Lịch sử 8

Để năm học 2023 – 2024 trở nên hiệu quả hơn, Kienedu đã tổng hợp các mẫu đề tào sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Lịch sử lớp 8, với mục tiêu hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy chương trình giáo dục mới 2018. Sử dụng các bộ sách như Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều, các sáng kiến này giúp giáo viên tạo ra các bài học phong phú, từ việc khám phá các nền văn minh cổ đại đến hiểu biết sâu sắc các phong trào lịch sử quan trọng. Tài liệu đề xuất các phương pháp giảng dạy mới lạ, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ và phương tiện trực quan, để kích thích học sinh phát triển kỹ năng tư duy phê phán và đánh giá.

SKKN Biện pháp sử dụng tranh ảnh, video trong dạy học Lịch sử 8 có hiệu quả

SKKN Biện pháp sử dụng tranh ảnh, video trong dạy học Lịch sử 8 có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp sử dụng tranh ảnh, video trong dạy học Lịch sử 8 có hiệu quả" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp chung: - Kỹ năng quan sát, nhận xét. - Kỹ năng mô tả. - Kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá. 2. Vận dụng vào bài dạy cụ thể  

574 3 lượt tải
SKKN Chọn nội dung tổ chức học sinh hoạt động nhóm phần Lịch sử cận đại lớp 8

SKKN Chọn nội dung tổ chức học sinh hoạt động nhóm phần Lịch sử cận đại lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chọn nội dung tổ chức học sinh hoạt động nhóm phần Lịch sử cận đại lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Vai trò, ý nghĩa của hoạt động nhóm trong dạy học Lịch sử. 2.3.2 Cách tổ chức thực hiện. 2.3.2.1-Thảo luận nhóm để lặp bảng niên biểu các sự kiện lịch sử trong tiết dạy. 2.3.2.2-Thảo luận để củng cố kiến thức và liên hệ thực tế sau bài học. 2.3.2.3-Thảo luận để tránh sự lặp lại về cách khai thác nội dung trong bài. 2.3.3. Một số nguyên tắc tổ chức hoạt động nhóm trong giờ dạy  

893 4 lượt tải
SKKN Giảng dạy chương trình địa phương gắn với di sản văn hóa theo hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Lịch sử 8

SKKN Giảng dạy chương trình địa phương gắn với di sản văn hóa theo hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Lịch sử 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giảng dạy chương trình địa phương gắn với di sản văn hóa theo hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Lịch sử 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giáo viên khai thác tài liệu về di sản để tiến hành dạy tiết 44: Lịch sử địa phương, lịch sử lớp 8 3.2. Tiến hành tham quan ngoại khóa, trải nghiệm di sản tại phòng truyền thống huyện Nga Sơn (nội dung chính đề cập đến khởi nghĩa Ba Đình) 3.3. Tổ chức học tập tại nơi có di sản: tại nhà truyền thống xã Ba Đình – huyện Nga Sơn 3.4. Tiến hành bài học tại nơi có di sản: Bài học tại thực địa (tại núi Thúc).  

916 6 lượt tải
SKKN Giáo dục truyền thống quê hương qua tiết dạy Lịch sử địa phương Lớp 8, Bài 6: Lịch sử Hải Dương 1858 – 1918

SKKN Giáo dục truyền thống quê hương qua tiết dạy Lịch sử địa phương Lớp 8, Bài 6: Lịch sử Hải Dương 1858 – 1918

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục truyền thống quê hương qua tiết dạy Lịch sử địa phương Lớp 8, Bài 6: Lịch sử Hải Dương 1858 – 1918" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.2. Các giải pháp cụ thể. 4.2.1. Thực hiện nghiêm túc các giờ học lịch sử địa phương theo đúng quy định của chương trình. 4.2.2. Để nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương, giáo viên nên chú trọng thực hiện các phương pháp dạy học mới. 4.2.3.Tổ chức các bài tập nhận thức dưới dạng các trò chơi: Điền lược đồ trống, Ô chữ bí mật, theo dòng lịch sử, Ai nhớ sự kiện, nhân vật lịch sử nhiều nhất, tìm hiểu nhân vật lịch sử....  

