Sinh học THPT

Khám phá các mẫu sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học THPT mới nhất cho năm học 2023 – 2024, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới. Tài liệu này bao gồm các phương pháp giảng dạy độc đáo, sáng tạo, giúp giáo viên tạo ra các bài giảng hay và hiệu quả, kích thích sự tò mò khoa học và tư duy phản biện trong học sinh. Mục tiêu là thúc đẩy sự yêu thích môn Sinh học, phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và đánh giá các hiện tượng sinh học, qua đó cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập môn Sinh học tại các trường THPT, chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng và kiến thức cần thiết vượt qua các kỳ thi quan trọng và nghiên cứu khoa học tương lai.

SKKN Áp dụng giáo dục stem vào dạy học chủ đề “sản xuất nước tương 3k” góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

SKKN Áp dụng giáo dục stem vào dạy học chủ đề “sản xuất nước tương 3k” góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Áp dụng giáo dục stem vào dạy học chủ đề “sản xuất nước tương 3k” góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  1. Thiết kế bài học STEM gắn với nội dung sinh học vi sinh vật 2. Thiết kế bộ công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 2.1. Hệ thống các bài tập tình huống có vấn đề từ thực tiễn sản xuất nước tương tại địa phương 2.2. Phiếu học tập với hệ thống câu hỏi theo cấp độ tư duy BLOOM 2.3. Bảng kiểm, phiếu đánh giá theo tiêu chí 3. Kế hoạch bài học chủ đề STEM nước tương 3K

134 4 lượt tải
SKKN Áp dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong chủ đề cấu trúc tế bào (sinh học 10) nhằm phát triển năng lực của học sinh

SKKN Áp dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong chủ đề cấu trúc tế bào (sinh học 10) nhằm phát triển năng lực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn cho học sinh THPT" triển khai các biện pháp như sau:  Một số biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học cấp trung học phổ thông. Để phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học cấp THPT, giáo viên cần đặt học sinh vào các tình huống thực tiễn, thông qua giải quyết các tình huống này, học sinh vừa chiếm lĩnh kiến thức, đồng thời phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. giáo viên cũng cần sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học mà ở đó học sinh được đặt vào tình huống thực tiễn. Cách xây dựng và tổ chức tình huống thực tiễn trong các phương pháp dạy học khác nhau có những điểm khác biệt. Có 2 nhóm biện pháp: - Dạy học liên hệ lí thuyết với thực tiễn. - Dạy học bằng trải nghiệm thực tiễn.

206 4 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn cho học sinh THPT

SKKN Áp dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong chủ đề cấu trúc tế bào (sinh học 10) nhằm phát triển năng lực của học sinh (Sao chép)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn cho học sinh THPT" triển khai các biện pháp như sau:  Một số biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học cấp trung học phổ thông. Để phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học cấp THPT, giáo viên cần đặt học sinh vào các tình huống thực tiễn, thông qua giải quyết các tình huống này, học sinh vừa chiếm lĩnh kiến thức, đồng thời phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. giáo viên cũng cần sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học mà ở đó học sinh được đặt vào tình huống thực tiễn. Cách xây dựng và tổ chức tình huống thực tiễn trong các phương pháp dạy học khác nhau có những điểm khác biệt. Có 2 nhóm biện pháp: - Dạy học liên hệ lí thuyết với thực tiễn. - Dạy học bằng trải nghiệm thực tiễn.

206 20 lượt tải
SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy chủ đề Tuần hoàn máu - Sinh học 11

SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy chủ đề Tuần hoàn máu - Sinh học 11

