Địa lí 9

Trong năm học 2023 – 2024, sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 9 THCS nhấn mạnh vào việc thúc đẩy các giáo viên áp dụng phương pháp dạy học đổi mới và tương tác. Các giáo viên sẽ được khuyến khích áp dụng các kỹ thuật giảng dạy đa dạng, từ việc sử dụng công nghệ mới nhất trong lớp học đến việc tổ chức các chuyến đi thực địa, giúp học sinh kết nối kiến thức Địa lí với thế giới thực. Mục tiêu của sáng kiến này là khơi gợi sự tò mò, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh, qua đó giúp học sinh hiểu rõ hơn về các vấn đề địa lí toàn cầu, văn hóa và môi trường, chuẩn bị cho các em những kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm.

SKKN Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy bài thực hành môn Địa lý lớp 9

SKKN Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy bài thực hành môn Địa lý lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy bài thực hành môn Địa lý lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người thầy 2.3.2. Đổi mới trong việc thiết kế bài thực hành 2.3.3. Khai thác hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học 2.3.4. Chú ý trang bị các kỹ năng địa lý cho học sinh 2.3.5. Đổi mới trong hoạt động dạy học ở trên lớp

890 5 lượt tải
SKKN Cách giải một số dạng câu hỏi lí thuyết trong ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí 9

SKKN Cách giải một số dạng câu hỏi lí thuyết trong ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách giải một số dạng câu hỏi lí thuyết trong ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí 9”: Trong phạm vi của đề tài này tôi chỉ nêu ra cách giải một số dạng câu hỏi lí thuyết trong ôn thi học sinh giỏi môn địa lí 9. Các dạng câu hỏi lí thuyết thường gặp trong ôn thi học sinh giỏi địa lí 9 như: Dạng trình bày, dạng giải thích, dạng so sánh và dạng chứng minh.

972 8 lượt tải
SKKN Dạy tích hợp liên môn kiểu bài vùng lãnh thổ Địa lí 9 nhằm nâng cao chất lượng học sinh

SKKN Dạy tích hợp liên môn kiểu bài vùng lãnh thổ Địa lí 9 nhằm nâng cao chất lượng học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy tích hợp liên môn kiểu bài vùng lãnh thổ Địa lí 9 nhằm nâng cao chất lượng học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Sử dụng kiến thức liên môn để giới thiệu bài, dẫn dắt, gây hứng thú cho học sinh có thể qua các câu ca dao, câu thơ, câu chuyện lịch sử, âm nhạc Giải pháp 2: Sử dụng kiến thức liên môn để minh họa hoặc giảng giải các đơn vị kiến thức trong bài học Giải pháp 3: Sử dụng kiến thức liên môn như một cơ sở để học sinh tìm tòi, khám phá kiến thức Địa lí dưới sự hướng dẫn của giáo viên Giải pháp 4: Tăng cường chú trọng giáo dục di sản văn hóa như một biện pháp tích hợp liên môn Địa lí, Lịch sử, Giáo dục công dân và các bộ môn khoa học có liên quan

1609 8 lượt tải
SKKN Giáo dục bảo vệ môi trường qua giảng dạy địa lý địa phương môn Địa lí 9

SKKN Giáo dục bảo vệ môi trường qua giảng dạy địa lý địa phương môn Địa lí 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giáo dục bảo vệ môi trường qua giảng dạy địa lý địa phương môn Địa lí 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.1. Sử dụng kênh hình 4.2. Giảng dạy trên lớp: Giúp các em nắm được sự phân bố các yếu tố địa lí trên Trái Đất, quy luật hoạt động các yếu tố địa lí 4.3. Tổ chức tham quan các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân địa phương 4.4. Tổ chức cho học sinh tham gia dọn vệ sinh làm sạch môi trường 4.5. Tổ chức thi: viết về tìm hiểu các giải pháp làm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường 4.6. Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của các cá nhân 4.7. Sử dụng bản đồ tư duy