707 6 lượt tải
SKKN Linh động tổ chức các trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú và nâng cao chất lượng môn Lịch sử 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Linh hoạt tổ chức các trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú và nâng cao chất lượng môn Lịch sử 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Linh động tổ chức các trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú và nâng cao chất lượng môn Lịch sử 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2. Một số trò chơi được tổ chức trong giờ học Lịch Sử 3.2.1. Trò chơi 1: Sơ đồ/ Lược đồ hoàn hảo 3.2.2. Trò chơi 2: Đi tìm mật mã 3.3.3. Trò chơi 3: Ngược dòng thời gian - tìm về Lịch sử 3.3.4. Trò chơi 4: Nhà sử học tài ba 3.4.5. Trò chơi 5: Nhìn hình - Đoán sự kiện/ nhân vật Lịch sử

880 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp sử dụng câu hỏi trong sách giáo khoa để nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử 8

SKKN Một số biện pháp sử dụng câu hỏi trong sách giáo khoa để nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp sử dụng câu hỏi trong sách giáo khoa để nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Sử dụng câu hỏi SGK để kiểm tra bài cũ 2.3.2. Sử dụng câu hỏi SGK làm câu hỏi nêu vấn đề ở đầu giờ học. 2.3.3. Sử dụng câu hỏi SGK làm các câu hỏi gợi mở trong quá trình tiến hành giờ học 2.3.4. Sử dụng câu hỏi trong SGK dưới dạng có gắn với kênh hình 2.3.5. Sử dụng câu hỏi cuối bài của SGK dưới dạng: Sử dụng tranh ảnh, sưu tầm tài liệu, bài viết về sự kiện lịch sử 2.3.6. Sử dụng câu hỏi cuối bài của SGK với dạng: Lập bảng, thống kê, biểu đồ, lập niên biểu.  

485 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm khi khai thác, sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử 8 để phát huy tính tích cực học tập của học sinh

SKKN Một số kinh nghiệm khi khai thác, sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử 8 để phát huy tính tích cực học tập của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm khi khai thác, sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử 8 để phát huy tính tích cực học tập của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề. 2.3.1 Kỹ năng khai thác kênh hình. 2.3.2. Nguyên tắc khai thác kênh hình. 2.3.3. Những lưu ý khi khai thác kênh hình trong SGK. 2.3.4. Các bước cần thiết khi khai thác kênh hình trong SGK. 2.3.5. Một số giải pháp, kinh nghiệm khi sử dụng và khai thác đối với từng loại kênh hình cụ thể. 2.3.5.1. Đối với tranh ảnh, hình vẽ. 2.3.5.2. Đối với Lược đồ. 2.3.5.3. Đối với niên biểu lịch sử. 2.3.5.4. Đối với sơ đồ.  

916 4 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua khai thác kênh hình trong bài học Lịch sử lớp 8

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua khai thác kênh hình trong bài học Lịch sử lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua khai thác kênh hình trong bài học Lịch sử lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp sử dụng một số bản đồ, sơ đồ, hình vẽ, tranh ảnh lịch sử tiêu biểu. 1. Đối với bản đồ, lược đồ 2. Đối với Sơ đồ 3. Tranh ảnh lịch sử  

606 4 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Lịch sử 8 thông qua việc hướng dẫn khai thác và sử dụng kênh hình hiệu quả (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Lịch sử 8 thông qua việc hướng dẫn khai thác và sử dụng kênh hình hiệu quả (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Lịch sử 8 thông qua việc hướng dẫn khai thác và sử dụng kênh hình hiệu quả (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề. 2.3.1. Kỹ năng khai thác kênh hình 2.3.2. Nguyên tắc khai thác kênh hình 2.3.3. Những lưu ý khi khai thác kênh hình trong SGK 2.3.4. Các bước cần thiết khi khai thác kênh hình trong sách giáo khoa 2.3.5. Một số giải pháp, kinh nghiệm khi sử dụng và khai thác đối với từng loại kênh hình cụ thể 2.3.5.1. Đối với tranh ảnh, hình vẽ 2.3.5.2. Đối với lược đồ. 2.3.5.3. Đối với niên biểu lịch sử. 2.3.5.4. Đối với sơ đồ, biểu đồ.