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy chủ đề Tuần hoàn máu - Sinh học 11" triển khai các biện pháp như sau:  Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học mà học sinh được học dưới sự điều khiển và giúp đỡ của các giáo viên, nhưng phải tự giải quyết nhiệm vụ học của mình, nó đòi hỏi sự kết hợp cả về mặt lý thuyết và thực hành. Thông qua quá trình nó sẽ tạo ra những sản phẩm học tập. Có thể nói, dạy học theo dự án là một mô hình học tập hiện đại mà học sinh được làm trung tâm của buổi học. Các giáo viên sẽ hướng dẫn thực hiện nhằm giúp phát triển kiến thức cùng các kỹ năng của các em thông qua các nhiệm vụ học tập. Các học sinh được khuyến khích tìm tòi và thực hành kiến thức được học để tạo ra các sản phẩm của chính mình. Đây là một chương trình học xây dựng dựa trên những câu hỏi quan trọng và được lồng ghép các nội dung chuẩn. Với bài học thực tế, các giáo viên sẽ thiết kế theo nhiều hướng và có thể lôi cuốn được học sinh mà không hề phụ thuộc vào cách học của các em. Trong các trường hợp các em cũng được làm việc với các chuyên gia giúp hiểu sâu hơn về các vấn đề. Các học sinh được sử dụng các phương tiện hiện đại phục vụ việc tìm kiếm thông tin.

891 7 lượt tải
SKKN Biên soạn hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh vào dạy học phần Sinh học tế bào - Sinh học 10

SKKN Biên soạn hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh vào dạy học phần Sinh học tế bào - Sinh học 10

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biên soạn hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh vào dạy học phần Sinh học tế bào - Sinh học 10" triển khai các biện pháp như sau:  Các giải pháp của sáng kiến kinh nghiệm a. Phân loại các câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực b. Quy trình biên soạn câu hỏi theo hướng phát triển năng lực c. Hệ thống câu hỏi theo chủ đề (chương)

177 19 lượt tải
SKKN Bước đầu sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy môn Sinh học ở trường PTDTNT THPT tỉnh Yên Bái

SKKN Bước đầu sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy môn Sinh học ở trường PTDTNT THPT tỉnh Yên Bái

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bước đầu sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy môn Sinh học ở trường PTDTNT THPT tỉnh Yên Bái" triển khai các biện pháp như sau:  Bước thứ nhất: ngay từ đầu năm học, giáo viên cần xác định các chuẩn kiến thức - kĩ năng theo chủ đề/bài, các năng lực cần được hình thành và phát triển ở HS qua học tập môn SH để có kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng HS. Giáo viên tiến hành tìm tài liệu, xây dựng kế hoạch môn học có sử dụng TA trong giảng dạy. Thảo luận về mong muốn và phương pháp thực hiện với HS (yêu cầu sản phẩm của học sinh, chia nhóm..) và cho HS tham gia vào. Mục tiêu là có được kế hoạch dạy học hợp lí và sự đồng thuận của HS trong việc hướng dẫn HS nghiên cứu và học tập môn SH bằng TA. Bước thứ hai: Tiến hành khảo sát năng lực TA của HS tham gia thử nghiệm. Bước này giúp GV biết được năng lực TA của HS trên cơ sở đó có thiết kế tiết dạy và sự trợ giúp HS cho phù hợp, tạo được hứng thú cho HS. Việc thiết kế giờ dạy phải tuân theo các nguyên tắc nêu trên và mối quan hệ giữa năng lực tiếng Anh của HS với việc thiết kế các hoạt động học tập cho HS. Cũng như dựa trên năng lực tiếng Anh của giáo viên mà lựa chọn dạy 100% bằng TA hay chỉ một phần nhỏ. Bước thứ ba: Tiến hành thử nghiệm các tiết dạy bằng TA. Qua mỗi bài có rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp để hoàn thiện bài sau tốt hơn. 

189 29 lượt tải
SKKN Dạy học phát triển kĩ năng sơ cứu và phòng chống một số tai nạn thường gặp thông qua chủ đề “ tuần hoàn máu”

SKKN Dạy học phát triển kĩ năng sơ cứu và phòng chống một số tai nạn thường gặp thông qua chủ đề “ tuần hoàn máu”

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phát triển kĩ năng sơ cứu và phòng chống một số tai nạn thường gặp thông qua chủ đề “ tuần hoàn máu”" triển khai các biện pháp như sau:  Bước 1: Nghiên cứu tài liệu, chương trình, sách giáo khoa GDPT hiện hành và các điều kiện để xây dựng kế hoạch. Bước 2: Xác định những phẩm chất, NL chung, NL đặc thù cần hình thành và phát triển ở HS qua từng nội dung dạy học và giáo dục. Bước 3: Xác định các hoạt động học tập, hoạt động tự giáo dục của HS. Bước 4: Triển khai xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL HS. Bước 5: Triển khai thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục đã được xây dựng theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL của HS. Bước 6: Tổ chức đánh giá hoạt động học tập, hoạt động giáo dục của HS theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL HS.