771 3 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh hình thành kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ môn Địa lí lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh hình thành kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ môn Địa lí lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh hình thành kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ môn Địa lí lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các bước rèn kỹ năng chung từ biểu đồ 2.3.2. Các bước rèn kỹ năng cụ thể của từng biểu đồ

1961 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 9 làm tốt phần thi lý thuyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí cấp tỉnh

SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 9 làm tốt phần thi lý thuyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí cấp tỉnh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 9 làm tốt phần thi lý thuyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí cấp tỉnh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Dạng câu hỏi giải thích 2.3.2. Dạng câu hỏi so sánh 2.3.3. Dạng câu hỏi chứng minh 2.3.4. Dạng câu hỏi trình bày

1773 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Atlat địalí Việt Nam cho học sinh lớp 9

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Atlat địalí Việt Nam cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Atlat địalí Việt Nam cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Vận động học sinh mua Atlat địa lí Việt Nam để sử dụng trong học tập bộ môn địa lí 3.2. Hướng dẫn học sinh sử dụng Atlat trong việc học bài mới 3.3. Hướng dẫn học sinh sử dụng Atlat trong việc làm bài thi, bài kiểm tra

868 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên phải thực sự tâm huyết, có niềm tin vào bản thân. 2. Xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 3. Chọn đội tuyển. 4. Treo thưởng và thưởng. 5. Quan tâm đặc biệt tới đội tuyển, “thổi lửa” cho các em. 6. Dạy đội tuyển. 7. Tạo điều kiện để học sinh trong đội tuyển học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. 8. Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi phải tự học. 9. Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi là cầu nối giữa gia đình- Nhà trường và xã hội. 10. Lập ngân hàng đề. 11. Ghi chép nội dung chính của các buổi bồi dưỡng.

626 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy tiết ôn tập Địa lí 9 bằng sơ đồ tư duy

SKKN Một số kinh nghiệm dạy tiết ôn tập Địa lí 9 bằng sơ đồ tư duy

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy tiết ôn tập Địa lí 9 bằng sơ đồ tư duy” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Hoạt động 1: Cho học sinh lập SĐTD theo nhóm hay cá nhân thông qua gợi ý của giáo viên. Hoạt động 2: Học sinh hoặc đại diện của các nhóm học sinh lên báo cáo, thuyết minh về SĐTD mà nhóm mình đã thiết lập. Hoạt động 3: Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện SĐTD về kiến thức của bài học đó. Giáo viên sẽ là người cố vấn, là trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh SĐTD, từ đó dẫn dắt đến kiến thức của bài học. Hoạt động 4: Củng cố kiến thức bằng một SĐTD mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn hoặc một SĐTD mà cả lớp đã tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh, cho học sinh lên trình bày, thuyết minh về kiến thức đó.

2078 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy các tiết thực hành Địa lý 9

SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy các tiết thực hành Địa lý 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy các tiết thực hành Địa lý 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Chuẩn bị các phương tiện, đồ dùng dạy học cần thiết cho tiết dạy Giải pháp 2: Tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng học sinh Giải pháp 3: Giúp học sinh khắc phục những lỗi thường gặp phải trong quá trình thực hiện các tiết thực hành Giải pháp 4: Nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết thực hành về kiến thức, thái độ, kỹ năng của học sinh cũng như các phương pháp giáo viên đã tiến hành trong tiết dạy để có những điều chỉnh cần thiết, phù hợp

891 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lí 9

SKKN Một số kinh nghiệm ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lí 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lí 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 2.3.2 Rèn luyện kiến thức và kĩ năng

791 5 lượt tải
SKKN Một số kỹ năng hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu phần địa lí kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn địa lý lớp 9