730 5 lượt tải
SKKN Phương pháp nâng cao hiệu quả trong dạy và học môn Lịch sử 8

SKKN Phương pháp nâng cao hiệu quả trong dạy và học môn Lịch sử 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phương pháp nâng cao hiệu quả trong dạy và học môn Lịch sử 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1/Phương pháp 1: So sánh đối chiếu các vấn đề, các sự kiện Lịch sử 2/ Phương pháp 2: Kể chuyện lịch sử có liên quan đến bài học 3/ Phương pháp 3: Dạy học bằng phương pháp sử dụng máy chiếu 5/ Phương pháp 5: Phương pháp sử dụng thơ văn trong dạy học lịch sử 6/ Phương pháp 6: Phương pháp dạy hợp đồng  

1906 4 lượt tải
SKKN Rèn kĩ năng lập niên biểu môn Lịch sử cho học sinh lớp 8

SKKN Rèn kĩ năng lập niên biểu môn Lịch sử cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn kĩ năng lập niên biểu môn Lịch sử cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nguyên tắc chung khi thiết kế, sử dụng niên biểu lịch sử 2. Một số giải pháp 2.1. Định hướng cách lập niên biểu cho học sinh 2.2. Các bước tiến hành lập niên biểu 2.3. Hướng dẫn hoàn thành các dạng niên biểu 3. Xác định thời điểm và vận dụng niên biểu  

584 4 lượt tải
SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong bài Cách mạng tư sản Pháp – Lịch sử 8, để phát huy tính tích cực của học sinh

SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong bài Cách mạng tư sản Pháp - Lịch sử 8, để phát huy tính tích cực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong bài Cách mạng tư sản Pháp - Lịch sử 8, để phát huy tính tích cực của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Vị trí, ý nghĩa của đồ dùng trực quan trong dạy học 2.Các loại đồ dùng trực quan trong dạy học Lịch sử 3. Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Lịch sử ở trường THCS  

795 4 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp sử dụng tranh ảnh, video trong dạy học Lịch sử 8 có hiệu quả

SKKN Biện pháp sử dụng tranh ảnh, video trong dạy học Lịch sử 8 có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp sử dụng tranh ảnh, video trong dạy học Lịch sử 8 có hiệu quả" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp chung: - Kỹ năng quan sát, nhận xét. - Kỹ năng mô tả. - Kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá. 2. Vận dụng vào bài dạy cụ thể  

574 3 lượt tải
SKKN Chọn nội dung tổ chức học sinh hoạt động nhóm phần Lịch sử cận đại lớp 8

SKKN Chọn nội dung tổ chức học sinh hoạt động nhóm phần Lịch sử cận đại lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chọn nội dung tổ chức học sinh hoạt động nhóm phần Lịch sử cận đại lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Vai trò, ý nghĩa của hoạt động nhóm trong dạy học Lịch sử. 2.3.2 Cách tổ chức thực hiện. 2.3.2.1-Thảo luận nhóm để lặp bảng niên biểu các sự kiện lịch sử trong tiết dạy. 2.3.2.2-Thảo luận để củng cố kiến thức và liên hệ thực tế sau bài học. 2.3.2.3-Thảo luận để tránh sự lặp lại về cách khai thác nội dung trong bài. 2.3.3. Một số nguyên tắc tổ chức hoạt động nhóm trong giờ dạy  

893 4 lượt tải
SKKN Giảng dạy chương trình địa phương gắn với di sản văn hóa theo hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Lịch sử 8