299 24 lượt tải
SKKN Dạy học phát triển năng lực học sinh thông qua hoạt động tự làm mô hình khi tìm hiểu kiến thức “cấu trúc tế bào”

SKKN Dạy học phát triển năng lực học sinh thông qua hoạt động tự làm mô hình khi tìm hiểu kiến thức “cấu trúc tế bào”

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phát triển năng lực học sinh thông qua hoạt động tự làm mô hình khi tìm hiểu kiến thức “cấu trúc tế bào" " triển khai các biện pháp như sau:  Dạy học theo chủ đề là hình thức tìm tòi khái niệm, tư tưởng, đơn vị kiến thức, nội dung bài học, chủ đề....có sự giao thoa, tương đồng lẫn nhau, dựa trên cơ sở các mối liên hệ về lí luận và thực tiễn dược đề cập đến trong các môn học hoặc trong các học phần của môn học đó (tức là con đường tích hợp từ những nội dung từ một số đơn vị, bài học, môn học có liên hệ với nhau) làm thành nội dung bài học trong một chủ đề có ý nghĩa hơn, thực tế hơn, nhờ đó học sinh có thể tự hoạt động nhiều hơn để tìm ra kiến thức và vận dụng vào thực tiễn. Thay cho việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện nay, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chủ đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường. Dạy học theo chủ đề là sự kết hợp giữa mô hình dạy học truyền thống và hiện đại, ở đó giáo viên không dạy học chỉ bằng cách truyền thụ kiến thức mà chủ yếu là hướng dẫn học sinh tự lực tìm kiếm thông tin, sử dụng kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn.

221 4 lượt tải
SKKN Dạy học STEM: “Thiết kế mô hình bẫy bắt côn trùng và một số loài động vật gây hại cây trồng” trong chủ đề - Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Sinh học 11)

SKKN Dạy học STEM: “Thiết kế mô hình bẫy bắt côn trùng và một số loài động vật gây hại cây trồng” trong chủ đề - Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Sinh học 11)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học STEM: “Thiết kế mô hình bẫy bắt côn trùng và một số loài động vật gây hại cây trồng” trong chủ đề - Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Sinh học 11)" triển khai các biện pháp như sau:  Xây chủ đề STEM cần đảm bảo 6 tiêu chí sau: - Tiêu chí 1: Chủ đề bài học STEM tập trung vào các vấn đề của thực tiễn. - Tiêu chí 2: Cấu trúc bài học STEM kết hợp tiến trình khoa học và quy trình thiết kế kĩ thuật. - Tiêu chí 3: Phương pháp bài học STEM đưa học sinh vào hoạt động tìm tòi và khám phá, định hướng hành động, trải nghiệm và tạo ra sản phẩm. - Tiêu chí 4: Hình thức tổ chức bài học STEM lôi cuốn học sinh vào hoạt động nhóm kiến tạo. - Tiêu chí 5: Nội dung bài học STEM áp dụng chủ yếu từ nội dung khoa học và toán mà học sinh đã và đang học. - Tiêu chí 6: Tiến trình bài học STEM tính đến có nhiều đáp án đúng và coi sự thất bại như là một phần cần thiết trong học tập.

111 12 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp giáo dục sức khoẻ vị thành niên cho học sinh cấp THPT qua bài 47 sinh học 11 cơ bản

SKKN Dạy học tích hợp giáo dục sức khoẻ vị thành niên cho học sinh cấp THPT qua bài 47 sinh học 11 cơ bản

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Dạy học tích hợp giáo dục sức khoẻ vị thành niên cho học sinh cấp THPT qua bài 47 sinh học 11 cơ bản" triển khai các biện pháp như sau:  Các phương pháp tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong dạy học môn Sinh học lớp 11 1. Tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính qua giờ chào cờ hàng tuần 2. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa 3 Tổ chức các hoạt động tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản , giáo dục giới tính qua giờ học môn Sinh học 11 4. Xây dựng và tổ chức trò chơi, hoạt động đóng vai, tư vấn chuyên gia qua hệ thống câu hỏi trong dạy học tích hợp giáo dục SKSS VTN bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