SKKN Một số kỹ năng hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu phần địa lí kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn địa lý lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kỹ năng hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu phần địa lí kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn địa lý lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Các giải pháp chung: chuẩn bị thật chu đáo về mặt bài soạn, Sử dụng linh hoạt khéo léo các phương pháp phù hợp 2.3.2. Các giải pháp cụ thể: xác định nội dung, phân tích số liệu,nhận xét bảng số liệu 2.3.3. Tổ chức giảng dạy về phân tích bảng số liệu 2.3.4. Những điểm cần lưu ý khi rèn luyện kĩ năng sử dụng bảng số liệu địa lí cho học sinh

1284 4 lượt tải

Loại

SKKN Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy bài thực hành môn Địa lý lớp 9

SKKN Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy bài thực hành môn Địa lý lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy bài thực hành môn Địa lý lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người thầy 2.3.2. Đổi mới trong việc thiết kế bài thực hành 2.3.3. Khai thác hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học 2.3.4. Chú ý trang bị các kỹ năng địa lý cho học sinh 2.3.5. Đổi mới trong hoạt động dạy học ở trên lớp

890 5 lượt tải
SKKN Cách giải một số dạng câu hỏi lí thuyết trong ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí 9

SKKN Cách giải một số dạng câu hỏi lí thuyết trong ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách giải một số dạng câu hỏi lí thuyết trong ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí 9”: Trong phạm vi của đề tài này tôi chỉ nêu ra cách giải một số dạng câu hỏi lí thuyết trong ôn thi học sinh giỏi môn địa lí 9. Các dạng câu hỏi lí thuyết thường gặp trong ôn thi học sinh giỏi địa lí 9 như: Dạng trình bày, dạng giải thích, dạng so sánh và dạng chứng minh.

972 8 lượt tải
SKKN Dạy tích hợp liên môn kiểu bài vùng lãnh thổ Địa lí 9 nhằm nâng cao chất lượng học sinh

SKKN Dạy tích hợp liên môn kiểu bài vùng lãnh thổ Địa lí 9 nhằm nâng cao chất lượng học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy tích hợp liên môn kiểu bài vùng lãnh thổ Địa lí 9 nhằm nâng cao chất lượng học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Sử dụng kiến thức liên môn để giới thiệu bài, dẫn dắt, gây hứng thú cho học sinh có thể qua các câu ca dao, câu thơ, câu chuyện lịch sử, âm nhạc Giải pháp 2: Sử dụng kiến thức liên môn để minh họa hoặc giảng giải các đơn vị kiến thức trong bài học Giải pháp 3: Sử dụng kiến thức liên môn như một cơ sở để học sinh tìm tòi, khám phá kiến thức Địa lí dưới sự hướng dẫn của giáo viên Giải pháp 4: Tăng cường chú trọng giáo dục di sản văn hóa như một biện pháp tích hợp liên môn Địa lí, Lịch sử, Giáo dục công dân và các bộ môn khoa học có liên quan

1609 8 lượt tải
SKKN Giáo dục bảo vệ môi trường qua giảng dạy địa lý địa phương môn Địa lí 9

SKKN Giáo dục bảo vệ môi trường qua giảng dạy địa lý địa phương môn Địa lí 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giáo dục bảo vệ môi trường qua giảng dạy địa lý địa phương môn Địa lí 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.1. Sử dụng kênh hình 4.2. Giảng dạy trên lớp: Giúp các em nắm được sự phân bố các yếu tố địa lí trên Trái Đất, quy luật hoạt động các yếu tố địa lí 4.3. Tổ chức tham quan các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân địa phương 4.4. Tổ chức cho học sinh tham gia dọn vệ sinh làm sạch môi trường 4.5. Tổ chức thi: viết về tìm hiểu các giải pháp làm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường 4.6. Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của các cá nhân 4.7. Sử dụng bản đồ tư duy

771 3 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh hình thành kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ môn Địa lí lớp 9

SKKN Hướng dẫn học sinh hình thành kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ môn Địa lí lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh hình thành kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ môn Địa lí lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Các bước rèn kỹ năng chung từ biểu đồ 2.3.2. Các bước rèn kỹ năng cụ thể của từng biểu đồ

1961 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 9 làm tốt phần thi lý thuyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí cấp tỉnh

SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 9 làm tốt phần thi lý thuyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí cấp tỉnh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 9 làm tốt phần thi lý thuyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí cấp tỉnh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Dạng câu hỏi giải thích 2.3.2. Dạng câu hỏi so sánh 2.3.3. Dạng câu hỏi chứng minh 2.3.4. Dạng câu hỏi trình bày

1773 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Atlat địalí Việt Nam cho học sinh lớp 9

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Atlat địalí Việt Nam cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Atlat địalí Việt Nam cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Vận động học sinh mua Atlat địa lí Việt Nam để sử dụng trong học tập bộ môn địa lí 3.2. Hướng dẫn học sinh sử dụng Atlat trong việc học bài mới 3.3. Hướng dẫn học sinh sử dụng Atlat trong việc làm bài thi, bài kiểm tra

868 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên phải thực sự tâm huyết, có niềm tin vào bản thân. 2. Xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 3. Chọn đội tuyển. 4. Treo thưởng và thưởng. 5. Quan tâm đặc biệt tới đội tuyển, “thổi lửa” cho các em. 6. Dạy đội tuyển. 7. Tạo điều kiện để học sinh trong đội tuyển học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. 8. Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi phải tự học. 9. Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi là cầu nối giữa gia đình- Nhà trường và xã hội. 10. Lập ngân hàng đề. 11. Ghi chép nội dung chính của các buổi bồi dưỡng.

626 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy tiết ôn tập Địa lí 9 bằng sơ đồ tư duy

SKKN Một số kinh nghiệm dạy tiết ôn tập Địa lí 9 bằng sơ đồ tư duy

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy tiết ôn tập Địa lí 9 bằng sơ đồ tư duy” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Hoạt động 1: Cho học sinh lập SĐTD theo nhóm hay cá nhân thông qua gợi ý của giáo viên. Hoạt động 2: Học sinh hoặc đại diện của các nhóm học sinh lên báo cáo, thuyết minh về SĐTD mà nhóm mình đã thiết lập. Hoạt động 3: Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện SĐTD về kiến thức của bài học đó. Giáo viên sẽ là người cố vấn, là trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh SĐTD, từ đó dẫn dắt đến kiến thức của bài học. Hoạt động 4: Củng cố kiến thức bằng một SĐTD mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn hoặc một SĐTD mà cả lớp đã tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh, cho học sinh lên trình bày, thuyết minh về kiến thức đó.

2078 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy các tiết thực hành Địa lý 9

SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy các tiết thực hành Địa lý 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy các tiết thực hành Địa lý 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Chuẩn bị các phương tiện, đồ dùng dạy học cần thiết cho tiết dạy Giải pháp 2: Tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng học sinh Giải pháp 3: Giúp học sinh khắc phục những lỗi thường gặp phải trong quá trình thực hiện các tiết thực hành Giải pháp 4: Nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết thực hành về kiến thức, thái độ, kỹ năng của học sinh cũng như các phương pháp giáo viên đã tiến hành trong tiết dạy để có những điều chỉnh cần thiết, phù hợp

891 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lí 9

SKKN Một số kinh nghiệm ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lí 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lí 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 2.3.2 Rèn luyện kiến thức và kĩ năng

791 5 lượt tải
SKKN Một số kỹ năng hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu phần địa lí kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn địa lý lớp 9

SKKN Một số kỹ năng hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu phần địa lí kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn địa lý lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kỹ năng hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu phần địa lí kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn địa lý lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Các giải pháp chung: chuẩn bị thật chu đáo về mặt bài soạn, Sử dụng linh hoạt khéo léo các phương pháp phù hợp 2.3.2. Các giải pháp cụ thể: xác định nội dung, phân tích số liệu,nhận xét bảng số liệu 2.3.3. Tổ chức giảng dạy về phân tích bảng số liệu 2.3.4. Những điểm cần lưu ý khi rèn luyện kĩ năng sử dụng bảng số liệu địa lí cho học sinh

1284 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com