SKKN Giảng dạy chương trình địa phương gắn với di sản văn hóa theo hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Lịch sử 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giảng dạy chương trình địa phương gắn với di sản văn hóa theo hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Lịch sử 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giáo viên khai thác tài liệu về di sản để tiến hành dạy tiết 44: Lịch sử địa phương, lịch sử lớp 8 3.2. Tiến hành tham quan ngoại khóa, trải nghiệm di sản tại phòng truyền thống huyện Nga Sơn (nội dung chính đề cập đến khởi nghĩa Ba Đình) 3.3. Tổ chức học tập tại nơi có di sản: tại nhà truyền thống xã Ba Đình – huyện Nga Sơn 3.4. Tiến hành bài học tại nơi có di sản: Bài học tại thực địa (tại núi Thúc).  

916 6 lượt tải
SKKN Giáo dục truyền thống quê hương qua tiết dạy Lịch sử địa phương Lớp 8, Bài 6: Lịch sử Hải Dương 1858 – 1918

SKKN Giáo dục truyền thống quê hương qua tiết dạy Lịch sử địa phương Lớp 8, Bài 6: Lịch sử Hải Dương 1858 – 1918

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục truyền thống quê hương qua tiết dạy Lịch sử địa phương Lớp 8, Bài 6: Lịch sử Hải Dương 1858 – 1918" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.2. Các giải pháp cụ thể. 4.2.1. Thực hiện nghiêm túc các giờ học lịch sử địa phương theo đúng quy định của chương trình. 4.2.2. Để nâng cao chất lượng dạy học lịch sử địa phương, giáo viên nên chú trọng thực hiện các phương pháp dạy học mới. 4.2.3.Tổ chức các bài tập nhận thức dưới dạng các trò chơi: Điền lược đồ trống, Ô chữ bí mật, theo dòng lịch sử, Ai nhớ sự kiện, nhân vật lịch sử nhiều nhất, tìm hiểu nhân vật lịch sử....  

707 6 lượt tải
SKKN Linh động tổ chức các trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú và nâng cao chất lượng môn Lịch sử 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Linh hoạt tổ chức các trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú và nâng cao chất lượng môn Lịch sử 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Linh động tổ chức các trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú và nâng cao chất lượng môn Lịch sử 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2. Một số trò chơi được tổ chức trong giờ học Lịch Sử 3.2.1. Trò chơi 1: Sơ đồ/ Lược đồ hoàn hảo 3.2.2. Trò chơi 2: Đi tìm mật mã 3.3.3. Trò chơi 3: Ngược dòng thời gian - tìm về Lịch sử 3.3.4. Trò chơi 4: Nhà sử học tài ba 3.4.5. Trò chơi 5: Nhìn hình - Đoán sự kiện/ nhân vật Lịch sử

880 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp sử dụng câu hỏi trong sách giáo khoa để nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử 8

SKKN Một số biện pháp sử dụng câu hỏi trong sách giáo khoa để nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp sử dụng câu hỏi trong sách giáo khoa để nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Sử dụng câu hỏi SGK để kiểm tra bài cũ 2.3.2. Sử dụng câu hỏi SGK làm câu hỏi nêu vấn đề ở đầu giờ học. 2.3.3. Sử dụng câu hỏi SGK làm các câu hỏi gợi mở trong quá trình tiến hành giờ học 2.3.4. Sử dụng câu hỏi trong SGK dưới dạng có gắn với kênh hình 2.3.5. Sử dụng câu hỏi cuối bài của SGK dưới dạng: Sử dụng tranh ảnh, sưu tầm tài liệu, bài viết về sự kiện lịch sử 2.3.6. Sử dụng câu hỏi cuối bài của SGK với dạng: Lập bảng, thống kê, biểu đồ, lập niên biểu.  