495 5 lượt tải
SKKN Đẩy mạnh giáo dục phòng tránh bệnh truyền nhiễm do virut và bệnh di truyền ở người trong dạy học Sinh học THPT

SKKN Đẩy mạnh giáo dục phòng tránh bệnh truyền nhiễm do virut và bệnh di truyền ở người trong dạy học Sinh học THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đẩy mạnh giáo dục phòng tránh bệnh truyền nhiễm do virut và bệnh di truyền ở người trong dạy học Sinh học THPT" triển khai các biện pháp như sau:  Bước 1: Xác định địa chỉ, nội dung tích hợp trong các bài học Bước 2: Thiết kế kế hoạch dạy học cho các chủ đề. Bước 3: Thiết kế ma trận và đề kiểm tra theo ma trận để đánh giá kiến thức về các bệnh truyền nhiễm do virut và các bệnh di truyền người và các biện pháp hạn chế các bệnh di truyền ở người cho từng khối lớp tương ứng với các chủ đề Bước 4: Thực nghiệm sư phạm

189 5 lượt tải
SKKN Giải pháp vận dụng kiến thức liên môn hướng dẫn học sinh THPT làm và sử dụng enzim bồ hòn góp phần bảo vệ môi trường

SKKN Giải pháp vận dụng kiến thức liên môn hướng dẫn học sinh THPT làm và sử dụng enzim bồ hòn góp phần bảo vệ môi trường

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải pháp vận dụng kiến thức liên môn hướng dẫn học sinh THPT làm và sử dụng enzim bồ hòn góp phần bảo vệ môi trường" triển khai các biện pháp như sau:  Về bản chất, giải pháp mới mà chúng tôi sử dụng là dạy học các bài học này theo chủ đề liên môn kết hợp với trải nghiệm, từ đó, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào ứng dụng trong thực tế. Cụ thể, với giải pháp mới, chúng tôi tiến hành như sau. Bước 1: Xây dựng chủ đề dạy học liên môn. Bước 2: Phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng, thực hiện kế hoạch dạy học. Bước 3: Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức liên môn để thực hành, trải nghiệm, làm và sử dụng enzim bồ hòn. Bước 4: Hướng dẫn học sinh báo cáo thực hành, trải nghiệm sau khi làm và sử dụng enzim bồ hòn; đồng thời lan tỏa sản phẩm đến gia đình và xã hội.

206 20 lượt tải

Loại

SKKN Áp dụng giáo dục stem vào dạy học chủ đề “sản xuất nước tương 3k” góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

SKKN Áp dụng giáo dục stem vào dạy học chủ đề “sản xuất nước tương 3k” góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Áp dụng giáo dục stem vào dạy học chủ đề “sản xuất nước tương 3k” góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  1. Thiết kế bài học STEM gắn với nội dung sinh học vi sinh vật 2. Thiết kế bộ công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 2.1. Hệ thống các bài tập tình huống có vấn đề từ thực tiễn sản xuất nước tương tại địa phương 2.2. Phiếu học tập với hệ thống câu hỏi theo cấp độ tư duy BLOOM 2.3. Bảng kiểm, phiếu đánh giá theo tiêu chí 3. Kế hoạch bài học chủ đề STEM nước tương 3K

134 4 lượt tải
SKKN Áp dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong chủ đề cấu trúc tế bào (sinh học 10) nhằm phát triển năng lực của học sinh

SKKN Áp dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong chủ đề cấu trúc tế bào (sinh học 10) nhằm phát triển năng lực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn cho học sinh THPT" triển khai các biện pháp như sau:  Một số biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học cấp trung học phổ thông. Để phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học cấp THPT, giáo viên cần đặt học sinh vào các tình huống thực tiễn, thông qua giải quyết các tình huống này, học sinh vừa chiếm lĩnh kiến thức, đồng thời phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. giáo viên cũng cần sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học mà ở đó học sinh được đặt vào tình huống thực tiễn. Cách xây dựng và tổ chức tình huống thực tiễn trong các phương pháp dạy học khác nhau có những điểm khác biệt. Có 2 nhóm biện pháp: - Dạy học liên hệ lí thuyết với thực tiễn. - Dạy học bằng trải nghiệm thực tiễn.

