thành” ở trường THPT

SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động “ Lễ tri ân và trưởng thành” ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động “ Lễ tri ân và trưởng thành” ở trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp nâng cao kỹ năng quản lý thời gian 2. Giải pháp nâng cao kỹ năng hợp tác 3. Giải pháp nâng cao kỹ năng quản lý tài chính 4. Giải pháp nâng cao kỹ năng linh hoạt xử lý tình huống 5. Giải pháp nâng cao kỹ năng thể hiện tình yêu thương, sự cảm thông 6. Giải pháp nâng cao kỹ năng thể hiện lòng biết ơn 7. Giải pháp nâng cao kỹ năng truyền thông

722 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học hiệu quả cao tại Trường THPT

SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học hiệu quả cao tại Trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học hiệu quả cao tại Trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Kinh nghiệm khơi dậy đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên 2. Kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động sáng tạo, NCKH hiệu quả cao của học sinh ở trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên 3. Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh NCKH hiệu quả cao tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên 4. Kinh nghiệm huy động các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động NCKH hiệu quả cao ở trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên

3173 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động Câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc ở trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động Câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc ở trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động Câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc ở trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Đa dạng hóa các tổ chức trong câu lạc bộ 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động câu lạc bộ 3. Bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị nghệ thuật dân tộc độc đáo, đặc sắc 4. Hoạt động trình diễn, diễn xướng nghệ thuật tại các sự kiện giáo dục, văn hóa trong và ngoài nhà trường 5. Công tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển mô hình Câu lạc bộ 6. Công tác tuyên dương, khen thưởng

685 3 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tổ chức quản lý và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả trong bối cảnh dịch covid 19 ở trường THPT

SKKN Kinh nghiệm tổ chức quản lý và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả trong bối cảnh dịch covid 19 ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tổ chức quản lý và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả trong bối cảnh dịch covid 19 ở trường THPT” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Kinh nghiệm trong tổ chức quản lý dạy học trực tuyến của admin nhà trường 2. Kinh nghiệm của giáo viên bộ môn trong tổ chức dạy học trực tuyến 2.3. Các giải pháp tổ chức và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19 ở trường THPT Nghi Lộc 4 3. Kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lí và động viên học sinh học trực tuyến có hiệu quả

1031 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm xây dựng, quản lý và vận hành khóa học trên hệ thống lms.vnEdu.vn theo đơn vị lớp tại trường THPT trong dạy học trực tuyến ứng phó dịch Covid-19

SKKN Kinh nghiệm xây dựng, quản lý và vận hành khóa học trên hệ thống lms.vnEdu.vn theo đơn vị lớp tại trường THPT trong dạy học trực tuyến ứng phó dịch Covid-19

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm xây dựng, quản lý và vận hành khóa học trên hệ thống lms.vnEdu.vn theo đơn vị lớp tại trường THPT trong dạy học trực tuyến ứng phó dịch Covid-19” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phân tích các phương án có thể có trong việc xây dựng hệ thống khóa học trên nền tảng dạy học trực tuyến lms.vnEdu.vn 2. Xây dựng hệ thống khóa học theo đơn vị lớp trên nền tảng lms.vnEdu.vn tích hợp nền tảng meeting online Zoom khoa học, hiệu quả 3. Xây dựng hệ thống các bài kiểm tra, thi trên lms.vnEdu.vn 4. Xây dựng quy trình vận hành, quản lí các khóa học theo đơn vị lớp trên nền tảng lms.vnEdu.vn tích hợp nền tảng meeting online Zoom.us hiệu quả

1254 8 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ và văn bản tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ và văn bản tại trường THPT” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp 1: a./. Việc hình thành hoạt động của nhà trường, công tác Văn thư- Lưu trữ rất quan trọng trong quản lý và lưu trữ hồ sơ, phải biết tổ chức khoa học các văn bản, giấy tờ có giá trị, cá nhân để làm bằng chứng và tra cứu khi cần thiết. b./. Hiệu trưởng quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên kiểm tra công tác Văn thư-Lưu trữ của nhà trường. Đồng thời lên kế hoạch thông báo hướng dẫn thực hiện các văn bản về công tác Văn thư- Lưu trữ đến giáo viên, bộ phận chuyên môn. Vì thế, các bộ phận chuyên môn làm tốt và luôn luôn hoàn thiện, đổi mới bảo quản hồ sơ lưu trữ, quản lý tốt hồ sơ sổ sách, các văn bản cần được sao gửi, lưu gửi cẩn thận tại trường. c./. Để so sánh với 02 giải pháp trên thì nhà trường đã làm tốt công tác bảo quản hồ sơ lưu trữ tại trường.

823 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com