485 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm khi khai thác, sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử 8 để phát huy tính tích cực học tập của học sinh

SKKN Một số kinh nghiệm khi khai thác, sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử 8 để phát huy tính tích cực học tập của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm khi khai thác, sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử 8 để phát huy tính tích cực học tập của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề. 2.3.1 Kỹ năng khai thác kênh hình. 2.3.2. Nguyên tắc khai thác kênh hình. 2.3.3. Những lưu ý khi khai thác kênh hình trong SGK. 2.3.4. Các bước cần thiết khi khai thác kênh hình trong SGK. 2.3.5. Một số giải pháp, kinh nghiệm khi sử dụng và khai thác đối với từng loại kênh hình cụ thể. 2.3.5.1. Đối với tranh ảnh, hình vẽ. 2.3.5.2. Đối với Lược đồ. 2.3.5.3. Đối với niên biểu lịch sử. 2.3.5.4. Đối với sơ đồ.  

916 4 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua khai thác kênh hình trong bài học Lịch sử lớp 8

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua khai thác kênh hình trong bài học Lịch sử lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua khai thác kênh hình trong bài học Lịch sử lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp sử dụng một số bản đồ, sơ đồ, hình vẽ, tranh ảnh lịch sử tiêu biểu. 1. Đối với bản đồ, lược đồ 2. Đối với Sơ đồ 3. Tranh ảnh lịch sử  

606 4 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Lịch sử 8 thông qua việc hướng dẫn khai thác và sử dụng kênh hình hiệu quả (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Lịch sử 8 thông qua việc hướng dẫn khai thác và sử dụng kênh hình hiệu quả (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Lịch sử 8 thông qua việc hướng dẫn khai thác và sử dụng kênh hình hiệu quả (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề. 2.3.1. Kỹ năng khai thác kênh hình 2.3.2. Nguyên tắc khai thác kênh hình 2.3.3. Những lưu ý khi khai thác kênh hình trong SGK 2.3.4. Các bước cần thiết khi khai thác kênh hình trong sách giáo khoa 2.3.5. Một số giải pháp, kinh nghiệm khi sử dụng và khai thác đối với từng loại kênh hình cụ thể 2.3.5.1. Đối với tranh ảnh, hình vẽ 2.3.5.2. Đối với lược đồ. 2.3.5.3. Đối với niên biểu lịch sử. 2.3.5.4. Đối với sơ đồ, biểu đồ.

730 5 lượt tải
SKKN Phương pháp nâng cao hiệu quả trong dạy và học môn Lịch sử 8

SKKN Phương pháp nâng cao hiệu quả trong dạy và học môn Lịch sử 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phương pháp nâng cao hiệu quả trong dạy và học môn Lịch sử 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1/Phương pháp 1: So sánh đối chiếu các vấn đề, các sự kiện Lịch sử 2/ Phương pháp 2: Kể chuyện lịch sử có liên quan đến bài học 3/ Phương pháp 3: Dạy học bằng phương pháp sử dụng máy chiếu 5/ Phương pháp 5: Phương pháp sử dụng thơ văn trong dạy học lịch sử 6/ Phương pháp 6: Phương pháp dạy hợp đồng  

1906 4 lượt tải
SKKN Rèn kĩ năng lập niên biểu môn Lịch sử cho học sinh lớp 8

SKKN Rèn kĩ năng lập niên biểu môn Lịch sử cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn kĩ năng lập niên biểu môn Lịch sử cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nguyên tắc chung khi thiết kế, sử dụng niên biểu lịch sử 2. Một số giải pháp 2.1. Định hướng cách lập niên biểu cho học sinh 2.2. Các bước tiến hành lập niên biểu 2.3. Hướng dẫn hoàn thành các dạng niên biểu 3. Xác định thời điểm và vận dụng niên biểu  

584 4 lượt tải
SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong bài Cách mạng tư sản Pháp – Lịch sử 8, để phát huy tính tích cực của học sinh

SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong bài Cách mạng tư sản Pháp - Lịch sử 8, để phát huy tính tích cực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong bài Cách mạng tư sản Pháp - Lịch sử 8, để phát huy tính tích cực của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Vị trí, ý nghĩa của đồ dùng trực quan trong dạy học 2.Các loại đồ dùng trực quan trong dạy học Lịch sử 3. Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Lịch sử ở trường THCS  

795 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com