206 4 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn cho học sinh THPT

SKKN Áp dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong chủ đề cấu trúc tế bào (sinh học 10) nhằm phát triển năng lực của học sinh (Sao chép)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn cho học sinh THPT" triển khai các biện pháp như sau:  Một số biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học cấp trung học phổ thông. Để phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học cấp THPT, giáo viên cần đặt học sinh vào các tình huống thực tiễn, thông qua giải quyết các tình huống này, học sinh vừa chiếm lĩnh kiến thức, đồng thời phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. giáo viên cũng cần sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học mà ở đó học sinh được đặt vào tình huống thực tiễn. Cách xây dựng và tổ chức tình huống thực tiễn trong các phương pháp dạy học khác nhau có những điểm khác biệt. Có 2 nhóm biện pháp: - Dạy học liên hệ lí thuyết với thực tiễn. - Dạy học bằng trải nghiệm thực tiễn.

206 20 lượt tải
SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy chủ đề Tuần hoàn máu - Sinh học 11

SKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy chủ đề Tuần hoàn máu - Sinh học 11

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy chủ đề Tuần hoàn máu - Sinh học 11" triển khai các biện pháp như sau:  Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học mà học sinh được học dưới sự điều khiển và giúp đỡ của các giáo viên, nhưng phải tự giải quyết nhiệm vụ học của mình, nó đòi hỏi sự kết hợp cả về mặt lý thuyết và thực hành. Thông qua quá trình nó sẽ tạo ra những sản phẩm học tập. Có thể nói, dạy học theo dự án là một mô hình học tập hiện đại mà học sinh được làm trung tâm của buổi học. Các giáo viên sẽ hướng dẫn thực hiện nhằm giúp phát triển kiến thức cùng các kỹ năng của các em thông qua các nhiệm vụ học tập. Các học sinh được khuyến khích tìm tòi và thực hành kiến thức được học để tạo ra các sản phẩm của chính mình. Đây là một chương trình học xây dựng dựa trên những câu hỏi quan trọng và được lồng ghép các nội dung chuẩn. Với bài học thực tế, các giáo viên sẽ thiết kế theo nhiều hướng và có thể lôi cuốn được học sinh mà không hề phụ thuộc vào cách học của các em. Trong các trường hợp các em cũng được làm việc với các chuyên gia giúp hiểu sâu hơn về các vấn đề. Các học sinh được sử dụng các phương tiện hiện đại phục vụ việc tìm kiếm thông tin.

891 7 lượt tải
SKKN Biên soạn hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh vào dạy học phần Sinh học tế bào - Sinh học 10

SKKN Biên soạn hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh vào dạy học phần Sinh học tế bào - Sinh học 10

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biên soạn hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh vào dạy học phần Sinh học tế bào - Sinh học 10" triển khai các biện pháp như sau:  Các giải pháp của sáng kiến kinh nghiệm a. Phân loại các câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực b. Quy trình biên soạn câu hỏi theo hướng phát triển năng lực c. Hệ thống câu hỏi theo chủ đề (chương)

177 19 lượt tải
SKKN Bước đầu sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy môn Sinh học ở trường PTDTNT THPT tỉnh Yên Bái

SKKN Bước đầu sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy môn Sinh học ở trường PTDTNT THPT tỉnh Yên Bái

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bước đầu sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy môn Sinh học ở trường PTDTNT THPT tỉnh Yên Bái" triển khai các biện pháp như sau:  Bước thứ nhất: ngay từ đầu năm học, giáo viên cần xác định các chuẩn kiến thức - kĩ năng theo chủ đề/bài, các năng lực cần được hình thành và phát triển ở HS qua học tập môn SH để có kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng HS. Giáo viên tiến hành tìm tài liệu, xây dựng kế hoạch môn học có sử dụng TA trong giảng dạy. Thảo luận về mong muốn và phương pháp thực hiện với HS (yêu cầu sản phẩm của học sinh, chia nhóm..) và cho HS tham gia vào. Mục tiêu là có được kế hoạch dạy học hợp lí và sự đồng thuận của HS trong việc hướng dẫn HS nghiên cứu và học tập môn SH bằng TA. Bước thứ hai: Tiến hành khảo sát năng lực TA của HS tham gia thử nghiệm. Bước này giúp GV biết được năng lực TA của HS trên cơ sở đó có thiết kế tiết dạy và sự trợ giúp HS cho phù hợp, tạo được hứng thú cho HS. Việc thiết kế giờ dạy phải tuân theo các nguyên tắc nêu trên và mối quan hệ giữa năng lực tiếng Anh của HS với việc thiết kế các hoạt động học tập cho HS. Cũng như dựa trên năng lực tiếng Anh của giáo viên mà lựa chọn dạy 100% bằng TA hay chỉ một phần nhỏ. Bước thứ ba: Tiến hành thử nghiệm các tiết dạy bằng TA. Qua mỗi bài có rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp để hoàn thiện bài sau tốt hơn. 

189 29 lượt tải
SKKN Dạy học phát triển kĩ năng sơ cứu và phòng chống một số tai nạn thường gặp thông qua chủ đề “ tuần hoàn máu”

SKKN Dạy học phát triển kĩ năng sơ cứu và phòng chống một số tai nạn thường gặp thông qua chủ đề “ tuần hoàn máu”

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phát triển kĩ năng sơ cứu và phòng chống một số tai nạn thường gặp thông qua chủ đề “ tuần hoàn máu”" triển khai các biện pháp như sau:  Bước 1: Nghiên cứu tài liệu, chương trình, sách giáo khoa GDPT hiện hành và các điều kiện để xây dựng kế hoạch. Bước 2: Xác định những phẩm chất, NL chung, NL đặc thù cần hình thành và phát triển ở HS qua từng nội dung dạy học và giáo dục. Bước 3: Xác định các hoạt động học tập, hoạt động tự giáo dục của HS. Bước 4: Triển khai xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL HS. Bước 5: Triển khai thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục đã được xây dựng theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL của HS. Bước 6: Tổ chức đánh giá hoạt động học tập, hoạt động giáo dục của HS theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, NL HS.

299 24 lượt tải
SKKN Dạy học phát triển năng lực học sinh thông qua hoạt động tự làm mô hình khi tìm hiểu kiến thức “cấu trúc tế bào”

SKKN Dạy học phát triển năng lực học sinh thông qua hoạt động tự làm mô hình khi tìm hiểu kiến thức “cấu trúc tế bào”

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học phát triển năng lực học sinh thông qua hoạt động tự làm mô hình khi tìm hiểu kiến thức “cấu trúc tế bào" " triển khai các biện pháp như sau:  Dạy học theo chủ đề là hình thức tìm tòi khái niệm, tư tưởng, đơn vị kiến thức, nội dung bài học, chủ đề....có sự giao thoa, tương đồng lẫn nhau, dựa trên cơ sở các mối liên hệ về lí luận và thực tiễn dược đề cập đến trong các môn học hoặc trong các học phần của môn học đó (tức là con đường tích hợp từ những nội dung từ một số đơn vị, bài học, môn học có liên hệ với nhau) làm thành nội dung bài học trong một chủ đề có ý nghĩa hơn, thực tế hơn, nhờ đó học sinh có thể tự hoạt động nhiều hơn để tìm ra kiến thức và vận dụng vào thực tiễn. Thay cho việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện nay, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chủ đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường. Dạy học theo chủ đề là sự kết hợp giữa mô hình dạy học truyền thống và hiện đại, ở đó giáo viên không dạy học chỉ bằng cách truyền thụ kiến thức mà chủ yếu là hướng dẫn học sinh tự lực tìm kiếm thông tin, sử dụng kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn.

221 4 lượt tải
SKKN Dạy học STEM: “Thiết kế mô hình bẫy bắt côn trùng và một số loài động vật gây hại cây trồng” trong chủ đề - Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Sinh học 11)

SKKN Dạy học STEM: “Thiết kế mô hình bẫy bắt côn trùng và một số loài động vật gây hại cây trồng” trong chủ đề - Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Sinh học 11)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học STEM: “Thiết kế mô hình bẫy bắt côn trùng và một số loài động vật gây hại cây trồng” trong chủ đề - Sinh trưởng và phát triển ở động vật (Sinh học 11)" triển khai các biện pháp như sau:  Xây chủ đề STEM cần đảm bảo 6 tiêu chí sau: - Tiêu chí 1: Chủ đề bài học STEM tập trung vào các vấn đề của thực tiễn. - Tiêu chí 2: Cấu trúc bài học STEM kết hợp tiến trình khoa học và quy trình thiết kế kĩ thuật. - Tiêu chí 3: Phương pháp bài học STEM đưa học sinh vào hoạt động tìm tòi và khám phá, định hướng hành động, trải nghiệm và tạo ra sản phẩm. - Tiêu chí 4: Hình thức tổ chức bài học STEM lôi cuốn học sinh vào hoạt động nhóm kiến tạo. - Tiêu chí 5: Nội dung bài học STEM áp dụng chủ yếu từ nội dung khoa học và toán mà học sinh đã và đang học. - Tiêu chí 6: Tiến trình bài học STEM tính đến có nhiều đáp án đúng và coi sự thất bại như là một phần cần thiết trong học tập.

111 12 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp giáo dục sức khoẻ vị thành niên cho học sinh cấp THPT qua bài 47 sinh học 11 cơ bản

SKKN Dạy học tích hợp giáo dục sức khoẻ vị thành niên cho học sinh cấp THPT qua bài 47 sinh học 11 cơ bản

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Dạy học tích hợp giáo dục sức khoẻ vị thành niên cho học sinh cấp THPT qua bài 47 sinh học 11 cơ bản" triển khai các biện pháp như sau:  Các phương pháp tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong dạy học môn Sinh học lớp 11 1. Tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính qua giờ chào cờ hàng tuần 2. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa 3 Tổ chức các hoạt động tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản , giáo dục giới tính qua giờ học môn Sinh học 11 4. Xây dựng và tổ chức trò chơi, hoạt động đóng vai, tư vấn chuyên gia qua hệ thống câu hỏi trong dạy học tích hợp giáo dục SKSS VTN bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

495 5 lượt tải
SKKN Đẩy mạnh giáo dục phòng tránh bệnh truyền nhiễm do virut và bệnh di truyền ở người trong dạy học Sinh học THPT

SKKN Đẩy mạnh giáo dục phòng tránh bệnh truyền nhiễm do virut và bệnh di truyền ở người trong dạy học Sinh học THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đẩy mạnh giáo dục phòng tránh bệnh truyền nhiễm do virut và bệnh di truyền ở người trong dạy học Sinh học THPT" triển khai các biện pháp như sau:  Bước 1: Xác định địa chỉ, nội dung tích hợp trong các bài học Bước 2: Thiết kế kế hoạch dạy học cho các chủ đề. Bước 3: Thiết kế ma trận và đề kiểm tra theo ma trận để đánh giá kiến thức về các bệnh truyền nhiễm do virut và các bệnh di truyền người và các biện pháp hạn chế các bệnh di truyền ở người cho từng khối lớp tương ứng với các chủ đề Bước 4: Thực nghiệm sư phạm

189 5 lượt tải
SKKN Giải pháp vận dụng kiến thức liên môn hướng dẫn học sinh THPT làm và sử dụng enzim bồ hòn góp phần bảo vệ môi trường

SKKN Giải pháp vận dụng kiến thức liên môn hướng dẫn học sinh THPT làm và sử dụng enzim bồ hòn góp phần bảo vệ môi trường

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải pháp vận dụng kiến thức liên môn hướng dẫn học sinh THPT làm và sử dụng enzim bồ hòn góp phần bảo vệ môi trường" triển khai các biện pháp như sau:  Về bản chất, giải pháp mới mà chúng tôi sử dụng là dạy học các bài học này theo chủ đề liên môn kết hợp với trải nghiệm, từ đó, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào ứng dụng trong thực tế. Cụ thể, với giải pháp mới, chúng tôi tiến hành như sau. Bước 1: Xây dựng chủ đề dạy học liên môn. Bước 2: Phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng, thực hiện kế hoạch dạy học. Bước 3: Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức liên môn để thực hành, trải nghiệm, làm và sử dụng enzim bồ hòn. Bước 4: Hướng dẫn học sinh báo cáo thực hành, trải nghiệm sau khi làm và sử dụng enzim bồ hòn; đồng thời lan tỏa sản phẩm đến gia đình và xã hội.

206 20 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com